One moment please...
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhouden: Valuta

[Finance: Grootboek, Valuta, Onderhoud, Valuta]

Valuta
Voer een unieke code en bijbehorende omschrijving in om de vreemde valuta te definiëren. Deze code wordt gebruikt ter identificatie van de valuta en de in vreemde valuta vastgelegde boekingen.

Andere Talen (Multitaal)
Geef de vertalingen van de door u ingegeven entiteit mee. Bij selectie van een multitaal in [Bestand, Gebruikersinstellingen] zal als omschrijving van de entiteit in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multitaal].

Tabblad - Algemeen

Afkorting
Voor sommige stamgegevens, zoals valuta en dagboeken, zijn afkortingen vereist. Deze afkortingen worden gebruikt in allerlei overzichten. Voer een heldere, herkenbare afkorting in.

EMU-lid/ Datum toetreding tot EMU
Voor administraties met historie van voor 1999 zijn nog de oude europese valuta als guldens, franken of lires van opgenomen in de administratie. Tijdens de Euro-conversie zijn deze historische valuta gemarkeerd als EUM-lid, is de datum van toetreding tot de Europese Monetaire Unie gevuld en is de historische valuta geblokkeerd voor verdere invoer.

ISO-valuta
In dit veld kiest u de ISO-valutacode die moet worden gekoppeld aan de code die u ten behoeve van uw eigen administratie hebt aangemaakt.

Precisie voor prijzen
De prijs van een artikel (berekend op basis van de productie, het vervoer, etcetera) kunt u opgeven met een bepaalde precisie, dat wil zeggen tot een bepaald aantal plaatsen achter de komma. Geef aan hoeveel decimalen in overzichten en invoerfuncties maximaal zijn toegestaan.

Voorbeeld

De prijs van een artikel is 777,1234. De toegepaste precisie is 4.

Precisie voor bedragen
Bedragen kunnen worden weergegeven met een verschillend aantal plaatsen achter de komma, afhankelijk van de gebruikte valuta. Geef aan hoeveel decimalen zijn toegestaan voor bedragen in deze valuta.

Voorbeeld

Een bedrag in de standaardvaluta is 777,12. Het aantal plaatsen achter de komma is twee. Voorheen werden bedragen in Italiaanse lires echter zonder decimalen weergegeven. Het aantal plaatsen achter de komma is dan dus nul.

Omrekenfactor
Voer de factor in die wordt gebruikt om een bedrag om te rekenen van een vreemde valuta naar uw standaard valuta. De berekeningsmethode hangt af van de koersrepresentatie:

 • Angelsaksische koersen

  Bedragen in vreemde valuta worden gedeeld door de koers die van toepassing is. Het resultaat van deze berekening wordt gedeeld door de omrekenfactor.

 • Standaard koersen

  Gebruikt u standaard koersen, dan worden de bedragen in vreemde valuta vermenigvuldigd met de koers die van toepassing is. Het resultaat van deze berekening wordt gedeeld door de omrekenfactor.

Sommige wisselkoersen worden uitgedrukt in vreemde valuta. Als dit niet zo is, is de omrekenfactor vereist.

Voorbeeld

De standaard valuta is Britse pond Sterling (GBP). Een bedrag van 270.000.000 TRL (Turkse lire) moet als volgt worden omgerekend naar pond Sterling:

 • Angelsaksische koersrepresentatie

  1 GBP = 4 TRL (aangenomen dat de omrekenfactor 100.000 is)
  270.000.000 / 4 = 67.500.000
  67.500.000 / 100.000 = 675 GBP

 • Standaard koersrepresentatie

  0,25 GBP = 1 TRL (aangenomen dat de omrekenfactor 100.000 is)
  270.000.000 * 0,25 = 67.500.000
  67.500.000 / 100.000 = 675 GBP

Variabele dagkoers
Per valuta geeft u de koers op in [Grootboek, Valuta, Onderhoud, Koersen]. De wisselkoers kan schommelen. Wilt u in uw programma de koers kunnen veranderen wanneer u een boeking invoert, zet dit veld dan aan. U dient dit veld ook aan te zetten in [ Grootboek, Stamgegevens, Onderhoud, Dagboeken ].

Gebruik: Koers (Openstaande post)
Wanneer u deze optie aanvinkt zal een openstaande post die aangemaakt is in een vreemde valuta bij het afboeken in dezelfde valuta met dezelfde koers afgeboekt worden. Hierdoor zullen er geen mutaties met valutaverschillen aangemaakt worden. 

Koersverliezen inkoop
Bij betaling van openstaande posten in vreemde valuta aan crediteuren, via een binnenlandse bankrekening kan het koersverloop verliezen tot gevolg hebben. Tijdens de verwerking worden alle koersverliezen geboekt op de rekening die u hebt gekozen in dit veld.

Koerswinst inkoop
Bij betaling van openstaande posten in vreemde valuta aan crediteuren, via een binnenlandse bankrekening kan het koersverloop winsten tot gevolg hebben. Tijdens de verwerking worden alle koerswinsten geboekt op de rekening die u hebt gekozen in dit veld.

Koersverliezen verkoop
Bij betaling van openstaande posten in vreemde valuta door debiteuren, via een binnenlandse bankrekening kan het koersverloop verliezen tot gevolg hebben. Tijdens de verwerking worden alle koersverliezen geboekt op de rekening die u hebt gekozen in dit veld.

Koerswinsten verkoop
Bij betaling van openstaande posten in vreemde valuta door debiteuren, via een binnenlandse bankrekening kan het koersverloop winsten tot gevolg hebben. Tijdens de verwerking worden alle koerswinsten geboekt op de rekening die u hebt gekozen in dit veld.

Nadelige herwaarderingen
Herwaardering kan verliezen tot gevolg hebben. Herwaarderingsverliezen worden geboekt op de rekening die u in dit veld kiest.

Voordelige herwaarderingen
Herwaardering kan winsten tot gevolg hebben. Herwaarderingswinsten worden geboekt op de rekening die u in dit veld kiest.

Blokkeren
Geblokkeerde valuta kunnen niet worden gebruikt voor handmatige invoer.

Tabblad – Documenten

Koppel de gewenste documentatie. Zie ook: [documenten koppelen].


Exact Financials Enterprise > FinanceMulti currency > Stamgegevens > Valuta 

 


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.495.133
 Assortment:  Date: 15-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer