One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Afschrijving gebaseerd op gebruik/prestatie

Introductie

Introductie

Dit document beschrijft de afschrijving van activa gebaseerd op gebruik/prestatie.

 

Uitleg van de velden

Deze methode wordt gebruikt als een activum enkel afgeschreven hoeft te worden wanneer het daadwerkelijk gebruikt wordt. Hierbij is vaak ook de mate waarin het activum gebruikt wordt van belang. In dergelijke gevallen wordt een activum vaak periodiek meer of minder intensief gebruikt. De mate waarin het activum gebruikt wordt, kan tot uitdrukking komen in bijvoorbeeld het aantal uren per periode. De afschrijving voor een specifiek berekende periode kan gelijk zijn aan het aantal uren waarin een activum gebruikt is, afgezet tegen het aantal uren van de levensduur van het activum.

Perioden

Hier kunt u het aantal perioden definiëren voor dit gebruik of prestatie. Wanneer het activum in een totaal van 5 jaar wordt afgeschreven geeft u hier 60 perioden op (5 jaar * 12 perioden per jaar = 60 perioden).

Totale prestatie

In dit veld geeft u de totale prestatie van het activum op. Dit is het totaal aantal dat het activum naar verwachting zal produceren binnen het opgegeven aantal perioden.

Aan de hand van een voorbeeld wordt deze afschrijvingsmethode nader uitgelegd.
In januari 1999 is een activum aangeschaft voor 1600,-. Het activum wordt afgeschreven in 5 jaar en heeft een restwaarde van 100,-.
Men verwacht dat men in de 5 jaar 200 stuks kan produceren:

Jaar Stuks
1999 50
2000 40
2001 20
2002 60
2003 30
Totaal 200

Bij het onderhoud van de afschrijvingsmethode vult u dit als volgt in:

  • Perioden: 60
  • Totale prestatie: 200

Het activum wordt afgeschreven in 5 jaar. Bij het gebruik van periodedatum tabel die als maanden in ingericht betreft dit 60 perioden. Dit vult u in bij het veld 'Perioden'. De verwachting is dat het activum in deze 5 jaar 200 stuks kan produceren. Deze 200 stuks worden ingevuld bij 'Totale prestatie'. Op het tabblad 'Afschrijvingstabel' kunt u de prestatie van 200 stuks verder uitsplitsen naar het aantal stuks per jaar.

Op het tabblad 'Afschrijvingstabel' vult u het aantal stuks per jaar in, zoals die in de tabel boven in dit document staan vermeld.

De jaarlijkse afschrijvingen worden als volgt berekend:

Jaarlijkse afschrijving = (Prestaties per periode / Totaal prestaties ) * (Aanschafbedrag - restwaarde)

Voor de verschillende jaren worden de afschrijvingen als volgt gebudgetteerd:

1999
Jaarlijkse afschrijving = (50/200)*(1600 - 100)
Jaarlijkse afschrijving = 375,-

2000
Jaarlijkse afschrijving = (40/200)*(1600 - 100)
Jaarlijkse afschrijving = 300,-

2001
Jaarlijkse afschrijving = (20/200)*(1600 - 100)
Jaarlijkse afschrijving = 150,-

2002
Jaarlijkse afschrijving = (60/200)*(1600 - 100)
Jaarlijkse afschrijving = 450,-

2003
Jaarlijkse afschrijving = (30/200)*(1600 - 100)
Jaarlijkse afschrijving = 225,-

Wanneer de werkelijke prestaties afwijken van de daadwerkelijke prestaties kunt u deze bij het activum aanpassen en vervolgens de gebudgetteerde afschrijvingen herberekenen.  

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.457.098
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer