One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Aantal gebruikers in een licentie van Exact Financials

Inleiding

Een licentie bevat standaard acht gebruikers. Daarnaast is het mogelijk om extra multi-user packs toe te voegen aan de licentie. Ieder multi-user pack geeft recht recht op vier extra (actieve) gebruikers.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van een EBS (Exact Business Software) licentie wordt niet gewerkt met multi-user packs. Deze totaalgebruikers worden per stuk aan de licentie toegevoegd. 

Het toepassen van verschillende gebruikers is belangrijk voor de traceability van mutaties, de gebruiker die een mutatie heeft aangemaakt of gewijizgd kan worden geidentificeerd.

Installatie

Tijdens de installatie worden drie gebruikers aangemaakt:

  1. SUPER
  2. EXACT
  3. APPSERVER

De gebruikers SUPER en EXACT worden over het algemeen gebruikt door de consultant om de administratie in te richten en worden naderhand geblokkeerd.

De gebruiker APPSERVER wordt gebruikt om de connectie van Progress met de database te maken. Wanneer gewerkt wordt met de taakplanner wordt meestal een gebruiker 'TAAKPLANNER' of 'SCHEDULER' aangemaakt.

Bij het gebruik van webservices dient een actieve gebruiker hiervoor rechten te hebben. In verband met traceability adviseren we hiervoor een aparte gebruiker aan te maken zodat duidelijk blijkt waar een geimporteerd gegeven vandaan komt.

Hoe wordt het aantal gebruikers bepaald?

Het menu [ Systeem: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers ] toont alle gebruikers. De licentiecontrole telt alleen gebruikers met de staat 'Actief' en die gekoppeld zijn aan een module.  Het is dus mogelijk meer gebruikers aan te maken dan dat er volgens de licentie zijn toegestaan mits de overtallige gebruikers niet de staat 'Actief' hebben of niet gekoppeld zijn aan een module.

De gebruiker 'APPSERVER' en 'SCHEDULER' hoeven niet handmatig in te loggen waardoor deze de staat 'Niet actief (Handmatige invoer)' kunnen krijgen waardoor zij niet worden meegeteld in het aantal gebruikers van de licentie.


Exact Financials > Inrichting SysteemBeveiliging

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.258.201
 Assortment:  Date: 18-03-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer