One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Welke gegevens worden geconverteerd ?

 

E-Account   Order / Factuur /Voorraad   E-Salaris   E-Project

Stambestanden

 

Stambestanden

 

Stambestanden

 

Stambestanden

Administratiegegevens   Artikelen   Salarisgegevens   Projecten
Debiteuren   Artikelgroepen   Werknemersgegevens   Projectmedewerkers
Debiteurencategorieën   Artikelen per magazijn   Bankgirogegevens   Uursoorten
Crediteuren   Artikelen per leverancier   Toeslagen per werknemer   Kostensoorten
Crediteurencategorieën   Artikeleenheden   Reservering vakantiegeld/13e maand   Eenheden
Dagboeken   Selectiecodes   Uursoorten   Machine-uren
Hoofdverdichtingen   Leveringswijzen   Toeslagen  
Grootboekrekeningen   Extra artikel- omschrijvingen   Werkgever  
Grootboekkoppelingen   Magazijnen   Periode-omschrijvingen  
Instellingen   Verkoopprijslijsten   Premiegegevens    
BTW-codes   Verkoopkortingen   Bouwloon premiegegevens    
BTW- vakken   Verkoopstaffels per artikelgroep   Zorg premiegegevens    
BTW - koppelingen   Inkoopprijslijsten   Grootboekkoppelingen    
Periode-datumtabel   Inkoopkortingen    Afwijkende grtbk. koppel. afdeling    
Aanspreektitels   Inkoopstaffels per artikelgroep   Afwijkende grtbk. koppel. toeslag  
Betalingscondities   Werkelijke voorraad   Afwijkende grtbk. koppel. uursoort    
Vaste boekingen   Stuklijsten   PGGM rekenvoorschriften    
    Service nummers   Loonkostenverdeling    
Instructie regels
Vertegenwoordigers
Factuurcodes uit E(G)vW
E-PAS Bewerkingen (1)
E-PAS Recepturen (2)
Vaste facturen
             

Mutaties

 

Mutaties

 

Mutaties

 

Mutaties

Grootboektransacties Factuurhistorie  Verwerkte uursoorten
Debiteurenmutaties   Verkooporderhistorie/Historische 
bestellingen (4)
Onverwerkte uursoorten  
Openstaande posten en notities debiteuren Lopende verkooporders/bestellingen (4) Verwerkte toeslagen 
Crediteurenmutaties E-PAS Productieorders, bewerkingsregels, materiaalregels (3) Onverwerkte toeslagen  
Loonkostenverdeling per periode
Openstaande posten en notities crediteuren Verwerkte loonmutaties
Onverwerkte loonmutaties  
E-Activa E-Kostenanalyse E-Electronisch Bankieren E-Valuta

Stambestanden

Stambestanden

Stambestanden

Stambestanden

Afschrijvingstabel   Kostenplaatsen   Bankrekeningen   Valutacodes
Activumgroepen   Kostendragers   Banktypen   Wisselkoersen
Activa   Kostenplaatsen- koppelingen   Bankkoppelingen    
    Kostendrager- koppelingen      
    Kostenverdeelstaat      

 

(1): E-PAS Bewerkingen worden geconverteerd naar arbeidsuren en machine-uren.
(2): E-PAS Bewerkingsregels en materiaalregels worden geconverteerd. Bijproductregels niet. Gegevens als afval, uitval, opslagen worden niet geconverteerd.
(3): Productieorders met bewerkingsregels en materiaalregels worden geconverteerd als de status 'In order (O)' of 'Ingepland (P)' is. Koppelingen tussen hoofd en suborders blijven behouden. Productieorderhistorie wordt niet geconverteerd.
(4): Bij lopende en historische inkooporders (bestellingen) worden de voorraadgegevens van deze bestellingen niet meegeconverteerd.

LET OP: Dit document is alleen van toepassing bij een conversie uit Exact (Globe) voor Dos of Exact (Globe) voor Windows en niet van toepassing bij een conversie uit Exact Globe 2000. Bij een conversie uit Exact Globe 2000 wordt uw administratie niet geëxporteerd/geďmporteerd. In plaats hiervan wordt de bestaande administratie geconverteerd naar Exact Globe Next.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.136.154
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer