One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Target overeenkomst verzoeken aanmaken

Menupad

HRM à Inrichting à Target overeenkomst à Genereer target overeenkomt verzoek

Introductie

Nadat de target overeenkomst profielen zijn gegenereerd, kunnen de target overeenkomstverzoeken rechtstreeks vanuit het target overeenkomst genereren scherm aangemaakt worden. Ook kunt u wachten totdat de background job, om de verzoeken automatisch te genereren, voltooid is.

Een andere mogelijkheid is om de activiteiten van de profielen te volgen en verzoeken handmatig te verwerken via het target overeenkomst genereren scherm. Deze mogelijkheden zullen in dit document verder worden uitgelegd.

In dit scherm kunt u medewerkers tonen die aan een target overeenkomst profiel zijn gekoppeld. Tevens kunt u werkstroom verzoeken aanmaken voor de beoordeler (directe manager) van de medewerker. Een target overeenkomst verzoek is een werkstroom verzoek wat gebruikt wordt:

  • om de beoordeler de doelen van het target overeenkomst profiel te laten definiëren voor de medewerker en om het target overeenkomst profiel goed te laten keuren,

  • om een medewerker de gedefinieerde doelen goed te laten keuren en daarmee het target overeenkomst profiel te laten voltooien,

  • om de beoordeler de medewerker te laten beoordelen op basis van het voltooide target overeenkomst profiel en

  • om de relevante medewerkers (HR medewerkers bijvoorbeeld) de beoordeelde target overeenkomst profielen te laten voltooien.

Daarnaast kunt u in dit scherm de status volgen van elk target overeenkomst profiel.

Rollen en rechten

Om een target overeenkomst verzoek aan te maken is functierecht  95 – Maintain target agreement benodigd. Gebruikers met de HR rol beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

  • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
  • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.

Knoppen

Velden

Kolommen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.902.915
 Assortment:  Date: 17-06-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer