One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Aanmaken SEPA Direct Debit bestanden (België)

Vanaf versie 7.10.12 is het mogelijk om vanuit Exact Financials incasso's aan te maken in het SEPA Direct Debit formaat. SEPA staat voor 'Single Euro Payment Area'. Met het SEPA Direct Debit formaat is het eenvoudig om incasso's binnen de eurozone te doen waarbij geen onderscheid bestaat tussen binnenlandse en buitenlandse incasso's. SEPA-bestandsformaten zijn een deelverzameling van de wereldwijde standaard ISO 20022. Voor meer informatie over SEPA verwijzen we graag naar de website http://www.europeanpaymentscouncil.eu/. Om een SEPA Direct Debit bestand aan te kunnen maken vanuit Exact Financials dient aan de volgende randvoorwaarden voldaan te zijn:

- Importeer de xml definitie PAIN.008.001.02.xdf uit de map \\<Exact Financials>\cd\database\data\xml\be in Exact Financials in het systeem menu via menupad [Systeem; XML, XML, Import XML script].

- Vul op het tabblad 'Nummers' in [Systeem; Bestand, Administratiegegevens] het BTW-nummer in.

- Maak in  [Finance; Bankieren , Onderhoud, Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Bankrekeningtypes] een bankrekeningtype aan met type controle ‘IBAN’:

- Vul in het onderhoud van het bankdagboek in [Finance; Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken] op het tabblad 'Bankgegevens' een IBAN bankrekeningnummer, de valuta en de BIC code in.
 
- Koppel in [Finance; Debiteuren, Stamgegevens, Onderhoud debiteuren] bij de te incasseren debiteuren een IBAN bankrekeningnummer. U kunt ook alle bankrekeningnummers met behulp van de IBAN Conversie Tool omzetten naar het IBAN formaat.
 
- Maak per debiteur een incassomachtiging aan in [Finance;  Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Machtigingen]. Hierbij is een apart tabblad SEPA aanwezig.

- Maak vervolgens op de gebruikelijke manier een incasso aan. Meer informatie hierover staat in dit document.

OPMERKING: Omdat de banken wijzigingen in de bestandsformaten kunnen doorvoeren is het verstandig op met de laatste versie van Exact Financials te werken.


Gerelateerde documenten
Aanmaken betaalrun

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.485.207
 Assortment:  Date: 08-07-2015
 Release: 7.10  Attachment:
 Disclaimer