One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhoud: Verdichtingen

[Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Verdichtingen] 

Introductie

Het verdichtingschema wordt gebruikt wanneer u balansen opvraagt. Financiële overzichten kunnen worden weergegeven in verdichte vorm. Dit betekent dat de bedragen op aan elkaar gerelateerde rekeningen worden gesaldeerd en als zodanig weergegeven. Om zulke overzichten te kunnen genereren, moet u een verdichtingschema opstellen. Een goed verdichtingschema helpt u te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot het opstellen en publiceren van uw jaaroverzichten. U kunt verdichtingen aanmaken via [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Verdichtingen].

Wanneer u naar het menupad Verdichtingen gaat ziet u eerst een overzicht van de reeds aangemaakte verdichtingen. Dit scherm functioneert zoals alle zoekschermen binnen Exact Financials Enterprise. Wanneer u kiest voor de knop 'Nieuw' kunt u een nieuwe verdichting aanmaken.

Uitleg van de velden

Verdichting
Voer een unieke code voor de verdichting in. Wees consistent in uw codering van hoofdverdichtingen, verdichtingen en grootboekrekeningen. Voer achter de code een omschrijving in voor de verdichting.

Andere Talen
Geef de vertalingen van de door u ingegeven omschrijving mee. Bij selectie van een Multi taal in [Bestand, Gebruikersinstellingen] zal de omschrijving van de verdichting in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multi taal].

Status
Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

Tabblad – Algemeen

Hoofdverdichting
Geef aan onder welke hoofdverdichting de verdichting dient te vallen.

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Om een document te koppelen kiest u voor de knop 'Toevoegen'. Zie ook: [Documenten Koppelen].

Gerelateerde onderwerpen 


Exact Financials Enterprise > FinanceStamgegevens > Verdichtingen


 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.060
 Assortment:  Date: 18-07-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer