One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Project - Onderhouden: Instellingen (Project)

[Project:Bestand, Administratieve instellingen, Projectinstellingen]

Tabblad 'Algemeen'

Ophoogfactor: Subafdeling
Elke subafdeling dient een uniek nummer te hebben. Als u wilt dat het eerstvolgende vrije nummer als suggestie getoond wordt als u [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Afdelingstructuur] start, voert u een ophoogfactor in. Het laatst gebruikte nummer wordt opgehoogd met het getal dat u in dit veld invoert en het resulterende nummer wordt als suggestie getoond. Als u {0} invoert, wordt er geen nummer als suggestie getoond. Als u een ophoogfactor van 10 of 100 invoert, kunt u later andere subafdelingen tussenvoegen.

Ophoogfactor: Subkostenplaats 
Elke subkostenplaats dient een uniek nummer te hebben. Als u wilt dat het eerstvolgende vrije nummer als suggestie getoond wordt als u [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Kostenplaatsstructuur] start, voert u een ophoogfactor in. Het laatst gebruikte nummer wordt opgehoogd met het getal dat u in dit veld invoert en het resulterende nummer wordt als suggestie getoond. Als u {0} invoert, wordt er geen nummer als suggestie getoond. Als u een ophoogfactor van 10 of 100 invoert, kunt u later andere subkostenplaatsen tussenvoegen.

Ophoogfactor: Faselijstomschrijving
Elke fase in een faselijst dient een uniek nummer te hebben. Als u wilt dat het eerstvolgende vrije nummer als suggestie getoond wordt als u [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Faselijsten, Faselijsten samenstellen] of [Project: Projecten, Planning, Onderhoud] start, voert u een ophoogfactor in. Het laatst gebruikte nummer wordt opgehoogd met het getal dat u in dit veld invoert en het resulterende nummer wordt als suggestie getoond. Als u {0} invoert, wordt er geen nummer als suggestie getoond. Als u een ophoogfactor van 10 of 100 invoert, kunt u later andere fasen tussenvoegen.

Ophoogfactor: Activiteit
Elke activiteit dient een uniek nummer te hebben. Als u wilt dat het eerstvolgende vrije nummer als suggestie getoond wordt als u de functies onder [Project: Projecten, Planning, Onderhoud] start, voert u een ophoogfactor in. Het laatst gebruikte nummer wordt opgehoogd met het getal dat u in dit veld invoert en het resulterende nummer wordt als suggestie getoond. Als u {0} invoert, wordt er geen nummer als suggestie getoond. Als u een ophoogfactor van 50 of 100 invoert, kunt u later andere activiteiten of onderdelen aan de planning toevoegen.

Ophoogfactor: Middel
Elk middel dient een uniek nummer te hebben. Als u wilt dat het eerstvolgende vrije nummer als suggestie getoond wordt als u de functies onder [Project: Projecten, Planning, Onderhoud] start, voert u een ophoogfactor in. Het laatst gebruikte nummer wordt opgehoogd met het getal dat u in dit veld invoert en opgeteld bij het nummer van de activiteit waar het middel bij hoort. Het resulterende nummer wordt als suggestie getoond. Als u {0} invoert, wordt er geen nummer als suggestie getoond. Als u een ophoogfactor van 5 of 10 invoert, kunt u later andere middelen aan de planning toevoegen. Deze ophoogfactor van middelen moet altijd kleiner zijn dan de ophoogfactor van activiteiten.

Standaard: Eenheid
U kunt een standaardeenheid definiëren waarvan de omschrijving wordt getoond achter de velden 'Controle', 'Aantal' en 'Totaal' in de werknemerboekingen en na het veld 'Capaciteit' in een aantal onderhoudsfuncties van de stamgegevens. We gaan er in deze handleiding voor het gemak vanuit dat u als standaardeenheid 'uren' hebt ingevuld. Dit komt het meeste voor en het legt eenvoudiger uit.

Nieuwe gebruiker
De gebruiker die u hier ingeeft wordt gebruikt als basis (rechten, rollen en overige instellingen) indien bij het aanmaken van een werknemer wordt gekozen om ook direct een Exact Financials gebruiker aan te maken.

Tabblad 'Boekingen'

Volgend werknemerboekstuknummer
U kunt het eerstvolgende vrije boekstuknummer definiëren dat als suggestie wordt getoond als u [Project: Projecten, Boeken, Invoeren boekingen, Uur] start. Als u niet wilt dat het nummer dat als suggestie getoond wordt, gewijzigd kan worden, activeert u de instelling 'Geblokkeerd'.

Volgend materieelboekstuknummer
U kunt het eerstvolgende vrije boekstuknummer definiëren dat als suggestie wordt getoond als u [Project: Projecten, Boeken, Invoeren boekingen, Materieel] start. Als u niet wilt dat het nummer dat als suggestie getoond wordt, gewijzigd kan worden, activeert u de instelling 'Geblokkeerd'.

Volgend artikelboekstuknummer
U kunt het eerstvolgende vrije boekstuknummer definiëren dat als suggestie wordt getoond als u [Project: Projecten, Boeken, Invoeren boekingen, Artikel] start. Als u niet wilt dat het nummer dat als suggestie getoond wordt, gewijzigd kan worden, activeert u de instelling 'Geblokkeerd'.

Volgend direct boekstuknummer
U kunt het eerstvolgende vrije boekstuknummer definiëren dat als suggestie wordt getoond als u [Projecten, Boeken, Invoeren boekingen, Direct] start. Als u niet wilt dat het nummer dat als suggestie getoond wordt, gewijzigd kan worden, activeert u de instelling 'Geblokkeerd'.

Volgend onderhandenwerknummer
U kunt het eerstvolgende vrije boekstuknummer definiëren dat gebruikt wordt bij het aanmaken van onderhandenwerkboekingen.

Controleren: Uurboekingen
U kunt definiëren wat er moet gebeuren als het aantal uren dat wordt ingevoerd in de werknemerboekingen, de 'Contracttijd' overschrijdt die is ingevoerd in [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Werknemers] voor de relevante werknemer. U hebt de volgende mogelijkheden:

  • {Geen actie} Er wordt geen controle uitgevoerd. U kunt zoveel uren invoeren als u wilt.
  • {Minimum} U kunt niet minder uren invoeren dan het aantal uren dat is ingevoerd in 'Contracttijd' voor de werknemer.
  • {Signalering} Het programma signaleert het feit dat de ingevoerde uren meer of minder zijn dan de 'Contracttijd' die is ingevoerd voor de werknemer.
  • {Verplicht} U kunt niet meer en niet minder uren invoeren dan het aantal uren dat is ingevoerd in 'Contracttijd' voor de werknemer.  

Controleren: Materieelboekingen
U kunt definiëren wat er moet gebeuren als het aantal uren dat wordt ingevoerd in de materieelboekingen, de 'Norm' overschrijdt die is ingevoerd in [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Materieel] voor het relevante materieel. U hebt de volgende mogelijkheden:

  • {Geen actie} Er wordt geen controle uitgevoerd. U kunt zoveel uren invoeren als u wilt.
  • {Signalering} Het programma signaleert het feit dat de ingevoerde uren meer of minder zijn dan de 'Norm' die is ingevoerd voor het materieel.
  • {Verplicht} U kunt niet meer en niet minder uren invoeren dan het aantal uren dat is ingevoerd in 'Norm' voor het materieel.  

Wijzigen kostenplaats toegestaan
U kunt het veld aankruisen als u wilt dat het toegestaan is de kostenplaats te wijzigen. Als u niet wilt dat dit kan, dan dient u het veld niet aan te kruisen; het veld kostenplaats wordt dan altijd ingevuld met de kostenplaats die aan het project gekoppeld is. 

Gebruiker kan alleen eigen weekstaat invoeren
Door een vinkje bepaald u dat men alleen zijn 'eigen' weekstaat mag invoeren. Door deze instelling aan te vinken is de gebruiker ook verantwoordelijk voor het beheer van zijn 'eigen' sjabloon.

Blokkeer invoer t/m week (Weekstaat)
Wanneer u deze optie aanvinkt kunt u in de vervolgvelden het hoogst toegestane weeknummer aangeven waarin uren de weekstaat ingevoerd mogen worden.

Blokkeer invoer t/m week (Uren)
Wanneer u deze optie aanvinkt kunt u in de vervolgvelden het hoogst toegestane weeknummer aangeven waarin uren ingevoerd mogen worden.

Weekstaat: Status
In dit veld geeft u aan of de invoer uren in een weekstaat met de status 'Voorlopig' of 'Definitief' wordt vastgelegd. Voorlopige uren kunnen gewijzigd worden.

Tabblad 'Verwerken'

Controleer op de aanwezigheid van tarieven
U kunt definiëren of u wilt controleren of er een tarief is voor de werknemerboekingen die verwerkt moeten worden. Als u deze instelling aanzet en er is geen tarief, dan worden de relevante boekingen niet verwerkt. 0.0 is ook een tarief.

Controleer op de aanwezigheid van budgetten
U kunt definiëren of u wilt controleren of er voldoende budget is voor de werknemerboekingen die verwerkt moeten worden. Als u deze instelling aanzet en er is onvoldoende budget, worden de relevante boekingen niet verwerkt.

Journaliseren: Uren (Kosten)
Deze optie dient gemarkeerd te worden als u de financiële consequenties van de in Exact Project gemaakte (uur)boekingen wenst vast te leggen in Exact Finance. Als u deze optie markeert worden op basis van in Exact Project gemaakte uurboekingen journaalposten (onder eventuele gebruikmaking van een onderhanden werk positie) in Exact Finance aangemaakt. De optie kan niet meer worden gewijzigd zodra er project (uur)boekingen zijn verwerkt. Zie [Journaliseren Projecten]. 

Journaliseren: Materieel (Kosten)
Deze optie dient gemarkeerd te worden als u de financiële consequenties van de in Exact Project gemaakte (materieel)boekingen wenst vast te leggen in Exact Finance. Als u deze optie markeert worden op basis van in Exact Project gemaakte (materieel)boekingen journaalposten (onder eventuele gebruikmaking van een onderhanden werk positie) in Exact Finance aangemaakt. De optie kan niet meer worden gewijzigd zodra er project (materieel)boekingen zijn verwerkt. Zie [Journaliseren Projecten]. 

Journaliseren: Artikelen (kosten)
Deze optie dient gemarkeerd te worden als u de financiële consequenties van de in Exact Project gemaakte (artikel)boekingen wenst vast te leggen in Exact Finance. Als u deze optie markeert worden op basis van in Exact Project gemaakte (artikel)boekingen journaalposten (onder eventuele gebruikmaking van een onderhanden werk positie) in Exact Finance aangemaakt. De optie kan niet meer worden gewijzigd zodra er project (artikel)boekingen zijn verwerkt. Zie [Journaliseren Projecten].   

Journaliseren: Direct (Kosten)
Deze optie dient gemarkeerd te worden als u de financiële consequenties van de in Exact Project gemaakte (directe) kostenboekingen wenst vast te leggen in Exact Finance. Als u deze optie markeert worden op basis van in Exact Project gemaakte (directe) kostenboekingen journaalposten (onder eventuele gebruikmaking van een onderhanden werk positie) in Exact Finance aangemaakt. De optie kan niet meer worden gewijzigd zodra er project (directe) kostenboekingen zijn verwerkt. Zie [Journaliseren Projecten].

Journaliseren: Direct (Opbrengsten)
Deze optie dient gemarkeerd te worden als u de financiële consequenties van de in Exact Project gemaakte (directe) opbrengstenboekingen wenst vast te leggen in Exact Finance. Als u deze optie markeert worden op basis van in Exact Project gemaakte (directe) opbrengstenboekingen journaalposten (onder eventuele gebruikmaking van een onderhanden werk positie) in Exact Finance aangemaakt. De optie kan niet meer worden gewijzigd zodra er project (directe) opbrengstenboekingen zijn verwerkt. Zie [Journaliseren Projecten].

Blokkeren (Journaliseren)
Hiermee kunt u het journaliseren van projectboekingen blokkeren. Er zal dan geen financiële verantwoording van projectboeking in de balans worden opgenomen.

Dagboek: journaliseren
Geef het memoriaalboek aan waarin u de journaalposten die bij de journalisering van projecten worden aangemaakt, moeten worden vastgelegd. Zie [Journaliseren Projecten].

Blokkeren (vrijgeven)
Hiermee blokkeert u de financiële verantwoording van het vrijgeven van projecten op basis van de onderhanden werk methode "contract gereed".

Dagboek: vrijgeven
Geef het memoriaalboek aan waarin u de journaalposten die bij de vrijval van projecten op basis van de onderhanden werk methode "contract gereed" worden aangemaakt, moeten worden vastgelegd. Zie [Journaliseren Projecten].

Blokkeren (Onderhanden werk)
Hiermee blokkeert u de financiële verantwoording van de berekening van onderhanden werk blokkeren bij de methode "percentage gereed".

Dagboek: onderhanden werk
Geef het memoriaalboek aan waarin u de journaalposten die bij de berekening van het onderhanden bij de methode "percentage gereed" worden aangemaakt, moeten worden vastgelegd. Zie [Journaliseren Projecten].

Periode-datumtabel journaliseren
Hier kiest u de periode/datum waarop de journaalposten geboekt worden bij het journaliseren van projectmutaties. U heeft 3 mogelijkheden: {Vaste jaar/periode, van periode-/datumtabel, van boeking}/

Periode-datumtabel vrijgeven
Hier kiest u de periode/datum waarop de journaalposten geboekt worden bij het journaliseren van vrijval van projecten op basis van de onderhanden werk methode "contract gereed". U heeft 2 mogelijkheden: {Vaste jaar/periode, van periode-/datumtabel}

Blokkeren financiële boekingen
Hiermee kunt u alle financiële boekingen die uit de projectmodule gegenereerd worden blokkeren. Deze boekingen kunnen in Exact Finance niet meer aangepast worden. Deze instelling help u de consistentie tussen de projectmodule en de financiële verandwoording te waarborgen.

Tabblad 'Projectfacturen'

Fiatteren: Factuurvoorstellen
Hiermee geeft u aan of de factuurvoorstellen gefiateerd moeten worden voordat deze verwerkt kunnen worden.

Kostenplaats: Regiefactuur
Hiermee bepaald u de kostenplaats in regiefacturen. U heeft 2 mogelijkheden: {Projectstamkaart, Vertegenwoordiger}.

Kostenplaats: Termijnen
Hiermee bepaald u de kostenplaats die gebruikt wordt in de termijnfacturen. U heeft 3 mogelijkheden: {Projectstamkaart, Termijnregel, Vertegenwoordiger}.

Kenmerk
Hier kunt u diverse kenmerken voordefiniëren die opgenomen moeten worden in de projectfactuur.


Exact Financials > Project >  Projectinstellingen

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.496.017
 Assortment:  Date: 12-05-2023
 Release:  Attachment:
 Disclaimer