One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De icp-aangifte

Introductie

U kunt een icp-aangifte maken via [Financieel, BTW / Statistieken, ICP-aangifte].

Naast de BTW-aangifte kunt u ook een icp-aangifte (Intra-Communautaire Prestaties) maken, ook wel icp-Listing genoemd. Deze listing is verplicht voor ondernemers die goederen en diensten exporteren/leveren naar andere EU-lidstaten. Zij hoeven voor deze leveringen geen BTW in rekening te brengen, maar moeten dan wel kunnen aantonen dat hij\zij zijn\haar handel heeft afgeleverd in de andere lidstaten. Deze aangifte moet in ieder geval het bedrag en BTW-identificatienummer van de afnemer bevatten en vormt feitelijk een detaillering van vak 3B op de Nederlandse BTW aangifte "Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU".

Het is daarom voor de icp-aangifte van belang dat bij de debiteuren en crediteuren een BTW-nummer is gedefinieerd. Verder is het van belang dat bij het onderhoud van het land dat aan de debiteur/crediteur gekoppeld is, de optie 'Lidstaat Europese Unie' is aangevinkt.

De icp-aangifte geeft o.a. het volgende aan:

  • Naar welk land er geëxporteerd is
  • Wat het BTW-nummer is van de desbetreffende debiteur
  • Wat het totaalbedrag aan leveringen in dat tijdvak is geweest

Op de icp-aangifte komen alleen gegevens te staan betreffende mutaties (boekingen) waarbij een BTW-code is gebruikt met 'Listing goederen' of ´Listing diensten´ (onderhoud BTW-codes, tabblad 'ICP'). Alleen voor BTW-codes van de types Verkoop en Inkoop, kunt u aangeven of er een registratie van de BTW nummers van de afnemers (en in uitzonderlijke gevallen van uw leveranciers als u een aparte regeling met de fiscus heeft) moet plaatsvinden.

Met ingang van 1 januari 2005 bent u verplicht om de icp-aangifte elektronisch aan te leveren bij de Belastingdienst.

Kolommen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.435.091
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer