One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Release Notes Exact Financials Product Update 7.22

In deze release notes vindt u informatie omtrent de wijzigingen in de software in Product Update 7.22 ten opzichte van voorgaande releases.
Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Financials 7.11 10
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue navy lightgrey black darkgray white gold black

 

Module Segment Title Summary Hyperlink
7.22.00 Systeem Apache webserver 2.4 ondersteund Vanaf versie 7.22 van Exact Financials wordt ook Apache webser 2.4 ondersteund DocView.aspx?DocumentID={bf5195bb-fb11-41b8-9227-f584afd98228}
7.22.00 Systeem Overzicht actieve/niet-actieve gebruikers per rol In versie 7.22 van Exact Financials is een overzicht actieve/niet-actieve gebruikers per rol toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={1f174604-cb52-4ac7-89a3-929d37df4b68}
7.22.00 Systeem Overzicht actieve/niet-actieve gebruikers per groep In versie 7.22 van Exact Financials is een overzicht actieve/niet-actieve gebruikers per groep toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={ab874a17-8752-4988-bc23-c069bf1dfc12}
7.22.00 Systeem Overzicht menurechten per gebruiker In versie 7.22 van Exact Financials is een nieuw standaard overzicht van menurechten per gebruiker toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={25b59dbd-b325-40f2-bf7e-08b46b286e87}
7.22.00 Systeem Nieuw standaard overzicht actieve gebruikers In versie 7.22 van Exact Financials is een nieuw standaard overzicht van active/niet actieve gebruikers toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={c2eb1865-21f4-4af3-96c6-c2a8bbe9e5f3}
7.22.00 Systeem Logging gebruikersgroepen mogelijk Vanaf versie 7.22 van Exact Financials kunt u de logging activeren op het onderhoud van gebruikersgroepen. DocView.aspx?DocumentID={f2252a90-7a28-4ece-bd5d-9a8e95129471}
7.22.00 Systeem Logboek toont ook de omschrijving van waarden in plaats van database waarden Vanaf versie 7.22 van Exact Financials toont het logboek ook de inhoud van de velden (omschrijving) naast de database waarden. DocView.aspx?DocumentID={ab10abbd-497e-4208-af14-8e759a03be6e}
7.22.00 Systeem Logboek toont ook de omschrijving van nieuwe waarden naast de database waarden Vanaf versie 7.22 van Exact Financials toont het logboek ook de inhoud van de velden (omschrijving) van nieuw aangemaakte records. DocView.aspx?DocumentID={1ce0c4a0-6eb5-4d2f-ac1c-e2b58e122991}
7.22.00 Systeem Meervoudig selecteren van gebruikers in onderhoud rollen Vanaf versie 7.22 van Exact Financials kunt u in het onderhoud van rollen meerdere gebruikers selecteren bij het toevoegen. DocView.aspx?DocumentID={14d44466-7cfe-4532-92f6-fa7f4646747f}
7.22.00 Systeem Meervoudig selecteren in onderhoud gebruikers Vanaf versie 7.22 van Exact Financials kunt u in het onderhoud van gebruikers meervoudig selecteren bij het toevoegen. DocView.aspx?DocumentID={97f0650d-25eb-4c3c-b653-c19000c8c7ea}
7.22.00 Systeem Werkstroom: Goedkeuren van budgetautorisatie boekingen en budgetboekingen In versie 7.22 van Exact Financials is het fiatteren van budgetboekingen en budgetautorisatie boekingen toegevoegd in de werkstroom. DocView.aspx?DocumentID={a5ab012b-3c18-4e0a-b9fd-79cada204ce5}
7.22.00 Systeem Centrale stamgegevens: Logboekinstellingen centraal onderhouden Vanaf versie 7.22 van Exact Financials kunt u de logboekinstellingen centraal onderhouden. DocView.aspx?DocumentID={18f5c14a-ff5a-4b2f-9c88-a1e1ceb68066}
7.22.00 Systeem Administratiegegevens: veld Website toegevoegd In versie 7.22.00 van Exact Financials is bij de administratiegegevens het veld 'Website' toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={5772c487-a0fb-4c76-bd18-954f59099f18}
7.22.00 Systeem Import/Export: Lengte bestandenpaden en verwijderdirectory kan nu 256 posities lang zijn Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials Import/Export: Lengte bestandenpaden en verwijderdirectory kan nu 256 posities lang zijn. DocView.aspx?DocumentID={0ed9d69f-db29-4eef-b05f-6921a4fb5769}
7.22.00 Systeem Bewaren overzichten: Optie 'Standaard' bepaald de opties 'Prive' en 'Alleen dit bedrijf' niet meer In versie 7.22.00 van Exact Financials kan bij het bewaren van een lay-out van een overzicht gekozen worden voor de opties 'Prive' en 'Alleen dit bedrijf' onafhankelijk van de optie 'Standaard'. DocView.aspx?DocumentID={19d6677a-8828-4182-b4be-de90695bea00}
7.22.00 Web UI Paginagrootte overzichten per gebruiker bewaard Vanaf versie 7.22 van Exact Financials wordt de paginagrootte van overzichten per lay-out per gebruiker bewaard. DocView.aspx?DocumentID={0b61aefb-3a16-4023-bbc1-33285c3a74cd}
7.22.00 Financieel Zoekcode crediteuren/debiteuren nu 20 posities In versie 7.22.00 van Exact Financials is de veldlengte van de zoekcode bij crediteuren en debiteuren vergroot naar 20 posities. DocView.aspx?DocumentID={5b6767f6-02ba-4d14-a59f-0dfeca920ab5}
7.22.00 Financieel Telefoonselectie debiteuren toont ook machtigingen In versie 7.22.00 van Exact Financials is een tabblad machtigingen toegevoegd aan de telefoonselectie van debiteuren. DocView.aspx?DocumentID={1008dcc5-bed9-4ce8-9ddf-311f7b8c3328}
7.22.00 Electronisch bankieren Aanmaken betaal-/incassobestand naar een vaste netwerklocatie Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials kunt u een betaal- of incassobestand aanmaken op een vaste netwerklocatie. DocView.aspx?DocumentID={c5d25d40-27fa-4216-b0e7-73fab78ddcac}
7.22.00 Electronisch bankieren Resultaat bij BTL91 toont meer gegevens Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials wordt bij het aanmaken van een BTL91 meer informatie getoond op het resultaatscherm. DocView.aspx?DocumentID={171d70fa-d7d4-4eb9-a63d-b591091929dd}
7.22.00 Electronisch bankieren Masker voor betaal- en incassobestanden Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials kunt u een masker definieren voor betaal- en incassobestanden. DocView.aspx?DocumentID={14c41cf4-2e3a-4021-9bd0-f259ce5c0028}
7.22.00 Debtor Banking Rulebook 9, nieuwe definitie PAIN.008.001.02 te importeren Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials wordt rulebook 9 ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={a81576c7-5976-4bc8-8998-0ff4df6a007f}
7.22.00 Activa Hergroeperen maakt financiele boekingen aan Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials wordt het hergroeperen van een activum ook financieel vastgelegd. DocView.aspx?DocumentID={9df1f5d2-185a-45a4-93a4-cbed5ac82a99}
7.22.00 Activa Extra velden te selecteren bij verkopen van een activum Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials kunt u bij het verkopen van een activum extra velden selecteren. DocView.aspx?DocumentID={ea07affd-2e52-49b1-81f2-4cf2f8ed88af}
7.22.00 Activa Activumcode ook in kopregel boekingsverslag bij niet verdichten afschrijvingsboekingen Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials wordt de activumcode ook in de boekingskop weergegeven bij niet verdichten van afschrijvingsboekingen. DocView.aspx?DocumentID={8c6d4bac-1c29-427e-96e1-0558b4fdb6c0}
7.22.00 Activa Standaard levensduur vastleggen in activastammen Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials kunt u bij een activumstam een standaard levensduur aangeven. DocView.aspx?DocumentID={28d04b79-c997-450b-81ab-f0a37a9bfc03}
7.22.00 Activa Startperiode afschrijving gevuld op basis van aanschafdatum Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials worden de periode van eerste afschrijving voorgevuld op basis van datum aanschaf of jaar/periode aanschafboeking (inkoopboek). DocView.aspx?DocumentID={b8bc7108-33eb-4082-a24a-917631b83e58}
7.22.00 Activa Groeperen/Sorteren van activamutaties ook mogelijk op activumstam Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials kunt u het overzicht activamutaties ook sorteren/groeperen op activumstam. DocView.aspx?DocumentID={ac8dd59a-7a96-4d9e-a1bf-18da3c56fdf8}
7.22.00 Activa Activa: Overzicht mutaties (op activum) In versie 7.22.00 van Exact Financials is een overzicht 'Mutaties (op activum)' toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={11d6faf9-0e7f-4633-a15f-496aef303ae7}
7.22.00 Activa Datum van afschrijvingsmutatie in activa gelijk aan datum in financiele boeking Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials is de datum in de afschrijvingsmutatie gelijk aan die in de financiele boeking. DocView.aspx?DocumentID={5615d823-5475-4730-9d02-07cb6e5d8453}
7.22.00 Activa Controle op afgesloten perioden tijdens aanmaken van een activum Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials wordt er bij het aanmaken van een nieuw activum gecontroleerd op afgesloten perioden. DocView.aspx?DocumentID={706c62cc-0910-41b9-9010-f532b2424d7a}
7.22.00 Activa Controle op afgesloten perioden tijdens invoeren van afstoten van een activum Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials wordt er bij het verkopen van een activum direct gecontroleerd op afgesloten perioden. DocView.aspx?DocumentID={a33c38b8-bf02-4f1f-a1d8-71796ab94c53}
7.22.00 Activa Controle op afgeschreven perioden bij herwaarderen/hergroeperen/revisie levensduur van activa Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials wordt bij het herwaarderen/hergroeperen/revisie levensduur van activa gecontroleerd op datum. DocView.aspx?DocumentID={ff79ddd1-2380-4edb-9677-fc17a8c096d3}
7.22.00 Activa Controle op afgesloten perioden bij activeren van een activum Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials wordt er bij het activeren van een activum gecontroleerd op afgesloten perioden. DocView.aspx?DocumentID={60625e59-e2c7-4c17-96a2-478d5d6cf394}
7.22.00 Activa Aangepaste omschrijving bij het verkopen van een activum ook in de boekingsregels Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials wordt de aangepaste omschrijving die bij de verkoop van een activum is ingegeven niet alleen in de kopregel van de memoriaal boeking getoond maar ook in de financiele boekingsregels. DocView.aspx?DocumentID={001cbf87-352b-47d2-bbf8-0230a710aa42}
7.22.00 Activa Gebruik activa kalender Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials worden afschrijvingen aangemaakt volgens de activa kalender. DocView.aspx?DocumentID={1e56e9bf-6397-4c8e-a846-4a581768ee16}
7.22.00 Activa Proefverwerken activumafstoting Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials kunt u bij het verkopen van een activum een proefverwerking doen. DocView.aspx?DocumentID={4bf992da-8456-4cf0-8fba-e6ce1b2e1f40}
7.22.00 Activa Aanpassen grootboekrekeningen in een activumgroep Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials kunnen grootboekrekeningen in een activumgroep gewijzigd worden als er geen geactiveerde actva gekoppeld zijn. DocView.aspx?DocumentID={0f985d09-43d9-402b-a0b3-94fb05e45c40}
7.22.00 Project 20 posities voor de projectcode Vanaf versie 7.22 van Exact Financials kan een projectcode uit 20 tekens bestaan. DocView.aspx?DocumentID={94f1e239-9372-446e-92e5-2c0e2123baac}
7.22.00 Project Doorzoomen naar historische budgetmutaties Vanaf versie 7.22 van Exact Financials kunt u vanuit de budget overzichten doorzoomen naar de historische budgetmutaties. DocView.aspx?DocumentID={7607c507-e72d-433b-a6e6-d18d52944b88}
7.22.00 Web UI E-mail lay-out toegevoegd In versie 7.22.00 van Exact Financials kunt u de lay-out van een e-mail definieren. DocView.aspx?DocumentID={50cc4a69-20ee-42c7-893d-61030b8269b5}
7.22.00 Web UI Look and feel van zoekschermen aangepast In versie 7.22 van Exact Financials is de lay-out van zoekschermen aangepast. DocView.aspx?DocumentID={366ff0f8-0072-463e-b4fe-e2d33e27eba3}
7.22.00 Web UI Duidelijker markering in verwerkingsfuncties In versie 7.22 van Exact Financials zijn de geselecteerde regels in verwerkingsfuncties beter te herkennen. DocView.aspx?DocumentID={e4815146-2f37-4536-a80f-b482d435a992}
7.22.00 Web UI Widgets toevoegen vanuit een workspace Vanaf versie 7.22 van Exact Financials kunt u widgets toevoegen vanuit een workspace. DocView.aspx?DocumentID={8e9776e3-0d9f-4a39-ac96-ba318bcefeba}
7.22.00 Web UI Nieuwe standaard iconen beschikbaar in workspaces In versie 7.22.00 van Exact Financials zijn nieuwe iconen toegevoegd die afhankelijk zijn van de applicatie. DocView.aspx?DocumentID={54c75d8e-7f67-419c-98fc-42eb4777edb0}
7.22.00 Web UI Administratie afhankelijke afbeelding in menubalk Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials kan per administratie een image getoond worden in de menubalk. DocView.aspx?DocumentID={94f85691-56f3-4f0f-8152-8a652f533e83}
7.22.00 Web UI Gebruiker afhankelijke afbeelding in menubalk Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials kan per gebruiker een image getoond worden in de menubalk. DocView.aspx?DocumentID={23a88510-c579-4b22-8ed4-b70c94f8bcf7}
7.22.00 Web UI Verbeterde velden zoeker In versie 7.22.00 van Exact Financials is het zoeken van velden bij het toevoegen sterk verbeterd. DocView.aspx?DocumentID={ca4eb5e6-70ac-4a20-ae90-9e65dfab6c99}
7.22.00 Web UI Menubalken samengevoegd In versie 7.22.00 van Exact Financials zijn de bovenste menubalken samengevoegd. DocView.aspx?DocumentID={53721303-2cd8-4312-964c-62b35f0fdc64}
7.22.03 Herinneren Ook creditnota's op herinnering afdrukken volgens herinneringsstatus In versie 7.22.03 van Exact Financials kunt u creditfacturen op herinneringen afdrukken volgens de herinneringsstatus. DocView.aspx?DocumentID={63738370-c6a8-4799-886a-a4dbe7b181be}
7.22.06 Electronisch bankieren Nieuwe betaaldefinitie PAIN.001.001.03 Vanaf versie 7.22.06 van Exact Financials kunt u gebruik maken van de nieuwe betaalbestandsdefinitie van PAIN.001.001.03. DocView.aspx?DocumentID={170b3e47-514b-40f6-9deb-88e685170e9c}
7.22.06 Debtor banking Nieuwe incassodefinitie PAIN.008.001.02 Vanaf versie 7.22.06 van Exact Financials kunt u gebruik maken van de nieuwe bestandsdefinitie van PAIN.008.001.02 ten behoeve van incasso's. DocView.aspx?DocumentID={e610a208-2d77-403a-b2d0-ec0fc5957e45}
Belgie: Aanpassen betaalbestand Electronic banking Belgie: Adresgegevens toegevoegd aan betaalbestand PAIN In versie 7.22 van Exact Financials kan in Belgische betaalbestanden het volledige adres van de betalende partij (uw adres gegevens) opgenomen worden in het betaalbestand PAIN. DocView.aspx?DocumentID={2047d8c5-438e-4c83-a496-4ca98e134f8a}
Belgie: Aanpassen betaalbestand Electronisch bankieren 7.22.06: Nieuwe betaaldefinitie PAIN.001.001.03 Vanaf versie 7.22.06 van Exact Financials kunt u gebruik maken van de nieuwe betaalbestandsdefinitie van PAIN.001.001.03. DocView.aspx?DocumentID={84a42b38-0067-4c62-9b9d-ded7d0e7497d}
Belgie: Aanpassen betaalbestand Debtor banking 7.22.06: Nieuwe incassodefinitie PAIN.008.001.02 Vanaf versie 7.22.06 van Exact Financials kunt u gebruik maken van de nieuwe bestandsdefinitie van PAIN.008.001.02 ten behoeve van incasso's. DocView.aspx?DocumentID={5dfa54c6-5ec2-489d-9eae-33cc21a72502}
Gerelateerde items Gerelateerd Opgelost in... Een overzicht van de opgeloste zaken per release. DocView.aspx?DocumentID={fc1c9bfa-5e7e-4b65-bbd2-da486aaa1b55}
Gerelateerde items Gerelateerd Database wijzigingen Een overzicht van de wijzigingen in het databaseschema van Exact Financials versie 7.22 ten opzichte van Exact Financials Enterprise versie 3.5 m.b.t de 'exactcs' en EDIS database. DocView.aspx?DocumentID={eff5528e-46ba-4683-93d4-09709a5ee95a}
Gerelateerde items Gerelateerd Supported configurations 7.22 Een overzicht van de systeemeisen voor versie 7.22 DocView.aspx?DocumentID={812f42ef-5b6a-4e19-b7c4-92576ca08b2b}
Gerelateerde items Gerelateerd Release notes 7.21 Release notes 7.21 DocView.aspx?DocumentID={cb0501aa-2490-44b2-b0b5-547f212a0809}

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 27.345.634
 Assortment:  Date: 13-09-2017
 Release: 7.22  Attachment:
 Disclaimer