One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De verzuimregistratie binnen Exact Globe Next

Binnen Exact Globe Next is het mogelijk om gebruik te maken van functionaliteit voor verzuim. In de basis zijn er twee soorten verzuim:
  • Verzuimsoorten waarbij gebruikt wordt gemaakt van een verzuimbalans (bijvoorbeeld vakantiedagen).
  • Verzuimsoorten zonder gebruik van een saldo (bijvoorbeeld ziekteverzuim).

Aan deze verzuimsoorten dient een uursoort gekoppeld te worden. Deze uursoorten (artikelen van het type tijd) kunnen gebruikt worden om planningen te maken, te wijzigen en om aan een verzuimsoort te koppelen.

Via menupad [HR/Salaris, Verslagen, Saldilijst verzuim] kan de verzuimbalans opgevraagd worden. Hierin is onder andere het saldo aan aantal resterende vrije dagen van het voorgaande jaar te herleiden, het aantal dagen waar de medewerker recht op heeft, de hoeveelheid opgenomen dagen en het eindsaldo. De verzuimbalans kan getoond worden in dagen, uren en geld (kosten). Ook kan via deze applicatie het toegestane verlof onderhouden en gegeneerd worden.

Er zijn geen specifieke vereisten nodig voor deze functionaliteit. De stappen om een verzuimadministratie tot stand te brengen bestaan uit de algemene HR instellingen en het inrichten van roosters, uursoorten en verzuimsoorten.

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 21.231.316
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer