One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Release notes Exact Globe Next - Product update 418 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
418SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 418 is beschikbaar vanaf 5-10-2020
418SP19 Algemene informatie Service pack 19 is het laatste service pack voor product update 418
418SP19 Salaris Voor medewerkers ouder dan 67 jaar kon het voorkomen dat het veld ZW een onjuiste waarde bevatte (HF 83.794.357)
418SP19 Voorraad Bij het leveren van een verkooporder kon het voorkomen dat de verrijkingskoppeling voor de vrije voorraad niet werd verwijderd (HF 83.722.701)
418SP19 Salaris De berekening van regelingsloon in de UPA aangifte was niet correct voor CAO 0701 wanneer de medewerker midden in de periode start (HF 83.820.967)
418SP19 Salaris Het kon voorkomen dat de SV premies niet correct werden berekend voor componenten met de bron 'nvt' (HF 83.788.511)
418SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 418 is beschikbaar vanaf 7-9-2020
418SP18 CRM Bij het prolongeren van een verkoopcontract kon een foutmelding verschijnen (HF 83.606.980)
418SP18 Andere wetgevingen HU legislation - NAV online invoicing system functionality improved (HF 83.697.005)
418SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 418 is beschikbaar vanaf 3-8-2020
418SP17 Cash Flow Bij het terugdraaien van de fiattering voor een betaling kon een foutmelding verschijnen (HF 83.512.867)
418SP17 Inkomend factuurregister Registercode niet meer verplicht voor niet-IFR boekingen (HF 83.550.127)
418SP17 Andere wetgevingen An error could appear when refreshing the list of tax codes (HF 83.610.238) - Polish legislation
418SP17 Andere wetgevingen The sysmodified and sysmodifer fields were not updated when the VAT date was changed (HF 83.558.079) - Polish legislation
418SP17 Andere wetgevingen VDEK: Improvement for filling the VAT number and Country code in sales/purchase transactions (HF 83.583.038) - Polish legislation
418SP17 Andere wetgevingen An error could occur when opening a company or running SDK Add On Intialize (HF 83.513.588) - Polish legislation
418SP17 Andere wetgevingen It could happen that paid invoices were not visible in the VAT register (HF 83.548.543) - Polish legislation
418SP17 Salaris Bij het berekenen van het salaris kon een melding verschijnen over een incorrect minumim loon wanneer het aantal CAO uren 0 betreft (HF 83.605.859)
418SP17 Salaris Het percentage middelloon voor de CAO Afbouw (5701/5702) en Natuursteen (6001/6002) is gewijzigd (HF 83.629.794)
418SP17 Salaris Verbetering bij het ophalen van de status informatie van de UPA aangifte
418SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 418 is beschikbaar vanaf 6-7-2020
418SP16 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP16 Andere wetgevingen JPK_VDEK electronic VAT reporting format introduced (HF 83.451.808) - Polish legislation
418SP16 Andere wetgevingen When using flexible VAT system Rejesty VAT could display double entries (HF 82.970.382) - Polish legislation
418SP16 WMS Het kon voorkomen dat de WMS serices niet gestart konden worden door de melding 'The certificate checksum is invalid' (HF 83.503.377)
418SP16 Andere wetgevingen Several improvements for QR-bill (HF 83.496.112) - Swiss legislation
418SP16 Financieel Bij het heraarderen met de optie 'Facturen per groep' kon het voor bepaalde facturen voorkomen dat het bedrag niet correct werd berekend (HF 83.295.898)
418SP16 Exact Integrator Verbetering met betrekking tot het documentnummer bij het synchroniseren van documenten (HF 83.559.500/83.551.028)
418SP16 Andere wetgevingen The spacing and address arrangement for the QR code was not correct (HF 83.544.969) - Swiss legislation
418SP16 Financieel Performance verbetering bij het aanmaken van de auditfile 3.1 (HF 83.426.701)
418SP16 Andere wetgevingen It could happen that the JPK ID was missing when using register mode 'Add' (HF 83.552.691) - Polish legislation
418SP16 Financieel Bij het exporteren van de audit file met de optie 'Beginsaldo' kon een foutmelding verschijnen (HF 83.520.617)
418SP16 Andere wetgevingen JPK_VDEK electronic VAT reporting format introduced (HF 83.550.197/83.550.206) - Polish legislation
418SP16 Salaris Geen anoniementarief voor werknemer zonder BSN
418SP16 Salaris Het kon voorkomen dat de UPA aangifte niet correct was voor een medewerker zonder einddatum (HF 83.560.879)
418SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 418 is beschikbaar vanaf 1-6-2020
418SP15 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP15 Andere wetgevingen New Dutch VAT numbers were not allowed in SII VAT (HF 83.234.639) - Spanish legislation
418SP15 MRP Wanneer de orderinstelling 'Voorraadtoewijzing: regels niet splitsen' is aangevinkt kon na het toewijzen van vrije voorraad aan een regel met een hoger aantal dan de vrije voorraad een inconsitentie optreden bij de voorraadtoewijzing (HF 83.316.558)
418SP15 Factuur Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om xml-facturen te mailen (HF 83.399.738)
418SP15 WMS Bij het gebruik van WMS autopack kon het voorkomen dat een order werd gelockt waardoor het leverproces niet uitgevoerd kon worden (HF 83.447.453)
418SP15 Andere wetgevingen Several improvements for the QR code (HF 83.449.036/83.449.032) - Swiss legislation
418SP15 Andere wetgevingen The 'Kod VAT' column in VAT registry didn't display any data (HF 3.465.524) - Polish legislation
418SP15 Salaris Component ziektegeld ook toepasbaar voor aanvullend geboorteverlof (wet WIEG)
418SP15 Salaris Twee nieuwe regeling kenmerken beschikbaar voor pensioenfonds PGB (HF 83.392.271)
418SP15 Salaris Bij het aanmaken van de salaris auditfile kon een type mismatch melding verschijnen (HF 83.462.400)
418SP15 Salaris Nieuwe minimum lonen per 1-7-2020
418SP15 Andere wetgevingen Incorrect BZ WBK (MFP) format of payments with more than one transaction (HF 83.327.562) - Polish legislation
418SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 418 is beschikbaar vanaf 4-5-2020
418SP14 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP14 Andere wetgevingen Enhancements to European Union (EU) sales list (HF 23-04-2020) - Czech legislation
418SP14 Andere wetgevingen VAT return form 2019 version 21 available (HF 83.325.035) - Czech legislation
418SP14 Andere wetgevingen The message 'An unexpected error occurred' could appear in NAV (HF 83.287.582) - Hungarian legislation
418SP14 Andere wetgevingen It could happen that an incorrect exchange rate was used for NAV (HF 83.286.951) - Hungarian legislation
418SP14 Productie Bij het starten van visual scheduler kon een unhandled exception melding verschijnen (HF 83.002.401)
418SP14 Andere wetgevingen When there are multiple lines of the same item in a sales order the quantities of the subsequent lines weren't displayed in the Intrastat screen (HF 83.330.570) - Polish legislation
418SP14 Salaris Wanneer precies het minimum loon wordt betaald kon het soms voorkomen dat de melding verscheen dat u onder het minimum loon betaalde (HF 83.374.283)
418SP14 Salaris Update beschikbaar voor UPA aanlevering voor Centric fondsen (HF 83.322.319)
418SP14 Salaris Wijziging RAS premie Cao 1801 Schoonmaak voor 3 maanden (HF 83.332.676)
418SP14 Salaris Eenmalige verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
418SP14 Salaris Na het wijzigen van de AWf premie kon het voorkomen dat deze niet correct was in de correctie aangifte (HF 83.327.428)
418SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 418 is beschikbaar vanaf 14-4-2020
418SP13 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP13 Financieel Performance verbetering bij het genereren van een audit file (HF 82.699.718)
418SP13 Andere wetgevingen When calculating the non-deductible vat the rounded basis was used for the calculation which could lead to incorrect calculation of tax (HF 82.933.722) - Hungarian legislation
418SP13 Andere wetgevingen When sending a purchase invoice with "Base Imponible a coste" = 0 a validation error could appear (HF 82.975.844) - Spanish legislation
418SP13 WMS Na een uitgifte van materiaal met verschillende batchnummers kon het vookromen dat het geplande aantal in een productieorder niet correct was (HF 83.136.551)
418SP13 Andere wetgevingen The Service attribute checkbox in the item maintenance is now available in licenses without SE4500 E-Service Management (HF 83.027.981) - Thai legislation
418SP13 Factuur Verbetering met betrekking tot het 'ProfileID' in elektronische facturen in het UBL 2.1 (SI1.2) formaat (HF 83.025.107)
418SP13 Andere wetgevingen Update to the 2019 format of the internal financial statement (HF 83.117.388) - Belgian legislation
418SP13 Voorraad Het kon voorkomen dat het programma onderdeel voor het uitvoeren van tellingen niet meer reageerde (HF 83.095.811)
418SP13 SDK ECL(Logistics): Sales order based on blanket order failed on INTRASTAT (HF 83.029.835)
418SP13 Andere wetgevingen Items without a statistical nr weren't displayed in Intrastat (HF 83.187.914) - Polish legislation
418SP13 Andere wetgevingen Credit notes could get the status 'Aborted' during NAV Online Invoice submission (HF 83.044.465) - Hungarian legislation
418SP13 Factuur Bij het verwerken van een factuur kon een invalid use of null melding verschijnen (HF 83.147.533)
418SP13 Algemeen De Deense vertalingen van het Add-on menu waren niet correct (HF 83.096.865)
418SP13 Andere wetgevingen The number of decimals in the Net weight column of Intrastat was not correct (HF 83.269.761) - Polish legislation
418SP13 Andere wetgevingen It could happen that the ImporteTotal tag for SII was incorrect for multiple invoices with the same VAT code (HF 82.924.583) - Spanish legislation
418SP13 Bank Bij het verwerken van betalingen met de Rabobankkoppeling kon een access denied melding verschijnen (HF 83.265.818)
418SP13 Salaris Bij de loonaangifte kon fout L2032 voorkomen (HF 83.224.553)
418SP13 Salaris Bij de loonaangifte kon fout BD-L-2058 voorkomen (HF 83.094.329)
418SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 418 is beschikbaar vanaf 16-3-2020
418SP11 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP11 Andere wetgevingen National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system version 2.0 introduced (Hungarian legislation) (HF 82.995.370) - Hungarian legislation
418SP12 Andere wetgevingen A purchase note credit of UE transactions wasn't included in VAT Boxes 29 and 30 of Modelo 390 (HF 82.859.905) - Spanish legislation
418SP12 Andere wetgevingen It could happen that the amount that sent to FiskalTrust when resubmitting via the invoice history was different from the amount sent when prcessing an invoice (HF 82.931.925)
418SP12 Andere wetgevingen It was not possible to enter decimals in the Cost tax basis field on the SII Purchase tab (HF 82.970.816) - Spanish legislation
418SP12 Salaris Aanpassing bij het bepalen van het aantal contracturen in de loonaangifte
418SP12 Salaris Jaaropgave als PDF-bestand aanmaken in Exact Synergy Enterprise
418SP12 Salaris Export naar Microsoft Excel bij bij het aanpassen van de salarisgegevens
418SP12 CRM Bankrekeningen van relaties bekijken zonder het functierecht 'Bankrekeningnummers van relaties onderhouden' (HF 82.932.666)
418SP12 Andere wetgevingen In case there is nothing to report in field 7 of Withholding tax, the filed displayed 0,00 in stead of being empty (HF 82.989.858) - Italian legislation
418SP12 Factuur Bij het verwerken van een elektronische factuur kon de melding 'E80040001 subscript out of range' verschijnen (HF 82.999.847)
418SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 418 is beschikbaar vanaf 24-2-2020
418SP11 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP11 Andere wetgevingen VAT control statement (VCS) improved (HF 82.872.361) - Czech legislation
418SP11 Salaris Overzicht met gewerkte uren voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar beschikbaar
418SP11 Salaris Verbetering bij het aanpassen van de salarisgegevens
418SP11 Andere wetgevingen When uploading the Model 390 file the error 'line breaks are not supported' could appear (HF 82.861.303) - Spanish legislation
418SP11 Voorraad Het kon voorkomen dat bij het openen van het artikjellog een foutmelding verscheen of dat het log niet correct werd weergegeven (HF 82.858.749)
418SP11 WMS Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om productie uitgiftes voor bepaalde bewerkingen te verwerken in WMS (HF 82.890.398)
418SP11 Andere wetgevingen Raporty Kasowe showed an incorrect balance for reports generated in a period without cash entries (HF 82.878.550) - Polish legislation
418SP11 Andere wetgevingen Withholding tax reporting in Italy - changes in the electronic certification report (HF 82.877.238) - Italian legislation
418SP11 Andere wetgevingen It could happen that imported transactions weren't included in the JPK MAG audit file (HF 82.921.538) - Polish legislation
418SP11 Salaris Het was niet mogelijk om een methode te selecteren in het overzicht Werkostenregeling (HF 82.874.699)
418SP11 Salaris Het veld voor de gebruikersnaam in de UPA aangifte was niet lang genoeg (HF 82.875.769)
418SP11 Salaris Het kon voorkomen dat bij de UPA aangifte ook inactieve medewerkers werden meegenomen (HF 82.913.719)
418SP11 Salaris De componenten 06060115, 06060116, 06060214, 06060215, 06060226 06060227, 06060228, en 06060229 waren nog actief (HF 82.905.532)
418SP11 SDK The SwitchLine function in SDK order did not rearrange the allocated line number when there is sales order/purchase order linked (HF 82.916.943)
418SP11 Andere wetgevingen Withholding tax functionality improved (HF 82.877.213) - Italian legislation
418SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 418 is beschikbaar vanaf 3-2-2020
418SP10 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP10 WMS Er kon een foutmelding verschijnen bij het toevogen van een scancode aan een artikel via de knop WMS bij het artikelonderhoud (HF 82.805.013)
418SP10 Bank Het SEPA betaalbestand voor de Deutsche Bank in het Verenigd Koninkrijk werd niet correct aangemaakt (HF 82.724.690)
418SP10 Andere wetgevingen Improvements for the values in the XML file of JPK_FA (HF 82.730.702) - Polish legislation
418SP10 Andere wetgevingen Not all amounts were displayed in view_konto_sach (DPZ) (HF 82.723.503/82.801.882) - German legislation
418SP10 Algemeen Het dgp2.procesinfrastructuur.nl endpoint wordt als standaard endpoint ingesteld voor Digipoort (HF 82.803.330)
418SP10 Factuur Het kon voorkomen dat een lege pagina werd toegevoegd bij het gebruik van verzamellay-outs met liggende oriëntatie (HF 82.775.881)
418SP10 Salaris De nlhrpayroll view is uitgebreid met de nieuwe salarisvelden zodat deze ook opgevraagd kunnen worden in de overzichten via de Excel add-in (HF 82.771.482)
418SP10 Bank Het kon voorkomen dat het SEPA betaalbestand voor de Deutsche bank in de Verenigde Staten niet correct werd aangemaakt (HF 82.805.017)
418SP10 Andere wetgevingen The format of the export file for domestic payments with split payment was not correct (HF 82.781.802) - Polish legislation
418SP10 Andere wetgevingen An error appeared in ELIS when processing/uploading an invoice to the Tax authority (HF 82.832.315) - Hungarian legislation
418SP10 WMS ICL aantal onjuist in ICP bestelling na het exporteren van wijzigingen/pakbon (HF 82.852.746)
418SP10 WMS Het kon voorkomen dat er geen records werden aangemaakt in de tabel CSPickITorhsrg (HF 82.820.557)
418SP10 Rekening courant Het kon voorkomen dat na het koppelen van een verplichting het Bedrag (EUR) afweek van het Bedrag (HF 82.843.830)
418SP10 Andere wetgevingen Changes for 2020 for withholding tax reporting in Italy (HF 82.803.316) - Italian legislation
418SP10 Andere wetgevingen A Lock request time out message could appear when splitting an invoice on the creditor card (HF 82.807.643) - Polish legislation
418SP10 Salaris 3506 Kinderopvang & 3516 Kinderopvang BKN - Het percentage voor de componenten 35350601/02 en 35351601/02 was niet correct (HF 82.828.376)
418SP10 Salaris Bij het verwerken van de APG aangifte kon een melding verschijnen dat het bericht niet voldoet aan de XSD controles (HF 82.858.879)
418SP10 Salaris Mogelijkheid om een negatief WHK-percentage op te geven (HF 82.815.141)
418SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 418 is beschikbaar vanaf 6-1-2020
418SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP9 Salaris Arbeidskorting toonde een bedrag van 0 in het overzicht rekenvoorschriften (HF 82.767.904) - week 3 2020
418SP9 Salaris Bij het berekenen van de bter componenten werd een onjuist aantal dagen gebruikt voor alle bouw cao's (HF 82.776.816) - week 3 2020
418SP9 Salaris Bij het aanmaken van een nieuwe administratie werd component WW-AWFG aangemaakt met het onjuiste subtype (HF 82.779.941) - week 3 2020
418SP9 Salaris Het was niet mogelijk om een UPA aangifte aan te maken voor AGH voor periode 13 in 2019 (HF 82.793.949) - week 3 2020
418SP9 Salaris Op layout 1 werden de nieuwe velden voor 2020 ook getoond voor 2019 en eerder (HF 82.797.647) - week 3 2020
418SP9 Salaris 0101 Agrarische sector - Franchise en maximum van de componenten voor sector 01 waren niet juist (HF 82.802.221) - week 3 2020
418SP9 Salaris 0707 Meubelindustrie het subtype vanm component 07070112 was niet correct (HF 82.802.684) - week 3 2020
418SP9 Salaris Component AWBZCVZ werd niet berekend in 2020 (HF 82.799.533) - week 3 2020
418SP9 Salaris Synergy - Bijzonder tarief percentages 2020 - 21/1/2020
418SP9 Salaris Synergy - Wijzigingen bij openen loonjaar 2020 - 21/1/2020
418SP9 Salaris Synergy - Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s - 21/1/2020
418SP9 Algemeen Niet alle grootboekinstellingen waren zichtbaar (HF 82.780.083) - 10/1/2020
418SP9 Algemeen Niet alle instellingen werden volledig getoond (HF 82.792.502) - 20/1/2020
418SP9 WMS Wanneer de bestelling volledig is ontvangen, of wanneer de bestelling gedeeltelijk is ontvangen met minstens evenveel regels in de bestelling gekoppeld aan de huidige pakbon als er pakbonregels zijn in die pakbon in de ICL database, wordt er een succescode geretourneerd en wordt de status in de ICL database aangepast naar 'Geleverd'. Wanneer de status de eerste keer niet correct wordt bijgewerkt, wordt dit alsnog gedaan wanneer de pakbon de volgende keer naar de inkoopdatabase wordt verzonden. (HF 82.601.838)
418SP9 Bank Het betaalbestand voor de HSBC bank in de Verenigde Staten werd niet correct aangemaakt (HF 82.604.154)
418SP9 Andere wetgevingen Transactions for monthly VAT returns to be reported in separate blocks in XML file (HF 82.601.820) - Italian legislation
418SP9 Andere wetgevingen It could happen that the account data from gbkmut.freefield1 wasn't included in JPK_VAT (HF 82.610.315) - Polish legislation
418SP9 Andere wetgevingen The Split Payment functionality did not work correctly with non-deductible VAT (HF 82.583.861) - Polish legislation
418SP9 Andere wetgevingen It could happen that voided entry lines were included in JPK_WB (HF 82.355.502) - Polish legislation
418SP9 Andere wetgevingen It was not possible to assign a splitted VAT term to a bank account (HF 82.548.291) - Polish legislation
418SP9 Exact Integrator De einddatum van een serienummer werd niet correct gesynchroniseerd (HF 82.569.196)
418SP9 Andere wetgevingen It could happen that the system was not responding when editing a recurring general journal entry (HF 82.593.122) - Polish legislation
418SP9 Andere wetgevingen The Tax Authority control data XML file contained the tag which is not needed (HF 82.607.687) - Hungarian legislation
418SP9 Bank Het kon voorkomen dat het SEPA betaalbestand voor niet-Euro betalingen niet correct werd gesplitst (HF 82.604.171)
418SP9 Andere wetgevingen When generating the ICT return a message appeared that no data is found that meets the criteria (HF 82.491.637) - Luxembourg legislation
418SP9 MRP Bij het genereren van een bestelling voor een productieorder voor deelbare artikelen kon het voorkomen dat de toewijzing niet correct was (HF 82.588.377)
418SP9 Andere wetgevingen It could happen that the Netto w walucie amount in the VAT register was calculated with the incorrect exchange rate (HF 82.592.878) - Polish legislation
418SP9 Factuur Het menupad Elektronisch Factureren Service was niet zichtbaar in een licentie zonder E-CRM (HF 82.604.545)
418SP9 WMS Het kon voorkomen dat E-WMS 'herstel voorraad reserveringen' dubbele reserveringen aanmaakte voor voorraadaanvullen (HF 82.652.026)
418SP9 WMS Wanneer er twee bartenderetiketten actief zijn voor dezelfde toepassing kon het voorkomen dat de verkeerde view werd gebruikt (HF 82.653.350)
418SP9 Andere wetgevingen Support e-invoice BIS BILLING version 3 (HF 82.624.319) - Belgian legislation
418SP9 SDK SDK(Core): CSSDKFuncDBQuery.ExecuteParamSQL did not accept null values (HF 82.627.158)
418SP9 WMS Bij het genereren en adviseren van een aanvulorder voor een volledige SKU werd de scaneenheid op 'verkoop' gezet in plaats van 'outer'. Als gevolg hiervan moest het aantal op de scanner nog steeds bevestigd worden. (HF 82.668.056)
418SP9 WMS Wanneer bij het in bewerking nemen van meerdere orders via het control center leveringen de selectie 'Alle' werd gebruikt kon het voorkomen dat niet alle orders de juiste status kregen, waardoor deze niet konden worden teruggemeld. (HF 82.675.633)
418SP9 Financieel Het kon voorkomen dat de kolom BTW grondslagbedrag bij analytisch boekhouden niet het juiste bedrag toonde (HF 82.627.637)
418SP9 WMS Bij het verwijderen van gestuurde tellingen werden deze niet verwijderd uit de tabel CSPickITCountsSB (HF 82.724.794)
418SP9 Algemeen BAPI menu verwijderd (HF 82.576.861)
418SP9 Algemeen Veld 5d uitgeschakeld in de BTW-aangifte (HF 82.576.828)
418SP9 Algemeen Verbetering bij het elektronisch indienen van BTW-aangiften, ICP-aangiften en Loonaangiften via Digipoort (HF 82.576.816)
418SP9 Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2020 wordt ondersteund (HF 82.576.807)
418SP9 Andere wetgevingen The leading zero's of the your ref were missing in Belföldi összesítő jelentés (HF 82.638.416) - Hungarian legislation
418SP9 Andere wetgevingen An error could appear when generating the Rejestry VAT i Intrastat VAT UE report (HF 82.634.758/82.733.337)
418SP9 Factuur Mogelijkheid om UBL2.1 efacturen te versturen in het SI1.2 en SI2.0 formaat (HF 82.624.313)
418SP9 Andere wetgevingen It could happen that it was not possible to authorise payments (HF82.678.762) - Polish legislation
418SP9 Andere wetgevingen The (elixir) bank format was missing the "|" after every 35 characters by split payment (HF 82.602.681) - Polish legislation
418SP9 Salaris De code CAO voor CAO 3509 is aangepast naar 8105 - 'KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREGELING TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJKEN' (HF 81.966.243)
418SP9 Salaris Wanneer een TWK werd aangemaakt voor een medewerker voor meerdere periodes, inclusief de periode waarin hij wordt geboekt (terwijl deze periode nog niet is verwerkt), werd de medewerker niet correct opgenomen in de aangifte voor PFZW (HF 82.626.901)
418SP9 Salaris Bij het versturen van de salarisslips via MS outlook werden de PDF-bestanden niet opgeslagen in de ingestelde directory (HF 82.633.569)
418SP9 Salaris De afronding bij de berekening van de loonheffing was niet correct voor het bedrag dat hoger is dan het maximum uit de loontabel (HF 82.744.475)
418SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 418 is beschikbaar vanaf 2-12-2019
418SP8 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP8 Salaris Bijzonder tarief 2020 - 30/12/2019
418SP8 Salaris Loonaangifte 2020 - 30/12/2019
418SP8 Salaris Loonheffingsberekening 2020 - 30/12/2019
418SP8 Salaris APG aangifte aangepast voor 2020 - 30/12/2019
418SP8 Salaris Wijzigingen bij openen loonjaar 2020 - 30/12/2019
418SP8 Salaris Syntrus aangifte aangepast voor 2020
418SP8 Salaris Aanpassing bijtelling zakelijke emissieloze auto’s - 30/12/2019
418SP8 Salaris Berekening pensioenpremie Bouw wordt berekend op basis van de gemiddelde uren per maand - 30/12/2019
418SP8 Salaris Extra velden op de loonstrook in verband met Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
418SP8 Salaris Uren voor product OOAFB worden aangeleverd in de pensioenaangifte voor APG bouw - 30/12/2019
418SP8 Salaris Aanlevering via UPA voor TKP fondsen
418SP8 Salaris Aanlevering via UPA voor Centric fondsen - 30/12/2019
418SP8 Salaris Aanlevering via UPA voor pensioenfonds AZL voor cao levensmiddelen en Cao Melk- en Zuiveldetailhandel - 30/12/2019
418SP8 Andere wetgevingen An error could appear for VAT UE declaration (HF 82.462.458) - Polish legislation
418SP8 Cash Flow Het kon voorkomen dat het bankbestand niet correct werd aangemaakt bij een betaling naar een bankrekening uit Nieuw Zeeland (HF 82.514.805)
418SP8 Inkoop Bij het invoeren van een retour kon een foutmelding verschijnen (HF 82.514.780)
418SP8 Algemeen Bij het uitvoeren van de diagnose kon een foutmelding verschijnen wanneer niet met MS office 2019 werd gewerkt (HF 82.551.775)
418SP8 Andere wetgevingen It could happen that the due date and payment date was not correct when using split payment (HF 82.523.672, 82.560.445) - Polish legislation
418SP8 Bank Het kon voorkomen dat het betaalbestand voor de Citibank in Polen niet werd geaccepteerd door de bank (HF 82.522.957)
418SP8 XML Na het exporteren van een audit file met het type 'Goederenbeweging' werden er geen individuele leveringen getoond (HF 82.516.901)
418SP8 Salaris Wanneer er tijdens het inzoomen op de UPA-aangifte een werknemer en proces werd geselecteerd kon er een foutmelding verschijnen (HF 82.508.465)
418SP8 Salaris Er werd een verkeerde waarde voor het veld in de APG declaratie gebruikt, waardoor het veld niet correct gevuld werd - (HF 82.523.498)
418SP8 Salaris Wanneer er een component werd toegevoegd in een periode waarbij een medewerker niet actief was werd de OP niet berekend (HF 82.588.409)
418SP8 Financieel Bij het versturen van een betalingsherinnering kon een foutmelding verschijnen (HF 82.490.659)
418SP8 Andere wetgevingen Sales register audit file JPK_FA(3) is available (HF 82.576.780) - Polish legislation
418SP8 WMS Het kon voorkomen dat er een pickadvies voor een bulkocatie werd gegenereerd terwijl dit niet is toegestaan volgens de instellingen (HF 82.531.919)
418SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 418 is beschikbaar vanaf 4-11-2019
418SP7 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP7 Factuur Wanneer bij het afletteren eerst de facturen werden verzameld kon een melding verschijnen dat de gegevens in gebruik waren (HF 82.358.887)
418SP7 Andere wetgevingen VAT listing improved (HF 82.419.714) - German legislation
418SP7 Andere wetgevingen It could happen that the discount percentage in a purchase entry was not correctly calculated when changing the date (HF 82.334.612) - Belgian legislation
418SP7 Andere wetgevingen An error could appear when processing payments with the "ABA (ACH Credit)" format (HF 82.428.354) - Austrian legislation
418SP7 Andere wetgevingen It could happen that the address details of the debtor in JPK_FA were taken from the debtor maintenance instead of from the invoice (HF 82.408.040) - Polish legislation
418SP7 Andere wetgevingen The note for accounts receivable on the 'potwierdzenie sald' was not correct (HF 82.387.272) - Polish legislation
418SP7 Andere wetgevingen VAT return reports with zero amounts supported for Making Tax Digital (MTD) functionality (HF 82.417.778) - UK legislation
418SP7 Andere wetgevingen The Asset mutations report did not show revaluations on general ledger accounts that are different from the general ledger accounts of the asset group (HF 82.436.219) - Belgian legislation
418SP7 Order Bij het onderhouden van prijsafspraken via Excel werden ook geblokkeerde en inactieve debiteuren getoond (HF 82.410.617)
418SP7 XML Bij het importeren van boekingen in csv-formaat werden periodes die met een 0 beginnen niet correct geïmporteerd
418SP7 Andere wetgevingen It could happen that the VAT basis on the tax overview was not displayed correctly for a purchase entry with VAT charged and a tax date (HF 82.411.010) - Polish legislation
418SP7 Bank Bij het importeren van afschriften kon de melding 'Invalid procedure call or argument' verschijnen (HF 82.389.147)
418SP7 Andere wetgevingen The audit file was not created correctly when the 'Apartment' field on the 'Company information' tab was not filled (HF 82.439.995) - Polish legislation
418SP7 Voorraad Artikelgroepen van meer dan 4 karakters werden niet correct afgedrukt op de lay-outs (HF 82.392.111)
418SP7 SDK SDK(Logistics - Order): Fulfillment via CSSDKFuncProcess failed on non default location with text lines (HF 82.470.193)
418SP7 Andere wetgevingen Invoices can be split during payment (HF 82.417.497)- Polish legislation
418SP7 Andere wetgevingen Improvement for submitting the information with credit notes and correction invoices for NAV (HF 82.417.798) - Hungarian legislation
418SP7 Inkomend factuurregister Na het uitvoeren van een update had alleen de administrator nog toegang tot de IFR menupaden (HF 82.488.938)
418SP7 Andere wetgevingen Intrastat settings and XML functionality enhanced (HF 82.417.669/82.467.064) - Polish legislation
418SP7 Andere wetgevingen It could happen that the DataKsiegowania was not correctly filled in the JPK_KR file (HF 82.407.857) - Polish legislation
418SP7 Salaris Het cumulatief premieloon UFO was niet gelijk aan de afgeronde som van de aanwas cumulatief premieloon ufo in de nominatieve aangifte (HF 82.392.984)
418SP7 Salaris De correctieregels werden niet opgenomen in de UPA-aangifte wanneer het relatienummer van het pensioenfonds met een 0 begint (HF 82.432.297)
418SP7 Salaris Productkenmerk U0129-1168 was niet beschikbaar in de aangifte bij Centric wanneer de uren 0 zijn (HF 82.430.075)
418SP7 Salaris Het was niet mogelijk om subtype 2450 ("Inhouding 30% vergoedingsregeling") te selecteren op het tabblad Algemeen van componenten met subtype 2100 (HF 82.444.719)
418SP7 Salaris Het was niet mogelijk om Excedentregeling werknemer' en 'Excedentregeling werkgever' als 'Soort regeling' te selecteren bij het onderhoud van componenten voor de subtypes 2230 en 2231 (HF 82.462.449)
418SP7 Salaris Het telefoonnummer en IBAN werd afgekapt op 10 tekens bij de export naar Benefits Plaza
418SP7 Salaris De loonheffing werd niet correct berekend bij het gebruik van 'derde land' en herleidingsregel A (HF 82.481.211)
418SP7 Andere wetgevingen VAT reverse charge in sales registry displayed a negative amount (HF 82.186.968) - Polish legislation
418SP7 Andere wetgevingen The VAT overview displayed a double VAT basis amount for invoices with a tax code of 0% (HF 82.391.137) - Malaysian legislation
418SP7 Andere wetgevingen Element tag P_7 and P_8A of JPK_FA were showing the item description and measurement unit from item master data instead of the invoice line (HF 82.421.510) - Polish legislation
418SP7 Andere wetgevingen Tag 4B and 5B of JPK_FA weren't correctly filled (HF 82.437.469) - Polish legislation
418SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 418 is beschikbaar vanaf 7-10-2019
418SP6 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP6 XML Het resultatenscherm na het importeren van grootboekrekeningen toonde niet de juiste informatie (HF 82.165.208)
418SP6 Andere wetgevingen The address information in the JPK_FA audit file was not correct (HF 82.149.708) - Polish legislation
418SP6 Financieel Het kan voorkomen dat het programma niet meer reageerde bij het afletteren in het memoriaal (HF 82.107.671)
418SP6 Andere wetgevingen Country code and VAT number will be displayed in EU sales list reports based on VAT number of country or delivery address (HF 82.192.641) - German legislation
418SP6 WMS Bij het uitvoeren van een voorraadverplaatsing op de handterminal verscheen de melding 'Onvoldoende voorraad' wanneer er voor een andere batch van het zelfde artikel onvoldoende voorraad was (HF 82.246.366)
418SP6 WMS WMS productie ontvangsten werden niet automatisch verwerkt wanneer er meer werd ontvangen dan gepland (HF 82.231.998)
418SP6 Bank Het betaalbestand voor buitenlandse betalingen voor de Poolse ING bank werd niet correct aangemaakt (HF 82.189.679)
418SP6 Algemeen Het kon voorkomen dat de helpfunctie geen informatie toonde (HF 82.231.829)
418SP6 Voorraad Mogelijkheid om aan het aantal niveau's op te geven in het serie/batch traceren overzicht (HF 29.093.834)
418SP6 Factuur Na het aanmaken van een directe factuur werd de status van een batchnummer aangepast naar 'Verkocht' terwijl er nog voldoende voorraad was (HF 82.207.896)
418SP6 Andere wetgevingen The values in tag P_2A and P_2B of JPK_FA(2) were not correct when a VAT code with VAT charged was used (HF 82.149.733) - Polish legislation
418SP6 Andere wetgevingen The tags P_4A and P_5A in the JPK_FA file were not correctly filled (HF 82.149.768) - Polish legislation
418SP6 Andere wetgevingen The tag OkresFaKorygowanej was present in the JPK_FA(2) for correction invoices (HF 82.320.176) - Polish legislation
418SP6 WMS Wanneer er een omslagpunt was ingesteld voor ontvangstregistratie en de optie ‘instructieregel’ staat aan in de instellingen WMS ontvangsten dan werd toch om een aantal gevraagd bij het scannen van de ontvangsten (HF 82.345.372)
418SP6 Andere wetgevingen SCT file for Luxembourg legislation was rejected by the bank (HF 82.230.534) - Luxembourg legislation
418SP6 Financieel BTW-nummer voor ZZP'ers beschikbaar (HF 82.325.663)
418SP6 Financieel BTW-nummer ondersteunt Modulus 97-waarde in combinatie met Elfproef-waarde (HF 82.325.663)
418SP6 Andere wetgevingen Intrastat, Belcotax, VAT return, VAT listing, and EU sales list enhanced (HF 82.339.129) - Belgian legislation
418SP6 MRP Het kon voorkomen dat dubbele leveringen werden aangemaakt voor explosie onderdelen (HF 82.178.480)
418SP6 Andere wetgevingen SST-02 form available for tax return submission (HF 82.149.200) - Malaysian legislation
418SP6 Andere wetgevingen Reiwa era date format supported in Exact Globe Next (HF 82.339.083) - Japanese legislation
418SP6 Andere wetgevingen Enhancements towards Process Tax invoice function (HF 82.354.143) - Thai legislation
418SP6 Salaris Het veld 'Datum ingang' bij het aanpassen van de salarisgegevens functioneerde niet correct (HF 82.179.005)
418SP6 Salaris Bij het verwerken van 4-wekelijkse aangiftes voor AGH in UPA kon een foutmelding verschijnen (HF 82.193.781)
418SP6 Salaris De berekening voor component met subtype 1110 met bron Contract en frequentie: Dagelijks was niet correct (HF 82.248.723)
418SP6 Salaris Voor medewerkers die niet meer verzekerd zijn werd het SVW loon op de salarisstrook getoond (HF 82.339.527)
418SP6 Salaris De berekening van component type 1901 in combinatie met de 30%-regeling was niet correct (HF 82.291.502)
418SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 418 is beschikbaar vanaf 3-9-2019
418SP5 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP5 Salaris De bijtelling voor de auto v/d zaak werd niet meegenomen in het cumulatieve SV loon op de salarisstrook (HF 82.153.236)
418SP5 Salaris De melding bij het aanmaken van een PGB aangifte is opgelost (HF 82.140.936)
418SP5 Salaris De afwezigheid van het veld 'CAO code' op tabblad 'Verzekeringen algemeen' veroorzaakte een melding bij de BPL aangifte (HF 82.132.485)
418SP5 Salaris De SSF premie and O&O premie voor de cao 1001 ‘Metalektro’ zijn gewijzigd
418SP5 Andere wetgevingen The date range in the header of the JPK_FA XML file was not correct (HF 82.066.695) - Polish legislation
418SP5 Financieel Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om het termijnbedrag in de condities van een verkooporder aan te passen (HF 82.087.177)
418SP5 Inkoop Na het aanpassen van de verkoopeenheid van een artikel kon het voorkomen dat het aantal en de eenheid van de nog te ontvangen facturen regel van de inkoopboeking (HF 82.114.003)
418SP5 Bank Bij het importeren van een bankafschrift kon het voorkomen dat de bankrekening bij het debiteurenonderhoud werd bijgewerkt naar een IBAN rekening, waardoor de koppeling tussen de bankrekening een incassomachtiging niet meer geldig was (HF 82.115.095)
418SP5 Andere wetgevingen Several improvements for FatturaPA (HF 82.123.973) - Italian legislation
418SP5 WMS Bij het terugmelden van ontvangsten kon een software lock optreden (HF 82.129.747)
418SP5 WMS Wanneer de scanner ontvangstinstelling 'Velden bevestigen' was aangevinkt kon het voorkomen dat niet alle verwachte SKU's werden ontvangen door SKU auto receive (HF 82.152.026)
418SP5 WMS Bij het genereren van het pickadvies kon de melding 'Onvoldoende voorraad' verschijnen terwijl er voldoende voorraad was (HF 82.122.065)
418SP5 Inkoop In bepaalde situaties kon het voorkomen dat regels dubbel werden getoond bij het invoeren van ontvangsten (HF 82.145.743)
418SP5 XML Een XML-bestand met Poolse karakters kon niet geïmporteerd worden (HF 82.129.874)
418SP5 Bank Betalingen in Euro naar de USA werden in het SEPA formaat aangemaakt in plaats van in het formaat voor buitenlandse betalingen (HF 82.099.968)
418SP5 Voorraad Bij het toewijzen van additionele kosten kon een foutmelding verschijnen (HF 82.133.557)
418SP5 Order De sortering in het overzicht datum uitzonderingen functioneerde niet correct (HF 82.119.800)
418SP5 Andere wetgevingen Supplier of goods displayed as creditor in audit files and VAT registers (HF 82.146.928) - Polish legislation
418SP5 Andere wetgevingen A sales invoice with a perpetual VAT code was not displayed in the tax overview (HF 82.146.911) - Hungarian legislation
418SP5 Andere wetgevingen The tax xrate was not displayed on the invoice lay-out when a foreign debtor with a Hungarian VAT number was used (HF 82.146.888) - Hungarian legislation
418SP5 WMS Bij het verwerken van eenb verkooporder met een leverdatu in de teokomst verscheen de melding 'Geen te verwerken gegevens gevonden' (HF 82.163.410)
418SP5 Andere wetgevingen Support for non-deductible VAT code for split payment (HF 82.149.957) - Polish legislation
418SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 418 is beschikbaar vanaf 5-8-2019
418SP4 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP4 Bank Bij het fiatteren van betalingen kon een foutmelding verschijnen (HF 82.087.443) 6/8/2019
418SP4 Salaris Voor cao 3302 Verblijfsrecreatie is het percentage KIKK Recreatie 0,5% is gewijzigd per 01-07-2019
418SP4 Salaris Voor cao 1301 CAO Bakkersbedrijf is component 13130106 gewijzigd vanaf 01-06-2019 (HF 82.068.346)
418SP4 Andere wetgevingen The 'Data VAT' column was not shown in the VAT reports (HF 82.012.796) - Polish legislation
418SP4 Cash Flow Bij het fiatteren van een inkoopboeking kon een foutmelding verschijnen (HF 82.012.753)
418SP4 Andere wetgevingen With analytical accounting, it is now possible to select the VAT date at the criteria (HF 82.009.013) - Polish legislation
418SP4 Order Er werden geen gegevens getoond bij het afdrukken van een prijslijst op artikelniveau (HF 81.998.347)
418SP4 Andere wetgevingen When requesting the VAT return, commas and dots were not used unambiguously (HF 82.015.619) - German legislation
418SP4 Andere wetgevingen An error message could appear when entering a year while requesting the ICP report (HF 82.015.390) - Luxembourg legislation
418SP4 Andere wetgevingen Entries with an increased security level were not shown in the generated audit file (HF 81.993.669) - Polish legislation
418SP4 Andere wetgevingen When using a VAT code that was linked to an old VAT box, this VAT box was nevertheless included in the VAT return and was only rejected after sending it with an error message (HF 82.002.522) - German legislation
418SP4 Algemeen Het synchroniseren van BTW codes werd per administratie gedaan in plaats van dat er één algemene btw code werd gebruikt (HF 82.026.429)
418SP4 Financieel Bij het verwerken van verslagen, waarbij een datumtraject was ingevuld, kon een foutmelding verschijnen (HF 82.019.883)
418SP4 Cash Flow Verbetering bij SEPA betalingen naar landen buiten de SEPA zone (HF 82.014.422)
418SP4 WMS Bij het mailen van een order werd het e-mailadres van de debiteur niet getoond (HF 82.024.864)
418SP4 WMS In bepaalde situaties kon het voorkomen dat een gereserveerd artikel toch verplaatst kon worden (HF 82.029.499)
418SP4 Algemeen Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een beveiligingsrol van een medewerker te ontkoppelen (HF 82.011.985)
418SP4 Bank Het was niet mogelijk om een Frans betaalmiddel aan te maken voor een creditcard (HF 82.025.662)
418SP4 Andere wetgevingen A credit note or correction with different VAT code could not be submitted to NAV without a warning message (HF 82.032.750) - Hungarian legislation
418SP4 Andere wetgevingen Logging of tax date changes for Analytical accounting available (HF 82.012.807) - Polish legislation
418SP4 Algemeen Bij het aanmaken van een creditnota op basis van een factuur kon het voorkomen dat niet alle regels werden aangemaakt wanneer btw-code 0 werd gebruikt (HF 82.019.596)
418SP4 Factuur Met bepaalde Windows instellingen kon het voorkomen dat de afronding niet correct was waardoor het order- en factuur bedrag niet gelijk was (HF 82.011.899)
418SP4 WMS Bij het afdrukken van een pakbon werden tekstregels met een leverdatum in de toekomst toch afgedrukt (HF 82.046.675)
418SP4 Andere wetgevingen New version of the Hu2mio report (HF 82.058.233) - Hungarian legislation
418SP4 Andere wetgevingen The VAT base for VAT charged entries was not correct in ÁFA áttekintés (HF 82.037.672) - Hungarian legislation
418SP4 Bank Wanneer een gebruiker niet over de administrator rol beschikte was het niet mogelijk om afschriften t eimporteren via multi-client bank import (HF 82.031.898)
418SP4 Andere wetgevingen When making an advance payment the error message 'WARN: Incorrect_Line_Calculation_Net_Amount' could appear in in NAV Online (HF 82.031.651) - Hungarian legislation
418SP4 Salaris Bij het herberekenen terwijl alle medewerkers zijn geselecteerd, werd er voor medewerkers zonder reguliere salaris uren, een onjuiste pensioenberekening uitgevoerd. (HF 82.069.237)
418SP4 Salaris De cataloguswaarde van de auto wordt niet correct bepaald bij het gebruik van meerdere bijtellingscomponenten in één periode (HF 82.024.048)
418SP4 Salaris Verloonde inactieve medewerkers werden niet weergegeven in de kolom 'Totaal' van het UPA aangifte scherm (HF 82.070.803)
418SP4 Salaris Aanlevering via UPA voor SBZ mogelijk
418SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 418 is beschikbaar vanaf 4-7-2019
418SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP3 CMDM Wanneer de grootboekrekeningen van een assortiment werden verwijderd in Exact Synergy Enterprise, werden deze ook van de artikelgroep ontkoppeld in Exact Globe Next (HF 81.884.196)
418SP3 SDK ECL(Cash flow): Creating FinancialPaymentTerm during entry faults on unknown property (HF 81.944.717)
418SP3 SDK ECL(Financial): Unable to retrieve or update FinancialHeader record via REST (HF 81.959.103)
418SP3 Salaris De franchise werd verkeerd berekend bij het gebruik van componenten van subtype 1850 (HF 81.894.485)
418SP3 Salaris Melding 'Runtime error 430' bij het exporteren van journaalposten naar EOL is opgelost (HF 81.937.697)
418SP3 Salaris In de UPA aangifte werden de velden 'Regelingloon' en 'Pensioengrondslag' niet gevuld bij een premiepercentage van 0% (HF 81.938.910)
418SP3 Andere wetgevingen Schema for JPK_FA audit file improved (HF 81.967.937) - Polish legislation
418SP3 Andere wetgevingen A modified invoice displayed the message 'error: a line item with the specified number already exists in the invoice chain' in NAV (HF 81.893.597) - Hungarian legislation
418SP3 SDK An extra fulfillment line for a sales order was not added to the sales order via SDK (HF 81.965.762)
418SP3 Bank Het kon voorkomen dat het betaalbestand voor Deutsche Bank in Tsjechië niet door de bank werd geaccepteerd (HF 81.973.661)
418SP3 Activa Bij het verkopen van meerdere activa in een licentie zonder E-Order kon een foutmelding verschijnen (HF 81.980.382)
418SP3 Cash Flow Het was niet mogelijk om Rabobank afschriften met meerdere bankrekeningen te importeren (HF 81.959.327)
418SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 418 is beschikbaar vanaf 18-6-2019
418SP2 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
418SP2 WMS Bij het uitvoeren van een productie ontvangst voor een aantal dat kleiner is dan een volledige SKU, kon het voorkomen dat het outer SKU nummer niet beschikbaar was voor uitgifte (HF 81.901.412)
418SP2 Andere wetgevingen The 'Check Status' button in the Value Added Tax screen was not always displayed (HF 81.888.381) - UK legislation
418SP2 Bank Bij het aanmaken van een ACH pre-note bestand kon een foutmelding verschijnen (HF 81.889.915)
418SP2 Algemeen Het kon voorkomen dat het apkbestand van de Android WMS client niet geïnstalleerd kon worden (HF 81.940.917)
418SP2 Algemeen Bij het afdrukken van meerdere RMA orders kon het voorkomen dat de verkeerde lay-out werd gebruikt (HF 81.859.469)
418SP2 SDK Improved error handling in case the system is trying to update the itemnumbers table even it is not required (HF 81.727.993)
418SP2 Bank Het kon voorkomen dat een CAMT.053 afschrift met meerdere afschriften niet correct geïmporteerd kon worden (HF 81.940.696)
418SP2 Andere wetgevingen The fulfillment date in a cash flow entry could not be saved correctly (HF 81.872.739) - UK legislation
418SP2 Andere wetgevingen The VAT basis in the VAT overview was not correct for non deductible charged VAT (HF 81.855.448) - Hungarian legislation
418SP2 Algemeen Oplossing voor de Digipoort berichtenuitwisseling (HF 81.889.510)
418SP2 Andere wetgevingen NAV submission was only successful when the Extra data screen was opened and saved before processing the sales invoice (HF 81.893.602) - Hungarian legislation
418SP2 Andere wetgevingen An error could appear when printing a credit note that was generated for a return (HF 81.902.033) - Hungarian legislation
418SP2 Bank Bij het aanmaken van een binnenlandse betaling voor de Tsjechische Citybank werd het IBAN gebruikt in plaats van het standaard bankrekeningnummer (HF 81.860.965)
418SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 418 is beschikbaar vanaf 3-6-2019
418SP1 Cash Flow Bij het afletteren met de optie Bankkosten kon het voorkomen dat de verkeerde kostenplaats werd gebruikt (HF 81.815.562)
418SP1 Andere wetgevingen Deletion of final VAT returns introduced (HF 81.834.177) - UK legislation
418SP1 Andere wetgevingen It was not possible to save the settings without defining the MTD settings (HF 81.833.577) - UK legislation
418SP1 Bank Het kon voorkomen dat betalingen voor crediteuren met een Amerikaanse bankrekening dubbel werden getoond op de betaaldvieslijst (HF 81.818.757)
418SP1 Productie Bij het bewerken van een stuklijst kon het voorkomen dat bepaalde kolommen waren verdwenen (HF 81.829.986)
418SP1 Algemeen Het wachtwoordveld voor de SMTP server in de gebruikersinstellingen was beperkt tot 49 tekens (HF 81.848.804)
418SP1 Salaris Minimumloon tabel per 1 juli 2019 beschikbaar
418SP1 Salaris Het 13e maand component werd niet uitbetaald in de betalingsperiode als de einddatum van de medewerker in dezelfde periode viel (HF 81.831.881)
418SP1 Salaris Verbetering in de performance van het Journaalposten verslag (HF 81.817.036)
418SP1 Andere wetgevingen EUR invoice storno was incorrectly uploaded to NAV (HF 81.855.406) - Hungarian legislation
418SP1 Andere wetgevingen For invoices that were not submitted to NAV the calculated exchange rate was used in stead of the 'Input time' exchange rate (HF 81.798.489) - Hungarian legislation
418SP1 Andere wetgevingen When using a comma as decimal sign the exchange rate was truncated in the NAV XML file (HF 81.814.930) - Hungarian legislation
418SP1 Andere wetgevingen It could happen that the official amount in default currency for credit notes was not displayed correct in the VAT overview (HF 81.812.930) - Hungarian legislation
418SP1 MRP Wanneer de orderinstelling 'Voorraadtoewijzing: regels niet splitsen' is uitgevinkt kon het voorkomen dat de aantallen voor explosie-artikelen in verkooporders die worden aangemaakt voor offertes niet correct waren (HF 81.818.740)
418SP1 Andere wetgevingen It could happen that a credit note is uploaded to NAV although original invoice was not (HF 81.812.511) - Hungarian legislation
418SP1 Andere wetgevingen Improved assigning of VAT return periods (HF 81.834.207) - UK legislation
418SP1 Andere wetgevingen If the VAT number in the settings contained alphanumeric characters, the message VRN_INVALID appeared when submitting the return (HF 81.855.305) - UK legislation
418SP1 Andere wetgevingen The message Warning message INCORRECT_SUMMARY_CALCULATION_VAT_RATE_NET_AMOUNT_LINE OR INCORRECT_LINE_CALCULATION_NET_AMOUNT could appear when submitting an invoice with discount to NAV (HF 81.862.425) - Hungarian legislation
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.025.253
 Assortment:  Date: 08-10-2020
 Release: 418  Attachment:
 Disclaimer