One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

System - Importeren: XML data

[Systeem: Interfacing, XML, Import]

Tabblad - Criteria

XML-definitiecode
Selecteer de xml-definitie die u voor de xml import wilt gebruiken.

URL/Pad
De geïmporteerde data kan worden opgehaald uit een bestand of URL.

Voor een import uit een bestand, geef het pad op in UNC-notatie, bijvoorbeeld \\serv01\financials\debiteuren.xml">\\serv01\financials\debiteuren.xml.

Voor een import uit b.v. Exact Synergy, geef de URL op,  bijvoorbeeld http://serv01/synergy/docs/xmlupload.asp.

Gebruikers-ID
Indien u importeert uit Exact Synergy, vul dan hier domein en netwerkgebruikersnaam in.

Wachtwoord
Indien u importeert uit Exact Synergy, vul hier netwerkwachtwoord in.

Verwijderdirectory
Na het importeren kan de XML naar deze map verplaatst worden

Gebruiken: Administratienummer
Geef aan of er een specifieke Synergy administratie/divisie gebruikt moet worden.

Administratienummer (Extern)
Hier geeft u aan welke Synergy administratie gebruikt wordt. Dit veld zal de URL aanpassen waarmee geïmporteerd wordt.

Incrementeel
Als deze optie niet gemarkeerd is worden alle records geïmporteerd. Is de optie gemarkeerd dan worden alleen record geïmporteerd met een nieuwere tijdstempel dan de laatst geïmporteerde.

Url
Hier wordt de daadwerkelijk gebruikte URL getoond waarmee geïmporteerd wordt. Wanneer er een specifieke Synergy administratie is aangegeven zal de URL afwijken van die zoals die door de gebruiker is gedefinieerd.

Opmerking
De velden 'Gebruiken: Administratienummer', 'Administratienummer (Extern)' en 'Incrementeel' zijn alleen beschikbaar als de URL '/docs/xmldownload.asp?' of '/docs/xmldownload.aspx?' bevat.


Exact Financials Enterprise > SysteemConnectivity > XML > Import
X

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.494.002
 Assortment:  Date: 09-09-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer