One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Orders fiatteren via de opdrachtprompt

Introductie

In Exact Globe Next kunt u aangeven of orders gefiatteerd dienen te worden. Wanneer u gebruik maakt van de fiattering dienen de orders gefiatteerd te worden alvorens u deze kunt bevestigen. U kunt de orders fiatteren door in het fiatteringscherm de order te selecteren en op de knop 'Fiat' te klikken of door de betreffende order te openen en op het proces-icoon 'Fiatteren' klikken. Daarnaast kunt u de orders fiatteren via een opdrachtprompt commando. U kunt de volgende soorten orders fiatteren via een opdrachtprompt commando:

 • Verkooporders
 • Bestellingen
 • Offertes
 • Serviceorders
 • Raamcontracten (inkoop)
 • Verkoopraamcontracten
 • RMA orders
 • RTV orders

 

Uitleg

Om de orders te fiatteren via een opdrachtprompt commando dient u het bestand eordauthorization.exe aan te roepen dat u kunt vinden in de bin-map van de Exact Globe Next installatiemap.

Met het volgende commando kunt u de orders fiatteren:

"C:\Program Files\Exact Software\bin\eordauthorization.exe" -rSERVER\INSTANCE -D934 -u -~ -TV -O20400246 -Q

Parameter Omschrijving
-r Dit betreft de naam van de SQL server waarop de administratie aanwezig is. Wanneer er met een named instance gewerkt wordt dan kan dit als volgt aangegeven worden: -rServernaam\Instancenaam.
-D Dit betreft de databasenaam. Voor administratie 001 betreft dit -D001
-u Dit betreft de gebruikersnaam.

De gebruikersnaam betreft altijd de persoon die de opdrachtprompt uitvoert.

-~ Met deze parameter dient u de systeemparameters af te sluiten. Na deze parameter kunt u de functionele parameters opgeven. Wanneer deze parameter niet aanwezig is wordt de actie niet correct uitgevoerd.
-T Hier kunt u het ordertype selecteren. voor verkooporders betreft dit bijvoorbeeld -TV. De volgende opties zijn mogelijk:
 • V = Verkooporder
 • P = Bestelling
 • Q = Offerte
 • S = Serviceorder
 • K = Raamcontract (inkoop)
 • Y = Verkoopraamcontract
 • A = RMA order
 • D = RTV order
-O Dit betreft het ordernummer. Hiervoor dienen altijd 8 karakters gebruikt te worden. Bijvoorbeeld voor ordernummer 20400248 betreft dit: -O20400248

Wanneer het ordernummer uit minder dan 8 tekens bestaat dienen er spaties toegevoegd te worden. Voor ordernummer 12345 betreft dit bijvoorbeeld: -O   12345. Tussen de parameter -O en het ordernummer zijn drie spaties opgenomen zodat dit in totaal 8 karakters betreft.

-Q Deze parameter is optioneel. Met deze parameter kunt u aangeven dat de actie in de stille modus uitgevoerd dient te worden. Er worden dan geen meldingen getoond.

Wanneer u deze parameter niet opneemt worden er wel meldingen getoond indien van toepassing. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende meldingen:

 • "Ongeldige paramaters"
  Wanneer een parameter ontbreekt of incorrect is.
 • "U heeft onvoldoende rechten om deze actie uit te voeren"
  Wanneer u onvoldoende rechten heeft om orders te fiatteren.
 • "Niet gevonden: 12345"
  Wanneer de betreffende order niet is gevonden
 • "Gegeven in gebruik: 12345"
  Wanneer de order in gebruik is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de order bewerkt wordt.
 • "Reeds gefiatteerd: 12345"
  Wanneer de betreffende order reeds is gefiatteerd

Om de orders te kunnen fiatteren dient u over de rechten te beschikken om orders te mogen fiatteren en dient het limiet bedrag hoog genoeg te zijn.

Met de opdrachtprompt functie is het alleen mogelijk om de orders te fiatteren. Het ongedaan maken van de fiattering op deze wijze is niet mogelijk.

Wanneer een order succesvol is gefiatteerd wordt de status van de order aangepast naar 'Gefiatteerd' en kunt u dit terugvinden in het logboek van de betreffende order.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 19.687.935
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 396  Attachment:
 Disclaimer