One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Hoe is het controlegetal bij het verwerken van een betaling opgebouwd?

Bij het verwerken van een betaling of incasso wordt een overzicht met de samenvattingsinfo getoond over de aangemaakte betaling/incasso. In dit overzicht staat onder andere een controle getal.

Het controlegetal betreft een optelsom van de gebruikte bankrekeningen. Hierbij wordt per termijn de eigen bankrekening en de bankrekening van de crediteur/debiteur gebruikt.

Voorbeeld 1: De betaling voor één termijn wordt verwerkt.
Bankrekeningnummer bedrijf: 0885210956
Bankrekeningnummer crediteur: 0333816862
Controlegetal: 1219027818 (0885210956 + 0333816862)

Voorbeeld 2: De betaling voor twee termijnen wordt verwerkt.
Bankrekeningnummer bedrijf: 0885210956
Bankrekeningnummer crediteur1: 0333816862
Bankrekeningnummer crediteur2: 222222222
Controlegetal: 2326460996 (0885210956 + 0333816862 + 0885210956 + 222222222)

Wanneer er in het aangemaakte bestand meerdere groepen aanwezig zijn wordt de informatie gesplitst per groep in het Overzicht verwerkt weergegeven. De informatie wordt getoond per PmtInf-tag uit het bestand. Transacties die dezelfde kenmerken hebben worden binnen dezelfde groep (PmtInf-tag) getoond. Op basis van de volgende gegevens worden de gegevens in aparte groepen (PmtInf-tag) geplaatst:

  • Betalingsdatum
  • Volgorde van de incassomachtiging

Hieronder ziet u een voorbeeld van een betalingsrun waarbij één betaalbestand is aangemaakt met twee groepen. De eerste groep bevat de betalingen met een betalingsdatum van 14-01, terwijl de tweede groep de betalingen met een betalingsdatum van 21-01 bevat.

 

Het controlegetal wordt in dit geval berekend op basis van de betalingen die in één groep (PmtInf-tag) zijn opgenomen.

Het bovenste blok bevat de betaling voor twee termijnen die binnen een PmtInf-tag zijn opgenomen:
Bankrekeningnummer bedrijf: 0885210956
Bankrekeningnummer crediteur eerste termijn: 3174356377
Bankrekeningnummer crediteur tweede termijn: 3174356377
Controlegetal: 8119134666 (0885210956 + 3174356377 + 0885210956 + 3174356377)

Het onderste blok bevat de betaling voor één termijn die binnen een PmtInf-tag is opgenomen
Bankrekeningnummer bedrijf: 0885210956
Bankrekeningnummer crediteur: 3174356377
Controlegetal: 4059567333 (0885210956 + 3174356377)

 

Voorbeeld met IBAN rekeningen:

Rekeningen begunstigden: NL93INGB0664614605 en NL80RABO0395663453
Eigen rekening: NL15RABO158871670

158871670 + 664614605 = 823486275
158871670 + 395663453 = 554535123
823486275 + 554535123 = 1378021398
= laatste 10 cijfers van het controlegetal

Rekeningen begunstigden beginnen met: NL93 en NL80:
Eigen rekening begint met NL15
93 + 15 = 108
80 + 15 = 95
108 + 95 = 203
= eerste drie cijfers van het controlegetal

Controlegetal:2031378021398

Wanneer er een niet-Nederlands IBAN nummer wordt gebruikt kan het getal uit meer cijfers bestaan omdat deze IBAN nummers uit meer tekens bestaan. 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.511.270
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer