One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Automatisch boeken overige posten

Introductie

Indien u gebruik maakt van het importeren van afschriften in Exact Financials Enterprise, heeft u middels de functie automatisch boeken de mogelijkheid om posten in het afschriftbestand automatisch te boeken. Dit geldt niet alleen voor openstaande posten, maar ook voor overige posten. Om overige posten automatisch te boeken dient u onderstaande stappen uit te voeren.

Scenarioboeking aanmaken

Middels een scenarioboeking geeft u aan welke boeking het systeem aan dient te maken. Ga naar [Finance: Grootboek, Boeken, Scenario, Invoer scenario's] om de scenarioboeking aan te maken. Geef de boeking een code en omschrijving mee en selecteer het bankdagboek waarin de boeking aangemaakt dient te worden (let op, u kunt alleen dagboeken selecteren waarbij in het onderhoud de optie 'Scenario' is geactiveerd). Voer vervolgens de boekingsregel in. Hier koppelt u de grootboekrekening en eventuele andere (analytische) waarden zoals de kostenplaats.

Uitsplitsregel aanmaken

Vervolgens dient u aan te geven in welke gevallen de aangemaakte scenarioboeking van toepassing is. Dit doet u middels het onderhoud van het bankdagboek. Ga naar [Finance: Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken] en open het betreffende bankdagboek. Op het tabblad 'Bankafschriften' kunt u de zogenaamde uitsplitsregels definiëren. Kies voor de knop 'Toevoegen' om een regel toe te voegen. U kunt vervolgens een middels een bankrekeningnummer en/ of een omschrijving aangeven wanneer de scenarioboeking aangemaakt dient te worden.

  • Bankrekeningnummer. Indien het bankrekeningnummer van de tegenpartij altijd dezelfde is kunt u deze opgeven. Wanneer het betreffende rekeningnummer in het afschriftbestand voorkomt, zal de scenarioboeking worden aangemaakt.
  • Omschrijving. Voer de omschrijving in zoals deze op het afschrift staat. Indien het bankrekeningnummer van de tegenpartij wisselt of niet bekend is kunt u ook alleen een omschrijving meegeven. Deze wordt vergeleken met de omschrijving in het afschriftbestand. U kunt bij de omschrijving ook gebruikmaken van * indien de precieze omschrijving niet bekend is/ elke keer anders is. In dit geval wordt niet gezocht op de precieze omschrijving, maar op het aangegeven gedeelte.

    Bijvoorbeeld
    Indien u in het onderhoud van het bankdagboek aangeeft bij omschrijving "Energierekening Eneco November" dan zal de post alleen automatisch geboekt worden indien de omschrijving in het afschriftbestand precies hetzelfde is. Geeft u in het onderhoud van het bankdagboek bij omschrijving aan "*Eneco*" dan wordt de post afgeletterd als ergens in de omschrijving van de post in het afschriftbestand het woord Eneco voorkomt.
  • Scenario. Koppel hier de aangemaakte scenarioboeking.

Importeren bankafschrift/ automatisch boeken

Na het aanmaken van de scenarioboeking en de koppeling in het dagboek, kunt u het bankafschrift importeren via [Finance: Bankieren, Bankafschriften, Importeren]. Indien gewenst kunt u direct automatisch boeken door deze optie hier aan te vinken. U kunt ook na de import automatisch boeken via [Finance: Bankieren, Bankafschriften, Automatisch boeken]. De posten in het afschriftbestand worden nu automatisch geboekt (scenarioboeking) zodra er herkenning plaatsvindt op basis van de gegevens in het dagboek onderhoud.

Gerelateerde onderwerpen

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Electronic banking > Automatisch boeken


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 24.146.481
 Assortment:  Date: 18-07-2014
 Release: 7.10  Attachment:
 Disclaimer