One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Facturen - Simplerinvoicing via Z factuur

De Nederlandse Rijksoverheid verplicht haar leveranciers vanaf 1 januari 2017 een e-factuur te sturen. Voor deze e-facturering naar de Rijksoverheid kunnen twee kanalen gebruikt worden: Digipoort of de open standaard Simplerinvoicing. UnifiedPost (voorheen Zet Solutions) biedt de mogelijkheid om uit AEC verstuurde digitale facturen te vertalen en door te sturen naar debiteuren in het Simplerinvoicing netwerk. Zie voor meer informatie over deze service: zetsolutions.nl/simplerinvoicing en Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-factureren.

Inrichting in AEC

Deze service wordt in Exact AEC ondersteund vanaf versie 1.46 service pack 3. Voor het gebruik dient één en ander ingericht te worden in Exact AEC.

Digitale brievenbus

Digitale verkoopfacturen voor Simplerinvoicing worden via de digitale brievenbus van Exact Online verstuurd naar Z factuur. Voor het gebruik van digitale brievenbussen in AEC is een licentie voor Financieel Plus of Pro en een licentieoptie 35 in het in het algemene licentiebestand van Exact AEC (SHL10.lic) benodigd. In tabel Mailboxen worden de accountgegevens voor een digitale brievenbus vastgelegd. Deze tabel vindt u in module Stamgegevens, Algemeen. Document 26.029.764 bevat informatie over de inrichting van Mailboxen.

In de administratiegegevens (Menu Bestand, Administratiebeheer) kunt u op tabblad Digitale berichten aangeven welke digitale brievenbus gebruikt moet worden voor verzenden van digitale facturen.

Instellingen

In de syteeminstellingen van AEC wordt op tabblad GS1 het Export formaat ingesteld. Kies hier voor INSBOU003 van Ketenstandaard Bouw en Installatie.

Administratiegegevens

T.b.v. Simplerinvoicing dienen bij administratiegegevens de volgende gegevens ingevuld te zijn:
 • Bedrijfsnaam.
 • KVK nummer.
 • BTW nummer. Het BTW nummer dient vastgelegd te worden inclusief landcode.
 • GLN bezoekadres of GLN postadres.
 • IBAN bij bankrekening 1.
 • BIC bij bankrekening 1.
 • Indien van toepassing bij de verkoopfacturen: G-rekening bij bankrekening 1, of G-rekening en BIC bij bankrekening 2.

Debiteurgegevens

T.b.v. Simplerinvoicing dienen in de relatiemodule de volgende gegevens ingevuld te worden bij de debiteuren:
 • GLN. UnifiedPost heeft een overzicht van GLNs voor overheidsinstanties.
 • Digitale brievenbus. Vul hier de digitale brievenbus in die UnifiedPost voor SimplerInvoicing vanuit AEC beschikbaar gesteld heeft.
 • BTW nummer. Het BTW nummer dient vastgelegd te worden inclusief landcode.

Projectgegevens

T.b.v. Simplerinvoicing dienen in de projectenmodule de volgende gegevens ingevuld te worden bij de te factureren projecten:
 • Opdrachtnummer: Vul hierin het inkoopordernummer van de opdrachtgever.
 • Projectleider: De projectleider wordt als contactpersoon meegestuurd in het factuurbericht.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 27.605.509
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer