One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Service - Werkbonnen boeken

Vanuit het lijstscherm van [Service, Bonnen] kunnen boekingen aangemaakt worden van de verbruiksregels van de geselecteerde werkbonnen. Kies hiervoor de optie "Bonnen boeken" in menu Service of het rechter muismenu van het lijstscherm.

Instellingen

Standaard kunnen alleen werkbonnen geboekt worden die status "Afgehandeld" hebben. In de systeeminstellingen van Bonnen kan echter aangeven worden dat arbeidsverbruikregels ook al geboekt mogen worden als de status van de werkbon "Gepland" is.

 

Dialoogvenster

Indien de instelling "Arbeidsverbruiksregels ook bij status Gepland boeken" aangevinkt is, zal er bij de optie "Bonnen boeken" eerst nog het volgende dialoogvenster getoond worden:

 

In dit dialoogvenster kan men het volgende instellen:

Arbeid van werkbonnen met status gepland boeken
Met deze checkbox geeft men aan dat van werkbonnen met status Gepland de arbeidsverbruiksregels geboekt moeten worden. Deze checkbox staat aangevinkt indien men in het lijstscherm werkbonnen van status Gepland geselecteerd heeft.

Datum vanaf en Datum t/m
Indien men de checkbox "Arbeid van werkbonnen met status Gepland boeken" aangevinkt heeft kan men een datum vanaf en t/m invullen. Deze datumvelden worden geïnitialiseerd met vroegste en laatste werkdag of uitvoeringsdatum uit de geselecteerde werkbonnen. Hiermee kan men arbeidsverbruiksregels van werkbonnen met status Gepland binnen een bepaald datumbereik boeken.

Verbruik van werkbonnen met status Afgehandeld boeken
Met deze checkbox geeft men aan dat van werkbonnen met status Afgehandeld de verbruiksregels geboekt moeten worden. Deze checkbox staat aangevinkt indien men in het lijstscherm werkbonnen van status Afgehandeld geselecteerd heeft.

Bonnen boeken

De optie "Bonnen boeken" opent het boekingsvenster met de boekingen die aangemaakt zijn op basis van de geselecteerde verbruiksregels van de werkbonnen. De boekingen worden pas werkelijk in de database aangemaakt zodra u in het boekingsvenster voor vastleggen kiest.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.244.021
 Assortment:  Date: 23-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer