One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Relaties - Selectief aanpassen

In het lijstscherm van de relatiemodule kunnen sommige relatiegegevens één keer aangepast worden voor een selectie van relaties. In het rechter muismenu "Aanpassen" zijn hiervoor de volgende opties beschikbaar:

  • Administraties - om relaties beschikbaar te maken of los te koppelen in een administratie.
  • Categorie - om een categorie te koppelen of los te koppelen aan relaties.
  • Relatiemanager - om de relatiemanager te wijzigen van relaties.
  • Status - om de status, blokkering van debiteur of crediteur of betalingsblokkering te wijzigen van relaties.
  • Kenmerken - om kenmerken te koppelen of te wijzigen van relaties. 
  • Anonimiseren - om persoonsgegevens van relaties te wijzigen van relaties.

Toegangsrechten

  • Het rechter muismenu "Aanpassen" is onzichtbaar bij gebruikers(groepen) waarvoor het toegangsrecht "Menu Aanpassen in lijstscherm" is uitgezet.
  • De optie "Anonimiseren" is alleen zichtbaar bij gebruikers(groepen) waarvoor het toegangsrecht "Menu Anonimiseren in lijstscherm" is aangezet.
  • In de optie "Status" zijn de opties om de debiteur blokkering te wijzigen uitgeschakeld bij de gebruikers(groepen) waarvoor het toegangsrecht "Tabblad Relatietype/Debiteur" op Onzichtbaar of Alleen lezen staat ingesteld.
  • In de optie "Status" zijn de opties om crediteur blokkering of betalingsblokkering te wijzigen uitgeschakeld bij de gebruikers(groepen) waarvoor het toegangsrecht "Tabblad Relatietype/Crediteur" op Onzichtbaar of Alleen lezen staat ingesteld.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.638.553
 Assortment:  Date: 04-04-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer