One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.50

Untitled 1

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.50 ten opzichte van de voorgaande release.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks (details) om de gedetailleerde uitleg te lezen.


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d

 

Service pack 1:
3 mei 2021-->
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Algemeen Releasedatum Exact AEC release 1.50 is gepland voor oktober 2021.
Algemeen Algemeen Wissen rapporten In het printerdialoog kunnen nu ook niet-systeemrapporten gewist (en vervangen) worden die gebruikt zijn in facturen of inkoopcontracten. DocView.aspx?DocumentID={e48cc215-c101-4d2c-a9ab-0d06f20a9112}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Systeemeisen Exact AEC Een overzicht van de systeemeisen voor Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={073eb71b-ec49-476b-9704-1da532fd4a1a}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Release notes per release Klik op details voor een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={28685038-b7f0-4416-8f0e-1bee07f37a5a}
Relaties Relaties Relatienaam De veldlengte van de naam van de relatie is vergroot naar 50 karakters. DocView.aspx?DocumentID={8df8c51e-d947-448c-aeca-3217a3057771}
Calculatie Calculatie Calculatiestatus In het lijstscherm van calculaties kan van geselecteerde calculaties de status gewijzigd worden. DocView.aspx?DocumentID={6e18d5a7-36d1-4b8f-a2c7-08023d2086e9}
Calculatie Calculatie Basis Omschrijving In Calculatie Basis is de omschrijving van de calculatieregels vergroot van 40 naar 50 tekens.
Inkoop Inkoop Pakbon aanmaken In het invoervenster van inkoopcontracten is op het tabblad Regels een optie toegevoegd om van geselecteerde inkoopregels een pakbon aan te maken.

DocView.aspx?DocumentID={8983eac9-bf4e-4eb1-b787-52294ad0a795}
Inkoop Inkoop Budget afsplitsen In het invoervenster van inkoopcontracten is op het tabblad Regels een optie toegevoegd om verdichte budgetregels af te splitsen naar afzonderlijke inkoopcontractregels.

DocView.aspx?DocumentID={0fab45b1-6ab8-4b0d-a3a8-d43d7b18f13d}
Inkoop Inkoop Inkoper Het selectievenster van de inkoper bevat nu ook werknemers uit andere administraties.
Inkoop Inkoop Inkoopcontract Opgelost: Bij het vastleggen van een inkoopcontract verscheen soms de foutmelding 'Master record missing' als er contractregels gewist waren.
Financieel Financieel Inkoopfacturen Bij een regieproject kan ingesteld worden dat bij boeken of inlezen van inkoopfacturen de boekingen niet meer doorgefactureerd mogen worden.

DocView.aspx?DocumentID={7b61b2fb-a992-41a1-9e1d-0ac4237c157c}
Financieel Financieel Inlezen factuurberichten Bij inlezen factuurberichten wordt nu ook UBL versie 2.1 ondersteund.
Financieel Financieel Inlezen factuurberichten Factuurberichten van leveranciers die volledig matchen met een pakbon hoeven niet meer geaccordeerd worden. Klik op details voor meer info over de condities hiervan. (reeds beschikbaar in 1.49 service pack 6)

DocView.aspx?DocumentID={802a8051-2214-4f86-90b5-491fa83d300e}
Financieel Financieel Vervaldatum In het lijstscherm van inkoopfacturen en van accorderen is de vervaldatum van de inkoopfactuur toegevoegd.

Financieel Financieel Inkoopfacturen In het invoervenster van inkoopfacturen is in het projectselectievenster een gerelateerde tabel voor projectleider toegevoegd.

Financieel Financieel Verwerken Financieel Opgelost: In de journaalposten werd van de omschrijving van boekingen alleen de eerste 40 tekens overgenomen.

Facturen Facturen Digitale facturen In release 1.50 is het mogelijk digitale verkoopfacturen, naast de formaten van de Ketenstandaard Bouw en Techniek, aan te maken in het UBL-formaat. Exact AEC ondersteunt de Simpler invoicing formaten 1.2 en 2.0.

DocView.aspx?DocumentID={adef85bb-e347-4211-b943-42b16d02c87f}
Facturen Facturen Bijlagen In het selectievenster van de factuurbijlagen is in het filter gerelateerde tabel ‘Alleen factuurproject’ toegevoegd, waarmee er voor gezorgd kan worden dat alleen documenten gekoppeld aan het project van de factuur getoond worden.

Facturen Facturen Afdrukken facturen Opgelost: Bij trage systemen gaf het samenvoegen van de PDF-bijlagen soms een foutmelding.
Service Service Standaard uursoort Bij de werkbonsoort kan een uursoort gekoppeld worden die de algemene standaard uursoort overruled bij het aanmaken van een nieuwe verbruiksregel.

DocView.aspx?DocumentID={12cf88b1-a89b-4c1f-b1f6-d53096c1e430}
Service Service Statusdatum werkbon Vanaf release 1.50 worden de datum en tijd van de laatste statuswijziging van de werkbon automatisch vastgelegd.

DocView.aspx?DocumentID={36c709a4-fa2f-450b-a9fd-c9bbece744ac}
Service Service Werkbon in Synergy Er zijn toegangsrechten toegevoegd om de werkbonsoort en werkinstructie te mogen wijzigen als de werkbon in behandeling is in Synergy.

DocView.aspx?DocumentID={99b0b604-0ba8-4eea-8e68-328e76e67d09}
Service Service Contracten Opgelost: het leegmaken van de hoofdgroep van een contractregel gaf een foutmelding bij vastleggen
Documenten Documenten Project, relatie en inkoopfactuur In het lijstscherm van de documentenmodule en op het documententabblad van de relatie- en projectkaart zijn gerelateerde tabellen voor projecten, relaties en inkoopfacturen toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={97a5cc40-dbc4-4f9b-b622-d546f560340d}
Integratie Globe koppeling Globe koppeling Het KvK-nummer wordt nu ook uitgewisseld naar Globe.
Integratie Globe koppeling Globe koppeling Opgelost: De Globe koppeling maakte bij importeren vanuit Exact Globe naar Exact AEC een tijdelijk bestand aan in de map 'C:\Program Files (x86)\Exact AEC\AECGL2K3'.
Integratie Synergy integratie Projecten Opgelost: Bij projecten aangemaakt door Synergy met bewakingsmethode "Hoofdgroepen" werden de projectbewakingscodes niet aangemaakt.
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.235.700
 Assortment:  Date: 05-10-2021
 Release: 1.50  Attachment:
 Disclaimer