One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Aanmaken betalingen: Debiteur openstaande post

[Finance: Bankieren, Betalen debiteuren, Aanmaken betalingen]

Maak een selectie van de te betalen openstaande posten en maak een betaalrun aan. Zie [Verwerkingsfuncties].

Tabblad - Criteria

De volgende velden zijn specifiek voor deze functie. De overige velden werken conform de algemene afhandeling van verwerkingsfuncties.

Bankboek
Selecteer de bank- of giroboeken van waaruit de betalingen gaan plaatsvinden. U kunt alleen bank- of giroboeken selecteren waarvoor de bijbehorende koppelingen met formaten zijn gemaakt in [Finance: Bankieren, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboekkoppelingen].

Tonen: Alle betaalwijzen
Wilt alle openstaande betalingen aan debiteuren zien ongeacht de betaalwijze.

Peildatum
Dit veld toont de peildatum van waaruit de selectie van openstaande posten wordt opgebouwd.

Maximum bedrag
Hier stelt u een maximumbedrag in dat het totaalbedrag van de geselecteerde posten niet mag overschrijden. Als suggestie verschijnt het saldo van het geselecteerde dagboek; u kunt deze waarde accepteren maar ook wijzigen. Als het maximumbedrag negatief is, kunt u geen openstaande posten selecteren. Als u een maximumbedrag van EUR 0,--  invoert, wordt er geen controle op eventuele overschrijding van het maximumbedrag uitgevoerd. Dit veld is alleen benaderbaar als u in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Betalingen, Algemeen ] het veld 'Gebruik maximum bedrag uit bankboek' hebt geactiveerd.

Verzamelen betalingen
De betaling aan deze debiteur dient te worden gecumuleerd met andere openstaande posten van deze debiteuren die ook verzameld moeten worden. U kunt alleen een verzamelbetaling uitvoeren als het totaalbedrag van de te verrekenen creditfacturen groter is dan het totaal van de te betalen openstaande posten.

Gebruik betalingskenmerk
Wanneer u deze instelling aanzet kunt u geen gebruik maken van de 'Vaste omschrijving'. U gebruikt de betaalreferentie die u hebt opgegeven in de boeking. 

Gebruik vast omschrijving
Als u deze instelling inschakelt, dient u een omschrijving in te voeren die voor alle betalingen in een bepaalde betaalrun moet worden gehanteerd, in plaats van de betaalreferentie die u hebt opgegeven in [ Finance: Boeken, Boekingen, Invoeren boekingen ] . Als u deze instelling en de instelling 'Gebruik: Betalingskenmerk' uitschakelt, kunt u handmatig voor elke openstaande post een nieuwe omschrijving invoeren.

Verzamelen: Alleen debetnota's
Hiermee kunt u aangeven dat er alleen verzameld mag worden als bij een debiteur in de te betalen posten ook een of meer debetnota's zijn om te verrekenen. Heeft u alleen de optie Verzamelen: Betalingen aangevinkt dan zullen alle posten die per debiteur getoond worden verzameld worden mits het verzameld bedrag nog steeds een te betalen bedrag is.

Tabblad - Selectie

Specifieke velden
Zie [Finance: Debiteuren, Openstaande posten] voor een toelichting op specifieke velden, waaronder de ouderdomcategorievelden en de (post-)banknummervelden.


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Crediteuren en debiteuren automatisch betalen > Finance: Bankieren, Betalen Debiteuren, Aanmaken Betalingen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 18.235.082
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer