One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Facturen - Creditfactuur

Door het aanmaken van een creditfactuur op basis van een definitieve factuur worden door het programma de boekingsregels vrijgegeven.

Het aanmaken van een creditfactuur gaat op de volgende manier:

  • Start de module facturen.

  • Selecteer  de definitieve factuur die u wilt crediteren en druk op de rechter muisknop.

  • Er verschijnt nu een snelmenu.

  • U selecteert hier " Crediteren definitieve facturen".

 

 

U ziet na bovenstaande keuze onderstaand scherm:

Bij keuze Boekingen kopiëren en openen worden de boekingen die voor deze facturen gebruikt zijn teruggezet voor 'Opnieuw factureren'

Keuze-optie Voor verzamelfacturen de concepten kopiëren

op regieboekingen krijg je bij het crediteren de vraag of je de boekingen wil openzetten/kopieren....

dat staat niet in de help...

wellicht kun je dan er nog bijzetten dat de termijnen bij aanneemsom ook worden opengezet...

De door u geselecteerde definitieve factuur is nu gecrediteerd. U kunt dit zien in uw overzicht van facturen aan de vermelde bedragen. Deze zijn nu negatief.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.212.275
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer