One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Aanmaken betalingen: Crediteur openstaande post

[Finance: Bankieren, Betalen crediteuren, Aanmaken betalingen]

Introductie

Maak een selectie van de te betalen openstaande posten en maak een betaalrun aan.

Tabblad - Criteria

Selectie

Dagboeknummer

Maak een selectie van dagboeknummers waarin de openstaande posten zijn gecreërd.

Crediteur

Selecteer een of meer crediteuren.

Boekstuknummer

Maak een selectie van boekstuknummers.

Factuur: Vervaldatum

Maak een selectie van factuurvervaldatums.

Betaalwijze

Selecteer 1 of meer betaalwijzen.

Bankboek

Selecteer bankboek(en) van waaruit de betalingen gaan plaatsvinden. Vanaf versie 7.29 is deze voorkeur vervallen. Dit veld kan wel toegevoegd worden in de selectiecriteria.

Voorkeuren

Toon selectie

Wanneer u deze optie niet selecteert zal de betaarun direct aangemaakt worden. Als de optie wel geselecteerd is, worden de geselecteerde posten getoond en dienen de posten gemarkeerd te worden voor betaling.

Peildatum

Dit veld toont de peildatum van waaruit de selectie van openstaande posten wordt opgebouwd.

Verwerkingsdatum

In dit veld kunt u de gewenste verwerkingsdatum van de betalingen door de bank aangeven. De verwerkingsdatum wordt standaard ingevuld met de huidige datum maar u kunt een datum in de toekomst invullen zodat u betalingen kunt klaarzetten voor uitvoering door de bank op de toekomstige datum. De verwerkingsdatum kan ook na het aanmaken nog gewijzigd worden via het [Financieel: Bankieren, Betalen crediteuren, Onderhoud]. Voor het bestandsfromaar EU PAIN -SEPA geldt de verwerkingsdatum voor de gehele run maar voor het formaat BTL91 kunt u de verwerkingsdatum ook per betalingsopdracht(regel) aanpassen.

Wordt een betalingsrun pas verricht na de verwerkingsdatum die opgegegeven is bij het aanmaken van de betalingsrun dan zal de verwerkingsdatum gevuld worden met de datum van verrichten.

Verzamelen betalingen

Selecteer Ja / Nee / Alleen creditnota's:

  • Ja: De betaling aan deze crediteur dient te worden gecumuleerd met andere openstaande posten van deze crediteur die ook verzameld moeten worden. U kunt alleen een verzamelbetaling uitvoeren als het totaalbedrag van de te verrekenen creditfacturen per crediteuren bankrekening kleiner is dan het totaal van de te betalen openstaande posten.
  • Nee: Er wordt niet verzameld. Iedere post wordt afzonderlijk betaalbaar gesteld.
  • Alleen creditnota's: Er worden alleen verzamelbetalingen aangemaakt indien er sprake is van een verdiscontering met creditnota's. Als u deze optie kiest wordt voor een specifieke crediteur met meerdere openstaande posten één betaalopdracht gemaakt als er in de verzameling van openstaande posten ook negatieve posten voorkomen.
Gebruiken betalingskenmerk

Wanneer u deze instelling aanzet kunt u geen gebruik maken van de 'Vaste omschrijving'. U gebruikt de betaalreferentie die u hebt opgegeven in de boeking.

Vaste omschrijving

Als u geen gebruik maakt van het betalingskenmerk, kunt u een omschrijving in voeren die voor alle betalingen in een bepaalde betaalrun moet worden gehanteerd, in plaats van de betaalreferentie die u hebt opgegeven in [Finance: Boeken, Boekingen, Invoeren boekingen]. Als u deze instelling uitschakelt, kunt u handmatig voor elke openstaande post een nieuwe omschrijving invoeren.

Zie ook: Hoe wordt de betaalreferentie gevuld in een openstaande post?

Tonen: Alle betaalwijzen

Als u deze optie aanvinkt zullen alle posten getoond worden, ook de posten met een afwijkende betaalwijze.


Exact Financials > Finance > Electronic banking > Crediteuren en debiteuren automatisch betalen > Aanmaken betalingen


     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.495.093
 Assortment:  Date: 07-10-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer