One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Verzuim instellingen definiëren

De voor de verlof- en verzuim-administratie relevante instellingen worden onderhouden in menu [HRM, Inrichting, Algemeen, Instellingen]. Gebruikers hebben functierecht 88 – Maintain HRM settings nodig om deze instellingen te kunnen bewerken. Standaard is dit functierecht aanwezig bij rol 11 – HR.

 

Het aantal uren per dag dat in het veld ‘Uren per dag: Standaard’ wordt gevuld, wordt alleen als standaard gebruikt indien in het rooster op divisieniveau het standaard aantal uren niet is gedefinieerd. Als hier bijvoorbeeld 7,20 is gevuld, houdt dit in dat één verzuim/verlof dag gelijk is aan 7,20 uren.

De verzoektypen die worden gebruikt voor registratie van vakantie-, ATV-, en ziektedagen worden eveneens in deze sectie aangegeven. Vanaf release 245 kan hier tevens het verzoektype voor herstelmeldingen worden gekoppeld. Deze verzoektypen dienen hier te worden aangegeven ten behoeve van de verzuimbalans en verzuimrapportages.

De instelling ‘Splitsen – Verzuim: Balans’ heeft effect op het tonen van de verzuimbalans. Indien de instelling is aangevinkt, wordt de verzuimbalans per verzoektype uitgesplitst. Ook de instelling ‘Verzuim: Vervaldatum’ heeft effect op de verzuimbalans. De datum die hier wordt gevuld, bepaalt welk deel van het toegestaan en opgenomen verlof tot voorgaand jaar wordt gerekend. Dit is van belang voor het tonen van de beginbalans en de ‘ongebruikt’ balans.
 
Met de instelling ‘Berekening – Verlofrecht: Automatisch’ wordt aangegeven op welke wijze het toegestaan verlof wordt gegenereerd. Zie voor de mogelijkheden: Toegestaan verlof genereren. 
 

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.625.121
 Assortment:  Date: 05-03-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer