One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Financieel - Kasstelsel openstaande posten: Crediteur

[Financieel: Grootboek, Boeken, Kasstelsel openstaande posten, Crediteuren]

Introductie

Het kasstelsel stelt dat kosten waarvan de betaling nog niet heeft plaatsgevonden nog niet als verlies mogen worden genomen. Bij de periode aflsuiting wenst u derhalve de nog niet betaalde kosten niet mee te nemen als zijnde "verlies". 

Middels [Finance: Grootboek, Boeken, Kasstelsel openstaande posten, Crediteuren] kunt u aangeven voor welke crediteuren u de kosten welke zijn gekoppeld aan de nog te betalen openstaande posten wenst tegen te boeken. U geeft aan in welke periode u de kosten wenst tegen te boeken op een door u aangegeven tegenrekening. Vervolgens wordt voor u automatisch een boeking in het stelpostenboek aangemaakt.

Uitleg van de velden

De schermafhandeling van de functie 'Kastelsel openstaande posten' is gelijk aan andere verwerkingsfuncties binnen Exact Financials Enterprise. De belangrijkste/ afwijkende velden worden hier besproken:

Dagboek (invoer)
Selecteer het stelpostenboek waarin u de gewenste memoriaalboekingen wenst aan te maken.

Boekjaar
Selecteer het boekjaar waarin u de kosten wenst tegen te boeken.

Periode
Selecteer de financiële periode waarin u de kosten wenst tegen te boeken.

Tussenrekening
Selecteer de tussenrekening waarover u de kosten in de huidige periode wenst af te boeken en waarover de kosten in de aangegeven periode worden opgeboekt. Het verdient aanbeveling om een balansrekening te gebruiken welke aan een verdichting is gekoppeld, welke ook voor de crediteurrekeningen wordt gebruikt.

Na het uitvoeren van deze functie zijn er automatisch boekingen in het stelpostenboek aangemaakt. Bij verwerking van deze memoriaalboeking worden de opbrengsten weer opgeboekt in de eerstvolgende financiële periode.


Exact Financials Enterprise > Finance > Kasstelsel > Kasstelsel: Crediteuren


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.374.439
 Assortment:  Date: 23-09-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer