One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.44

 

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.44 ten opzichte van voorgaande release.

Exact AEC release 1.44 is algemeen beschikbaar sinds 8 oktober 2015.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks (details) om de gedetailleerde uitleg te lezen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact AEC 1.44 10
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue navy lightgrey black darkgray white gold black
.
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Algemeen Globe koppeling In de Globe koppeling van Exact AEC 1.44 is het mogelijk om tegelijkertijd bij een crediteur de betalingsconditie van Exact Globe toe te passen en een inkoopfactuur te blokkeren voor betaling of op te splitsen naar een G-rekening. Bovendien is het mogelijk om apart voor debiteuren of crediteuren aan te geven of de betalingsconditie van Globe toegepast moet worden op een factuur. DocView.aspx?DocumentID={75c77fdb-c52d-45b3-b1f2-13aa94dfd6db}
Algemeen Algemeen Globe koppeling Vanaf Exact AEC versie 1.44 wordt het bestand 'AECGl2k3srv.exe' meegenomen in de internet update en wordt niet langer via een aparte pagina in Synergy aangeboden. Het blijft nodig deze handmatig te vervangen op de server/het systeem waar deze op draait. DocView.aspx?DocumentID={b4d1d8b7-ec5a-46d1-b185-3876414d3297}
Algemeen Algemeen User interface In de modules Calculaties Plus/Pro en Boekingen financieel is op de meeste plaatsen het grid van de tabellen vernieuwd. Verder kan de lay-out van de verticale invoer bij Boekingen, Inkoopfacturen en Kas/Bank/Memo aangepast worden. DocView.aspx?DocumentID={8862e0cb-b4e4-4d06-b48c-1c8368c721fe}
Algemeen Algemeen Windows 10 Exact AEC 1.44 ondersteunt Windows 10. DocView.aspx?DocumentID={c4f740ed-e564-48e9-9bf1-107cf5ae97dd}
Algemeen Algemeen Performance In verschillende onderdelen zijn performanceverbeteringen aangebracht. DocView.aspx?DocumentID={e594e832-04a0-4861-8c93-1795cc963c33}
Projecten Projecten Aanmaken document De samenvoegvelden voor het aanmaken van een Worddocument zijn uitgebreid. DocView.aspx?DocumentID={0ac1da18-2513-48c0-b341-fe6ce2d040d6}
Projecten Projecten Projectkaart In het selectievenster van debiteur en opdrachtgever is de kolom Naamtoevoeging toegevoegd.
Projecten Projecten Lijstscherm In het lijstscherm van projecten is een kolom voor de statuscode (SttsCd) toegevoegd om op een logische wijze op projectstatussen te kunnen sorteren.
Projecten Projecten Rapportage In de rapportage vanuit het lijstscherm van projecten is datakanaal BoekingenPerProject de kolom voor opmerkingen bij een boeking (FMBOEKINGENMEMO) toegevoegd.
Projecten Projecten Eindtermijn Het volgnummer van de eindtermijn is gewijzigd van 99 naar 99999 om conflicten te voorkomen bij projecten met meer dan 98 termijnen.
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Kas/bank en memoriaal In Kas/bank en memoriaal dagboeken is het nu mogelijk om op servicebonnen te boeken. DocView.aspx?DocumentID={b186270b-d87e-47c1-8438-713fd5dfa82e}
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Boeken inkoopfacturen In het invoervenster is het nu mogelijk om de projectcode, hoofdgroep, boekingscode en/of bewakingscode van een boekingsregel te kopiëren naar alle andere geselecteerde regels. DocView.aspx?DocumentID={50595eca-b65a-4784-a80d-2d71e1e86b8c}
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Accorderen inkoopfacturen In het lijstscherm van accorderen inkoopfacturen kan men het scherm instellen op een bepaalde gebruiker waarvoor men als geaccordeerde optreedt. Hiermee is het mogelijk om alleen voor die persoon goed te keuren i.p.v. voor alle accordeurs. DocView.aspx?DocumentID={34d54041-10cc-47e2-ab97-fcd423760300}
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Accorderen inkoopfacturen In het lijstscherm van accorderen inkoopfacturen zijn de kolommen projectcode en projectomschrijving toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={a85e6c18-23dd-452c-ac2a-a8b8b41a7b5f}
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Accorderen inkoopfacturen Er zijn diverse verbeteringen aangebracht aan het venster Inkoopfactuurstatus aanpassen. Er zijn extra kolommen toegevoegd aan de tabel van boekingsregels. Bij de boekingsregels kan via het rechter muismenu de bewakingscode aangepast worden. Ook kan nu direct de memo ingevuld worden zonder eerst een venster te openen. DocView.aspx?DocumentID={09bae507-f8c9-4b4c-b6ac-208d631f130c}
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Lijstscherm inkoopfacturen In het lijstscherm van inkoopfacturen is een gerelateerde tabel toegevoegd waarmee een memokolom met de status- en memowijzigingen van de accordeurs zichtbaar gemaakt kan worden. DocView.aspx?DocumentID={b7ffefe4-572b-4d6f-9ded-91ede2db130d}
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Inlezen factuurberichten Er is een systeeminstelling toegevoegd om gescande facturen bij inlezen voor verwerking te blokkeren. Belangrijk: het kan zijn dat de standaardwaarde van deze instelling afwijkt van de huidige werking. Klik op details voor meer informatie. DocView.aspx?DocumentID={bf6c1817-41f5-4937-a40c-234d92292469}
Boekingen Financieel Boekingen Financieel Integratie Scansys Inlezen factuurberichten ondersteunt extra functionaliteit in ImageCapture versie 5.10, waaronder de selectie van hoofdgroep en boekingscode. DocView.aspx?DocumentID={ffad15d6-817e-4c93-8ff0-d5feac2ad3c1}
Service Werkbonnen Werkbon contactpersoon Op een werkbon kan bij de debiteur nu ook een contactpersoon geselecteerd worden. DocView.aspx?DocumentID={d8a917d3-d393-4df1-86a9-7c09c0cfcf0c}
Service Werkbonnen Werkbon e-mailen Op de werkbonkaart is een mogelijkheid toegevoegd om een e-mail te vesturen naar debiteur, werkadres of sleuteladres. DocView.aspx?DocumentID={7d8af123-f381-46cc-9494-34abbf6d81d5}
Service Werkbonnen Wijzigbaarheid werkbon Op de werkbonkaart zijn de memovelden wijzigbaar ongeacht de status. Bovendien zijn de mogelijkheden tot wijzigen van werkbonstatus, vrije status en werkbonsoort verruimd. DocView.aspx?DocumentID={f0a3e585-6383-466e-956f-4c817631e761}
Service Werkbonnen Werkbon kopiëren De rechter muismenu-optie 'Werkbon kopiëren' is nu beschikbaar voor alle werkbonnen ongeacht de status. De kopie werkbon krijgt altijd status Concept.
Service Werkbonnen Integratie Exact Synergy De rechter muismenu-optie 'Vrijgeven Synergy werkbon' voor werkbonnen die verstuurd zijn naar Service management van Exact Synergy is in release 1.44 alleen maar beschikbaar voor gebruiker Beheerder. DocView.aspx?DocumentID={f0a3e585-6383-466e-956f-4c817631e761}
Facturering Facturering Aanmaken facturen Bij het aanmaken van facturen is het selectievenster van servicetermijnen uitgebreid met een gerelateerde tabel met de relatiegegevens van de contractdebiteur. De gerelateerde tabel ContractDebiteur heeft de volgende kolommen: RelCd, DebZkCd en DebNaam
Facturering Facturering Verzamelfactuur Op het voorblad van de verzamelfactuur kan per deelfactuur de code, opdrachtnummer en werkadres van de werkbon afgedrukt worden. DocView.aspx?DocumentID={55480d60-24d1-48ee-9995-877af68acae2}
Documenten Documenten Documentenimport Add-in Er is een nieuwe versie van de documentenimport Add-in beschikbaar, waarin nu kleinere afbeeldingen als bijlage genegeerd worden. De vraag of alleen de bijlagen of alleen de email opgeslagen moet worden kan nu ook uitgezet worden. DocView.aspx?DocumentID={426e4369-5ebb-4aee-86f8-46a9d373edca}
Documenten Documenten Documentomschrijving De lengte van de omschrijving van een document is vergroot van 40 naar 160 karakters.
Documenten Documenten Importeren documenten Bij het importeren van documenten d.m.v. drag & drop wordt de documentomschrijving standaard gevuld met de bestandsnaam. Het is hier nu mogelijk direct de documentomschrijving aan te passen.
Documenten Documenten Bijlage in e-mail Bij het versturen van e-mails met een document uit Exact AEC als bijlage wordt nu als bestandsnaam de documentomschrijving gebruikt i.p.v. het documentnummer.
Offertes Offertes Aanmaken document De samenvoegvelden voor het aanmaken van een Worddocument zijn uitgebreid. DocView.aspx?DocumentID={0ac1da18-2513-48c0-b341-fe6ce2d040d6}
Calculatie Calculaties Plus/Pro Calulatie-eigenschappen Op het tabblad Middelen van de calculatie-eigenschappen is het nu mogelijk om een selectie van regels te wissen.
Materieel Materieel Plus/Pro Lijstscherm en rapportage In module Materieel Pro kunt u d.m.v. invoer van bonnen materieel alloceren op projecten. Als u hiervan geen gebruik wilt maken en bij de materieelkaart een medewerker of project wilt invullen zoals dat in Materieel Basis en Plus mogelijk is, dan kunt u de instelling "Locatie toekenning ipv allocaties" (Extra instellingen, Materieel, Systeem) aanvinken. Vanaf release 1.44 werkt deze instelling nu ook door in de filters van het lijstscherm en de rapportage.
Middelen Middelen Middelencode De middelencode is vergroot naar 37 karakters ter ondersteuning van de volledige lengte van de leveranciersartikelcode van S@les in Bouw/ETIM voorafgegaan door een prefix van 2 karakters.
Middelen Middelen Inlezen artikelberichten GS1 De zoekcode van een bronartikel wordt niet meer overschreven bij het opnieuw inlezen van een artikelbericht van een leverancier.
Middelen Middelen Leveranciers Het lijstscherm van Leveranciers is uigebreid met een aantal gegevens van tabblad GS1 waaronder de GLN.
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact AEC Een overzicht van de systeemeisen voor Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={c4f740ed-e564-48e9-9bf1-107cf5ae97dd}
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Release notes per release Klik op details voor een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={28685038-b7f0-4416-8f0e-1bee07f37a5a}
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Reeds beschikbaar in 1.42 Hieronder volgt een overzicht van zaken die ontwikkeld zijn voor deze release maar al beschikbaar gekomen zijn in patches voor Exact AEC 1.42.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Exact Online integratie en Digitale brievenbus Per 1 augustus 2015 wordt door Exact Online een aanpassing in de beveiliging doorgevoerd voor de communicatie met andere pakketten. Dit betekent dat niet langer de gebruikersnamen en wachtwoorden voor Exact Online vastgelegd zijn in de AEC database. In plaats hiervan dient de gebruiker van Exact Online aangemeld te worden vanuit Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={d524ab14-0807-435c-b277-e543789606f7}
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Boekingen Financieel Acrobat reader DC wordt nu ondersteund voor het tonen van de PDF van een inkoopfactuur in het venster van inkoopfactuurstatus aanpassen, inkoopfactuurboekingsvenster en digitale brievenbus.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Boekingen Financieel In het boekingsvenster van inkoopfacturen was het soms niet mogelijk om regels te wijzigen indien de factuur in het IFR in behandeling was. Dit is verholpen, wijzigingen zijn toegestaan totdat de factuur geheel goedgekeurd of verwerkt is.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Boekingen Financieel Bij inlezen factuurberichten afkomstig uit ImageCapture worden nu het bankrekeningnummer en de klantcode ingevuld op de inkoopfactuur.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Boekingen Financieel Inlezen factuurberichten ondersteunt nu ook verzamelfactuurberichten in het S@les in Bouw INSBOU003 formaat.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Middelen Inlezen artikelbericten GS1 en Inlezen leverancierscondities ondersteunt nu kortingsgroepcodes van 35 karakters. Ook Inlezen PAB-bestanden ondersteunt deze langere kortingsgroepen, al moet voor het gebruik ervan in de meeste gevallen wel de importlay-out aangepast worden.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Boekingen Financieel Bij het inlezen van factuurberichten waarin geen vervaldatum is opgenomen, wordt bij koppeling aan inkoopcontracten de betaaltermijn overgenomen van het inkoopcontract.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Projecten Op de de projectkaart is op het tabblad Documenten in het filter een gerelateerde tabel Relaties toegevoegd. Deze tabel is uitsluitend bedoeld voor het maken van filters, van deze tabel kunnen geen kolommen toegevoegd worden.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Boekingen Financieel In het lijstscherm van een inkoopdagboek is een filterkolom genaamd JrnlPostID toegevoegd. Hiermee kan bijvoorbeeld het filter Openstaand aanzienlijk versneld worden door bij de filter definitie Runnummer is leeg te vervangen door JrnlPostID is leeg. DocView.aspx?DocumentID={80f71e82-55d8-4f18-aa92-66db1b1b0c53}
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Projecten Bij het aanmaken van een deelproject wordt het factuurregister van het hoofdproject overgenomen.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Projecten Op de de projectkaart is op het tabblad Service, Werkbonnen een kolom voor de opdrachtnummer van de werkbon toegevoegd.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Inkoop In het venster van inkoopcontracten zijn de inkoopregels niet meer wijzigbaar bij status Afgehandeld, zoals dit ook al het geval was bij status Definitief.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates HRM In de rapportage van het lijstscherm van HRM wordt de rapportoptie 'periode van en t/m' nu ook toegepast op het datakanaal Boekingenperrelatie. Dit datakanaal wordt o.m. gebruikt in het standaard rapport ~ATVOverzichtMedewerker.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Boekingen Financieel In het dialoogvenster van Verwerken Financieel staat de optie 'Geblokkeerde boekingen verwerken' bij Memoriaal dagboeken standaard uitgevinkt.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Boekingen Financieel In de Exact Online integratie verscheen bij Exporteren journaalposten een fout in het koppelingslog als bij de boekingsregels een leveringsdatum ingevuld was die afweek van de periode van de factuur. Om deze fouten te voorkomen wordt nu de boekingsdatum van de kopregel in de journaalpostregels gezet voor Exact Online.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Boekingen Financieel Het is nu mogelijk om bijlages aan een inkoopfactuurdocument te koppelen door deze te slepen naar het invoervenster van inkoopfacturen.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Boekingen Financieel Bij het inlezen van factuurberichten wordt een melding getoond als bij een crediteur de datum van de WKA-documenten verstreken is.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Facturering Bij het verzenden van digitale facturen is nu mogelijk om het printdialoogvenster te tonen om bijvoorbeeld een factuurlay-out te kiezen.
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Administratie beheer Het is nu mogelijk om een factuurregister op inactief te zetten. Inactieve factuurregisters kunnen niet meer geselecteerd worden bij inkoopfacturen en projecten. DocView.aspx?DocumentID={88693814-5301-4dd5-ba38-451f6d068242}
Gerelateerde onderwerpen Eerdere updates Relaties Bij binnenlandse IBANs is het niet meer verplicht om een BIC in te vullen.
Service packs SP8:
27 juni 2016
WKA overzicht Vanuit het lijstscherm van projecten kan een WKA-urenoverzicht afgedrukt worden. Het datakanaal van deze rapportage is zodanig aangepast dat hierin alleen nog maar urenboekingen met een uursoort voor gewerkte uren meegeteld worden. Hieronder wordt verstaan uursoorten gekoppeld aan uurtype "GW - Gewerkt" of "OV - Overwerk" of uursoorten die niet aan een uurtype gekoppeld zijn.
Service packs SP8:
27 juni 2016
Projectkaart Er zijn een reeks kleine performance verbeteringen aan het openen van de projectkaart en aan het vastleggen van een project aangebracht.
Service packs SP8:
27 juni 2016
Inkoopcontractkaart Op de inkoopcontractkaart kan op tabblad Levering de levertijd vanaf en t/m nu ook ingevuld worden als men geen gebruik maakt van Sales in de Bouw orderberichten. De levertijdkolommen zijn nu ook beschikbaar in de datakanaal van de rapportage van inkoopcontracten.
Service packs SP8:
27 juni 2016
Stamgegevens Opgelost: Soms trad er een foutmelding op bij het switchen naar module Boekingen vanuit Stamgegevens.
Service packs SP8:
27 juni 2016
Calculatie Opgelost: Bij het kopiëren en plakken van calculatieregels naar een nieuwe lege calculatie werden soms in geen uren en bedragen bij de calculatieregels getoond. Dit werd dan gecorrigeerd bij het doorrekenen of vastleggen van de calculatie.
Service packs SP8:
27 juni 2016
Afdrukken facturen Bij het definitief afdrukken van een factuur kan men aanvinken of men de status van werkbon op financieel afgesloten wil zetten. Dit werkt nu ook voor verzamelfacturen.
Service packs SP8:
27 juni 2016
Inkoopcontracten Opgelost: Op de inkoopcontractkaart verscheen bij het verdichten van geselecteerde budgetregels een foutmelding indien op tabblad Regels de tabel met budgetregels op zichtbaar ingesteld was.
Service packs SP8:
27 juni 2016
Accorderen inkoopfacturen Opgelost: Een factuur werd niet in het lijstscherm van accorderen inkoopfacturen als het factuurregister leeggemaakt was bij de inkoopfacturen om een accordeur te kunnen toe te voegen.
Service packs SP8:
27 juni 2016
Projectrapportage Opgelost: Er werd een leeg rapport afgedrukt indien er in het lijstscherm gefilterd werd op kolom Projectleider.
Service packs SP8:
27 juni 2016
Boekingen Opgelost: In het boekingenvenster konden geen middelen met een code langer dan 20 karakters geselecteerd worden.
Service packs SP7:
7 juni 2016
Afdrukken factuur De bankrekeninggegevens van de debiteur zijn nu beschikbaar in de rapportage van de verkoopfacturen.
Service packs SP7:
7 juni 2016
Verzamelfacturen De factuurdatum van de verzamelfactuur wordt nu ook naar de deelfacturen overgenomen als men kiest voor de optie "Afdrukken met standaarddatum".
Service packs SP6:
6 mei 2016
Ketenstandaard Bouw en Installatie Exact AEC ondersteund het nieuwe INSBOU004 XML-formaat van Ketenstandaard Bouw en Installatie (voorheen S@les in de Bouw). Dit nieuwe formaat wordt automatisch herkend bij inlezen van artikelberichten, conditieberichten, orderbevestigingen en factuurberichten. U kunt in de systeeminstellingen van AEC op tabblad GS1 bij Export formaat aangeven of de uitvoer van orderberichten en factuurberichten ook in dit nieuwe INSBOU004 formaat dient plaats te vinden.
Service packs SP6:
6 mei 2016
Rapportage Calculatie Pro In de rapportage van Calculatie Pro worden de calculatieregels van het 2e en eventuele onderliggende niveau's nu gesorteerd op volgnummer als in het invoervenster deze niveau's ook op volgnummer gesorteerd zijn. Hiermee is het niet meer nodig om de calculatieregels van het 2e en lagere niveau's af te coderen om een juiste afdrukvolgorde te creëren.
Service packs SP6:
6 mei 2016
Projectselectie inkoopfacturen In het projectselectievenster in het invoervenster van inkoopfacturen zijn gerelateerde tabellen voor particant en debiteur toegevoegd waarmee de debiteurnaam aan het zoekvenster toegevoegd kan worden.
Service packs SP6:
6 mei 2016
Verwerkingsveslag Financieel In de rapportage van het verwerkingsverslag Financieel is datakanaal 'ESalarisUrenWerknemer' toegevoegd. Dit is een kopie van datakanaal 'EsalarisUren’ met een aangepaste sortering, zodat van een werknemer de verschillende weken onder elkaar staan
Service packs SP5:
18 mrt 2016
Globe koppeling In de Update\Patches map is een nieuwe versie (1.44.0.3) van de Globe koppeling beschikbaar waarin een issue t.a.v. de berekening van de betaaltermijnbedragen van creditnota's voor G-rekening opgelost is.
Service packs SP5:
18 mrt 2016
Synergy integratie In administratiebeheer kan op een nieuw tabblad Project aangevinkt worden of nieuwe projecten in deze administratie standaard gesynchroniseerd moeten worden met Synergy.
Service packs SP5:
18 mrt 2016
Werkbegroting In de werkbegroting werden budgetregels waarbij zowel correctie als meerwerk aangevinkt was bij de bewakingscodes in beide kolommen meegeteld. Dit was verwarrend omdat dan de optelling van originineel budget, meerwerk en correctie niet overeenkwam met het totale budget. Vanaf nu wordt een een budgetregelregel niet meer bij meerwerk meegeteld indien ook correctie aangevinkt is.
Service packs SP5:
18 mrt 2016
Boekingen financieel Sinds 1.44 kon in het boekingsvenster van inkoopfacturen het middelenselectievenster niet meer geopend worden. Dit is verholpen.
Service packs SP5:
18 mrt 2016
Boekingen financieel Soms konden inkoopfacturen in vreemde valuta niet financieel verwerkt worden doordat de bedragen in de valuta van de administratie niet in evenwicht waren. Dit is verholpen.
Service packs SP5:
18 mrt 2016
Servicebonnen In de rapportage van werkbonnen worden de RTF memo-velden nu ook aangeboden als platte tekstvelden ontdaan van alle opmaak. U kunt deze kolommen herkennen aan de CS prefix. CSFMMELDINGSTEKST is de platte tekst variant van de RTF memo-kolom FMMELDINGSTEKST.
Service packs SP5:
18 mrt 2016
Inkoopcontracten De maximaal toegestane karakters in de omschrijvingskolommen van inkoopcontractregels komen overeen met de 50 karakters die in de database gealloceerd zijn.
Service packs SP4:
8 feb 2016
Boekingen financieel Vanuit het lijstscherm van inkoopfacturen is het nu mogelijk om PDF-factuurdocumenten te exporteren. DocView.aspx?DocumentID={790d2232-3c69-449d-a773-c80320551fdd}
Service packs SP4:
8 feb 2016
Boekingen financieel De werking van het datumveld in het memoriale boekingsvenster is verbeterd.
Service packs SP4:
8 feb 2016
Calculatie Het geheugenbeheer bij gebruik van Excel spreadsheets is verbeterd.
Service packs SP4:
8 feb 2016
Calculatie Bij het vastleggen vanuit het afcodeerscherm verscheen de foutmelding "Fout bij opslaan calculatie".
Service packs SP4:
8 feb 2016
Relaties Bij aanpassen van de administratie van een relatie via het rechter muismenu in het lijstscherm verscheen soms de foutmelding "General SQL error. Count of columns does not equeal count of values".
Service packs SP3:
5 jan 2016
Inlezen artikelberichten GS1 Bij artikelbestanden met artikelgroepen kon soms een Key violation foutmelding optreden.
Service packs SP3:
5 jan 2016
Rapportage werkbegroting In de rapportage van de werkbegroting bleef kolom BUD.CDTOTAAL leeg.
Service packs SP3:
5 jan 2016
Afwijkende uurlonen in verbruik op werkbonnen Bij het invoeren van verbruik op een werkbon en in de integratie met ESE Service management wordt nu ook het gebruik van afwijkende functieuurlonen per uursoort ondersteund.
Service packs SP3:
5 jan 2016
Integratie ImageCapture T.b.v. de integratie met Scan Sys ImageCapture 5.10 zijn er diverse verbeteringen aangebracht aan inlezen factuurberichten. Er kunnen nu WKA gegevens voor onderaannemingsfacturen ingelezen worden en het is mogelijk om bonnummer, factuuromschrijving en opmerking voor de accordeurs in te lezen. In de database zijn procedures toegevoegd voor het uitlezen van de systeeminstelling van projectstatus voor boekingen en voor de WKA-documentenmelding. DocView.aspx?DocumentID={ffad15d6-817e-4c93-8ff0-d5feac2ad3c1}
Service packs SP3:
5 jan 2016
Administratie beheer Bij rayons trad soms de foutmelding "Field 'FDTBEGIN' not found" op.
Service packs SP3:
5 jan 2016
Inlezen boekingen De databaseprocedure voor inlezen van boekingen uit PSA of andere externe koppelingen is verbeterd. Er wordt nu ook gecontroleerd op de systeeminstelling van projectstatus voor boekingen en het gebruik van boekingscodes per afdeling wordt ondersteund. Bovendien kan de procedure door ODBC onder username "Gebruiker" uitgevoerd worden.
Service packs SP3:
5 jan 2016
Mailbox In Stamgegevens, ALgemeen kan vanuit de kaart van een mailbox voor POP/SMTP of Exchange via de button "Verbinding testen" een test e-mail verstuurd. Hiervoor moet een e-mailadres bij "BCC uitgaande mail" ingevuld zijn. Bovendien is het nu ook bij Exchange mogelijk verschillende servers voor inkomende en uitgaande e-mail in te vullen.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Globe koppeling In de internet update wordt een nieuwe versie van de Globe koppeling en koppelingsmanager gedownload. Geadviseerd wordt deze versie 1.44.0.2. z.s.m. te installeren i.v.m. issues met afsplitsen van bedragen naar G-rekening bij de-blokkeren van inkoopfacturen.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Middelen In Inlezen factuurberichten GS1 is op een vijftal punten verbeteringen aangebracht:
  • Bij Sleutelveld Bron-artikelen EAN-Code werden handelsartikelen zonder GTIN nooit ingelezen.
  • Bij Sleutelveld Bron-artikelen EAN-Code werd de leveranciersartikelcode van handelsartikelen gevuld met de GTIN.
  • Bij Sleutelveld Bron-artikelen EAN-Code verscheen bij update van een bestaande handelsartikel zonder GTIN een foutmelding.
  • Bij een XML-bestand in het INSBOU003-formaat werd de update van het bronartikel nooit uitgevoerd.
  • De artikelcode van een reeds bestaande bronartikel wordt niet meer overschreven.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Projectstatus Bij het financieel afsluiten van projecten is de controle bij aangenomen werk op de optie "Niet gefactureerde boekingen op niet-factureerbaar zetten" verbeterd.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Projecten Op tabblad Deelprojecten gaf de kolom Opbrengststatus soms een verkeerde status weer. Dit speelde ook in de rapportage van deelprojecten in kolom CSOPBRENGSTSTATUS.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Service Op de werkbonkaart is in tabblad Bewerkingen/Verbruik de werking van de rechter muismenu-optie "Middelen boeken" aangepast: In selectiemodus worden alleen boekingen aangemaakt van geselecteerde verbruiksregels. Indien selectiemodus uit staat, worden boekingen aangemaakt van alle verbruiksregels van de werkbon.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Relaties De controle op geldige invoer van Belgische BTW-nummers is verbeterd.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Boekingen In de weekstaat van het invoervenster van Boekingen werden de uren van sommige dagen dubbel getoond bij gebruik van de optie "Week afmaken".
Service packs SP2:
2 dec 2015
Inkoop In de rapportage van pakbonnen werden pakbonregels soms meerdere keren getoond.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Aanmaken documenten Bij het aanmaken van een Worddocument konden foutmeldingen ontstaan tijdens het samenvoegproces indien een samenvoegveld een " of een ; bevatte. Dit wordt nu ondervangen.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Digitale brievenbus In de Digitale brievenbus zijn de volgende verbeteringen aangebracht:
  • Indien bij het op verwerkt zetten van brievenbusitems geen connectie gemaakt kan worden met Exact Online zal dit vastgelegd worden in de database van AEC zodat bij de eerst volgende gelegenheid alsnog de items op verwerkt gezet kunnen worden.
  • De breedte van de kolom Omschrijving is vergroot naar 80 karakters.
  • Indien ingelogd als Beheerder is het nu mogelijk met multiselect de status van brievenbusitems aan te passen.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Exact Online integratie Er wordt na exporteren een melding getoond indien één of meer journaalposten niet verwerkt kunnen worden naar Exact Online.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Voetteksten in tabellen Sommaties in voetteksten van tabellen nemen nu de opmaak van de getalskolom over inclusief scheidingstekens voor duizendtallen.
Service packs SP2:
2 dec 2015
Verborgen kolommen De aanvinklijsten van verborgen kolommen van tabellen tonen nu alle aanwezige kolommen. Bij tabellen zonder kolomgroepen kan in de aanvinklijst een kolom verplaatst werden door hem met de muis te verslepen.
Service packs SP1:
2 nov 2015
Facturering Er is een systeeminstelling toegevoegd die er voor zorgt dat het loondeelpercentage van een verkoopfactuur ook over de uren van onderaanneming berekend wordt. DocView.aspx?DocumentID={3b3eca4b-35cb-449d-bcec-b0f9c6f6a699}
Service packs SP1:
2 nov 2015
Facturering In de datakanalen van afdrukken facturen is kolom CSFMBETALINGENMEMO toegevoegd met de tekst van het betalingsvoorwaardenmemo ontdaan van Rich Text opmaak.
Service packs SP1:
2 nov 2015
Projecten Het volgnummer van de eindtermijn is gewijzigd van 99 naar 99999 om conflicten te voorkomen bij projecten met meer dan 98 termijnen.
Service packs SP1:
2 nov 2015
Inkoopcontracten Het volgnummer van de eindtermijn van een inkoopcontract is gewijzigd van 99 naar 99999.
Service packs SP1:
2 nov 2015
Service De werkbonsoort is wijzigbaar indien de werkbonstatus Nieuw is en er geen verbruiksregels aangemaakt zijn bij de werkbon. DocView.aspx?DocumentID={f0a3e585-6383-466e-956f-4c817631e761}
Service packs SP1:
2 nov 2015
Projectboekingen Op tabblad Boekingen van de projectkaart is bij de gerelateerde tabel werkbonnen kolom opdrachtnummer (WbOpdrNr) toegevoegd.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 26.645.910
 Assortment:  Date: 13-09-2016
 Release: 1.44  Attachment:
 Disclaimer