One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Consolideren: Consolidatie administratie

[Finance: Consolideren, Consolideren]

Maak een selectie van te consolideren administraties en geef de te consolideren jaren en perioden aan. Deze functie kijkt automatisch of er nog transacties in de onderliggende te consolideren administraties aanwezig zijn die nog geconsolideerd moeten worden. Er kunnen op deze wijze geen gegevens dubbel worden geconsolideerd. Zie [Verwerkingsfuncties].

Jaar
Geef het financiële jaar aan van de te consolideren transacties.

Periode
Geef het traject van perioden aan waarover u wenst te consolideren.

Grootboekrekening
Geef de grootboekrekening aan welke dient te worden gebruikt om eventuele correctieboekingen op koersverschillen aan te maken.

Dagboek
Geef het memoriaalboek aan waarin eventuele correctieboekingen op koersverschillen kunnen worden aangemaakt.

Versie
Geef de te consolideren budgetversie aan.


Exact Financials Enterprise > FinanceConsolideren > [Finance: Consolideren, Consolideren]

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 18.733.088
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer