One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.50

Untitled 1

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.50 ten opzichte van de voorgaande release.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks (details) om de gedetailleerde uitleg te lezen.


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d

 

Service pack 1:
3 mei 2021-->

Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Algemeen Releasedatum Exact AEC release 1.50 is algemeen beschikbaar sinds 19 oktober 2021.
Algemeen Algemeen Wissen rapporten In het printerdialoog kunnen nu ook niet-systeemrapporten gewist (en vervangen) worden die gebruikt zijn in facturen of inkoopcontracten. DocView.aspx?DocumentID={e48cc215-c101-4d2c-a9ab-0d06f20a9112}
Algemeen Algemeen Toegangsrechten Er zijn verschillende toegangsrechten toegevoegd voor de opties in Info, Meer info en Inlezen licenties. DocView.aspx?DocumentID={8ed42164-c8ec-46b9-b2ae-5970e41ca4ae}
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Filters Opgelost: Als in een tabel via de kolomkoppen een filter gemaakt was, werd dat filter ook nog toegepast indien men in het rechter muismenu op de kolomkoppen de optie "Filteren" uitgezet had.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Projecten Bij het financieel afsluiten van projecten wordt gecontroleerd op nog vrij te vallen onderhanden werk. Deze controle is uitgebreid met een controle op nog openstaande POC boekingen.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Middelen Opgelost: Bij het aanmaken van een nieuw uurloon bij een functie verdween de cursor wanneer men navigeerde naar het veld voor intern uurloon.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Werkbegroting Bij de invoer van een toegestaan bedrag wordt het toegestaan percentage berekend op basis van het budget. Vervolgens wordt het toegestane bedrag herberekend op basis van het percentage. Door afronding van het percentage op decimalen week het herberekende bedrag vaak af van het ingevoerde. Deze afwijking wordt nu voorkomen door het toegestaan percentage niet meer af te ronden.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Synergy integratie Opgelost: Indien in AEC ingesteld was dat de boekingscode bepaald moet worden op basis van afdelingen, werd dit niet toegepast op urenboekingen afkomstig uit de Synergy uren app bij werknemers uit een andere administratie.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Toegang Bij het kopiëren van instellingen van een gebruiker kunnen niet actieve gebruikers nu uitgefilterd worden.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Boekingen Opgelost: In de A-lijn gaf rapport "~uren per project per medewerker" een foutmelding.
Algemeen Service pack 4:
22 december 2021
Relaties In het lijstscherm van Relaties algemeen zijn de kolommen voor kenmerken en categorieën verwijderd i.v.m. de performance en mogelijke geheugenissues bij het opvragen van veel data. Er kan wel gefilterd worden op kenmerken en categorieën.
Algemeen Service pack 4:
22 december 2021
Projecten De performance van het POC venster is verbeterd. Tevens zijn er twee rapporten toegevoegd met de POC boekingen per project.
Algemeen Service pack 4:
22 december 2021
Projecten Opgelost: Bij het aanmaken van een deelproject werd niet de kostendrager van het hoofdproject vastgelegd wanneer dit wel in de projectgroep ingesteld was.
Algemeen Service pack 4:
22 december 2021
Globe koppeling In de E-salaris koppeling worden de spaties achter de werknemersnamen verwijderd.
Algemeen Service pack 3:
6 december 2021
Financieel Opgelost: Soms verschenen er "Ongeldige bewerking" en "Component already exists" foutmeldingen tijdens het accorderen van inkoopfacturen.
Algemeen Service pack 3:
6 december 2021
Documenten Op de projectkaart is op tabblad Documenten in het rechter muismenu een optie toegevoegd om geselecteerde documenten van het hoofdproject te koppelen aan deelprojecten. Tevens is het nu op de documenttabbladen van de project- en relatiekaart mogelijk d.m.v. de optie "Verwijderen" meerdere geselecteerde documenten in één keer los te koppelen.
Algemeen Service pack 3:
6 december 2021
Facturen Opgelost: Sinds oktober werden e-mails soms niet verstuurd door Office365.
Algemeen Service pack 3:
6 december 2021
Facturen Bij het aanmaken van regiefacturen is in het selectievenster van boekingen de gerelateerde tabel Werkbriefsoorten toegevoegd.
Algemeen Service pack 3:
6 december 2021
Facturen Als in dezelfde administratie met meerdere gebruikers gelijktijdig facturen definitief gemaakt worden, kunnen er onderlinge wachttijden ontstaan. Om deze wachttijden te voorkomen is een systeeminstelling genaamd "Multi-user facturen" toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={d0fc06ec-00c1-452a-8e32-e896f35f5eab}
Algemeen Service pack 2:
19 november 2021
Inkoop Bij het koppelen van een hoofdcontract bij een nieuw inkoopcontract kunnen gegevens gekopieerd worden. DocView.aspx?DocumentID={ddbfeb19-6ee2-4e92-b612-01ad4b5dcb14}
Algemeen Service pack 2:
19 november 2021
Projecten Er is een toegangsrecht toegevoegd waarmee achteraf een deelproject gekoppeld of ontkoppelt kan worden. DocView.aspx?DocumentID={5231f488-13fc-4d6e-8f93-33d9c346974c}
Algemeen Service pack 2:
19 november 2021
Inkoop Opgelost: Bij het aanmaken van een pakbon verscheen een foutmelding indien de contractregel geen eenheidscode had.
Algemeen Service pack 2:
19 november 2021
Financieel Opgelost: Bij het multiselect accorderen van een reeks geselecteerde inkoopfacturen verscheen een foutmelding.
Algemeen Service pack 1:
27 oktober 2021
Facturen Bij het verzenden van de factuur via e-mail wordt een eventuele foutmelding die in het logbestand toegevoegd is, getoond met de vraag om het definitief maken van de factuur te annuleren.
Algemeen Service pack 1:
27 oktober 2021
Financieel Opgelost: Bij het aanmaken van e-mail vanuit het accorderingsvenster werd niet automatisch de pdf als bijlage toegevoegd indien bij het documenttype de extensie in kleine letters ingevuld was.
Algemeen Service pack 1:
27 oktober 2021
Service In het werkbonvenster wordt bij het vastleggen nu gecontroleerd of de werkboncode uniek is in de huidige administratie.
Algemeen Service pack 1:
27 oktober 2021
Service Opgelost: De memovelden van de werkbonnen bevatten Rich Text codering indien ze vanuit het lijstscherm met Quick-print werden afgedrukt of geëxporteerd
Algemeen Service pack 1:
27 oktober 2021
Documenten De performance van het openen van de documentenkaart is verbeterd.
Algemeen Service pack 1:
27 oktober 2021
Boekingen In het boekingenvenster is bij de verborgen kolommen de zoekcode van het project toegevoegd.
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Systeemeisen Exact AEC Een overzicht van de systeemeisen voor Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={073eb71b-ec49-476b-9704-1da532fd4a1a}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Release notes per release Klik op details voor een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={28685038-b7f0-4416-8f0e-1bee07f37a5a}
Relaties Relaties Relatienaam De veldlengte van de naam van de relatie is vergroot naar 50 karakters. DocView.aspx?DocumentID={8df8c51e-d947-448c-aeca-3217a3057771}
Projecten Projecten Werkbegroting In Projecten Pro wordt de werkbegroting verzameld van de hoofd- en deelprojecten. De aanneemsom in het werkbegrotingsvenster is nu ook de optelling van de aanneemsommen van hoofd- en deelprojecten.
Projecten Projecten Werkbegroting In de werkbegroting kan de kolom Notities nu in elke kolomgroep geplaatst worden.

Projecten Projecten Aanmaken deelprojecten De performance van aanmaken deelproject met overnemen gegevens van hoofdproject is verbeterd.
Projecten Projecten Tabblad Boekingen Op het tabblad boekingen van de projectkaart is een gerelateerde tabel voor kostenboekingscodes toegevoegd.
Calculatie Calculatie Calculatiestatus In het lijstscherm van calculaties kan van geselecteerde calculaties de status gewijzigd worden.

DocView.aspx?DocumentID={6e18d5a7-36d1-4b8f-a2c7-08023d2086e9}
Calculatie Calculatie Plus/Pro Import CUF In importeren CUF is een controle toegevoegd als er door afrondingen in eenheidsprijzen substantiële verschillen onstaan. Hiervan wordt een melding gemaakt en gecorrigeerd door het aantal te wijzigen in 1 en de prijs te vullen met het totaalbedrag.
Calculatie Calculatie Basis Omschrijving In Calculatie Basis is de omschrijving van de calculatieregels vergroot van 40 naar 50 tekens.
Inkoop Inkoop Pakbon aanmaken In het invoervenster van inkoopcontracten is op het tabblad Regels een optie toegevoegd om van geselecteerde inkoopregels een pakbon aan te maken.

DocView.aspx?DocumentID={8983eac9-bf4e-4eb1-b787-52294ad0a795}
Inkoop Inkoop Budget afsplitsen In het invoervenster van inkoopcontracten is op het tabblad Regels een optie toegevoegd om verdichte budgetregels af te splitsen naar afzonderlijke inkoopcontractregels.

DocView.aspx?DocumentID={0fab45b1-6ab8-4b0d-a3a8-d43d7b18f13d}
Inkoop Inkoop Aanmaken Word document In het invoervenster van inkoopcontracten is een optie toegevoegd voor het aanmaken van een Word document. DocView.aspx?DocumentID={a601ee84-fc5a-47ac-a71a-e59fd16b335c}
Inkoop Inkoop Inkoper Het selectievenster van de inkoper bevat nu ook werknemers uit andere administraties.
Inkoop Inkoop Inkoopcontract Opgelost: Bij het vastleggen van een inkoopcontract verscheen soms de foutmelding 'Master record missing' als er contractregels gewist waren.
Financieel Financieel Inkoopfacturen Bij een regieproject kan ingesteld worden dat bij boeken of inlezen van inkoopfacturen de boekingen niet meer doorgefactureerd mogen worden.

DocView.aspx?DocumentID={7b61b2fb-a992-41a1-9e1d-0ac4237c157c}
Financieel Financieel Inlezen factuurberichten Bij inlezen factuurberichten wordt nu ook UBL versie 2.1 ondersteund.
Financieel Financieel Inlezen factuurberichten Factuurberichten van leveranciers die volledig matchen met een pakbon hoeven niet meer geaccordeerd worden. Klik op details voor meer info over de condities hiervan. (reeds beschikbaar in 1.49 service pack 6)

DocView.aspx?DocumentID={802a8051-2214-4f86-90b5-491fa83d300e}
Financieel Financieel Vervaldatum In het lijstscherm van inkoopfacturen en van accorderen is de vervaldatum van de inkoopfactuur toegevoegd.

Financieel Financieel Inkoopfacturen In het invoervenster van inkoopfacturen is in het projectselectievenster een gerelateerde tabel voor projectleider toegevoegd.

Financieel Financieel Verwerken Financieel Opgelost: In de journaalposten werd van de omschrijving van boekingen alleen de eerste 40 tekens overgenomen.

Facturen Facturen Digitale facturen In release 1.50 is het mogelijk digitale verkoopfacturen, naast de formaten van de Ketenstandaard Bouw en Techniek, aan te maken in het UBL-formaat. Exact AEC ondersteunt de Simpler invoicing formaten 1.2 en 2.0.

DocView.aspx?DocumentID={adef85bb-e347-4211-b943-42b16d02c87f}
Facturen Facturen Bijlagen In het selectievenster van de factuurbijlagen is in het filter gerelateerde tabel ‘Alleen factuurproject’ toegevoegd, waarmee er voor gezorgd kan worden dat alleen documenten gekoppeld aan het project van de factuur getoond worden.

Facturen Facturen Afdrukken facturen Opgelost: Bij trage systemen gaf het samenvoegen van de PDF-bijlagen soms een foutmelding.
Facturen Facturen Aanmaken facturen Het selectievenster van werkbonboekingen bij aanmaken facturen via tabblad "Werkbonnen" bevat geen werkbonnen meer met status "Financieel afgesloten" of hoger.
Service Service Standaard uursoort Bij de werkbonsoort kan een uursoort gekoppeld worden die de algemene standaard uursoort overruled bij het aanmaken van een nieuwe verbruiksregel.

DocView.aspx?DocumentID={12cf88b1-a89b-4c1f-b1f6-d53096c1e430}
Service Service Statusdatum werkbon Vanaf release 1.50 worden de datum en tijd van de laatste statuswijziging van de werkbon automatisch vastgelegd.

DocView.aspx?DocumentID={36c709a4-fa2f-450b-a9fd-c9bbece744ac}
Service Service Werkbon in Synergy Er zijn toegangsrechten toegevoegd om de werkbonsoort, werkinstructie en opmerkingen te mogen wijzigen als de werkbon in behandeling is in Synergy.

DocView.aspx?DocumentID={99b0b604-0ba8-4eea-8e68-328e76e67d09}
Service Service Contracten Opgelost: het leegmaken van de hoofdgroep van een contractregel gaf een foutmelding bij vastleggen
Documenten Documenten Project, relatie en inkoopfactuur In het lijstscherm van de documentenmodule en op het documententabblad van de relatie- en projectkaart zijn gerelateerde tabellen voor projecten, relaties en inkoopfacturen toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={97a5cc40-dbc4-4f9b-b622-d546f560340d}
Integratie Globe koppeling Globe koppeling Het KvK-nummer wordt nu ook uitgewisseld naar Globe.
Integratie Globe koppeling Globe koppeling Opgelost: De Globe koppeling maakte bij importeren vanuit Exact Globe naar Exact AEC een tijdelijk bestand aan in de map 'C:\Program Files (x86)\Exact AEC\AECGL2K3'.
Integratie Synergy integratie Projecten Opgelost: Bij projecten aangemaakt door Synergy met bewakingsmethode "Hoofdgroepen" werden de projectbewakingscodes niet aangemaakt.
Integratie Synergy integratie Service management Er is een toegangsrecht genaamd “Vrijgeven Synergy werkbon” toegevoegd aan de module “Bonnen" waarmee het mogelijk wordt om naast Beheerder ook andere gebruikers de optie “Vrijgeven Synergy werkbon” beschikbaar te stellen. Standaard staat deze optie uit bij de gebruikers.
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.235.700
 Assortment:  Date: 24-01-2022
 Release: 1.50  Attachment:
 Disclaimer