One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Attribuut 'Voorraad'; ordergestuurd- of voorraadgestuurd

Met Exact Globe 2003 kunt u artikelen aanmaken en onderhouden via

In Exact Globe Next kunt u artikelen aanmaken en onderhouden via [Voorraad, Artikelen, Onderhouden]. Deze optie is ook beschikbaar vanuit de modules Factuur, Order, Inkoop, Service of Projecten.

Via de attributen op het tabblad Voorraad kunt u artikelen diverse kenmerken meegeven. De optie 'Voorraadgestuurd' bepaald of het artikel voorraad- of ordergestuurd is.

Ten aanzien van productieadministraties is het mogelijk om volgens de Make to Stock (MTS) en Make to order (MTO) principes te werken. MTS houdt in dat een klant geen enkele invloed uitoefent op het eindartikel.Het eindproduct wordt op voorraad gehouden en vanuit de voorraad verkocht. MTO houdt in dat de productie wordt pas gestart wanneer de producent een order heeft ontvangen en duidelijk is wat er gemaakt dient te worden. Op dit moment worden ook pas de onderdelen besteld. Dit houdt tevens in dat de transacties die leiden tot een voorraadverhoging (bestelling of productieorder) zijn gekoppeld aan de transacties die leiden tot een voorraadverlaging (verkooporder, interne order of productieorder).

Het attribuut 'Voorraadgestuurd' heeft de volgende werking:

 • Attribuut 'Voorraadgestuurd' aangevinkt - Het artikel is voorraadgestuurd en werkt volgens het MTS principe
 • Attribuut 'Voorraadgestuurd' niet aangevinkt - Het artikel is ordergestuurd en werkt volgens het MTO principe 

In tabelvorm komt dit op het volgende neer:

Voorraadrekening

Attribuut Voorraadgestuurd

Attribuut Serie

Eenheid Tijd  

 
Balans aangevinkt uitgevinkt nvt artikel wordt gezien als een fysiek artikel die voorraadgestuurd is
Balans aangevinkt aangevinkt nvt artikel wordt gezien als een fysiek serie artikel die voorraadgestuurd is
Balans uitgevinkt uitgevinkt nvt artikel wordt gezien als een fysiek artikel die ordergestuurd is
Balans uitgevinkt aangevinkt nvt artikel wordt gezien als een fysiek serie artikel die ordergestuurd is
Winst en Verlies niet van toepassing (aangevinkt of uitgevinkt) uitgevinkt nvt artikel wordt gezien als een kostenartikel dat niet op de balans wordt geregistreerd, maar direct in de kosten wordt geboekt (kan een fysiek artikel zijn, hoeft niet)
Winst en Verlies niet van toepassing (aangevinkt of uitgevinkt) aangevinkt aangevinkt Contractartikel (alleen van toepassing voor E-Verkoopcontract)

Het is dus van belang dat u nagaat hoe u uw artikelen heeft gedefinieerd. Als u kostenartikelen heeft gedefinieerd, is het belangrijk dat u als rekening in het veld 'Voorraad' een kostenrekening heeft gekoppeld. Of u het attribuut 'Voorraadgestuurd' aanvinkt of niet, doet in dit geval niet ter zake.

Als u artikelen heeft, die gekoppeld zijn aan een balansrekening (dus artikelen die u fysiek op voorraad houdt), kan het zijn dat u voor bepaalde artikelen het Attribuut 'Voorraadgestuurd' moet wijzigen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u via orderinkoop bestellingen aanmaakt. Dit is dus ordergestuurd en daarom moet het attribuut 'Voorraadgestuurd' uitgevinkt zijn. Als u in voorgaande batches dit soort artikelen als voorraadartikel heeft gedefinieerd door het attribuut 'Voorraad' aan te vinken, is het noodzakelijk dat dit attribuut wordt uitgevinkt. Om dit voor meerdere artikelen snel te kunnen doen is de 'Batch-updates' functionaliteit uitgebreidt. Deze functie is te vinden in de verschillende artikel selectieschermen (zoals [Order, Artikelen, Onderhouden]). Als u in de sectie Traject kiest voor 'Standaard' bij het veld 'Type', kunt u in de sectie Wijziging het attribuut 'Voorraadgestuurd' een nieuwe waarde geven voor de groep artikelen die u geselecteerd heeft in de sectie Traject.

Hieronder worden de menupaden en functies opgesomd waarvoor deze wijziging invloed heeft:

 • o.a. [Voorraad, Artikelbeheer, MRP] - Er is een uitgebreidere selectie mogelijk op de attributen in het selectiescherm.
 • [Order, Invoer, Verkooporders] - Via de knop 'Condities' en vervolgens de knop 'Produceren' kunt u slechts productieorders aanmaken voor ordergestuurde artikelen.
 • [Order, Invoer, Verkooporders] - Via de knop 'Condities' en vervolgens de knop 'Inkoop' kunt u zowel bestellingen aanmaken voor ordergestuurde als voor voorraadgestuurde artikelen.
 • [Service, Invoer, Serviceorders] - Via de knop 'Condities' en vervolgens de knop 'Produceren' kunt u zowel serviceorders aanmaken voor ordergestuurde als voor voorraadgestuurde artikelen.
 • [Productie, Invoer, Productieorders] - Via de knop 'Genereren Suborders' kunt u slechts suborders aanmaken voor ordergestuurde artikelen.
 • [Productie, Invoer, Productieorders] - Via de knop 'Inkoop' kunt u slechts bestellingewn aanmaken voor ordergestuurde artikelen.
 • [Voorraad, Invoer, Interne orders] - Via de knop 'Inkoop' kunt u slechts bestellingen aanmaken voor ordergestuurde artikelen.
 • [Voorraad, Artikelen, Kaarten] - Voor alleen de voorraadgestuurde artikelen worden de velden 'Saldo', 'Voorraad' en 'Vrije voorraad' gevuld.
 • [Voorraad, Magazijnbeheer, Voorraadwaardering] en [Systeem, Logistiek, Herwaardering] - In deze functies wordt alleen rekening gehouden met artikelen waar een voorraadrekening aan gekoppeld is. Het attribuut 'Voorraadgestuurd' heeft hier geen invloed op.
 • Leveringen en ontvangsten - voor kostenartikelen (dus artikelen waar een kostenrekening als voorraadrekening is gekoppeld) is het niet verplicht een magazijnlocatie in te vullen.
 • voorraadcontrole in bijvoorbeeld een verkooporder - Wordt alleen uitgevoerd voor artikelen waar een balansrekening als voorraadrekening is gekoppeld. Dus niet voor kostenartikelen.
 • Om een onderscheid te maken tussen de verschillende artikelen (voorraadartikelen of kostenartikelen) kan een assortiment worden aangemaakt, bijvoorbeeld 'Artikeltype'. Als u dit assortiment definieert voor uw artikelen, heeft u een krachtig selectiemiddel binnen uw artikelbestand. Om deze reden zijn in de volgende menupaden een filter op assortimenten toegevoegd:
  • [Voorraad, Magazijnbeheer, Voorraadwaardering]
  • [Voorraad, Verslagen, Voorraadposities]
  • [Voorraad, Verslagen, Tekort]
  • [Voorraad, Verslagen, Artikelmutaties]
  • [Order, Verslagen, Statistieken]
  • [Inkoop, Verslagen, Inkoopstatistieken]            

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.695.783
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer