One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Gereedmelden: Incassorun

[Finance: Bankieren, Incasso, Gereedmelden]

Middels deze functie kunt u snel en efficient openstaande posten uit een aangemaakte incassorun verwijderen. Nadat u een incassorun heeft aangemaakt (de run krijgt de status "aangemaakt"), verricht u de incasso in [Finance: Bankieren, Incasso, Verrichten] (de run krijgt de status "gereed (gemeld)"). Vervolgens importeert u het aangemaakte incassobestand in uw bankapplicatie. Als om welke reden dan ook direct blijkt dat bepaalde posten geweigerd worden om te incasseren, dan kunt u met [Finance: Bankieren, Incasso, Heropenen] de geweigerde posten binnen de incassorun heropenen om deze vervolgens te bewerken. Nadat een openstaande post is heropend krijgt deze de status "aangemaakt" en kunt u deze bewerken in [Finance: Bankieren, Incasso, Onderhoud]; hier verwijdert u niet-geïncasseerde posten en voert u eventuele wijzigingen door. U kunt middels deze functie ook openstaande posten binnen een incassorun gereedmelden (de status wordt "gereed"). Deze actie heeft het tegenovergestelde effect ten opzichte van heropenen (de status wordt "aangemaakt").

Tabblad - Selectie

Incasso: type

Middels het incasso type kunt u kiezen om uw openstaande posten te heropenen op diverse niveaus, te weten:

  • Kop
    Als u kiest voor "kop" krijgt u het totaal van het te incasseren bedrag per incassorun te zien. Heropening van een totale incassorun heeft tot gevolg dat alle openstaande posten binnen deze run worden heropend. Na heropening krijgen de openstaande posten de status "aangemaakt".
  • Verdicht
    Als u een incassorun heeft aangemaakt waarin meerdere openstaande posten zijn verzameld tot een incasso-opdracht, kies dan voor "verdicht". Heropening vindt plaats per incasso-opdracht. Als u een incasso-opdracht heropent dan worden alle in deze opdracht opgenomen openstaande posten heropent. Na heropening krijgen de openstaande posten de status "aangemaakt". Als binnen de (verzamel)incasso-opdracht een paar posten zijn heropend en een aantal posten binnen de opdracht zijn niet heropend, dan krijgt de incasso-opdracht de status "deels gereed". De heropende openstaande posten krijgen de status "aangemaakt". De voltooide openstaande posten behouden de status "gereed".
  • Standaard
    Kies voor "standaard" om per openstaande post aan te geven of deze dient te worden heropend of dient te worden voltooid. bij heropening krijgt de openstaande post de status "aangemaakt". Bij voltooing heeft de openstaande post de status "gereed".   

Exact Financials Enterprise > Finance > Incasso/Domiciliëring > Gereedmelden incasso

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 18.075.129
 Assortment:  Date: 14-04-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer