One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Foutmeldingen AEC en Exact SDK koppeling

Tijdens het werken met de AEC / Exact koppeling kan het voorkomen dat u een foutmelding krijgt. In dit document geven wij een overzicht van mogelijk voorkomende foutmeldingen en de manier waarop u deze zelf kunt oplossen.

Nummer

Foutcode Omschrijving Oorzaak Gevolg Oplossing
1 Crediteuren 1115 validation failed The Following data is invalid Vat Number Het btw nummer bij de relatie in AEC is niet correct Crediteur komt niet in exact en ook de evt boeking waarin dit relatie nummer is gebruikt blijft in de koppeling hangen
U moet het juiste BTW-nummer invoeren bij Relatie op tabblad Extra
2
1005 Foutnummer : 1005
Kan via de SDK geen verbinding maken met de administratie "001" op de host "SBS01\GL2003". Foutnummer : 1005
Na Netupdate Exact Geen Wsetup gedaan op station waar koppeling draait
foutmelding in de koppeling en koppelt niet
Na Netupdate Exact Geen Wsetup gedaan en gaat na het starten van Exact automatisch draaien. Aansluitend adm openen en controle op SDK initialisatie
3
1006 SDK kan geen verbinding maken met de administratie "xxx" op de host "hostnaam(EXACT)"
Kan via de SDK geen verbinding maken met de administratie "xxx" op de host "local". Foutnummer : 1006
Foutieve Hostnaam
Deze betreffende foutmelding in koppeling
Kopieert u de servernaam uit Exact; Open Exact->bij kiezen adm. Rechts kiezen voor Geavanceerd->kopieer de Servernaam (bovenste) naar AEC koppeling -> instellingen HOST
4
1013: adm niet openen
1013 administratie kan niet worden geopend
Licentie Exact niet bijgewerkt of is verlopen
Koppeling lukt niet
A.u.b. uw licentie bijwerken
5
1113: Invalid Journal
Administratie dagboeknummer boekstuknummer 
Dagboek in Exact bestaat niet.
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. dagboek aanmaken in Exact
6
1113: invalid journal
invalid journal
Aanmaken memoriaal/dagboek 
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. aanmaken memoriaal/dagboek in Exact
7
1115 : Unable to write record.
Administatie: 100, Dagboeknr.: 50, Boekstuknr.: 50700771
1115 : Unable to write record.
Fout tijdens verwerken: 9-7-2007: Dagboek is afgesloten voor deze boekingsperiode.
Datum/periodetabel in Exact is afgesloten. 
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. periode/Datumtabel open zetten in Exact.
8
1115 validation failed
1115 : Validation failed
(debcode) Gegeven bestaat reeds.: Divisie - Debiteurencode.
Ogenschijnlijk staat er een spatie in het deb/cred nummer in AEC
Foutmelding in de koppeling en koppelt niet
A.u.b. alle meldingen nalopen en spaties verwijderen
9
1115 validation failed
Field Crediteurennumer value mag niet leeg zijn
Gevolg van eerdere foutmelding op Crediteurennummer
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. crediteurennummer melding oplossen of Crediteur handmatig aanmaken in Exact
10
1115 validation failed
 Administatie: xxx, Dagboeknr.: xxx, Boekstuknr.: xxxxx
Field 'Debiteurnummer', Value '   xxxx': Ongeldige referentie
Debiteur is waarschijnlijk in Exact nog niet bekend
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. in AEC een kleine wijziging bij de deb. maken (bijv. spatie achter de naam); aansluitend opnieuw alles koppelen
11
1115 validation failed
 Administatie: xxx, Dagboeknr.: xxx, Boekstuknr.: xxxxx
Field 'Grootboekrekening', Value '   xxxx': Niet toegestaan Subtotaalrekeing
Grootboek is waarschijnlijk in Exact nog niet bekend
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. in AEC een kleine wijziging bij de deb. Maken (bijv. spatie achter de naam); aansluitend opnieuw alles koppelen
12
1115 validation failed
Administratie dagboeknummer boekstuknummer: Field datum value datum period-date-table link incorrect
Periodedatumtabellen tussen AEC-Objects en Exact zijn niet gelijk
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. periode datum tabellen aanpassen
in AEC onder Bestand, Administratiebeheer, Bewerken, Periodedatumtabel of Werkenperiode
In Exact onder Systeem, algemeen, algemene instellingen, algemene instellingen, periode datum tabel
13
1115 validation failed
Administratie dagboeknummer boekstuknummer: Field grootboekrekening value xxxxxx ongeldige referentie
Grootboekrekening in de AEC-Objects boeking bestaat niet in Exact
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. grootboekrekening aanmaken in Exact. De juiste procedure is om de grootboekrekeningen aan te maken in Exact en koppeling Exact Aec uit te voeren
15
1115 validation failed
Administratie dagboeknummer boekstuknummer: Field kostenplaats, value xxxx ongeldige kostenplaats/referentie
Kostenplaats in Exact bestaat niet
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. kostenplaats aanmaken in Exact. De juiste procedure is om de grootboekrekeningen aan te maken in Exact en koppeling Exact Aec uit te voeren
16 1115 validation failed Field valutacode, value moet zijn Actief In exact is de valutacode die gebruikt is in de boeking niet actief Boeking blijft hangen in de koppeling A.u.b. valutacode activeren in Exact via Systeem/algemeen/landen/valutasoorten
17
1115 unable to write record
Fout tijdens verwerken:Type mismatch
Bij Exact instellingen zijn de grootboek rekeningen en verschillennummers niet aangemaakt.
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. rekenverschillen instellen in Exact
18
kvQuery_Administraties: Fout tijdens het openen/sluiten unknown tabel type.    Permission denied.
File: C\PD0XUSRS.NET    Directory: C:\
kvQuery_Administraties: Fout tijdens het openen/sluiten unknown tabel type.    Permission denied.
File: C\PD0XUSRS.NET    Directory: C:\
Hoogstwaarschijnlijk een rechtenkwestie op de C schijf  (voor dit bestand zijn geen schrijfrechten voor deze gebruiker)
Koppelt niet
A.u.b. rechten voor gebruiker op de C mapping (bestand PD0XUSRS.NET) aanmaken
19
loon- uren negatieve uren
Loonkosten niet toegestaan negatief gerealiseerde arbeidsuren Exact activiteit WER
Het totaal aantal uren per werknemer per dag is negatief als gevolg van een onjuiste correctieboeking op de uren. Meestal probeert men meerdere dagen in 1 totaal te corrigeren terwijl dit per dag moet
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. correctie urenboeking maken in AEC-Objects. Het totaal aantal uren per werknemer per dag is negatief als gevolg van een onjuiste correctieboeking op de uren.
20
G rekening kan niet worden toegevoegd
G-rekeningnummer xxxxxxxxxx kon niet worden toegevoegd
Niet bekend.
Over het algemeen is het G-rekeningnummer niet aangekomen in Exact. Meestal is het slechts een waarschuwing.
A.u.b. controleren of het G-rekeningnummer van de crediteur juist is opgenomen in Exact
21
ClassFactory kan aangevraagde klasse niet leveren
ClassFactory kan aangevraagde klasse niet leveren
Diverse bestanden niet aanwezig of beschadigd
Koppelt niet volledig
A.u.b. Exact updaten
22
1115 validation failed
Crediteurnr.: …, Boekstuknr.: … (OffsetBankAccount) Invalid reference: Bank account (To).
Banknummer bij crediteur is niet ingevuld.
Geen gegevens door de Koppeling
A.u.b. op de crediteurenkaart het banknummer invullen
23
Geen fout in koppeling
Betalingsconditie komt niet in Exact mee
Waarschijnlijk moet in Exact de juiste betalingsconditie nog worden aangemaakt
Facturen komen in Exact met aanmaakdatum = betaaldatum
Ogenschijnlijk moet in Exact de juiste betalingsconditie nog worden aangemaakt; kies a.u.b. tabblad Systeem/Landen/betalingsconditie en open de evt aanwezige conditie anders nieuwe aanmaken. Controleer op het tabblad bereken of dit de juiste is.
24
G rekening kan niet worden toegevoegd
G-rekeningnummer xxxxxxxxxx kon niet worden toegevoegd
validation failed Cred. Nummer……..
Waarschijnlijk is de G rek reeds in Exact aanwezig en/of Cred nog niet bekend/aangemaakt
Melding in koppeling
A.u.b. binnen Exact Grootboekrekening via cred kaart (via toevoegen/zoeken) controleren of deze bestaat, zoja dan toevoegen aan cred. en deze eventueel (via openen) het Type wijzigen in GNL
25
1115 validation failed Ongeldig: Cost center link
Administatie: 010, Dagboeknr.: 600, Boekstuknr.: 76016518
1115 : Validation failed.
Field 'Kostenplaats', Value '': Ongeldig: Cost center link.
Niet bekend.
Koppelt niet omdat er in Exact op de Grootboekrekening een (onzichtbare koppeling Kostenplaats/-drager aanwezig is)
Op de GB kaart (zie factuur, kunnen meerdere zijn) de betreffende kostenplaatsen (nr's) opschrijven ;
A. kostenplaats aan- of uitvinken; Opslaan en bij de vraag
1. Wilt u dat de gewijzigde analytische codes ook bij de volgende grootboekrekeningen met dezelfde categorien aangepast worden?) Nee antwoorden
2. Gekoppeld aan Kostenplaats Koppeling verwijderen? JA antwoorden
3. Opslaan en aansluitend weer in oude situatie terugbrengen oa kostenplaatsen terugzetten
nu koppelen zou goed moeten gaan
26
Foutnummer 1012
SDK kan geen verbinding maken  met adm ….. fout 1012
Gebruiker niet bekend in te koppelen administratie
Geen koppeling
A.u.b. juiste gebruiker uit de koppeling aanmaken.
27
Fout
Subregel 1: Veld amsrefamk.bkstnr - Value is aligned
Subregel 1: Veld amsrefamk.crdnr - Value is aligned
Subregel 1: Veld amsrefamk.betcond - Gebruiken,Standaardwaarde
Subregel 1: Veld amsrefamk.crdnr - Reference to an invalid or non-existent record

Subregel 1: Veld dagbknr - Value is aligned
Subregel 1: Veld periode - Value is aligned
Subregel 1: Veld periode - Moet vallen tussen 0 en 12.
Subregel 1: Veld reknr - Value is aligned
Subregel 1: Veld crdnr - Value is aligned
Crediteur niet in Exact v Windows bekend
Koppeling blijft hangen.
A.u.b. in AEC een kleine wijziging bij de crediteur  maken (bijv. spatie achter de naam); aansluitend opnieuw alles koppelen.
28
Foutnummer : 1011
Kan via de SDK geen verbinding maken met de administratie "012" op de host "server01". Foutnummer : 1011
Gebruiker heeft niet de rechten om in Exact de administratie te openen
Administratie opent niet, dus er word niks gekoppeld.
A.u.b. gebruiker de rechten geven om de Exact-administratie te openen.
29
KmQuery_Administraties: Field 'FiAdministratieID' not found
KmQuery_Administraties: Field 'FiAdministratieID' not found
Er kan geen verbinding gemaakt worden met de administraties.
Er word niet gekoppeld.
Wacht a.u.b. 10 minuten en probeer u het nog eens.
30
1115 validation failed
1115 : Validation failed (BankAccount) Ongeldig: Bankrekening. (BankAccount) Ongeldig: Bankrekening.
Ongeldig bankrekeningnummer, vaak een buitenlands
Rrelatie komt niet door de koppeling.
Verwijder a.u.b. het bankrekeningnummer en voer deze na het opnieuw koppelen in Exact weer in op de relatie.
31
1115 : Unable to write record.
Administatie: XXX, Dagboeknr.: XX, Boekstuknr.: XXXX
Periode-datumtabel loopt niet gelijk of boekjaar is niet aangemaakt.
Blijft hangen in de Koppeling.
A.u.b. data controleren in AEC en Exact.
32 -
Administatie: 555, Dagboeknr.: 75, Boekstuknr.: 827
1115 : Validation failed.
Field 'Kostenplaats', Value '': Mag niet leeg zijn..
Field 'Kostendrager', Value '': Mag niet leeg zijn..
Kostenplaats en kostendrager zijn niet ingevuld.
Boeking blijft hangen in de koppeling
A.u.b. binnen Exact op de grootboekrekening Kostenplaats en -drager uitvinken. Vervolgens weer aanvinken en op de boeking in Exact dan handmatig deze gegevens toevoegen.
33
-
Bbij terugkoppelen - van Exact naar AEC SELECT permission denied on object 'valuta', database '001', owner 'dbo'
Onvoldoende SQL rechten
Foutmeldingen
A.u.b. SQL rechten aanpassen
34
Er kon geen waarde voor "Onze ref." bepaald worden, controleer de nummerreeks in Exact Globe.
Er kon geen waarde voor "Onze ref." bepaald worden, controleer de nummerreeks in Exact Globe.
Geen nummer in Exact beschikbaar
Koppelt niets
A.u.b. binnen Exact via Instellingen/nummerinstelling nummers genereren
35 -
Windows socket error: Er is geprobeerd toegang te verkrijgen tot een socket op een volgens de toegangsmachtigingen niet toegestane manier (10013), on API 'listen'
Koppeling word tegengehouden door de virusscanner.
Koppeling doet het niet.
A.u.b. firewall instellingen aan laten passen door systeembeheerder.
36
1004 Foutnummer : 1004
1004 geen SDK initialisatie kan niet koppelen
Ogenschijnlijk is de gebruiker voor het openen van de administratie(s) op de server niet bekend
Koppelt niet
Controleer a.u.b. of op de server alle administraties geopend kunnen worden.
Zo niet dan a.u.b. de koppeling starten middels "run as" als de gebruiker welke normaal  vanaf de werkplek koppelt en/of administratie rechten binnen Exact heeft
37 1115 : Validation failed (cnt_Email) E-mail - Contactpersoon: Verplicht @. (Email) E-mail - Relatie: Verplicht Er is geen '@' in het emailadres opgegeven foutmelding in de koppeling en koppelt niet @ Vullen in het emailadres
38 Fout Sessie Het Globe werknemernummer xxxxxxxxx is te lang voor AEC Het werknemernummer in Globe is te lang, AEC kan slechts 8 karakters aan Werknemer wordt niet overgezet In Globe salaris zoekt u de werknemers op en middels de knop 'vernummer' kunt u het werknemersnummer aanpassen

 

 

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 19.296.792
 Assortment:  Date: 10-03-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer