One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Systeem - Multitaal

Inleiding

Exact Financials beschikt over unieke meertalenfunctionaliteit: in een en dezelfde administratie kunnen verschillende gebruikers in een eigen taal werkzaam zijn. De meertalenfunctionaliteit is tweeledig. Ten eerste kan de taal van de applicatie worden ingesteld: veldnamen en omschrijvingen welke door de programmatuur op het scherm worden gepresenteerd, kunnen worden getoond in een taal naar keuze welke per gebruiker is in te stellen. Exact Financials ondersteunt de volgende applicatie talen:

  • Duits
  • Amerikaans Engels
  • Spaans
  • Frans
  • Italiaans
  • Nederlands
  • Vlaams
  • Portugees

Ten tweede kunt u bij het vastleggen van omschrijvingen van de door u zelf aangemaakte stamgegevens een vertaling meegeven. De gebruiker kan naast het instellen van de applicatie taal eveneens aangeven in welke taal hij of zij de door u gemaakte omschrijvingen in overzichten wenst terug te zien. 

Inrichting Multitaal

Alvorens van Multitaal gebruik te kunnen maken, dienen de instellingen te worden gedefinieerd.

Instellingen

Applicatietaal selecteren

In [Bestand, Gebruikersinstellingen] kunt u onder het Tabblad 'Algemeen' de applicatietaal instellen.

Multitaal definiëren

Ga naar [Systeem: Bestand, Systeem instellingen] en markeer onder het Tabblad 'Talen' de optie 'Multi taal'. Geef vervolgens omschrijvingen voor Taal 1 t/m 5. Deze omschrijving zullen worden getoond bij het aanmaken van de stamgegevens zodra op de knop 'Multitaal' wordt gedrukt.

Multitaal selecteren

In [Bestand, Gebruikersinstellingen] kunt u vervolgens onder het Tabblad 'Algemeen' de Multitaal instellen. Als u gebruik wilt maken van de reguliere omschrijvingen, kiest u hier voor 'Standaardtaal'.

Stamgegevens

U dient de volgende stamgegevens te onderhouden:

Stamgegevens in het Algemeen

Tijdens het aanmaken/wijzigen van stamgegevens kunt u gebruik maken van de knop 'Andere talen'. Zodra u deze knop indrukt kunt u naast de reguliere omschrijving van het stamgegeven de vertaling hiervan invoeren voor de gedefinieerde multitalen. Binnen uw organisatie spreekt u de 'standaard' taal af en gebruikt deze voor het vullen van de 'normale' omschrijvingsvelden. 

Informatie

Bij gebruikmaking van de Multitaalfunctionaliteit wordt in overzichten de omschrijving van stamgegevens gevuld met de omschrijving als vastgelegd onder de door de gebruiker geselecteerde multitaal.

Voorbeeld
Een internationale onderneming heeft als standaard voertaal Engels. De vestiging in België heeft zowel Nederlands sprekende als Frans sprekende werknemers. De omschrijving van stamgegevens wordt vastgelegd in het Engels. Daarnaast zijn de multi-talen Vlaams (Multi-taal 1) en Frans (Multi-taal 2) aangemaakt.
Gebruikers geven in de gebruikersinstellingen de gewenste applicatietaal en de gewenste multitaal aan. Een Engelssprekende collega kiest als applicatietaal Amerikaans Engels waardoor alle terminologie in de programmatuur in het Engels wordt getoond. Als multitaal kiest deze werknemer de taal 'Standaard taal' waardoor de reguliere omschrijvingen van stamgegevens in overzichten worden getoond. De Frans sprekende werknemer in de Belgische vestiging kiest als applicatietaal Frans en als multitaal ook Frans.  De Nederlands sprekende werknemer kiest respectievelijk Nederlands en Vlaams als applicatie- en multitaal.


Exact Financials Inrichting Systeem > Multitaal


 

 

 

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.572.689
 Assortment:  Date: 16-04-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer