One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Instellingen - Service

De instellingen van de Service module vindt u op het tabblad Service en op tabblad Bonnen

In het instellingenvenster vindt u op tabblad Service de volgende systeeminstelingen:

Locaties
Op de invoerkaarten van Contracten, Objecten, Meldingen en Werkbonnen kunt u een Word document aanmaken m.b.v. een sjabloon met samenvoegvelden. U kunt hier de map selecteren waarin de sjabloonbestanden zich bevinden.

Verrekingen bodem en max. bedragen bij facturen
Indien er in de contractvoorwaarden gebruik wordt gemaakt van minimum en maximum bedragen en hoeveelheden, dan worden de extra bedragen gecrediteerd op de factuur. Hier kunt u een eenheid selecteren en een omschrijving invullen voor deze correctieregel.

Standaard administratie
Hier dient u de standaard administratie te selecteren die gebruikt wordt voor de werkbonnen, contracten, objecten en meldingen.

Standaard prioriteit
Hier kunt u een standaard prioriteit selecteren die overgenomen wordt op een nieuwe melding.

Recepturen gebruiken
U kunt recepturen gebruiken indien u beschikt over een Middelen Plus licentie. Recepturen zijn in feite calculatieposten die vastgelegd kunnen worden in een recepturen bibliotheek. In het selectievenster van middelen kunnen recepturen geselecteerd worden, de onderbouwingsregels worden dan gekopieerd naar de werkbon.

Bonnen boeken
Arbeidsverbruiksregels ook bij status Gepland boeken: Op bonnen met de status 'Gepland' alvast arbeid verbruik kunnen boeken.
Memo verbruiksregel overnemen naar boeking: In de service module wordt bij aanmaken boekingen voor verbruiksregels de meldingstekst van werkbon overgenomen in de memo van de boekingen. Vanaf versie 1.47 als deze optie aangevinkt is, wordt in de boekingen de memo van de verbruiksregel (kolom 'Omschrijving') overgenomen in plaats van de werkbon meldingstekst.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 26.057.195
 Assortment:  Date: 10-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer