One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het automatisch verwerken van boekingen via een opdrachtregel

Introductie

Voor het verwerken van boekingen kunt u gebruik maken van een opdrachtregel die u als geplande taak in Windows kunt instellen zodat de boekingen automatisch worden verwerkt. Op basis van parameters in de opdrachtregel kunt u een selectie maken op welke boekingen moeten worden verwerkt.

Voor de opdrachtregel dient u te verwijzen naar het bestand Exact.Financial.Process.exe dat u kunt vinden in de bin map van de Exact Globe+ installatiedirectory.

Uitleg

Voor het aanmaken van de geplande taak kunt u de volgende opdrachtregel gebruiken:

Exact.Financial.Process.exe -r<SQLServer> -D<database> -u -~ P <parameters>

Waarbij u de vet weergegeven delen vervangt door uw eigen gegevens.
-r betreft de SQL Server waarop de administratie aanwezig is.
-D betreft de administratie
-u is een systeemparameter
P geeft aan dat het het verwerken van boekingen betreft.

Verder kunt u via parameters aangeven welke boekingen moeten worden verwerkt. Hieronder ziet u een overzicht van de parameters die u kunt gebruiken:

Parameter Beschrijving Verplicht Waarde of formaat Voorbeeld

-DA

Boekingen van alle datums worden meegenomen 

Vereist

Geen

-DA

-DF

Boekingen vanaf de opgegeven datum worden meegenomen

JJJJMMDD

-DF:20181220

-DT

Boekingen tot en met de opgegeven datum worden meegenomen

JJJJMMDD

-DT:20181231

-DATE

Hiermee geeft u aan of de Datum of Rapportagedatum gebruikt moet worden:

 • D: Datum
 • R: Rapportagedatum
Optioneel

D, R

-DATE:D

-DATE:R

-JT

Hiermee maakt u een selectie op het dagboektype

Optioneel
 • I: Inkoopdagboek
 • V: Verkoopdagboek
 • M: Memoriaal
 • G: Girodagboek
 • B: Bankdagboek
 • K: Kasdagboek

-JT:V,M

-JN

Hiermee maakt u een selectie op dagboeknummers

Dagboeknummers

-JN:10,220

Aandachtspunten

 • De opdrachtregel dient minimaal één van de vereiste parameters te bevatten. De opdrachtregel kan bijvoorbeeld uit één of twee vereiste parameters voor de datum bestaan en de parameters voor het dagboektype of dagboeknummer.
 • Bij het selecteren van de parameters B of G voor het dagboektype, worden de boekingen voor beide dagboektypes verwerkt. Dus wanneer u alléén de parameter B opgeeft, worden de boekingen uit de dagboeken met het type B en G allemaal verwerkt.
 • Wanneer de opdrachtregel de parameter voor het dagboektype en dagboeknummer beide bevat, heeft de parameter voor het dagboektype voorrang.
  Voorbeeld: Exact.Financial.Process.exe -r. -D313 -u -~ P -DF:20181201 -DT:20201231 -JT:I -JN:70
  In dit geval worden de boekingen voor dagboek 70 verwerkt. Het dagboektype "I" wordt in dit geval genegeerd.
 • De parameters zijn niet hoofdletter afhankelijk.
 • Bij het verwerken van boekingen via een opdrachtegel wordt het verwerkingsverslag automatisch aangemaakt en opgeslagen als document van het type Posting report. Voor meer informatie, zie Documenten aanmaken en bewerken.
 • Wanneer er bij het verwerken fouten optreden, bijvoorbeeld als er geen artikel is gevuld in de boeking terwijl dit wel verplicht is voor de betreffende grootboekrekening, gaat het systeem verder met het verwerken van de volgende boeking en wordt dit opgeslagen in het log en als document van het type Posting report. Naast het foutendocument wort tevens een bestand met de naam EACCOPOSTINGREPERR.txt als bijlage gekoppeld waarin u kunt zien welke boeking niet is verwerkt.
 • Wanneer een deel van de boekingen uit een verwerkingsbatch niet verwerkt kunnen worden, bijvoorbeeld 9 van d e10 boekingen zijn succesvol verwerkt, heeft het foutendocument hetzelfde batchnummer als het verwerkingsverslag. Bijvoorbeeld “Posting error: 1180000087” en “Posting report : 1180000087”. Wanneer geen enkele boekingen succesvol verwerkt is, wordt het foutendocument gegenereerd met de naam “Posting error : 0, JJJJMMDDUUMMSS”

Voorbeelden

Exact.Financial.Process.exe -rMijnSQLServer -D123 -u -~ P -date:r -da -jt:i,v
Alle inkoop- en verkoopboekingen in administratie 123 op de server MijnSQLServer worden verwerkt.

Exact.Financial.Process.exe -rMijnSQLServer -D123 -u -~ P -df:20181201 -dt:20181231 -jn:10,60,70,90
Alle boekingen uit de dagboeken 10, 60, 70 en 90 in administratie 123 op de server MijnSQLServer waarbij de datum tussen 1 december 2018 en 31 december 2018 valt worden verwerkt.

Exact.Financial.Process.exe -rMijnSQLServer -D123 -u -~ P -dt20181231 -jn:10
Alle boekingen uit dagboek 10 in administratie 123 op de server MijnSQLServer waarbij de datum kleiner of gelijk is aan 31 december 2018 worden verwerkt.

Meer informatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.718.109
 Assortment:  Date: 11-07-2023
 Release: 500  Attachment:
 Disclaimer