One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Selectiescherm Verwerken resultaat (Winst/Verlies)

Introductie

Het resultaat van een bedrijf na een financieel jaar wordt altijd uitgedrukt in winst of verlies. De winst of verlies kan worden teruggevonden op de winst-en-verliesrekening. Aan het einde van het jaar of aan het einde van een periode wilt u het resultaat van dat jaar of die periode tot uitdrukking brengen in de beginbalans van het volgende boekjaar of periode. Om het saldo van de winst-en-verliesrekeningen tot nul terug te brengen, kunt u het resultaat van een boekjaar of periode 'Verwerken' [Systeem, Financieel, Verwerken resultaat]. Door automatisch aangemaakte boekingen in het memoriaal, wordt het resultaat van het afgelopen boekjaar of periode naar de beginbalans van het komende boekjaar of periode geschreven. Bij het verwerken van het resultaat wordt alleen gekeken naar verwerkte boekingen.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.459.478
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer