One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Pick en Pack uitgelegd

Introductie

Dit document beschrijft het E-WMS orderpick proces van Bulk Pick & Pack.

E-WMS Pick en Pack is tweetraps orderpicken waarbij het inpakken van de order wordt uitgevoerd op één centrale locatie. Dit betekent dat de inpaklocatie eerst aangevuld dient te worden met de te picken artikelen. In dit proces wordt ieder artikel twee maal gescand. Eenmaal bij het picken (het artikel van de plank pakken) en eenmaal bij het inpakken op de centrale inpak locatie.

Vanaf product update 411, biedt E-WMS twee variaties van Pick&Pack, en een 'verplaats naar verzendlocatie' methode:

 • Bulk Pick&Pack: de oorspronkelijke Pick&Pack methode die gebruik maakt van E-WMS Voorraadaanvullen en E-WMS Leveringen
 • Order Pick&Pack; maakt alléén gebruik van E-WMS Leveringen
 • Verplaatsen (naar verzendlocatie): verplaats de gepickte voorraad in status 'Gevalideerd' naar een tijdelijke opslaglocatie.

Dit document beschrijft de 'bulk' Pick&Pack methode. Voor de andere methodes kunt u bovenstaande links raadplegen.

Uitleg

Vereisten

Om Pick&Pack te gebruiken (alle methodes), is het volgende vereist

 • E-WMS II (SE1381) of een oudere vergelijkbare licentie
 • E-Magazijnlocatie (SE1312) + het gebruik van magazijnlocaties is geactiveerd
 • Er wordt gebruik gemaakt van 'Pickadvies' voor verkooporder leveringen
 • Het gebruik van de E-WMS communicatie methode 'ASP'

Bulk Pick & Pack

De eerste 'pick' fase is eigenlijk E-WMS Voorraadaanvullen: een gestuurde verplaatsing, maar met een vaste doellocatie. Deze fase biedt functies zoals serie-/batch einddatum advies, of locatie optimalisatie.
De tweede 'pack' fase betreft E-WMs orderpicken, maar met het toepassing van de 'packing' methode: willekeurig scannen van artikelen per verkooporder. Deze fase biedt functies zoals SSCC registratie. Met de E-WMS SSCC functionaliteit, kunnen pallet en/of doosnummers tijdens het inpakken worden gekoppeld aan geleverde regels.

'Order packing' is een afzonderlijke menu optie op de ASP handterminal, naast het menu 'orderpicken'. Orderpicken stuurt u door de picklijst, in de meeste gevallen een pickroute. Bij het inpakken (packing), selecteert u alléén de verkooporder, waarna u ieder artikel uit die order willekeurig kunt scannen.

Instellingen

In de WMS instellingen: WMS Leveringen kunt u middels de instelling 'Verplaatsingsorder' in de sectie 'Leveringen: Pick en Pack' aangeven dat u gebruik wilt maken van Pick en Pack. Vervolgens dient u bij 'Inpaklocatie' een geldige magazijnlocatie op te geven. 

Vervolgens beschikt u in het Control Center orderpicking over de volgende extra gegevens:

 • De extra knop 'Voorraad aanvullen'.
 • De extra status 'Voorraad aanvullen'.
 • De extra status 'Voorraad aangevuld'.

De status 'Advies' is dan niet meer aanwezig in het control center.

Bij het gebruik van Pick & Pack wordt het pickadvies gegenereerd op basis van de pickadvies instellingen zoals deze zijn geconfigureerd voor verkooporder leveringen. De adviesinstellingen voor voorraadaanvullen worden niet gebruikt, tenzij u aanvulorders terugdraait en een nieuw advies genereert in het Control center Voorraadaanvullen. De gepickte transacties worden tweemaal gevalideerd waarbij de validatie instellingen voor dat specifieke proces worden gebruikt: in het control center Voorraadaanvullen, na het terugmelden van de aanvulregels, en in het Control center Orderpicking na het terugmelden van de 'íngepakte' leverregels.

Handterminal instellingen

De volgende handterminal instellingen worden gebruikt in het Pick&Pack proces:

 • Handterminal Instellingen voorraadaanvulling: alle instellingen zijn van toepassing op fase 1 (Voorraadaanvullen) van het Pick&Pack proces
 • Handterminal instellingen Orderpicken: alle instellingen zijn van toepassing op fase 2 (Orderpicken) van het Pick&Pack proces, maar voor het willekeurig inpakken zijn de volgende instellingen specifiek van toepassing:
  • Tonen orderregels: wanneer aangevinkt, dient u nog steeds een specifiek artikel te selecteren waardoor het (begin van het) inpakproces niet willekeurig is. Wanneer u willekeurig wilt picken dient u deze instelling uit te vinken.
  • Order packing/Flow orderpacken: deze dient u in te stellen op 'willekeurig scannen' of 'Willekeurig scannen, verschillen afhandelen'. Voor meer informatie zie de sectie 'Order packing' in het document Handterminal instellingen Orderpicken.
  • Order packing/Focus naar: afhankelijk van uw voorkeur/procedure, keert u terug na het scannen terug naar de artikelcode of serie-/batchnummer.
  • Order packing: Locatie/Welke waarde tonen?: selecteer de optie 'Advies + Overslaan' zodat er geen locatie hoeft te worden gescand bij het inpakken.

Pick&Pack proces (back office)

Voor Pick&Pack dient u gebruik te maken van twee Control Centers in de verschillende processtappen:

 (1) Control Center Leveringen (hieronder 'CC SOF', met de additionele knoppen voor het ondersteunen van voorraadaanvullen) en
 (2) Control Center Voorraadaanvullen (hieronder 'CC RPL')

 1. CC SOF: advies: selecteert de te picken order(s) via de knop 'Voorrraad aanvullen'. Deze regels krijgen de status 'advies' in CC RPL. Past de 'pickadvies' instelling  SOF toe. Regels zijn zichtbaar in de status 'Voorraad aanvullen' tijdens het voorraadaanvullen.
 2. CC RPL: in bewerking nemen: selecteer status 'advies' en neem deze regels in bewerking.
 3. Scanner ASP: het daadwerkelijk picken van de aanvulorders
 4. CC RPL (of Replenishment RF service): terugmelden aanvulorder
 5. CC RPL (of Replenishment RF service): validatie
 6. CC RPL (of Replenishment RF service): verwerken = verplaatsen van gepickte artikelen naar packing locatie wordt plankvoorraad
 7. CC SOF: in bewerking nemen: verwerkte aanvulorders zijn zichtbaar in de status 'Aangevuld' - en kunnen in bewerking worden genomen
 8. Scanner ASP: daadwerkelijk picken (packen) van de orderregels
 9. CC SOF (of Fulfillment RF service): terugmelden verkooporders
 10. CC SOF (of Fulfillment RF service): validatie
 11. CC SOF (of Fulfillment RF service): verwerking = pakbon

De acties die vet gedrukt zijn, zijn acties waarvoor een handmatige interactie noodzakelijk is. De andere stappen kunnen worden geautomatiseerd en worden uitgevoerd op de achtergrond via de WMS RF services.

Terugdraaien

Omdat er twee control centers worden gebruikt dient u bij het terugdraaien van een Pick&Pack order ook gebruik te maken van twee control centers (afhankelijk van de fase van de order)

 • CC RPL: terugdraaien van 'picken' en verwijderd de order in status 'Nieuw'.
 • CC SOF: draai de order terug van de status 'Voorraad aanvullen

Wanneer het terugdraaien alleen wordt uitgevoerd in het control center leveringen, nadat het picken voor het voorraadaanvullen is verwerkt, dan zijn de artikelen al verplaatst naar (plankvoorraad op) de pack locatie. Vanaf product update 403 wordt alle voorraad die al aanwezig is op de pack locatie genegeerd bij het genereren van een nieuw pickadvies.

Services

Om het bulk Pick&Pack proces te automatiseren kunt u gebruik maken van de WMS Replenishment service (voor het terugmelden en verwerken van de aanvulorders uit fase 1) en de WMS Fulfilment service (voor het terugmelden en optioneel verwerken van de gepickte orders).

De Autoqueue service ondersteunt bulk Pick&Pakc niet. Autoqueue dient uitgevinkt te zijn voor verkooporderleveringen en voorraadaanvullen wanneer gewerkt wordt met bulk Pick&Pack.

Aandachtspunten

 • Bulk Pick&Pack ondersteunt geen orderspecifieke voorraad; zoals batches in orderregels, klantspecifieke SKU types, klantspecifieke shelf life factor. Order Pick&Pack ondersteunt dit wel.
 • Bij het afwijken van het pickadvies of het minder picken in fase 1 (vooraadaanvullen), worden deze wijzigingen niet overgenomen naar fase 2 (inpakken).
 • Zie de sectie 'Aandachtspunten' in het document E-WMS - Order Pick&Pack uitgelegd voor de Pick&Pack types Order en Verplaatsen.

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.223.576
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer