One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Kostenverdeelstaat: Nacalculatorisch

Inleiding

Als u een doorbelasting wenst te maken op basis van de werkelijke kosten, zal Exact Financials een doorbelasting kunnen maken op basis van het op de "bron" kostenplaats gerealiseerde bedrag enerzijds en de door u vastgelegde kostenverdeelstaat anderzijds: u maakt dan gebruik van een nacalculatorische kostenverdeling.

Inrichting

Alvorens gebruik te maken van een kostenverdeelstaat zullen de volgende instellingen en stamgegevens moeten worden gedefinieerd:

Instellingen

Wijze van doorverdelen

Geef in [Finance: Bestand, Administratie instellingen, Financiële instellingen] onder het tabblad 'Algemeen' aan dat u de kosten wenst te verdelen op basis van de werkelijk gemaakte kosten (nacalculatorisch).

Stamgegevens

Kostenplaatsen

U kunt kostenplaatsen aanmaken via [Finance:  Analytisch, Stamgegevens, Onderhoud, Kostenplaatsen]. Voor een nacalculatorische verdeelstaat, mag u de kostenrekening en de dekkingsrekening invullen. Het veld verdeelniveau dient verplicht te worden gevuld. Het standaardtarief wordt niet gevuld. Als u de velden kostenrekening en dekkingsrekening leeg laat worden de de bedragen doorgeboekt naar één en dezelfde kostenplaatsrekening. De kostenplaatsadministratie is dan neutraal.

Kostenverdeelstaten

Een verdeelstaat maakt u aan via [Finance: Analytisch, Kostenverdeelstaat, Verdelingen, Onderhoud] om aan te geven met welke verdeelsleutel de werkelijk gemaakte kosten/opbrengsten op een directe kostenplaats, dienen te worden doorverdeeld naar (onderliggende) indirecte kostenplaatsen. Let op: tijdens het maken van de daadwerkelijke kosten of opbrengsten boekt u in op de directe kostenplaats. Het verdeelniveau van een directe kostenplaats dient altijd lager te zijn dan het verdeelniveau van een indirecte kostenplaats. Door het toekennen van verdeelniveaus worden circelverdelingen voorkomen.

Voorbeeld:

U wenst EUR 100.- kosten in te boeken op de kostenplaats "BASIS". De kostenplaats "BASIS" kent u verdeelniveau "10" toe. U wenst de kosten door te verdelen naar de kostenplaatsen "BASIS1", "BASIS2" en "BASIS3". Deze kostenplaatsen geeft u het verdeelniveau "20" mee.

Proces

Doorboeken

Alvorens een kostenverdeling te kunnen aanmaken, dienen de gerealiseerde kosten en opbrengsten te zijn verwerkt. U maakte de kostenplaatsverdeling aan middels [Finance: Analytisch, Kostenverdeelstaat, Doorboeken]. De verdeling wordt in een door u aangegeven memoriaalboek aangemaakt. Als u geen grootboekrekeningen aan kostenplaatsen hebt gekoppeld met [Finance:  Analytisch, Stamgegevens, Onderhoud, Kostenplaatsen] worden alle posten op dezelfde rekening geboekt. De rekening die wordt gebruikt voor het boeken van doorverdelingen heeft dan een nulsaldo.

Boekingsverslag

Controleer de aangemaakte verschillen boeking via [Finance: Grootboek, Boeken, Boekingsverslag].

Verwerken boekingen

Verwerk de boekingen via [Finance: Grootboek, Verwerken, Verwerken boekingen]


Finance Manual > Inhoud > KostenverdeelstaatNacalculatorische Kostenverdeelstaat

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 19.222.249
 Assortment:  Date: 01-04-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer