One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Product Update 420: E-WMS serienummerregistratie bij leveren

Opmerkingen:

 • Dit document is alleen van toepassing voor klanten die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.
 • Vóór het uitvoeren van een update naar product update 420 is het van belang dat alle lopende transacties op de scanner zijn verwerkt of zijn teruggedraaid.

Voor bedrijven die geen volledige serienummerregistratie willen bijhouden in alle processen is het nu mogelijk om een aparte serienummer registratie bij te houden in het logistieke deel van E-WMS.

De serienummerregistratie in E-WMS heeft betrekking op de uitgifte van goederen en biedt u de mogelijkheid om de serienummers voor de uitgaande goederenstroom te registreren voor traceringsdoeleinden. De WMS serienummerregistratie heeft geen koppeling met de reguliere serienummerregistratie in Exact Globe Next en u kunt per artikel aangeven of u gebruik wilt maken van de reguliere serienummerregistratie of de WMS serienummerregistratie.

In verband hiermee is het volgende aangepast:

WMS Leveringen instellingen

In het menupad Systeem ➔ Algemeen ➔ Instellingen ➔ WMS Leveringen zijn in de sectie Verwerken orders/Afdrukken pakbonnen twee nieuwe instellingen toegevoegd die u de mogelijkheid bieden om serienummers af te drukken bij het afdrukken van pakbonnen. Voor meer informatie, zie Product Update 420: Nieuwe instellingen voor het afdrukken van serie- en SSCC nummers op de pakbonnen

Artikelonderhoud

In het artikelonderhoud (in menupad WMS ➔ Inrichting ➔ Artikelen, Knop WMS) is de sectie Serial numbers at fulfillment toegevoegd.

In deze sectie zijn de volgende velden aanwezig:

 • Serie - Met deze instelling geeft u aan dat dit een WMS serie-artikel is en kan worden gebruikt in de WMS serienummerregistratie. Houd er rekening mee dat een artikel gebruikt kan worden in de reguliere Exact Globe Next serienummerregistratie of de WMS serienummerregistratie. Deze instelling kan niet worden aangevinkt wanneer het een regulier serie- of batchartikel betreft.
 • Scan en maak nieuw aan - Met deze instelling geeft u aan dat serienummers automatisch aangemaakt worden bij het scannen. Wanneer deze instelling is uitgevinkt kunt u alleen serienummers scannen die eerst zijn aangemaakt in het menupad WMS ➔ Inrichting ➔ Serienummers.

Algemene handterminal instellingen

In de algemene handterminal instellingen (in menupad Systeem ➔ E-WMS ➔ Onderhouden handterminals ➔ HT instellingen algemeen) is de sectie Serienummers bij levering toegevoegd:

In deze sectie zijn de volgende velden aanwezig:

 • Alfanumeriek – Deze instelling bepaalt of bij het scannen van serienummers alleen getallen of ook alfanumerieke tekens zijn toegestaan. 
 • Minimum aantal tekens – Algemene validatie op de lengte van een gescand serienummer om te voorkomen dat onjuiste gegevens worden gescand.
 • Maximum aantal tekens – Algemene validatie op de lengte van een gescand serienummer om te voorkomen dat onjuiste gegevens worden gescand. De maximumwaarde is 30.
 • Afkappen indien langer - Wanneer aangevinkt worden de gescande serienummers automatisch afgekapt tot de lengte die bij 'Maximum aantal tekens' is gedefinieerd. Wanneer deze instelling is uitgevinkt krijgt u een foutmelding bij het scannen van een te lang serienummer. U dient er rekening mee te houden dat bij het afkappen van serienummers het risico bestaat dat u niet-unieke serienummers als resultaat krijgt.

Handterminal instellingen voor orderpicken / voorraadtransacties / materiaalverbruik

In de handterminal instellingen voor orderpicken / voorraadtransacties (uitgifte) / materiaalverbruik (in menupad Systeem ➔ E-WMS ➔ Onderhouden handterminals ➔ Instellingen orderpicken / Instellingen voorraadtransacties / Instellingen materiaalverbruik) is de instelling Serie: Autom. uitgifte toegevoegd: 

Deze instelling is vergelijkbaar met de autoreceive instelling voort ontvangsten en zorgt ervoor dat er automatisch serienummers kunnen worden gegenereerd bij het leveren of uitgeven op de handterminal.

Serienummers onderhouden

Voor het aanmaken en onderhouden van de serienummers voor de WMS serienummerregistratie is het nieuwe menupad WMS ➔ Setup ➔ Serienummers toegevoegd.

Serienummers die bij het scannen zijn aangemaakt worden hier pas getoond na het terugmelden en verwerken van de levering in het control center van de leveringen.

Per serienummer kunt u een omschrijving, begin-- en einddatum, status,. partijnummer, en leverancierscode opgeven. In het overzicht beschikt u ook over een aantal extra kolommen met voorraadinformatie over het betreffende serienummer:

 • Quantity Available - Dit betreft het beschikbare aantal van het serienummer. Wanneer het serienummer is aangemaakt maar nog niet geleverd betreft dit "1". Wanneer geleverd is het "0". Wanneer geretourneerd is het "1".
 • Quantity Reserved In WMS - Deze kolom toont het gereserveerde aantal in WMS. Wanneer de order is is gescand en teruggemeld maar nog niet verwerkt is het aantal gereserveerd en wordt het in deze kolom getoond.
 • Number Of Times Issued - Deze kolom toont het aantal maal dat het serienummer is uitgegeven. Wanneer het serienummer is geretourneerd en opnieuw uitgegeven wordt hier "2"getoond
 • Number Of Times Returned - Deze kolom toont hoe vaak het serienummer is geretourneerd.

Houd er rekening mee dat er geen koppeling is met de werkelijke voorraad in Exact Globe Next. de getoonde aantallen hebben alleen betrekking op de WMS serienummerregistratie

WMS serienummer overzicht

Voor traceringsdoeleinden is een serienummer overzicht toegevoegd WMS ➔ Verslagen ➔ Overzichten.

Dit overzicht biedt informatie over de geleverde en geretourneerde serienummers.

Scan proces

Voor het scannen van orders op de handterminal is niet veel gewijzigd.

Het verschil is dat bij het scannen van orderregels voor WMS serienummers het veld Serial number wordt gebruikt, terwijl het veld S/B wordt gebruikt voor de reguliere serienummers.


Wanneer de instelling Serie: Autom. uitgifte is aangevinkt heeft u bij het scannen de mogelijkheid om meerdere serienummers te genereren.
Hiervoor drukt u op het instellingen pictogram, selecteert Auto issue en geeft aan hoeveel serienummers er moeten worden aangemaakt.

WMS: Serienummer knop in verkooporder en RMA order

In de invoerschermen van de verkooporders en RMA orders in de menupaden Order ➔ Invoer ➔ Verkooporders en Order ➔ Invoer ➔ RMA orders is de knop WMS: Serienummer toegevoegd.

Met deze knop kunt u een serienummer toewijzen aan de orderregel. Dit kan worden gebruikt bij het in voeren van een retour waarbij de klant reeds aangeeft wel serienummer hij retourneert.

Houd er rekening mee dat u alleen reeds aangemaakt serienummers kunt selecteren. Via de knop Nieuw in het selectiescherm kunt u een nieuw serienummer aanmaken.

Uitgifte productieorders

De serienummers worden ook aangemaakt bij het uitgeven van productieorders op de handterminal. Dit is alleen  van toepassing bij het scannen van de productieorder op de handterminal en niet bij het uitgeven van de productieorder in de productiemodule.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes detail
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.508.364
 Assortment:  Date: 03-08-2020
 Release: 420  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added