One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Project - Onderhouden: Kostenverdeling

[Project: Stamgegevens, Onderhoud, Journalisering, Kostenverdelingstypen]

Introductie

De aan te maken boekingsregels kunnen indien gewenst verder worden gespecificeerd door kostenverdeelcodes te koppelen aan het journaliseringtype. Een kostenverdeling verdeelt een bepaald percentage van een bedrag op een grootboekrekening naar een of meer andere grootboekrekeningen. Zo kunt u bijvoorbeeld het percentage van het bedrag dat wordt geboekt op bijvoorbeeld de boekingsregel "kostprijs projecten" verder door verdelen naar andere grootboekrekeningen. Deze verdeling vindt plaats op een door u zelf gedefinieerd kostenverdeelstaat. De uitsplitsing vindt plaats per grootboekrekening/kostenplaats/kostendrager combinatie. De boekingen worden rechtstreeks op basis van de door u gemaakte verdeling aangemaakt. Er is dus geen sprake van meerdere boekingen voor een enkele transactie.

Kostenverdeling

Voer een unieke code in voor de kostenverdeling die u aanmaakt.

Tabblad - Algemeen

Percentage

Voer een percentage in. Dit percentage is het aandeel (percentage * oorspronkelijk bedrag) dat u wilt doorboeken naar een andere grootboekrekening of kostensoort.

Rekening

Kies de grootboekrekening waarop het berekende bedrag (percentage * oorspronkelijk bedrag) moet worden geboekt.

Selecteer kostenplaats werknemer

Geef hier de plaats aan waar het programma moet kijken voor de kostenplaats die u wilt gebruiken bij het journaliseren van werknemerboekingen met dit journaliseringstype. U hebt de keuze uit vijf opties: {Kostenplaats uit de boeking}, {Kostenplaats werknemer}, {Kostenplaats afdeling}, {Kostenplaats project} en {Geen kostenplaats}.

Selecteer kostenplaats materieel

Geef hier de plaats aan waar het programma moet kijken voor de kostenplaats die u wilt gebruiken bij het journaliseren van materieelboekingen met dit journaliseringstype. U hebt de keuze uit vier opties: {Kostenplaats uit de boeking}, {Kostenplaats materieel}, {Kostenplaats project} en {Geen kostenplaats}.

Selecteer kostendrager

Selecteer een kostendrager. U kunt kiezen uit {Geen kostendrager}, {Kostendrager project} en {Kostendrager boeking}.

Status

Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

 


Exact Financials Enterprise > Project > Stamgegevens > Kostenverdeling

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.645
 Assortment:  Date: 26-05-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer