One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Release notes Product update 502 (Globe+) - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

We raden aan om je product altijd bij te werken met de nieuwste service pack. Naast productverbeteringen leveren we in de service packs ook altijd een geoptimaliseerde prestatie en veiligheid van de software. 

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next of Exact Globe+ installatie raadplegen.

Ga naar Product Update 502 (Globe+) Release Notes voor meer release notes.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 419 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
424/502SP21 Algemene informatie Service pack 21 van product update 424 en Service pack 21 van product update 502 zijn beschikbaar vanaf 1-7-2024
424/502SP21 Order Nadat op de knop Verrijking is gedrukt in Verkooporder en gegevens zijn ingevoerd, reageert het venster mogelijk niet meer en verdwijnt het (HF 87.340.044)
424/502SP20 Factuur Er kan een foutmelding "ongeldig bestand" optreden wanneer je een factuur probeert in te dienen via Peppol (HF 87.458.224 & 87.459.717).
424/502SP21 Exact Globe Bankrekeningnummer is gesplitst en er staat een 'CRLF'-teken tussen bij het openen van het gegenereerde bestand onder Kasstroom > Betaling > Verwerken in Kladblok (HF 87.444.060)
424/502SP21 SDK Exact Globe ECL(Logistics - Purchase): Failed Create on PurchaseOrderHeader increments bst_bestelnummer in settings (HF 87.229.232)
424/502SP21 Andere wetgevingen Er wordt een fout weergegeven voor btw-aangifte België wanneer wordt geklikt op de knop Btw-consistentiecontrole, Checklist btw-aangifte of Btw-overzicht (HF 87.447.813)
424/502SP21 Order Fout wordt weergegeven in itembeheer (HF 87.376.431 en HF 87.380.816)
424/502SP21 Exact Globe Foutmelding bij het kopiëren van items (HF 87.352.841)
424/502SP21 Exact Globe Foutmelding bij het bewerken van een bestaande lay-out in Systeem > Algemeen > Instellingen (HF 87.450.876)
424/502SP21 Exact Globe Foutmelding bij het openen van de draaianalyse (HF 87.346.878)
424/502SP21 Exact Globe Excel-sheet geeft onjuist formaat weer bij exporteren vanuit analytische boekhouding (HF 87.383.244)
424/502SP21 Exact Globe Financiële inconsistentie bij gebruik van FIFO per magazijn (HF 87.280.843)
424/502SP21 Exact Globe Er worden onjuiste gegevens weergegeven wanneer een productieorder wordt ontvangen via WMS met de geopende gekoppelde verkooporder (HF 87.318.551)
424/502SP21 Exact Globe Onjuist formaat voor het betalingsbestand "Citibank(PL)" (HF 87.381.644)
424/502SP21 Exact Globe Onjuiste grootboekrekening wordt weergegeven na het importeren van het bestand vanuit XML > Financiële import > Financiële boekingen (HF 87.387.021)
424/502SP21 Andere wetgevingen Leg MY - Support for Malaysian e-Invoice platform (HF 87.449.587)
424/502SP21 Salaris CAO 0701 en 0801 bevatte niet de component Aspirantenregeling (HF 87.379.629)
424/502SP21 Salaris Onjuiste berekening in CAO 0707 woen bruto jaarsalaris lager is dan franchise (HF 87.360.857 en HF 87.373.861)
424/502SP21 Salaris Bijwerken bedrag maximumdagloon per 1/7/2024 (HF 87.457.826)
424/502SP21 Andere wetgevingen Leg PL - Error is displayed when generating JPK_KR audit file (HF 87.321.180)
424/502SP21 Andere wetgevingen Leg PL - Incorrect format is displayed in the Excel sheet for VAT register (HF 87.358.203)
424/502SP21 Andere wetgevingen Leg PL - QR code for KSeF printed invoices are implemented (HF 87.361.186)
424/502SP21 Andere wetgevingen Leg PL - The entry number for the journal in the Number tab at System > Finance > Journals is skipped (HF 87.354.291)
424/502SP21 Algemeen Bericht om bij te werken naar Exact Synergy product update 502 in plaats van product update 501 (HF 87.447.393)
424/502SP21 SDK Exact Globe SDK(Process functions - Stock): Regression in CSSDKFuncProcess (HF 87.374.441)
424/502SP21 Activa De afschrijvingstabel voor activa voor periode 12 genereert een negatieve waarde (HF 87.288.253)
424/502SP21 Bank De gegenereerde CZ betalingsbestanden bevatten niet-toegestane tekens (HF 87.276.445)
424/502SP21 WMS De orderregelgegevens worden niet weergegeven in de afleverbon bij het verwerken van de verkooporder via het order fulfilment controlecentrum (HF 87.347.882)
424/502SP21 SDK Exact Globe There is difference in the stock quantity calculation (HF 87.367.373)
424/502SP21 WMS Twee afzonderlijke verkooporders kunnen verschillende incassonummers hebben, ook al is het de bedoeling dat deze naar dezelfde debiteur op hetzelfde adres worden verzonden, ook al is de instelling Collectief advies per artikel ingeschakeld (HF 87.277.000)
424/502SP21 Exact Globe Kan Excel-rapport niet migreren vanwege ontbrekend object in Exact_SystemLayer_Proxy (HF 87.337.335)
424/502SP20 Algemene informatie Service pack 20 van product update 424 en Service pack 20 van product update 502 zijn beschikbaar vanaf 4-6-2024
424/502SP20 Algemeen Er werd per ongeluk een bericht weergegeven dat er een nieuwe update van Exact Globe Next beschikbaar is (HF 87.268.824)
424/502SP20 Exact Globe Alle menupaden worden weergegeven, ongeacht de rol (HF 87.139.043)
424/502SP20 Exact Globe Betere verwerking van btw-regels bij het boeken van algemene journaalposten (HF 87.353.654)
424/502SP20 Order Bij het sluiten van het scherm van een bestelling die is gegenereerd vanuit een verkooporder kon een foutmelding verschijnen (HF 87.320.351)
424/502SP20 Financieel Foutbericht wordt weergegeven bij het exporteren van auditbestand 3.1 (HF 87.285.936)
424/502SP20 Financieel Foutbericht wordt weergegeven bij het importeren van het CAMT54-bestand nadat het CAMT53-bestand is geïmporteerd (HF 87.338.109 en 87.351.669)
424/502SP20 Exact Globe Foutbericht wordt weergegeven wanneer de inkooporder en de inkoopfactuur worden afgeletterd (HF 87.336.010)
424/502SP20 Exact Globe Foutmelding Toepassing nog actief opgelost waardoor Globe+ niet natuurlijk kan worden afgesloten (HF 87.278.910)
424/502SP20 Exact Globe Onjuiste btw-grondslag na CSV-import van financiële boekingen (HF 87.342.668)
424/502SP20 Exact Globe Het was niet mogelijk om een xml-bestand met finciële boekingen te importeren met een valutacode in kleine letters (HF 87.356.548)
424/502SP20 Andere wetgevingen Leg AT - Unable to generate QR code when processing direct invoice for Austrian debtor (HF 86.901.525)
424/502SP20 Andere wetgevingen Leg BE - Tax return is rejected by Intervat because the prorate data is incorrect (HF 87.335.702)
424/502SP20 Andere wetgevingen Leg CN - Unable to import sales invoice due to error when retrieving default tax codes (HF 87.354.064)
424/502SP20 Andere wetgevingen Leg ES - When exporting the XML from the credit note invoices in the TBAI functionality the tag is incorrect (HF 87.219.788)
424/502SP20 Andere wetgevingen Leg ME - Changes to SAUBLExport.xsl to include the item code, SO and DO numbers (HF 87.345.757)
424/502SP20 Andere wetgevingen Leg MY - Implement eInvoice (HF 87.343.620)
424/502SP20 Salaris Verbeteringen ter ondersteuning van meerdere updates, waaronder IKB Welzijn en minimumuurloon (HF 87.355.772)
424/502SP20 Salaris Onjuiste waarde weergegeven in het overzicht 'werkkostenregeling' voor 4-wekelijkse perioden als de 'eindafrekening' methode is geselecteerd (HF 87.252.180)
424/502SP20 Salaris Het wijzigen van componenten na het doorzoomen in menupad LEG functioneerde niet correct (HF 87.353.713)
424/502SP20 Salaris Het juiste jaartal is mogelijk niet beschikbaar in het veld Loonjaar bij aangifte van de belastingaangifte (HF 87.359.075)
424/502SP20 Andere wetgevingen Leg PL - Error is displayed when importing e-Invoice (HF 87.336.947)
424/502SP20 Andere wetgevingen Leg PL - The VAT amount and VAT basis are doubled for the VDEK xml content under the purchases tag section (HF 87.288.586)
424/502SP20 Andere wetgevingen Leg PL - VAT sales register generates incorrect exchange rate for VAT amount (HF 87.321.473)
424/502SP20 Exact Globe Bij Systeem > Alle verslagen genereren werden niet alle verslagen getoond (HF 87.343.374)
424/502SP20 Bank Mogelijke fout bij verwerking van betalingen onderweg (HF 87.363.059)
424/502SP20 Order Afdrukken van orderbevestiging, betalingsherinneringen en andere printitems, geeft onvolledige informatie weer (HF 87.134.753)
424/502SP20 Financieel SEPA xml-bestand gegenereerd voor BNP Paribas bank voor land HU wordt om verschillende redenen door de bank afgewezen (HF 87.122.740)
424/502SP20 Financieel SEPA xml-bestand gegenereerd voor NATWEST-bank met land GB wordt om verschillende redenen door de bank afgewezen (HF 87.252.543)
424/502SP20 Exact Globe Template- en door gebruikers gegenereerde overzichten zijn mogelijk niet beschikbaar (HF 87.356.345)
424/502SP20 Exact Globe Verbeterde bruikbaarheid bij het importeren van XML-bestanden met financiële boekingen (HF 87.354.939)
424/502SP20 Exact Globe De interactieve balans van de projecten geeft niet alle lijnen weer (HF 87.324.154)
424/502SP20 Financieel De ouder van het CAMT53-bestand is geïmporteerd, maar er wordt een foutmelding weergegeven wanneer het kind van het CAMT54-bestand wordt geïmporteerd (HF 87.339.918)
424/502SP20 Exact Globe De vorige verkoopprijslijst is nog steeds actief nadat het assortiment van het artikel is gewijzigd (HF 87.122.709)
424/502SP20 Exact Globe Kan openingsbalans niet importeren (HF 87.340.829)
424/502SP20 Financieel Inkoopboeking kon niet worden opgeslagen (HF 87.353.552)
424/502SP20 Exact Globe Btw-overzicht filterde niet op kostenplaatsselectie (HF 87.223.743)
424/502SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 424 en Service pack 19 van product update 502 zijn beschikbaar vanaf 6-5-2024
424/502SP19 Exact Compact Bij het aanmaken van een nieuwe administratie kon een foutmelding verschijnen (HF 87.280.153)
424/502SP19 Exact Globe Bij het verwijderen van kolommen in een matrixartikel kon een foutmelding verschijnen (HF 87.315.729)
424/502SP19 Exact Globe Bij het importeren van een csv-bestand met financiële boekingen non een foutmelding verschijnen (HF 87.281.935)
424/502SP19 Exact Globe Bij het importeren van debiteuren kon een foutmelding verschijnen (HF 87.325.391)
424/502SP19 Exact Globe Bij het importeren van verkooporders kon een foutmelding verschijnen (HF 87.182.672)
424/502SP19 Exact Globe Bij het mailen van een factuur met de optie eFactuur naar een Duitse debiteur, kon een foutmelding verschijnen (87.284.034)
424/502SP19 Financieel Er kon een foutmelding verschijnen bij het openen van het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van een debiteur (HF 87.226.649)
424/502SP19 Exact Globe Er kon een foutmelding verschijnen bij het verwerken van afschrijvingen voor een activum (HF 87.273.730)
424/502SP19 Exact Globe Bij het opnieuw aanmaken van een bankbestand kon een foutmelding verschijnen (HF 86.973.192)
424/502SP19 Exact Globe Bij het verwerken van inkoopontvangsten kon een onbekende fout verschijnen (HF 87.265.432)
424/502SP19 Exact Globe Kan geen decimale waarde verzenden voor ActualQuantity voor HourEntry (HF 87.275.355)
424/502SP19 Exact Globe Het aanpassen van de kolommen in een inkoopboeking functioneerde niet correct (HF 87.184.129)
424/502SP19 Exact Globe Dropship biedt geen ondersteuning voor gedeeltelijke levering (HF 87.319.422)
424/502SP19 Exact Globe Bij het verwerken van een gefiatteerde betaling kon een foutmelding verschijnen (HF 87.214.853)
424/502SP19 Exact Globe In bepaalde gevallen toonde de export van de spilanalyse geen gegevens (HF 87.268.490)
424/502SP19 WMS Het kon voorkomen dat een verkooporder met onvoldoende voorraad voor de orderegels de status 'Advies' kreeg (HF 87.115.401)
424/502SP19 Algemeen Het kon voorkomen dat de ESI tool niet gedownload kon worden (HF 87.266.793)
424/502SP19 Exact Globe Wanneer met het btw-kasstelsel wordt gewerkt kon het voorkomen dat bepaalde facturen niet werden getoond op het btw-overzicht (HF 87.223.721)
424/502SP19 Algemeen Het kon voorkomen dat de financiële diagnose 25 niet succesvol kon worden afgerond (HF 87.219.573)
424/502SP19 Exact Globe Bij het gedeeltelijk ingeven van een naam van de crediteur in een inkoopboeking kon het voorkomen dat de verkeerde crediteur werd geselecteerd (HF 87.270.871)
424/502SP19 Exact Globe Het was niet mogelijk om de waarde van een vrij veld te wissen via de wijzig-functie bij analytisch boekhouden (HF 87.277.126)
424/502SP19 Exact Globe Het was niet mogelijk om de afschrijvingen te verwerken voor een activum met een spatie aan het einde (HF 87.203.877)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg BE - When generating the XML export file for the VAT report not all VAT boxes were included (HF 87.315.924)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg ES - It could happen that the TicketBAI PDF file was unreadable (HF 87.056.422)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg ES - The format of the generated Modelo 340 file was not correct (HF 87.206.193)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg ES - The format of the generated Modelo 347 file was not correct (HF 87.153.526)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg ESE - Decimals were not included in Modelo 111 (HF 87.282.370)
424/502SP19 Exact Globe Verbeterde berekening van het begin- en eindsaldo bij het importeren van afschriften via de Rabobankkoppeling (HF 87.286.275)
424/502SP19 Salaris Verbeterde weergave van de geselecteerde regel op het tabblad Salaris bij het onderhoud van de medewerker (HF 87.192.246)
424/502SP19 Salaris Maximum dagloon bij betaald ouderschapsverlof
424/502SP19 Salaris Nieuwe percentages voor de componenten 30300106 en 30300114 van cao 3001 per 1 mei 2024 (HF 87.282.044)
424/502SP19 Salaris De berekening van de pensioenpremie voor cao 5701/5702 was niet correct (HF 87.217.731)
424/502SP19 Salaris Het veld 'cataloguswaarde' ontbrak bij component type 1401 (HF 87.264.906)
424/502SP19 Salaris De pensioenberekening voor cao 0701 was niet correct wanneer het bruto jaarloon lager was dan het franchise bedrag (HF 87.227.171)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg PL - Error message is displayed when downloading e-Invoices for KSeF (HF 87.272.291)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg PL - Incorrect 'DataSprzedzy' tag in the JPK_VAT XML file (HF 87.268.402)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg PL - It was not possible to enter more than 16 characters in the 'Company name' field in the Audit file screen (HF 87.268.411)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg PL - The exchange rate for the VAT amount in the VAT sales register was not correct (HF 87.285.410)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg PL - The 'P_58' field was missing in the VDEK xml file (HF 87.276.225)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg PL - The 'Vat codes selection' option was disabled after changing the register type of the VAT register (HF 87.280.174)
424/502SP19 Andere wetgevingen Leg TH - The text on the WHT certificates report was displayed incorrectly (HF 87.264.086)
424/502SP19 Finance Ontbrekende tag in het SEPA betaalbestand wanneer het IBAN met IT begint (HF 87.317.686)
424/502SP19 Exact Globe Na het importeren van een norma43 bankafschrift voor een Spaans betaalmiddel werden geen transacties getoond (HF 87.315.638)
424/502SP19 SDK Exact Globe Noy possible to succesfully create absence (HF 87.275.436)
424/502SP19 SDK Exact Globe SDK Item Input dispatcher not working as expected (HF 87.205.148)
424/502SP19 SDK Exact Globe SDK(Logistics): Unannounced validation failure when SDKProductionOrder.Product.Item. is emptied (HF 87.275.246)
424/502SP19 Exact Globe Het zoeken op bestelnummer in analytisch boekhouden functioneerde niet correct (HF 87.320.786)
424/502SP19 WMS Voorraadverplaatsingstransacties die die na 60 minuten nog gelockt zijn kunnen nu toch verwerkt worden in het control center (HF 86.948.884)
424/502SP19 Exact Globe The contactgegevens van een debiteur werden niet correct weergegeven in de Arabische taal (HF 87.269.672)
424/502SP19 Exact Globe De kostenplaats en kostendrager kolommen werden niet getoond bij het invoeren van boekingen (HF 87.281.336)
424/502SP19 Exact Globe De filtercriteria in het selectiescherm bij het artikelonderhoud werden niet bewaard (HF 87.306.687)
424/502SP19 Exact Globe Het scherm voor het afdrukken van betalingsherinneringen vanaf de debiteurenkaart werd niet correct weergegeven (HF 87.316.999)
424/502SP19 Exact Globe De status op de projectkaart geeft de verkeerde waarde weer na het uitvoeren van de achtergrondtaak (HF 87.277.013)
424/502SP19 Exact Globe Het vrije veld UserNumber_10 kon niet worden toegevoegd aan artikelen (HF 87.130.232 and HF 87.217.090)
424/502SP19 Inkomend factuurregister Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Exact Integrator en Inkomend factuurregister kon dit leiden tot conflicten bij het synchroniseren van documenten tussen Exact Synergy Enterprise en Exact Globe (HF 86.535.893)
502SP11/18 Algemene informatie Om de 502 service pack nummering in lijn te brengen met de service packs voor product update 424, zijn de service packs SP11 tot en met SP18 voor product update 502 overgeslagen. Om de eerdere servicepacks voor product update 424 te bekijken, zie Release notes Product update 424 (Globe) en 501 (Globe+) - Service packs
502SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 502 is beschikbaar vanaf 8-4-2024
502SP10 Exact Globe Het artikel "PaymentTerm" ontbreekt in het archief (HF 87.230.991)
502SP10 Exact Globe Veel vergrendelingen bij toewijzing in Online monitor (HF 87.133.821)
502SP10 Exact Globe De mogelijkheid om 64-bit te installeren met een 32-bit netwerk (HF 87.263.705)
502SP10 Exact Globe De naam van debiteur en crediteur en het databasenummer worden niet weergegeven op de debiteuren- of crediteurenkaart (HF 87.256.322)
502SP10 Exact Globe ELIS-log geeft succesvolle synchronisatie weer en echomeldingen blijven de synchronisatie herhalen zonder iets weer te geven in de berichtenwachtrij (HF 86.968.220)
502SP10 Exact Globe Invoerregels worden verwijderd in de bewerkingsmodus in het memoriaalboekscherm (HF 87.143.834)
502SP10 Exact Globe Er wordt een fout weergegeven tijdens het importeren van bankafschriften voor Pools kasinstrument (HF 87.205.836)
502SP10 Financieel Er wordt een fout weergegeven bij het afletteren van facturen in Inhoudingenbeheer in de geavanceerde modus (HF 87.181.515)
502SP10 WMS Er wordt een fout weergegeven bij het verwerken van productieretour (HF 87.224.923)
502SP10 Exact Globe Fout wordt weergegeven bij het verwerken van verkooporders in WMS (HF 87.230.711)
502SP10 Exact Globe Er wordt een fout weergegeven bij het hercoderen van items in het artikelonderhoudsscherm (HF 87.217.223)
502SP10 Exact Globe Foutmelding bij opstarten Globe+ na bijwerken Globe+ (HF 87.128.329)
502SP10 Exact Globe Er wordt een fout weergegeven bij gebruik van automatisch afletteren vanuit de saldilijst (HF 87.208.492)
502SP10 SDK Exact Globe Foutbericht wordt weergegeven in SDK van Globe+ (HF 87.145.761)
502SP10 Bank Foutbericht wordt weergegeven bij het verwerken van een betalingstermijn in vreemde valuta (HF 87.227.251)
502SP10 Exact Globe Fout bij het sluiten van het stuklijstscherm in het artikelonderhoud (HF 87.017.777)
502SP10 Exact Globe Fout bij het importeren van financiële transacties in CSV-formaat (HF 87.075.930)
502SP10 Exact Globe Fout bij het openen van een W&V grootboekrekening en klik op het tabblad Begroting (HF 87.205.156)
502SP10 Exact Globe F2-toets werkt niet bij gebruik van variantartikelen in verkooporders (HF 87.256.275)
502SP10 Exact Globe De velden moeten meerdere keren gescand worden in het WMS-scherm voor automatische ontvangst (HF 87.255.438)
502SP10 Exact Globe Verbeterde foutmelding bij het printen naar een onbeschikbare printer (HF 87.256.041)
502SP10 Exact Globe Onjuiste "Van/naar bankrekening" bij het importeren van afschriften voor de Poolse HSBC bank (HF 87.227.025)
502SP10 Exact Globe Onjuiste omschrijving in Banktransacties na importeren van 12 invoerregels (HF 87.217.971)
502SP10 Exact Globe Onjuiste factuurdatum bij afdruk (HF 87.207.684 en HF 87.214.492)
502SP10 Exact Globe Onjuiste hoeveelheid weergegeven op de ontvangstbon voor de specifieke aankoopeenheid van het artikel (HF 87.064.737)
502SP10 Exact Globe Onjuiste waarde in faktuurnr in WMS voor overschotten voor productie (HF 87.253.956)
502SP10 Andere wetgevingen Leg BE - Prorata in VAT return 2024 (HF 87.204.420 and HF 87.249.258)
502SP10 Andere wetgevingen Leg CH - Correction VAT return 2024 (HF 87.204.419 and HF 87.249.255)
502SP10 Andere wetgevingen Leg DE - Inconsistency displayed for tax creditor after doing final VAT return (HF 87.073.685)
502SP10 Andere wetgevingen Leg DE - Unable to import DE Xrechnung (HF 87.147.386)
502SP10 Andere wetgevingen Leg ES - Decimals are not calculated in the Modelo 115 file and the decimals are not displayed in the summary before the file is created (HF 87.229.048)
502SP10 Andere wetgevingen Leg ES - Error displayed when importing a bank statement with format "Norma43" from Cash flow > Entries > Import (HF 87.209.637)
502SP10 Andere wetgevingen Leg ES - Listado de Diario report displays the wrong calculation for the closing entry (HF 86.922.745)
502SP10 Andere wetgevingen Leg ES - M303 file displays wrong amounts in fields 125 and 126 (HF 87.122.270)
502SP10 Andere wetgevingen Leg FR - Amount in the VAT overview is not displayed when datum range is entered (HF 87.184.943)
502SP10 Andere wetgevingen Leg IT - Changes to CBI XML payment request 00.04.01 (HF 87.265.695)
502SP10 Andere wetgevingen Leg IT - VAT totals report displays all the years (HF 87.209.783)
502SP10 Andere wetgevingen Leg JP - If the settings are rounded up, the tax amount in the sales journal and invoice layout do not tally with the tax amount in the invoice screen (HF 87.027.825)
502SP10 Andere wetgevingen Leg ME - Incorrect amount in KSA eInvoice (HF 87.114.051)
502SP10 Salaris Code CAO 49 wordt nog steeds gebruikt in het veld "Polisadministratie" in plaats van code 2948 (HF 87.221.224)
502SP10 Exact Globe Leg PL - Error is displayed in the "to" field in the Fixed assets screen after clicking the Search button (HF 87.250.153)
502SP10 Andere wetgevingen Leg PL - Incorrect balance displayed in the FIFO report (HF 86.862.089)
502SP10 Andere wetgevingen Leg PL - Incorrect cell format in the Excel VAT register (HF 87.184.112)
502SP10 Andere wetgevingen Leg PL - ORDZU field is not saved if punctuation mark is used in the ORDZU field for JPK_VDEK (HF 87.054.408)
502SP10 Andere wetgevingen Leg PL - Performance improvement for generating FIFO reports (HF 86.842.579)
502SP10 Andere wetgevingen Leg PL - The tag in the generated XML file for JPK_VDEK displays the wrong value (HF 87.202.293)
502SP10 Andere wetgevingen Leg PL - The new entries added in the first month of the quarter are not available in the declaration part of the correction of the quarterly JPK_VDEK (HF 87.185.026)
502SP10 Andere wetgevingen Leg PL - Unable to copy Excel sheet cells to the selection criteria in the "Zestawienie obrotow i sald" report (HF 87.218.090)
502SP10 Andere wetgevingen Leg TH - Error is displayed when viewing the purchase VAT report for the return period that was created in the VAT screen (HF 87.183.437)
502SP10 SDK Exact Globe Geheugengebruik bij het maken van financiële boekingen (HF 86.973.354 and HF 87.192.415)
502SP10 Exact Globe Menu wordt niet weergegeven wanneer een administratie wordt geopend (HF 87.263.587)
502SP10 Exact Globe De knop Verwerkt wordt niet weergegeven na het invoeren van een tekstitem in de inkooporder (HF 87.113.871)
502SP10 Exact Globe Herinneringen: Het uitvoerscherm is klein en sommige velden zijn afgekapt (HF 87.252.032)
502SP10 Exact Globe Het scherm wordt niet vernieuwd na het verwerken van de inkoop- of verkoopboekingen (HF 87.224.803)
502SP10 Exact Globe Instellingen op de grootboekrekeningkaart worden niet opgeslagen (HF 87.258.250)
502SP10 Exact Globe Het logboek in Systeem > Controles > Logboek > Stamgegevens geeft de wijzigingen niet weer na het bijwerken van de crediteuren via XML (HF 87.264.366)
502SP10 Exact Globe Het proces wordt niet beëindigd wanneer een retour wordt uitgevoerd op een RTV-order met meerdere regels (HF 87.252.104)
502SP10 SDK Exact Globe Er is een verschil in de berekening van de voorraadhoeveelheid (HF 87.257.724)
502SP10 Exact Globe Er is inconsistentie in de toewijzing na het niet-toewijzen van gedeeltelijke productie ontvangst van de verkooporder voor WMS (HF 87.224.928)
502SP10 Exact Globe Kan de eigenaar en kostenplaats van de afgeschreven activa niet wijzigen (HF 87.203.955)
502SP10 Financieel Kan uitstaande posten niet afletteren (HF 87.185.109)
502SP10 Exact Globe Kan meerdere lay-outs voor productieorders niet afdrukken (HF 87.060.959)
502SP10 Exact Globe Kan de cursor niet zien bij het indrukken van de TAB-toets in de memoriaalboeking (HF 87.253.910)
502SP10 Exact Globe Kan niet sorteren op persoon bij Systeem > Controles > Opschonen > Stamgegevens verwijderen (HF 87.224.654)
502SP10 Exact Globe Kan eigenschap Geblokkeerd voor entiteit FinancialPaymentTerm niet bijwerken via REST API (HF 87.069.755)
502SP10 Inkomend factuurregister De knop voor ongeldige invoer verdwijnt zodra op Vernieuwen wordt geklikt (HF 87.214.760 en HF 87.209.541)
502SP10 Exact Globe Wanneer een wijziging wordt aangebracht aan een artikel in Globe+ en de wijziging wordt gesynchroniseerd door Exact Integratie in ELIS, wordt het synchronisatieproces niet beëindigd (HF 86.826.626)
502SP10 Exact Globe Bij het importeren van een CSV-bestand worden de kleine letters niet geconverteerd naar hoofdletters in de velden Kosteneenheid en Kostenplaats (HF 87.222.240)
502SP10 Exact Globe Wanneer wordt geprobeerd een btw-aangifte te verwijderen in een afgesloten periode, kan de databasetabel worden vergrendeld (HF 87.185.112)
502SP10 SDK Exact Globe WMS-controlecentrum fatale fout: SDKApp: SDKConnect: Verbinding mislukt bij gebruik van FID (HF 87.220.291)
502SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 502 is beschikbaar vanaf 04-3-2024
502SP9 Exact Globe Agro, Compact en Systeem opties zijn gedupliceerd in het linker menu paneel (HF 87.143.219)
502SP9 Exact Globe Er wordt een lege pagina weergegeven bij het openen van een rapport met filters in Excel-add-in (HF 87.073.221)
502SP9 Financieel Bankboekingen met bedrag "2" worden niet weergegeven in de saldolijst (HF 87.145.759)
502SP9 Exact Globe Bank/kasinvoer keert altijd terug naar de eerste 15 tot 20 zichtbare regels in het bank/kasinvoerscherm (HF 87.137.250)
502SP9 Exact Globe Batchinformatie wordt verwijderd tijdens het tellen (HF 87.004.630)
502SP9 Exact Globe Er worden verschillende foutmeldingen weergegeven wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd aan de btw-aangifte werken (HF 87.127.591)
502SP9 Exact Globe Boekingen worden verwijderd bij het sluiten van een nieuw invoerscherm dat is geopend met de Esc-toets (HF 87.180.816)
502SP9 Exact Globe Fout bij het importeren van bankbestand voor ING Bank België (HF 87.118.088)
502SP9 Exact Globe Er wordt een fout weergegeven wanneer de installatie het bestand Exact.PostInstall.EG.exe bereikt (HF 87.135.526)
502SP9 Exact Globe Bij het versturen van een factuur met een bijlage kon een foutmelding verschijnen (HF 87.151.381)
502SP9 Financieel Als de eerste regel in het overzicht van de analytische boekhouding een lege fulfillmentdatum heeft, worden de data onjuist weergegeven bij het exporteren van het overzicht naar Excel (HF 86.973.132)
502SP9 Financieel Onjuist bedrag weergegeven op de ICP-opgave (HF 87.115.324)
502SP9 Exact Globe Onjuist saldo weergegeven in het afletterscherm (HF 87.153.676)
502SP9 Exact Globe Onjuist Pools teken wordt weergegeven in de instellingen Vastleggingsboekhouding en rekening-courant instelling bij gebruik van de Poolse taal (HF 87.143.866)
502SP9 Andere wetgevingen Leg AT - VAT number delivery address for EU sales list (HF 87.151.973)
502SP9 Andere wetgevingen Leg ES - Decimal separator is included in the header of the Modelo 349 file that causes the file to be rejected (HF 87.117.244)
502SP9 Andere wetgevingen Leg ES - Error is displayed when generating the NOB sin cierre report (HF 87.127.872)
502SP9 Andere wetgevingen Leg ES - Structure of the file is incorrect when the annual report is included in Modelo 303 (HF 87.071.616)
502SP9 Andere wetgevingen Leg ES - Unable to type a value more than 999,99 in the 120, 122, 123, and 124 boxes in the Value added tax screen (HF 87.150.029)
502SP9 Andere wetgevingen Leg FR - Improvement for VAT return 2024 (HF 87.135.056)
502SP9 Salaris Er worden onjuiste componenttypes gebruikt voor de componenten in CAO 3510/3511 (HF 87.122.557)
502SP9 Andere wetgevingen Leg PL - Change button is not enabled in the authorise invoice screen (HF 87.137.043)
502SP9 Exact Globe Minus-teken in het bedrag verdwijnt in het scherm Werk in uitvoering (HF 87.074.073)
502SP9 Exact Globe Er wordt niets weergegeven in het statusscherm van het betaalmiddel bij het filteren van een relatie (HF 86.972.471)
502SP9 Exact Globe Prestatieverbetering in het scherm voor algemene journaalposten bij het indrukken van de TAB-toets op de invoerregels (HF 86.973.804 en HF 87.130.002)
502SP9 Exact Globe Prestatieverbetering bij het openen van een grootboekkaart met veel transactieregels (HF 87.131.097)
502SP9 Exact Globe Prestatieverbetering bij de verwerking van kostenplaatsen of eenheden (HF 87.129.839)
502SP9 Exact Globe Ontvangsten die zijn aangemaakt via de WMS webservice hebben geen SKU's (HF 86.959.488)
502SP9 Exact Globe Retourzending wordt niet weergegeven en creditnota wordt niet gegenereerd in de artikelkaart (HF 87.018.268)
502SP9 Exact Globe De functie Wijzigen werkt niet in de analytische boekhouding wanneer "Groeperen op: Geen" is geselecteerd (HF 87.138.254)
502SP9 Exact Globe De knop Afletteren is uitgeschakeld hoewel de gebruiker het recht heeft om transacties af te letteren (HF 87.147.637) heeft.
502SP9 Exact Globe Kan de financiële invoer vanuit de draaitabelanalyse niet wijzigen (HF 87.147.670)
502SP9 Financieel Kan bankafschrift voor Portugese bankrekening met formaat "Norma43" niet importeren (HF 86.848.739)
502SP9 Exact Globe Kan meerdere betalingen in een batch niet afletteren in afgesloten perioden (HF 87.144.295)
502SP9 WMS Kan een buitenste SKU met meerdere binnenste SKU's niet in één scan overbrengen (HF 87.067.071)
502SP9 Financieel Kan de inhoud van de intentieverklaring niet bijwerken in het onderhoudsscherm voor debiteuren (HF 87.136.229)
502SP9 Exact Globe Bij het verwerken van de eindfactuur geeft de factuurdatum de huidige datum weer in plaats van de verwerkingsdatum (HF 87.138.512)
502SP9 Exact Globe XML-import voor debiteuren accepteerde ongeldige waarde (HF 87.122.212)
502SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 502 is beschikbaar vanaf 05-2-2024
502SP8 Exact Globe Wijziging van de bestandsnaamgeving voor SDD- en SCT-bestanden (HF 87.054.409)
502SP8 Exact Globe Bankafschriften via Rabobank link worden meerdere keren verstuurd (HF 86.906.665 en HF 87.054.412)
502SP8 Exact Globe Knop Kopiëren in het Onderhoudsscherm Administratiegegevens werkt niet correct (HF 86.959.841)
502SP8 Excel add-in Aangepaste Excel-rapportages werken niet nadat deze zijn opgeslagen (HF 86.965.546)
502SP8 Exact Globe Het datumbereikfilter werkt niet in het auditbestand (HF 87.055.723)
502SP8 Exact Globe Foutbericht wordt weergegeven bij het maken van een back-up in de FID-omgeving (HF 87.054.012)
502SP8 Exact Globe Foutbericht bij klikken op de knop "Gegevens optimaliseren" of "Transactietotaal" in Systeem > Algemeen > Tabellijst (HF 87.031.836)
502SP8 Exact Globe Globe+ sluit bij het afsluiten van de diversenboeking (HF 87.064.903)
502SP8 Exact Globe Als de voorraad wordt gewijzigd in "0" in het scherm voor voorraadtelling, geeft het tabblad Serie/batch in aan dat de batch nog steeds voorraad heeft (HF 87.004.788).
502SP8 Financieel Geïmporteerde boeking wordt niet automatisch afgeletterd (HF 86.803.135 and HF 87.064.213)
502SP8 Factuur Onjuist factuurtotaal bij het groeperen van facturen (HF 86.911.091)
502SP8 Exact Globe Instrumentstatusrapport geeft fout weer waardoor het rapport niet kan worden geïnitialiseerd (HF 87.065.303)
502SP8 Andere wetgevingen Leg BE - Date range filter is displayed incorrectly in the analytical value (HF 87.055.387)
502SP8 Andere wetgevingen Leg DE - Support ERiC MSI 39.2 (HF 86.974.100)
502SP8 Andere wetgevingen Leg DE - Update Electronic X-Rechnung in XML v3.0 (HF 87.066.989)
502SP8 Andere wetgevingen Leg DE - VAT return 2024 for month/quarter (HF 87.065.996)
502SP8 Andere wetgevingen Leg ES - Changes to Modelo 190 2023 for yearly (HF 87.071.086)
502SP8 Andere wetgevingen Leg FR - Changes to VAT return 2024 (HF 87.066.975)
502SP8 Andere wetgevingen Leg IT - VAT totals report for the Italian legislation also displays withholding tax codes instead of only VAT codes (HF 87.066.103)
502SP8 Andere wetgevingen Leg JP - Incorrect tax and total amount in the invoice layout and sales journal entries (HF 87.029.162)
502SP8 Andere wetgevingen Leg LU - Changes in VAT return 2024 (HF 87.066.965)
502SP8 Salaris Aangepaste kolommen in de loonlijst worden niet opgeslagen (HF 87.070.142)
502SP8 Salaris Onjuiste berekening AOF-premie bij loon en zorgverlof, en een onjuiste splitsing in belastingaangifte (HF 87.054.227)
502SP8 Salaris Er vindt geen VCR-berekening plaats wanneer een stagiair een werknemer wordt die enkele maanden niet werkt (HF 86.804.759)
502SP8 Andere wetgevingen Leg TH - Thailand withholding tax certificate report alignment and total in text is not displaying in Thai (HF 86.815.890)
502SP8 Exact Globe Ontbrekende kolomkoppen en bestandsdetails bij het aanmaken van een nieuw document in het gemaximaliseerde modusscherm (HF 87.068.962)
502SP8 Exact Globe Niet alle administraties worden weergegeven in de Excel add-in (HF 87.031.669)
502SP8 Exact Globe Niet alle terugkerende facturen worden gegenereerd (HF 87.019.282)
502SP8 WMS Het is niet mogelijk om een ​​blanco batchnummer naar de scanner te laten sturen (HF 87.031.486)
502SP8 Project Prestatieverbetering bij het openen van projectkaart (HF 86.819.742)
502SP8 Exact Globe Realisatiedatum wordt niet correct opgeslagen als deze uit de kalender wordt geselecteerd (HF 87.056.306)
502SP8 SDK Exact Globe SDK(Interface-Manufacturing): SDKProductionOrder.xWrite displays unclear error (HF 86.959.207)
502SP8 Factuur Totaalbedrag van de factuurindeling is onjuist voor de Japanse database omdat de belastingcode 0-regel niet is opgenomen in de totaalberekening (HF 86.925.072)
502SP8 Exact Globe Type wordt niet weergegeven voor de geïmporteerde financiële boekingen (HF 87.019.990 en HF 87.050.876)
502SP8 SDK Exact Globe Wanneer een iSerialBatch-invoerdispatcher wordt aangemaakt en er een knop wordt toegevoegd bij het laden van het formulier, crasht het batchnummerscherm de volgende keer dat het wordt geopend (HF 87.116.422)
502SP8 Exact Globe Wanneer je op de regels in het bank/kasboeking klikt, wordt de cursor op een andere plaats weergegeven (HF 87.062.505)
502SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 502 is beschikbaar vanaf 08-1-2024
502SP7 WMS "Regels" en "Artikelen" worden gedupliceerd in het controlecentrum voor de uitvoering van verkooporders wanneer SSCC-nummers en multi-layer SSCC zijn ingeschakeld (HF 86.902.759).
502SP7 Exact Globe Kolom "Totaal" wordt niet weergegeven in het scherm Inkomende factuur (HF 86.960.834)
502SP7 Exact Globe Het adrespictogram in het veld Levering aan (Debiteur) wordt niet weergegeven in de inkooporder (HF 86.976.035)
502SP7 Exact Globe Bij de stap "ontvangen" in de productieorder wordt het afdrukvoorbeeld dat is geselecteerd in de gebruikersinstellingen niet weergegeven (HF 86.999.470)
502SP7 Factuur Onjuiste belastinggrondslag en belastingbedrag per percentage weergegeven (HF 86.923.724)
502SP7 Andere wetgevingen Leg ES - Changes to Modelo 390 2023 yearly (HF 86.970.463)
502SP7 Salaris Foutbericht wordt weergegeven bij het openen van een werknemersdocument (HF 87.027.689)
502SP7 Andere wetgevingen Onjuiste begin- en einddatum in de XBRL van de ICP-aangifte (HF 86.966.847)
502SP7 Salaris Reageert niet zodra op "Verwerken" wordt geklikt in het scherm voor afdrukken en verwerken van salaris (HF 86.999.231)
502SP7 Andere wetgevingen Leg PL - The changed item is not reflected in the final changed result in the VDEK generated XML (HF 86.926.666)
502SP7 Financieel Leg PL - VAT sales register displays incorrect VAT amount (HF 86.870.577)
502SP7 Exact Globe Niet alle rijen worden weergegeven in het kasstroomscherm (HF 86.999.438)
502SP7 Exact Globe De datum wordt niet volledig weergegeven in het datumveld van de spilanalyse (HF 87.001.966)
502SP7 Exact Globe Regel kon niet worden verwijderd uit inkooporder en fout werd weergegeven bij het sluiten van de inkooporder (HF 86.960.104)
502SP7 Exact Globe Kan geen decimale getallen invoeren in de kolom Actuals in het projectrealisatiescherm (HF 86.896.091)
502SP7 Exact Globe Update voor het CSV-formaat voor het importeren van bankafschriften voor de Australische ANZ-bank (HF 86.970.461)
502SP7 Factuur Het btw-bedrag in het btw-overzicht wijkt af van de financiële boeking (HF 86.923.759)
502SP7 WMS WMS-afleveringsbonnen voor hetzelfde afleveradres kunnen niet in één zending worden geplaatst (HF 86.940.171)
502SP7 Bank Verkeerde informatie weergegeven in het CZ betalingsbestand in de UD- en UK-indeling (HF 86.951.436)
502SP7 Bank Verkeerd formaat voor betaalbestand voor CZ Bank Raiffeisen (HF 86.998.895)
502SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 502 is beschikbaar vanaf 20-12-2023. Tijdelijke wijziging: iedere administratie wordt in een eigen venster weergegeven
502SP6 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
502SP6 SDK Er wordt een aanmeldingsfout weergegeven bij het gebruik van de Entity-service (HF 86.955.450)
502SP6 Exact Globe Er kon een IndexOutofRange-fout optreden bij het importeren van bankafschriften (HF 86.949.069).
502SP6 Algemeen Bijlagen kunnen niet worden bekeken wanneer er andere schermen zijn geopend (HF 86.872.608)
502SP6 WMS Als je in het WMS Control centre op Advies klikte voor meerdere verkooporders, kon er alleen Advies voor enkele orders worden gegeven (HF 86.924.446)
502SP6 SDK Exact Globe Gegevens werden niet bewaard na het sluiten van het extensionscherm bij het maken van verkoopfacturen (HF 86.900.417)
502SP6 Order Bij het handmatig aanpassen van de verkooporderdatum kon het voorkomen dat de regeltoeslagen/kortingen niet werden toegepast (HF 86.682.761)
502SP6 Exact Globe De knop Exporteren op de grootboekrekening-kaart is inactief (HF 86.963.085)
502SP6 Exact Globe Vrije velden geven aangepaste termen niet weer (HF 86.904.827)
502SP6 Exact Globe Grootboeken met debet-/creditbedragen werden niet weergegeven wanneer ze werden afgedrukt in het Interactieve balansrapport (HF 86.964.911)
502SP6 Exact Globe Het kon voorkomen dat de factuurlay-outs die aan debiteuren waren gekoppeld niet werden toegepast (HF 86.969.372)
502SP6 Andere wetgevingen Leg CH - VAT return 2024 (Mth/Qtr) - updating to comply to 2024 form (HF 86.972.076)
502SP6 Andere wetgevingen Leg CN - Updated Golden Tax report templates (HF 86.947.514)
502SP6 Andere wetgevingen Leg GB - Decimal calculation error in VAT report has been corrected (HF 86.854.266)
502SP6 Andere wetgevingen Leg HU - Creating a credit note returns INVOICE LINE ALREADY EXISTS error (HF 86.916.350)
502SP6 Andere wetgevingen Leg INT - The multi-level profit and loss year-end processing capability is now made available to users with INT license (HF 86.973.732)
502SP6 Andere wetgevingen Leg JP - Authorised sales invoice may display different invoice and tax amounts from entered amount if VAT rounding is configured to rounded down (HF 86.899.313)
502SP6 Andere wetgevingen Leg JP - Handling of decimal points in purchase invoice may cause inaccurate net total amount (HF 86.925.724)
502SP6 Andere wetgevingen In een database met "filtered indexes" kon bij het afdrukken van salarisslips een foutmelding verschijnen (HF 86.975.206)
502SP6 Andere wetgevingen Nieuwe taxonomie ter ondersteuning van 2024-wijzigingen voor btw-aangiften, btw-correcties en ICP-opgaven (HF 86.964.706)
502SP6 Bank Bij het genereren van een SEPA betaalbestand kon een melding verschijnen dat het bestand niet kon worden gevonden (HF 86.922.681)
502SP6 Exact Globe Bij het opslaan van crediteuren met een bankrekening van het type NLI kon een foutmelding verschijnen (HF 86.969.526)
502SP6 Prijsbeheer Gegevens over prijsafspraken werden soms niet opgenomen bij het maken van inkooporders (HF 86.912.627)
502SP6 Exact Globe Bij het exporteren van grootboektransacties naar Excel kon een foutmelding verschijnen (HF 86.951.437)
502SP6 Financieel Bij het importeren van inkoop- of verkoopboekingen kon het voorkomen dat de verkeerde grootboekrekening werd gebruikt (HF 86.969.350)
502SP6 Exact Globe Gekopieerde gegevens konden niet geplakt worden in vrije velden in het grootboekscherm (HF 86.946.698)
502SP6 WMS Wanneer de optie Automatisch picken was ingeschakeld, was het mogelijk dat verkooporders niet konden worden verwerkt als een van de artikelen onvoldoende voorraad had (HF 86.849.939).
502SP6 Bank Bij het verwerken van een SEPA betaling aan een medewerker kon de verkeerde 'category purpose code' worden gevuld in het betaalbestand (HF 86.949.501)
502SP6 Exact Globe Bij het bekijken van kasinstrumenten werden de weergegeven gegevens mogelijk niet correct bijgewerkt wanneer je navigeerde naar het vorige of volgende record (HF 86.945.854)
502SP6 WMS Met ICL werden retouraantallen van verkooporders onjuist geregistreerd, waardoor onjuiste hoeveelheden werden geëxporteerd bij het maken van inkooporders door de verkoopadministratie (HF 86.836.870)
502SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 502 is beschikbaar vanaf 04-12-2023. Service pack 5 van release 502 is op dit moment nog niet algemeen beschikbaar, maar wordt gefaseerd uitgerold. Tijdelijke wijziging: iedere administratie wordt in een eigen venster weergegeven
502SP5 Financieel 1-cijferige transactiecode voor verkoop- en inkoopcreditnota's werd geselecteerd in plaats van 2-cijferige codes (HF 86.861.257)
502SP5 Exact Globe 64-bits versie werd niet weergegeven in het scherm Over in de sectie met de versie-informatie (HF 86.905.573)
502SP5 Exact Globe Begeleidend schrijven geeft "X" weer in de e-mail (HF 86.946.569)
502SP5 Exact Globe Document wordt niet gesynchroniseerd via Exact Integrator bij gebruik van Exact Globe+ add-ons in Outlook (HF 86.741.917 & HF 86.912.462)
502SP5 Exact Globe Foutmelding werd weergegeven na het klikken op de knop Promoveren in het afletterscherm (HF 86.863.906)
502SP5 Exact Globe Er werd een fout weergegeven bij het voltooien van een productieorder (HF 86.837.177)
502SP5 Exact Globe Foutmelding bij het verwerken van een factuur met lay-out die een QR-code bevat (HF 86.935.840)
502SP5 Exact Globe Foutmelding bij het opnieuw toewijzen in de crediteurenkaart (HF 86.946.702)
502SP5 Exact Globe Foutmelding werd weergegeven bij het wijzigen van een factuur in het fiatteer-scherm (HF 86.923.375)
502SP5 Exact Globe Exact Globe+ sloot automatisch af wanneer je op Afdrukken klikte in het scherm Productieorder: Demontage scherm (HF 86.751.680)
502SP5 Exact Globe Het uitvoerscherm was rood gemarkeerd bij het uitleveren van een stuklijst-artikel (HF 86.863.694)
502SP5 Exact Globe In het scherm voor bank- of kasinvoer werden alle grootboekrekeningen weergegeven in plaats van de grootboekrekeningen die beginnen met de ingevoerde waarde, wanneer je een waarde invoerde in het veld grootboekrekening en op TAB drukte (HF 86.922.436)
502SP5 Exact Globe In het scherm Afletteren werden de debiteur/crediteur, de code en het saldo afgebroken als de naam van de debiteur/crediteur uit 50 tekens bestond (HF 86.930.065).
502SP5 Andere wetgevingen Leg CN - Support QR code for all debtors (HF 86.897.822)
502SP5 Andere wetgevingen Leg DE - To remove the slash before IBAN in the T12 field for the German bank Sparkasse (HF 86.901.440)
502SP5 Salaris Wijziging ingangsleeftijd CAO 1801 en 4401 voor x64 (HF 86.928.991)
502SP5 Salaris Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding voor x64 (HF 86.927.487)
502SP5 Andere wetgevingen Spilanalyse gaf het verkeerde grootboek en de verkeerde persoon weer (HF 86.920.580)
502SP5 Salaris Het veld RegIn in de pensioenaangifte voor CAO 0701 was onjuist (HF 86.852.787)
502SP5 Salaris Vrije ruimte WKR voor x64 (HF 86.930.784)
502SP5 Andere wetgevingen Leg PL - Incorrect data displayed in the JPK_MAG file (HF 86.806.427)
502SP5 Andere wetgevingen Leg PL - Label is not fully displayed and the translation for the Void button (in Polish) is incorrect (HF 86.947.919)
502SP5 Andere wetgevingen Leg PL - The "KP/KW" button is not displayed in the journal screen (HF 86.870.511)
502SP5 Exact Globe Leg PL - The VAT code selection is still turned on when one or multiple VAT code is selected (HF 86.907.254)
502SP5 Andere wetgevingen Leg PL - VDEK XML file displays Exact Globe Next instead of Exact Globe+ (HF 86.929.502)
502SP5 Andere wetgevingen Leg PT - The QR code generated for the invoices calculates the total amount of the invoice based on the amount of the lines and VAT, not based on the total amount and VAT (HF 86.747.506)
502SP5 Exact Globe De prijzen van de artikelen in de prijslijst werden automatisch naar boven afgerond, ook al was "Niet afronden" geselecteerd in het scherm Artikelgroepen (HF 86.808.794)
502SP5 Exact Globe Verkooporder scherm sloot automatisch af wanneer een nieuwe verkooporder werd aangemaakt na het vervullen (HF 86.924.836)
502SP5 SDK Exact Globe SDK(Dispatchers-Financial): Error after the debtor number is displayed (HF 86.924.477)
502SP5 Exact Globe Systeemfout bij het maken van kredietfactuuraanvraag (HF 86.923.234)
502SP5 Exact Globe De tabbladen Basis en Info in het invoerscherm Kasstroom zien er anders uit dan andere tabbladen in Exact Globe+ (HF 86.896.007)
502SP5 Exact Globe De beschrijving van de valuta en wisselkoersen werd overschreven wanneer de wisselkoersen werden geïmporteerd (HF 86.919.513)
502SP5 Exact Globe De tweede wisselkoers werd niet weergegeven als er twee wisselkoersen werden gemaakt (HF 86.868.792)
502SP5 Exact Globe De knop Specifiek in het verkooporderscherm ontgrendelde de verkooporder waardoor je geen foutmelding kreeg dat de verkooporder in gebruik was en je wijzigingen kon aanbrengen in de verkooporder (HF 86.872.370)
502SP5 Exact Globe De activagroep kon niet worden gewijzigd en geopend in het onderhoudsscherm (HF 86.926.376)
502SP5 Exact Globe Bij het genereren van productieorders uit verkooporders werden de begin- en einddatum onjuist gegenereerd (HF 86.897.582)
502SP5 Exact Globe Bij het genereren van sub-orders vanuit het scherm productieorder werden onjuiste begin- en einddata gegenereerd (HF 86.897.581)
502SP5 Exact Globe XM- import gaf verschillende foutmeldingen (HF 86.862.733)
502SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 502 is beschikbaar vanaf 17-11-2023. Tijdelijke wijziging: iedere administratie wordt in een eigen venster weergegeven
502SP4 Financieel Landelijke bankbestanden in CFD-formaat voor CZ-banken bijgewerkt (HF 86.803.933)
502SP4 Financieel 502SP4 Exact Globe Na het uitvoeren van de voorraadwaardering werd alleen de voorraadregel bijgewerkt, maar niet de regel Verkoopkosten (HF 86.698.317)
502SP4 Verplichtingenadministratie Er werd een extra regel voor aankoopboekingen gemaakt bij het klikken op de knop "Vastleggen" (HF 86.740.156)
502SP4 SDK Maatwerkoplossing kon niet worden gestart na update Exact Globe+ (HF 86.547.035)
502SP4 Exact Globe Onjuiste gegevens in de orderbevestiging (HF 86.746.341)
502SP4 Exact Globe Dubbele afdrukvooruitgang en -lay-out wanneer het afdrukvoorbeeld op "Ja" staat (HF 86.858.472)
502SP4 Exact Globe Foutmelding bij het sluiten van een verkoopboeking (HF 86.746.033)
502SP4 Exact Globe Foutmelding bij het aanmaken van een ontvangstbewijs voor een gepostdateerde cheque (HF 86.845.758)
502SP4 Exact Globe Foutmelding bij het aanmaken van extra ontvangstbon voor een inkooporder van een verkooporder (HF 86.808.055)
502SP4 Exact Globe Foutmelding bij het exporteren van CRM-accountselecties (HF 86.762.911)
502SP4 Exact Globe Er werd een foutmelding weergegeven bij het importeren van financiële boekingen door middel van een xml-bestand (HF 86.741.984)
502SP4 Exact Globe Foutmelding bij het klikken op Match in het scherm To be Matched (HF 86.722.897)
502SP4 Exact Globe Fout wordt weergegeven bij het verwerken van verkoopfacturen (HF 86.870.024)
502SP4 Exact Globe Fout wordt weergegeven bij het verwerken van de eindfactuur via e-mail (HF 86.834.147 en HF 86.845.270)
502SP4 Exact Globe Er werd een foutmelding weergegeven bij het wisselen van boeking naar crediteurenkaart (HF 86.748.730)
502SP4 Exact Globe Foutmelding na het goedkeuren van meerdere facturen (HF 86.750.805)
502SP4 SDK Exact Globe Er werd een foutmelding weergegeven voor SDK Salaris als er uren waren ingepland (HF 86.629.417)
502SP4 Exact Globe Fourmelding bij het wijzigen van activum investeringswaarde (HF 86.813.447)
502SP4 Exact Globe Foutmelding bij het sluiten van de algemene journaalpost (HF 86.749.494 en HF86.843.178)
502SP4 Exact Globe Foutmelding bij het wijzigen van CZ-bankrekening naar IBAN (HF 86.760.693)
502SP4 Exact Globe Foutbericht wordt weergegeven wanneer je teruggaat naar het geopende bedrijf na het maken van een back-up (HF 86.667.591)
502SP4 Exact Globe Fout bij het aanmaken van een magazijnverplaatsing met een niet-numerieke magazijncode (HF 86.862.703)
502SP4 Exact Globe Fout bij importeren bankbestand (HF 86.728.133)
502SP4 Exact Globe Exact Globe+ bleef actief op de achtergrond nadat het programma is afgesloten, en er kon geen systeemdiagnose worden gemaakt na het aanmaken van een boeking zoals een verkoopboeking, inkoopboeking, factuurboeking, en andere boekingen (HF 86.753.319)
502SP4 Exact Globe Exact Globe+ reageert niet bij het importeren van bankafschriften (HF 86.805.974)
502SP4 SDK Exact Globe FulfillmentHeader and FulfillmentLine entities created (HF 86.699.234)
502SP4 Exact Globe Globe+ en ELIS: synchronisatiehulpstukken voor SRXP optioneel maken (HF 86.759.499)
502SP4 Financieel Griekste btw-nummer op de EU btw-lijst was onjuist (HF 86.757.862)
502SP4 Exact Globe Importeren van bankafschrift resulteert in tabelvergrendeling en het laatst geïmporteerde afschrift is niet beschikbaar wanneer je Exact Globe+ opnieuw opent (HF 86.861.181)
502SP4 Exact Globe In een niet-EUR-database wordt de valuta die is ingesteld op "Actief" niet weergegeven bij Valuta > Wisselkoersen (HF 86.757.309)
502SP4 Exact Globe In de bestelbevestiging werden de gegevens van de verkeerde administratie weergegeven (HF 86.800.604)
502SP4 Exact Globe Incorrecte resultaten in het rapport met de afwezigheidsbalans (HF 86.838.719)
502SP4 Exact Globe Index buiten bereik bij importeren bankafschrift (HF 86.838.117)
502SP4 Andere wetgevingen Leg CN - Description fields exposed in the Define columns for the invoice history (HF 86.738.816)
502SP4 Financieel Leg CZ - VAT exchange rate is not imported when importing the sales invoices and the VAT exchange rate is set to "0" or "1" which causes a wrong VAT listing report (HF 86.745.701)
502SP4 Andere wetgevingen Leg DE - Updated Electronic X-Rechnung in XML to v2.3 (HF 86.852.309)
502SP4 Andere wetgevingen Leg ES - Error is displayed when rejecting or settling terms (HF 86.848.735)
502SP4 Financieel Leg ES - Purchase invoices sent through SII to the tax authorities are accepted but the total invoice amount is incorrect (HF 86.682.613)
502SP4 Andere wetgevingen Leg GB - 0.1 value is added (rounded up) on VAT box5 in the VATRETURNB2021 report which makes the calculation incorrect (HF 86.698.590)
502SP4 Andere wetgevingen Leg HU - Create "IntermediatedService" tag in the NAV XML (HF 86.759.396)
502SP4 Andere wetgevingen Leg HU - Error is displayed when sending an invoice using NAV online (HF 86.762.998)
502SP4 Andere wetgevingen Leg HU - Total balance is displayed incorrectly due to rounding (HF 86.631.546)
502SP4 Andere wetgevingen Leg IT - Error is displayed when generating auto-fattura XML (HF 86.849.941)
502SP4 Andere wetgevingen Leg JP - The VAT amount per tax code and total VAT amount is incorrect (HF 86.728.571)
502SP4 Salaris Componenten wijzigen voor CAO 3515 (HF 86.742.539)
502SP4 Salaris Fout wordt weergegeven bij het genereren van loonstrook (HF 86.838.087)
502SP4 Salaris Foutmelding bij het selecteren van een loonstrook (HF 86.868.364)
502SP4 Salaris Het geëxporteerde Excel-blad voor het rapport met journaalposten voor de salarisadministratie geeft onjuiste bedragen en kolommen weer (HF 86.722.494)
502SP4 Salaris Loongegevens periode 1 is ten onrechte geactiveerd (HF 86.845.796)
502SP4 Salaris Het invoerscherm voor de salarisuren werkte niet correct (HF 86.817.187)
502SP4 Salaris Het scherm "bijzonder tarief" kon niet geopend worden in Compact+ (HF 86.666.315)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - Cannot print cash report (HF 86.745.815)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - Error is displayed when generating a Polish audit file (HF 86.827.313)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - Error message is displayed and the 'Zestawienie obrotów i sald' report is not generated (HF 86.761.046)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - Incorrect exchange rate value is displayed after exporting to Excel for the Reporty FIFO report (HF 86.863.428)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - Incorrect invoice amount for the general journal entries for the JPK_FA audit file (HF 86.747.451)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - JPK_MAG displays incorrect values for interbranch transfers (HF 86.806.528)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - JPK_MAG displays incorrect values in the DataFaWZ field when there is more than one invoice in the sales invoice (HF 86.804.853)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - JPK_MAG displays incorrect values in the NumerFaPZ field (HF 86.804.431)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - 'NumerFaPZ' and 'DataFaPZ' fields are not displayed in the XML audit file (HF 86.804.462)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - The "NumerFaWZ" field in the JPK_MAG XML file displayed an incorrect value (HF 86.804.588)
502SP4 Andere wetgevingen Leg PL - Unable to display Intrastat data in the Intrastat screen (HF 86.723.564 and HF 86.849.409)
502SP4 Andere wetgevingen Leg TH - Fulfillment entry cannot be void (HF 86.727.611)
502SP4 Exact Globe Globe+ systeem zo gemaakt dat slechts één bedrijf kan worden geopend (HF 86.842.014)
502SP4 Exact Globe Menu verdwenen na wisselen van administratie (HF 86.828.790)
502SP4 Exact Globe Nadat een waarde was ingevoerd in het veld Omschrijving of een van de vrije velden en opgeslagen, kon het veld de volgende keer niet met een lege waarde worden opgeslagen bij Factuur > Invoer > Facturen (HF 86.852.574)
502SP4 Financieel Prestatieverbetering ovoor automatisch matchen in de balanslijst (HF 86.087.549)
502SP4 Exact Globe Prestatieverbetering op het scherm Voorwaarden voor het invoeren van verkooporders (HF 86.087.549)
502SP4 Exact Globe Prestatieverbetering bij het bewerken van verkooporderbijlagen (HF 86.720.890)
502SP4 Exact Globe Afdrukken vanuit Exact Globe+ is in een ander formaat dan Exact Globe Next (HF 86.854.076)
502SP4 Exact Globe Het teruglezen van de bestelling van twee scanners resulteert in een pickfout (HF 86.720.578)
502SP4 SDK Exact Globe RecordInfo.SetRecordBufferFieldString in de invoer dispatcher voor Verkooporders - Waarde wordt niet opgeslagen in de Ja/Nee selectievelden (HF 86.775.364)
502SP4 Order Aantal retouren werd onjuist weergegeven bij Order > Invoer > Fulfillment en Order > Artikelen > Kaarten (HF 86.542.959)
502SP4 SDK SDK (process functions - Logistics): Fulfillment through CSSDKFuncProcess gives SQL error when dropshipping is used (HF 86.541.836)
502SP4 SDK Exact Globe SDK(Dispatchers-Sales): Crash in pSalesOrder (HF 86.840.970)
502SP4 SDK Exact Globe SDK(Input dispatcher): eedDebtorNumber null in iDebtor (HF 86.671.242)
502SP4 Financieel SEPA-verbeteringen voor CAMT53 en CAMT54 (HF 86.869.801)
502SP4 Exact Globe Meerdere verbeteringen bij het opslaan van gebruikersinstellingen (HF 86.759.761)
502SP4 Cash Flow Soortgelijke bankbestanden worden aangemaakt voor collecties (HF 86.739.111)
502SP4 SDK Exact Globe VoorraadHoeveelheid wordt niet berekend wanneer de magazijnlocatie leeg is (HF 86.841.530)
502SP4 Exact Globe Het filter "Vervuldatum" werkte niet bij het factureren van de geleverde regels van een verkooporder waarbij alle geleverde regels werden gefactureerd (HF 86.699.932 en 86.739.768)
502SP4 Exact Globe De velden voor het bedrag werden zwart voordat het bedrag werd weergegeven (HF 86.720.871)
502SP4 Verplichtingenadministratie De functionaliteit voor clientbeheer werkte niet goed (HF 86.850.324)
502SP4 Exact Globe Het pop-upscherm voor afschrijvingen wordt weergegeven en kan niet worden gesloten (HF 86.813.456)
502SP4 WMS De aangemaakte order toonde nog "Advies" in de statuskolom (HF 86.720.949)
502SP4 Bank Het verplichte veld "variabilní symbol" in het CZ betalingsbestand wordt niet automatisch gevuld (HF 86.847.559)
502SP4 Exact Globe Oude gebruikersinstellingsbestanden niet verwijderd na update van Exact Globe+ (HF 86.858.268)
502SP4 Exact Globe De prestatie van de draaianalyse was niet optimaal (HF 86.744.340 en HF 86.745.696).
502SP4 Exact Globe Kan het scherm niet sluiten na het verwerken van de financiële boeking (HF 86.838.022)
502SP4 Exact Globe Kan geen extra meldingen en validaties voor grootboekboekboekingen maken (HF 86.829.369)
502SP4 Exact Globe Bijlagen van inkoopbonnen konden niet worden geopend (HF 86.805.752)
502SP4 Exact Globe Facturen konden niet worden afgedrukt en verwerkt (HF 86.741.923 en HF 86.748.224)
502SP4 Exact Globe Barcodes konden niet worden afgedrukt (HF 86.721.558)
502SP4 Exact Globe Verkooporders konden niet worden afgedrukt als het berekeningveld op de afdruklay-out stond (HF 86.759.032)
502SP4 Exact Globe Kan de definitieve inkooporder niet verwerken in Chinees Windows OS (HF 86.812.379 en HF 86.839.352)
502SP4 WMS Het was onmogelijk om de inkooporderhoeveelheid automatisch naar boven af te ronden in scherm voor automatisch SKU-label (HF 86.541.842)
502SP4 Exact Globe Kan de volledige code niet zien in het veld Rekeningcode in de regels van een boeking (HF 86.863.869)
502SP4 Exact Globe Toen bij het afsluiten van de inkoopboeking gevraagd werd om de tegenrekening bij te werken, werkten de pijltjestoetsen op het toetsenbord niet om te wisselen tussen Ja en Nee (HF 86.753.304)
502SP4 Exact Globe Bij het maken van een nieuw Excel-blad met twee gekoppelde bedrijven wordt de bedrijvenlijst niet correct opgeslagen voor Excel-add-in (HF 86.847.656)
502SP4 Exact Globe Bij het aanmaken of opslaan van een nieuwe debiteur of crediteur nam het aantal sessies in de database toe, maar deze bleef open (HF 86.822.335)
502SP4 Exact Globe Bij het bewerken van een rij in een grote verkooporder gaat de scrollbalk terug naar de eerste rij (HF 86.840.365)
502SP4 Exact Globe Bij het invoeren van een nieuwe journaalpost wordt de verkeerde cel vet weergegeven (HF 86.863.852)
502SP4 Exact Globe Wanneer meerdere administraties tegelijkertijd worden geopend, kan het in bepaalde situaties voorkomen dat de bankafschriften niet correct worden geïmporteerd (HF 86.752.647).
502SP4 Exact Globe Bij het plakken van een valutawaarde vanuit Excel in het veld "Kas in" of "Kas uit" van een bankboeking, werd de invoer onjuist opgeslagen (HF 86.741.133)
502SP4 Exact Globe Bij het afdrukken van meerdere artikeletiketten wordt slechts één artikeletiket afgedrukt (HF 86.723.632)
502SP4 Exact Globe Bij het sturen van bevestigingen per e-mail werd de begeleidende brief niet correct verzonden (HF 86.855.790)
502SP4 Exact Globe Bij het verzenden van betalingsherinneringen met de optie "Bijlage factuurgegevens" werden onjuiste bijlagen verzonden (HF 86.776.101 en HF 86.841.677)
502SP4 Exact Globe Bij het gebruik van de pijltjestoetsen bovenaan het scherm om naar de volgende grootboek in het grootboekscherm te gaan, sprong het scherm terug naar het tabblad Basis (HF 86.851.207)
502SP4 Financieel Venster werd gesloten bij aanmaken van inkoopboeking met document van Verkenner (HF 86.679.837)
502SP4 Exact Globe WMS ASP-bestanden ontbraken (HF 86.745.211)
502SP4 Financieel XML-transacties werden verkeerd geïmporteerd (HF 86.722.494)
502SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 502 is beschikbaar vanaf 4-9-2023
502SP3 WMS Meerdere artikelen opslaan in verschillende locaties bij het gebruik van WMS-tellingen (HF 86.526.498)
502SP3 Exact Globe Het was niet mogelijk om alle inkoopordervelden te selecteren met de TAB-toets, en de volgorde van geselecteerde velden via de TAB-toets was inconsistent (HF 86.669.578)
502SP3 Financieel Foutmelding bij het importeren van het MT940-bankafschrift (HF 86.668.522)
502SP3 Exact Globe Foutmelding bij het openen van WMS order fulfillment na overstap op SQL authenticatie (HF 86.472.939)
502SP3 Exact Globe Foutmelding bij het verwerken van fulfilment in het verkooporder invoerscherm (HF 86.682.979)
502SP3 WMS Foutmelding wanneer een artikel weergegeven in de WMS guided count sheet niet kon worden opgepikt door de scanner (HF 86.557.567 en HF 86.691.274)
502SP3 Exact Globe Fout bij het importeren van XML-boeking
502SP3 Exact Globe De liggende afdrukstand werd niet toegepast in de lay-out designer en geschiedenis bijlage (HF 86.680.452)
502SP3 Exact Globe Als een gebruiker een inkoopfactuur aanmaakt voor een inkoopdagboek en een andere gebruiker proberrt de kasstroomboeking voor een klant op te slaan, krijgt de kasstroomgebruiker een foutmelding (HF 86.622.488)
502SP3 Financieel Onjuist datumformaat in het Poolse Citibank-betalingsbestand (HF 86.706.921)
502SP3 Exact Globe Onjuiste start- en eindsaldi bij het importeren van USD MT940 (HF 86.668.835)
502SP3 Exact Globe Problemen met het pad "Start in" in de snelkoppeling (HF 86.681.093)
502SP3 Andere wetgevingen Leg HU - Official VAT basis is not converted to HUF in the VAT overview when processing the invoice for the foreign debtor in foreign currency (HF 86.280.103)
502SP3 Andere wetgevingen Leg HU - XML displays the incorrect invoice delivery date and payment date (HF 86.668.711)
502SP3 Andere wetgevingen Leg IT - VAT overview displays incorrect data for Autofattura (HF 86.549.655)
502SP3 Andere wetgevingen Leg JP - Price differences when the VAT amount is calculated per tax code in the settings (HF 86.671.928)
502SP3 Salaris Onjuiste berekening voor CLA 0701 als het jaarlijkse bedrag hoger was dan het maximum (HF 86.629.052)
502SP3 Salaris Onjuiste waarde weergegeven in de Regin-tag voor de pensioenaangifte voor cla 0701/0801 (HF 86.464.185)
502SP3 Exact Globe Gekoppelde heffingen werkten niet juist voor geimporteerde orders (HF 86.697.345)
502SP3 Exact Globe  
502SP3 Exact Globe Prestatieverbetering voor de grootboekkaart (HF 85.986.073)
502SP3 Exact Globe Prestatieverbetering voor draaitabelanalyses (HF 86.181.315)
502SP3 Exact Globe PSA-kosteninvoer werd geimporteerd met de verkeerde status (HF 86.703.223)
502SP3 Exact Globe Een rood kruis werd weergegeven als de leveringsdatum van de verkooporderregel in de toekomst lag en een groen vinkje werd weergegeven als de leveringsdatum van de verkooporderregel vandaag of in de toekomst lag (HF 86.726.148)
502SP3 Factuur Probleem met afronden op de btw-basis per percentage (HF 86.629.649)
502SP3 SDK Exact Globe SDK(control GUI): SDKMaintExt crashes on form close (HF 86.627.482)
502SP3 SDK Exact Globe SDK(Input dispatcher): NullReferenceException unavailable when iDebtor application with ISDKTab is closed (HF 86.679.688)
502SP3 SDK Exact Globe SDK (Interface - Logistics): Authorise sales order gives NullReferenceException (HF 86.694.835)
502SP3 Exact Globe Er kon geen verbinding gemaakt worden met de adminstratie (HF 86.698.582)
502SP3 Exact Globe Er kon geen nieuwe database worden aangemaakt en de stamgegevens van de bestaande database konden niet worden gekopieerd (HF 86.699.763)
502SP3 Exact Globe Exact Globe+ startte niet in FID-omgeving (HF 86.697.948)
502SP3 Exact Globe Als je meerdere functies met verschillende administraties toevoegde aan een Excel-add-inwerkblad en dat dan opsloeg en sloot, kreeg je een foutmelding wanneer je het opnieuw opende, add-in opende en dan op "Informatie" klikte (HF 86.705.502)
502SP3 Salaris Bij het toevoegen van een componentengroep aan een medewerker werden de componenten niet juist toegevoegd (HF 86.598.903)
502SP3 Exact Globe Verbetering bij het opslaan van transacties wanneer meerdere administraties tegelijkertijd werden geopend (HF 86.804.305)
502SP3 Exact Globe De grootboekrekening-kaart werd niet weergegeven als een datum was geselecteerd (HF 86.728.415 en HF 86.739.921 en 86.745.835).
502SP3 Exact Globe De knop 'Nieuw' werd niet getoond in het algemene boek (HF 86.854.567)
502SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 502 is beschikbaar vanaf 7-8-2023
502SP2 Andere wetgevingen Transferring legislation support for 20 countries to International legislation (HF 31.418.199)
502SP2 Exact Globe Saldolijst bevatte regels met een totaalbedrag van "0" (HF 86.599.713)
502SP2 Exact Globe Controleer de actieve gebruikers en voeg een disclaimer toe voordat de reparatie wordt uitgevoerd in het scherm Diagnose (HF 86.670.360)
502SP2 Exact Globe De wijzer werd gezet voor de "0" bij het indrukken van de pijlknop omlaag in de kolom Actueel van een fulfilment (HF 86.601.483)
502SP2 Exact Globe Duplicate key-melding wordt getoond in ELIS als gevolg van documentnummeruitwisselingsissue voor Exact Integrator (HF 86.333.394)
502SP2 SDK ECL(Logistics - Order): Error returned when filtering SalesOrderHeader for Completed in REST (HF 86.543.450)
502SP2 Financieel Er werd een foutmelding weergegeven bij het importeren van een .COD-nestamd (HF 86.599.974)
502SP2 Exact Globe Foutmelding bij het draaien van voorraadwaardering (HF 86.622.467)
502SP2 Exact Globe Er werd een foutmelding weergegeven in de verkooporder na MRP te gebruiken (HF 86.626.219)
502SP2 Exact Globe Fout bij importeren crediteur uit CSV (HF 86.633.301)
502SP2 Exact Globe Foutmelding bij het verwerken van Noorse en Deense kasinstrumenten (HF 86.667.152)
502SP2 Exact Globe Leg DE - Include the new ERiC MSI 38.1.60 in the System menu path (HF 86.671.932)
502SP2 Andere wetgevingen Leg IT - Italian VAT settlement report does not show non-deductible VAT in the correct column (HF 86.549.244)
502SP2 Salaris Nieuwe componenten aangemaakt voor CAO 2801/3001/3201/3202 (HF 86.549.482)
502SP2 Exact Globe Regels gebruikt als grens in een verkooporderlay-out werden veranderd in een zwart vierkant (HF 86.609.110)
502SP2 Exact Globe Meerdere leveranciers werden geselecteerd bij het bestellen via MRP (HF 86.632.161)
502SP2 Exact Globe Er gebeurde niets na klikken op de knop om leveringen te verwerken voor een negatieve verkooporder (HF 86.667.341)
502SP2 Exact Globe Niet alle activa-afschrijvingen werden verwerkt (HF 86.629.312)
502SP2 Salaris De journaalpost voor de salarisadministratie is onjuist wanneer de kostentoewijzing voor de werknemer wordt toegevoegd in het tabblad Salarisadministratie (HF 86.609.044)
502SP2 Exact Globe Prestatieverbetering voor het openen van de administratie, het medewerkersscherm en het betaalmiddel (HF 86.612.258)
502SP2 Financieel Prestatieverbeteringen bij het aanmaken van boekingen (HF 86.527.973)
502SP2 Exact Globe Prestatieverbetering voor het selecteren van boekingen in de grootboekkaart (HF 86.622.627)
502SP2 Exact Globe Het scherm voor facturen afdrukken en verwerken werd gesloten bij het sluiten van het bijlagenscherm (HF 86.629.996)
502SP2 Exact Globe Niet definitieve facturen van Exact Purchase to Pay verwerken in Globe+ (HF 86.618.184)
502SP2 WMS Een verkooporder met een negatief bedrag met een Explode fulfilment artikel gebruikte voorraad (HF 86.481.707)
502SP2 Exact Globe Het afdrukformaat was niet hetzelfde als in Exact Globe Next (HF 86.469.255)
502SP2 WMS De voorraad werd gereserveerd bij een verkooporder met een negatief aantal nadat de order naar de scanner werd verstuurd (HF 86.481.693)
502SP2 Exact Globe Niet-geselecteerde inkoopboekingsregels werden verwijderd bij het verwijderen van regels in een inkooporder (HF 86.575.696)
502SP2 Exact Globe Bij het aanmaken van een nieuwe bestelling via een orderinkoop op het scherm met ordervoorwaarden, werden niet alle artikelen van de verkooporder weergegeven (HF 86.627.910)
502SP2 Exact Globe Als je filterde op gekoppeld of ontkoppeld in de grootboekkaart en dan de grootboekkaart verliet, werd de filter hersteld (HF 86.626.219)
502SP2 Exact Globe Verbetering bij het opslaan van transacties wanneer meerdere administraties tegelijkertijd werden geopend (HF 86.804.305)
502SP2 Exact Globe In bepaalde situaties kon je een fout krijgen bij het bijwerken van de database naar 502SP2 (HF 86.849.304)
502SP2 Exact Globe Cashflowboekingen konden niet handmatig worden afgeletterd (HF 86.752.821)
502SP2 Exact Globe Kon meerdere grootboekrekening-kaarten niet openen als een datum was geselecteerd (HF 86.739.921)
502SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 502 is beschikbaar vanaf 14-7-2023
502SP1 Exact Globe Menupaden om administraties aan te maken, te kopiëren, te verwijderen, er een back-up van te maken en terug te lezen, zijn verwijderd uit de hosting-omgeving van Exact Cloud service (Parentix)(HF 86.557.394)
502SP1 Andere wetgevingen Leg JP - E-Invoice BIS 3.0 PINT format introduced (HF 86.542.523)
502SP1 Exact Globe Functierechten bekijken voor bedrag-in en bedrag-uit-transacties in kasstroom (HF 86.521.154)
502SP1 Exact Globe Er werd één pakbon afgedrukt als je meerdere pakbonnen wilde afdrukken (HF 86.611.755)
502SP1 Exact Globe Foutmeldingen als gevolg van XML-instellingen (HF 86.598.623)
502SP1 Exact Globe Investeringsbedrag activa werd niet bijgewerkt na het opslaan van de memoriaalboeking door middel van het activum (HF 86.582.805)
502SP1 Exact Globe Onderhoud stuklijst werkt niet na het invoeren van een artikelcode die niet bestaat en doorgaan naar de volgende regel met de knop pijl omlaag (HF 86.485.079)
502SP1 Inkoop Land van herkomst werd onjuist weergegeven op de bestelling en INTRASTAT-aangifte (HF 86.260.215)
502SP1 Exact Globe Debiteurennotitie wordt niet getoond in de verkooporder (HF 86.613.186)
502SP1 Andere wetgevingen Enable the non-deductible VAT settings visible for the remaining legislations (HF 86.578.753)
502SP1 Exact Globe Foutmelding werd weergegeven in het inkomend factuurregister bij het aanmaken van een nieuwe inkoopboeking (HF 86.552.813)
502SP1 Exact Globe Foutmelding werd weergegeven bij het aanmaken van een nieuwe administratie met een medewerkersnummer van meer dan zes cijfers (HF 86.554.129)
502SP1 Exact Globe Foutmelding werd weergegeven bij het importeren van de financiële boeking in XML-formaat (HF 86.550.445)
502SP1 XML  
502SP1 Cash Flow Foutmelding werd weergegeven als je in de kasstroombetaling op Fiatteer klikte (HF 86.554.076, HF 86.572.327 and HF 86.557.392)
502SP1 Exact Globe Foutmelding bij het klikken op het inzoom-pictogram op het bedrag in de btw-aangifte (HF 86.594.197)
502SP1 Exact Globe Foutmelding bij het openen van een stuklijst op het stuklijst-scherm (HF 86.553.096)
502SP1 Exact Globe  
502SP1 Exact Globe Globe-venster gesloten na verwijderen van kostenplaats van een grootboekrekening (HF 86.616.305)
502SP1 Cash Flow Onjuist bedrag werd gegenereerd in het CSV-bankbestand vor de Nieuw Zeelandse ANZ Bank (HF 86.523.062)
502SP1 Andere wetgevingen Leg BE - Unable to edit Intrastat lines with returns (HF 86.553.700)
502SP1 Andere wetgevingen Leg DE - Incorrect VAT number is displayed when sending the VAT number (HF 86.552.502)
502SP1 Exact Globe Leg ES - Error message is displayed when creating or saving the cash instrument (HF 86.558.700)
502SP1 Andere wetgevingen Leg IT - Group the items by quantities in the Intrastat return (HF 86.585.154)
502SP1 Andere wetgevingen Leg JP - Price differences when the VAT amount is calculated per tax code (HF 86.542.521)
502SP1 Salaris Foutmelding werd weergegeven als je een verwerkte salarisboeking verwijderde (HF 86.553.197)
502SP1 Salaris Leg NL - Payroll slip is not created in Exact Synergy when using FID (HF 86.421.763)
502SP1 Exact Globe Leg PL - Incorrect ID is displayed in the VAT correction register (HF 86.541.266)
502SP1 Andere wetgevingen Leg PL - The Include field is displayed for VDEK in the VAT return screen (HF 86.541.262)
502SP1 Exact Globe Niet alle administraties werden weergegeven bij het aanmaken van back-ups in Exact Compact+ of Exact Globe+ (HF 86.528.485)
502SP1 SDK Exact Globe SDK(Interface-core): SDKConnect returns ConnErrFailed when calling the main application w3wp.exe (HF 86.522.414)
502SP1 Exact Globe Onduidelijk tekst op het rapport na verwerken van activum (HF 86.607.919)
502SP1 Cash Flow Het bankformaat voor incasso was onjuist voor Canadese kasmiddelen (HF 86.540.026)
502SP1 Exact Globe De selectievakjes Standaard en Arbeidsuur waren niet beschikbaar in het Stuklijst-scherm (HF 86.534.862)
502SP1 Exact Globe Verkooporderregels konden niet worden verwijderd (HF 86.552.824)
502SP1 Exact Globe Niet mogelijk om de factuur te verwijderen die is gekoppeld aan een verkooporder (HF 86.575.694)
502SP1 Exact Globe Niet mogelijk om financiële boekingen te importeren via xml-import (HF 86.535.659)
502SP1 Exact Globe De categorieën van de Grootboekkaart konden niet worden verplaatst (HF 86.127.688)
502SP1 Exact Compact Backup tweede keer mislukt (HF 86.613.175)
502SP1 Exact Globe Bij gebruik van de optie "Voorraadtoewijzing: Regels niet splitsen" in de Orderinstellingen, werden de toeslagen die van toepassing zijn op de "regel"-instelling van een artikel niet gesplitst als de gedeeltelijke levering een decimaal getal bevatte (HF 86.547.862)
502SP1 Exact Globe Foutieve informatie werd weergegeven op het scherm met ontvangstetiketten bij het verwerken van bestellingen (HF 86.547.646)
502SP1 Exact Globe  
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe+
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe+
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
 
 
 

* Deze verbetering is momenteel alleen beschikbaar in Exact Globe Next en niet in Exact Globe+

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 31.367.801
 Assortment:  Date: 01-07-2024
 Release:  Attachment:
 Disclaimer