One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Termijnen selecteren

Introductie

Alle betalingstransacties zijn gebaseerd op termijnen. Voor elke transactie is er altijd tenminste één termijn. In verschillende overzichten kunt u deze termijnen bewerken. De volgende menupaden bevatten dit voorloopscherm:

Met Exact Globe Next kunt u dit voorloopscherm terugvinden bij de menupaden:

 • [Cash flow, Diversen, Terugbetalen] (toont alléén de verkoop creditnota's)
 • [Cash flow, Incasso's, Incasso] (toont alléén de termijnen met de betalingswijze 'Incasso') *
 • [Cash flow, Diversen, Termijnen] *
 • [Cash flow, Betalingen, Fiatteren] (toont standaard de te fiatteren termijnen)
 • [Cash flow, Betalingen, Verwerken] (toont standaard de te verwerken termijnen)
 • [Cash flow, Statistieken, Gefiatteerd door]
 • [Cash flow, Statistieken, Verwerkt door]
 • [Factuur, Te verwerken, Incasso] (toont alléén de termijnen met de betalingswijze 'Incasso')
 • [Salaris, Betalingen, Fiatteren] (toont standaard de te fiatteren termijnen)
 • [Salaris, Betalingen, Verwerken] (toont standaard de te verwerken termijnen)

* De werkwijze voor een SEPA incasso opdracht wijkt af van een niet-SEPA incasso opdracht. Voor dat u een SEPA incasso opdracht kunt verwerken dient u bijvoorbeeld eerst een incassomachtiging te koppelen, runnummers toe te wijzen en een vooraankondiging af te drukken. Voor SEPA incasso opdrachten is een afzonderlijk menupad aanwezig. In dit menupad kunt u de acties uitvoeren die specifiek van toepassing zijn op SEPA incasso opdrachten. Voor meer informatie, zie Incassobatch beheren. De termijnen waarbij u via Incassobatch beheren een runnummer heeft toegewezen zijn echter niet zichtbaar in de menupaden voor de niet-SEPA incasso opdrachten [Cash flow, Incasso's, Incasso] en [Cash flow, Diversen, Termijnen] omdat u deze via Incassobatch beheren dient te verwerken.

De termijnen voor verwerkte SEPA incasso opdrachten worden echter wel getoond in de menupaden voor niet-SEPA incasso opdrachten wanneer u in het scherm de optie 'Betalingen onderweg' of 'Afgeletterd heeft aangevinkt'.

In dit scherm kunt u criteria opgeven, waaraan de termijnen die u wilt tonen moeten voldoen. Sommige velden kunnen per voorloopscherm ontbreken, maar voor de volledigheid worden hier alle velden getoond. 

 

Uitleg van de velden

Sectie Verzamelen

U  kunt hier aangeven op welke wijze u de selectie wilt weergeven. U heeft hier de keuze uit de volgende opties (afhankelijk van het gekozen menupad zullen niet alle opties beschikbaar zijn):

 • Details
 • Betalingsreferentie
 • Debiteur
 • Crediteur
 • Bestelling / Order (Bst/Ord.)

 Sectie Traject bij [Cash flow, Statistieken, Gefiatteerd door] 

Betalingsdatum 

U kunt hier een traject van betalingsdata selecteren. Deze betalingsdatum is gekoppeld aan de termijn.

Factuurdatum

Hier geeft u eventueel een datum of een datumtraject in waarop de factuur is aangemaakt.

Soort transactie 

Bij deze optie kunt u selecteren of u alle transacties wilt zien, of alleen van een specifieke soort. U heeft hier de keuze uit 'Alle', 'Inkoopfactuur', 'Creditfactuur inkoop', 'Creditfactuur verkoop', 'Overige', 'Salaris' of 'POS verkoopfactuur'.

Fiatteur

In dit veld kunt u een fiatteur invoeren. Alleen termijnen, die door deze persoon zijn gefiatteerd, worden getoond. Als u alle gefiatteerde termijnen wilt opvragen, vinkt u 'Alle' aan.

Datum

In dit veld kunt u een datumtraject invoeren. Alleen termijnen, die binnen dit datumtraject zijn gefiatteerd, worden getoond. Standaard is 'Alle' aangevinkt.

Bedrag

In dit veld kunt u gefiatteerde termijnen opvragen die tussen bepaalde bedragen liggen. Standaard is 'Alle' aangevinkt.

Sectie Traject bij de overige menupaden

Betalingsdatum

U kunt hier een traject van betalingsdata selecteren. Deze betalingsdatum is gekoppeld aan de termijn.

Factuurdatum

Hier geeft u eventueel een datum of een datumtraject in waarop de factuur is aangemaakt.

Betalingswijze

In dit veld geeft u aan aan welke betalingswijze de betalingsadvieslijst dient te voldoen. Deze betalingswijze kan zijn: 'Alle, 'Op krediet', 'Cheque', 'Electronic Funds Transfer (EFT)', 'Chipknip', 'Kas' of 'Kredietbrief'.

Soort transactie

Bij deze optie kunt u selecteren of u alle transacties wilt zien, of alleen van een specifieke soort. U heeft hier deze keuze uit 'Alle', 'Inkoopfactuur', 'Creditfactuur inkoop', 'Creditfactuur verkoop', 'Overige', of 'POS verkoopfactuur'.

Sectie Relatie

Soort/Type

Met Exact Globe Next kunt u hier een 'Soort' kiezen. Hier kunt u de soort relatie opgeven waarvan u de termijnen wilt opvragen. U kunt de volgende soorten relaties selecteren (afhankelijk van het gebruikte menupad):

 • Alle
 • Leverancier
 • Medewerker 
 • Klant 
 • Dealer

De soort relatie definieert u in het onderhoud van debiteuren , crediteuren of werknemers.

Relatie

In het geval dat u termijnen opvraagt voor een specifieke debiteur of crediteur, kunt u met dit veld aangeven of u deze wilt selecteren aan de hand van de code of de naam van deze relatie.

Code / Naam

Afhankelijk van de keuze in het vorige veld kunt u in dit veld de code of de naam invoeren, waarvoor u de termijnen wilt opvragen. Als u dit veld leeg laat, worden van alle relaties de termijnen getoond.

Extra criteria

U kunt ook gebruik maken van extra criteria. Als u op deze knop klikt, verschijnt een nieuw scherm, met de volgende velden.

Sectie Relaties

Status

Hier kunt u de status van een relatie als criterium gebruiken. Deze status is gedefinieerd in het onderhoud debiteuren, crediteuren of werknemers.

Classificatie

U kunt hier de classificatie selecteren die aan een relatie gekoppeld is. Alleen termijnen voor relaties binnen deze classificatie worden dan getoond.

Grootboekrekeningnummer

Hier kunt u een selectie maken op een reeks debiteurenrekeningen. Alleen de termijnen van de facturen waarvan de tegenrekening binnen de opgegeven reeks valt worden getoond.

Sectie Filter

Vervaldatum

Middels deze optie kunt u een selectie maken op de vervaldatum.

Cash flow

Hier geeft u aan of u de betalingen wenst te zien die van toepassing zijn voor de inkomende of de uitgaande geldstroom. U kunt  aangeven of u zowel inkomsten en uitgaven wil zien, of enkel inkomsten of uitgaven. Door gebruik te maken van deze optie kunt u dus verschillende overzichten genereren van uw ingaande of uitgaande kasstroom.

Bankrekening

Als u meer dan één eigen bankrekening heeft waarvoor u betalingen wilt doen, kunt u die hier als selectiecriteria ingeven.

Valuta

In dit veld kunt u een valutacode selecteren. Vervolgens zullen alleen de termijnen worden getoond die in deze valuta zijn aangemaakt.

Betalingen

Middels deze optie kunt u een selectie maken op binnenlandse of buitenlandse betalingen.

Geblokkeerd

Met dit veld kunt u ervoor kiezen tevens geblokkeerde termijnen op te vragen of deze termijnen uit te sluiten.

Onverwerkt

Door deze optie aan of uit te vinken, kunt u ervoor kiezen om alleen verwerkte of zowel onverwerkte als verwerkte termijnen te zien. Standaard zal deze optie aangevinkt zijn, en zullen dus alle termijnen worden getoond.

Inclusief belastingcrediteuren

Deze optie is niet in alle menupaden aanwezig. Alleen in de menupaden waarbij het nodig kan zijn om een BTW crediteur toe te voegen zal deze optie aanwezig zijn.
In Exact Globe Next is de Belastingdienst ook een crediteur, waardoor er per BTW-regel ook een termijn wordt aangemaakt. Dit kan er echter voor zorgen dat er heel veel termijnen worden getoond in uw selectieschermen en overzichten, terwijl u deze echter alleen periodiek betaald. U heeft hier de mogelijkheid om te kiezen uit drie opties:

 • Nee
  Er worden geen termijnen van de belastingcrediteuren getoond.
 • BTW-Aangifte (Definitief)
  Alléén BTW termijnen die zijn gebaseerd op de definitieve BTW-aangifte en daadwerkelijk moeten worden betaald, worden getoond.
 • Alle
  Alle termijnen, zowel van de crediteuren als van de belastingcrediteur worden getoond.

Als u voldoende criteria heeft opgegeven, kunt u het termijnenscherm openen door te kiezen voor 'Tonen'. U kunt hier vervolgens aan het menupad gerelateerde handelingen verrichten. 

Sectie Betalingen en ontvangsten

Tonen

Met deze optie kunt u aangeven dat u tevens de toegewezen maar nog niet afgeletterde betalingen/ontvangsten in het overzicht wilt bekijken. Wanneer u deze optie aanvinkt beschikt u bovenin het overzicht over de knoppen en waarmee u de toegewezen maar nog niet afgeletterde betalingen/ontvangsten kunt tonen of verbergen.

Datum

Hier kunt u een datumtraject opgeven dat betrekking heeft op de toegewezen maar nog niet afgeletterde betalingen/ontvangsten in het overzicht. Alleen de betalingen/ontvangsten die binnen dit datumtraject vallen worden getoond. 


Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.302.017
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer