One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Import: overzichtenlay-outs

[Systeem: Applicatie, Overzichtenlay-outs, Importeren]

Voor verschillende overzichten levert Exact standaard lay-outs. De laatste versie van deze overzichtenlay-outs worden met iedere patch installatie meegeleverd. U vindt deze in de installatiefolder van Exact Financials Enterprise in de '\cd\database\data\lay' map. Afhankelijk van uw taalkeuze dient u de bestanden uit de 'nl' dan wel 'en-US' map op te halen.

LET OP: Wanneer u een standaard layout heeft aangepast en deze onder dezelfde naam bewaard heeft zal deze overschreven worden bij opnieuw importeren van de standaard layout.

Bestandsnaam

Geef de locatie van het te importeren lay-out bestand aan. Lay-out bestanden bevatten de extensie *.lay. (B.v. \\exact\cd\database\data\lay)

De volgende standaard lay-outs zijn beschikbaar: 

afschrijvingsgegevens.lay

afschrijvingsmutatie.lay

artikel.lay

artikelbudget (op periode).lay

balans.lay

bankafschrift.lay

bedrag (journaliserenvrijgeven).lay

Beperking (Verslag).lay

bestellingen.lay

bestelregels.lay

betaling openstaande post.lay

betalingsopdracht.lay

betalingsrun.lay

budget.lay

budgetautorisatieboeking.lay

budgetboekingskop.lay

budgetmutatie.lay

Crediteur Mutatie.lay

crediteur.lay

crediteuren openstaande posten.lay

crediteurenkaart.lay

dagboekverslag.lay

Debiteur Mutatie.lay

debiteur.lay

debiteuren openstaande posten.lay

debiteurenkaart.lay

Financi?e boeking.lay

formule.lay

geconsolideerde balans.lay

Gekoppeld BTW-vak.lay

grootboekkaart.lay

grootboekmutaties.lay

herinneringsprofiel.lay

incasso run.lay

inkomende factuur.lay

inkoopfacturen.lay

inkoopfactuurregels.lay

kostendragerbalans.lay

kostendragerkaart.lay

kostenplaatsbalans.lay

kostenplaatskaart.lay

Kostensoort (Resultaten).lay

kostensoort budget (op periode).lay

lijst.txt

Logboek (Records).lay

materieelbudget (op periode).lay

Menurechten.lay

omzetstatistiek.lay

Onderhanden werk (Koptekst).lay

ontvangsten.lay

ontvangstregels.lay

project - financieel.lay

project boekingen en mutaties.lay

Project budgetten en prognoses.lay

projectboeking (artikel).lay

projectboeking (direct).lay

projectboeking (materieel).lay

projectboeking (uur).lay

projectbudget (op periode).lay

projectmedewerker.lay

projectmutatie (artikel).lay

projectmutatie (direct).lay

projectmutatie (extern).lay

projectmutatie (materieel).lay

projectmutatie (uur).lay

projectmutatie.lay

saldilijst crediteuren.lay

saldilijst debiteuren.lay

vast (factuur).lay

verkoopfacturen.lay

verkooporderregels.lay

verkooporders.lay

verplichtingsboekingen.lay

Verplichtingsmutatie.lay

verplichtingsregel.lay

werknemerbudget (op periode).lay

 


Finance Manual > System Manual > Applicatie > Formulierenlay-outs > [System: Applicatie, Overzichtenlay-outs, Importeren]

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 19.725.670
 Assortment:  Date: 22-04-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer