One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Report Layouts

Inleiding

Alle rapportfuncties in Exact Financials bieden de mogelijkheid de zelf samengestelde rapporten op te slaan als rapport lay-out. De basisfunctionaliteit voor het samenstellen van rapporten is terug te vinden in het hoofdstuk [Rapportfuncties]. Dit hoofdstuk gaat verder in het op zelf samenstellen van rapporten en de mogelijkheden die Exact Financials op dit vlak biedt.

Rapportenlay-outs definiëren

Entiteit bepalen

Bij het samenstellen van een flexibel rapport dient u vooraf de entiteit te bepalen waarop het rapport van toepassing is. Wilt u bijvoorbeeld een lay-out maken voor balansgegevens, dan is de entiteit 'balans' de entiteit waarop u de gegevens wenst te baseren. Wilt u bijvoorbeeld een lay-out maken op debiteurengegevens, dan maakt u gebruik van de entiteit debiteur. Als u niet precies weet op welke entiteit u het rapport wenst te maken, dan kunt u het beste het rapport opstarten waar de meeste basisgegevens van het gewenste overzicht zijn terug te vinden. In de balk boven het rapport vindt u de text "Rapport:" gevolgd door de naam van de entiteit.

Formules definiëren

Bij het samenstellen van een rapport lay-out kunt u zelf de te tonen gegevens als kolommen op het rapport toevoegen. Hiertoe kunt u gebruik maken van de standaard door Exact Financials beschikbaar gestelde velden. Het kan echter zijn dat u gegevens in u rapport wilt tonen, welke niet als standaard veld beschikbaar zijn. Deze gegevens kunt u zelf samenstellen met behulp van formules. Als de formule eenmaal is samengesteld verschijnt deze als toevoeging in de lijst met beschikbare velden/kolom bij het samenstellen van het overzicht. Velden die beschikbaar zijn gesteld als formule worden voorafgegeaan door een (F). De getoonde omschrijving van de formule legt u vast in [Systeem: Applicatie, Formules, Termen, Onderhoud] en koppelt u vervolgens aan de formule op een vooraf gedefinieerde entiteit in [Systeem: Management, Applicatie, Formules, Formules, Onderhoud].


Systeem Handleiding > Inhoud > Rapporten Lay-outs

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 18.209.446
 Assortment:  Date: 24-07-2013
 Release:  Attachment:
 Disclaimer