One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC-releasenotes 1.50

Untitled 1

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in Exact AEC release 1.50 ten opzichte van de voorgaande release.

Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende modules. Klik op een module om een samenvatting van de functionele veranderingen te bekijken. Volg de hyperlinks (details) om de gedetailleerde uitleg te lezen.


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 417 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d

 

Service pack 1:
3 mei 2021-->

Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Algemeen Releasedatum Exact AEC release 1.50 is algemeen beschikbaar sinds 19 oktober 2021.
Algemeen Algemeen Wissen rapporten In het printerdialoog kunnen nu ook niet-systeemrapporten gewist (en vervangen) worden die gebruikt zijn in facturen of inkoopcontracten. DocView.aspx?DocumentID={e48cc215-c101-4d2c-a9ab-0d06f20a9112}
Algemeen Algemeen Toegangsrechten Er zijn verschillende toegangsrechten toegevoegd voor de opties in Info, Meer info en Inlezen licenties. DocView.aspx?DocumentID={8ed42164-c8ec-46b9-b2ae-5970e41ca4ae}
Algemeen Service pack 23:
21 mei 2024
Globe koppeling Deze service pack is vereist voor de koppeling met Globe+ 503. Naast de 32bits versie van Globe+ wordt vanaf release 503 ook de 64 bits versie ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={9414b95a-4a5c-4e8b-9c1f-07a500ada00c}
Algemeen Service pack 22:
9 februari 2024
Globe koppeling Opgelost: In de Globe+ koppeling werd de betalingsblokkade niet in Globe+ opgeheven indien er foutmeldingen bij journaalposten opgetreden waren. DocView.aspx?DocumentID={9414b95a-4a5c-4e8b-9c1f-07a500ada00c}
Algemeen Service pack 21:
6 december 2023
Globe koppeling Opgelost: In de Globe+ koppeling verscheen tijdens het afletteren soms een "Object reference not set to an instance of an object" foutmelding. DocView.aspx?DocumentID={9414b95a-4a5c-4e8b-9c1f-07a500ada00c}
Algemeen Service pack 21:
6 december 2023
Kopersbegeiding Opgelost: Bij het openen van een meerwerkoptie verscheen de foutmelding "u heeft geen toegang tot de kaart" indien er geen licentie voor de eenheidsprijzenmodule aanwezig was.
Algemeen Service pack 20:
8 november 2023
Globe koppeling Opgelost: In de Globe+ koppeling werd bij het afletteren de van verkoopfacturen het bedrag van niet volledige betaalde facturen verkeer berekend. DocView.aspx?DocumentID={9414b95a-4a5c-4e8b-9c1f-07a500ada00c}
Algemeen Service pack 20:
8 november 2023
Eenheidsprijzen Opgelost: Er konden dubbele factuurregels aangemaakt worden indien de btw-code van een eenheidsprijs werd gewijzigd terwijl er al productie geboekt was.
Algemeen Service pack 19:
11 sepetember 2023
Documenten In het Afdrukken dialoogvenster van de rapportage kan een document aangemaakt worden. Als men hierbij kiest voor de optie Direct openen, dan wordt het bestand nu direct als aangemaakt document geopend i.p.v. van als tijdelijk bestand, waardoor evt. gemaakte wijzigingen niet meer verloren gaan.
Algemeen Service pack 19:
11 sepetember 2023
Financieel In de module Boekingen Financieel kan Exact Globe opgestart worden. Met deze optie kan nu ook Globe+ gestart worden.
Algemeen Service pack 19:
11 sepetember 2023
Globe koppeling In de Globe+ koppeling werden inkoopfacturen niet achteraf voor betaling gedeblokkeerd nadat ze in AEC werden goedgekeurd. Dit is verbeterd.
Algemeen Service pack 18:
27 maart 2023
Service De performance van het standaard rapport ~RendementsOverzicht is sterk verbeterd. Hiervoor is een datakanaal genaamd 'BonnenTotalen' toegevoegd die geoptimaliseerd is voor performance. DocView.aspx?DocumentID={5d501c96-f98d-4e84-b420-cd94cc85e344}
Algemeen Service pack 18:
27 maart 2023
Globe koppeling Opgelost: De Globe koppeling gaf de foutmelding 'Class not registered’ indien alleen Globe+ geïnstalleerd was en niet Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={9414b95a-4a5c-4e8b-9c1f-07a500ada00c}
Algemeen Service pack 17:
2 maart 2023
Financieel Opgelost: Het accorderingsvenster werd op sommige monitoren niet goed weergegeven indien het venster gemaximaliseerd was.
Algemeen Service pack 17:
2 maart 2023
Financieel Bij het inlezen van pakbonfacturen vanuit ImageCapture wordt nu gecontroleerd of de projectcode correspondeert met het project van de pakbon. Bij een afwijking wordt het project van de pakbon overgenomen naar de boeking.
Algemeen Service pack 17:
2 maart 2023
Middelen Opgelost: Bij het aanpassen van de marges vanuit het lijstscherm van Handelsartikelen werd de nieuwe marge verdubbeld.
Algemeen Service pack 17:
2 maart 2023
Projecten Opgelost: In de rapportage vanuit het lijstscherm Projecten werd geen periodefilter op datakanaal Facturen toegepast als er voor de optie "Boekingen/facturen via periodes" gekozen was en er een "Werkbegroting t/m" ingevuld was.
Algemeen Service pack 16:
11 januari 2023
Financieel Opgelost: Het venster van accorderen inkoopfacturen gaf bij het afsluiten een foutmelding indien bij gebruikersinstellingen van de documentenmodule de optie "PDF-documenten tonen via ingebedde Browser" ingesteld stond.
Algemeen Service pack 15:
13 december 2022
Financieel De performance van de optie Totaaloverzicht uit het menu Financieel is verbeterd. Voor nog betere performance wordt geadviseerd om in een filter minimaal te filteren op boekjaar.
Algemeen Service pack 15:
13 december 2022
Service Bij het wissen van een werkbon vanuit het lijstscherm werd de status van de gekoppelde melding op "Open" gezet. Bij het wissen vanuit de werkbonkaart gebeurde dit niet. Vanaf nu wordt de meldingstatus niet meer aangepast bij verwijderen van een werkbon. Als de werkbon op de dag van aanmaak gewist wordt, wordt er nog wel een vraag gesteld om de status van de melding op "Open" te zetten. Hiermee wordt voorkomen dat bij het wissen van oude werkbonnen de gekoppelde melding heropend wordt.
Algemeen Service pack 15:
13 december 2022
Afdrukken Opgelost: In het Afdrukken dialoogvenster werd bij nieuwe rapporten het vinkje bij alternatieve bestandsdriver niet onthouden. DocView.aspx?DocumentID={8ed42164-c8ec-46b9-b2ae-5970e41ca4ae}
Algemeen Service pack 14:
17 november 2022
Globe koppeling De Globe koppeling van AEC ondersteunt nu ook Globe+. Voor meer info klik op details. DocView.aspx?DocumentID={9414b95a-4a5c-4e8b-9c1f-07a500ada00c}
Algemeen Service pack 14:
17 november 2022
Financieel Vanuit het venster van Accorderen inkoopfacturen kan nu naar elk onderdeel van AEC genavigeerd worden zonder het venster te moeten af te sluiten. DocView.aspx?DocumentID={d20d1e11-2ea0-44cc-a2c7-326b21be0348}
Algemeen Service pack 14:
17 november 2022
Documentimport Opgelost: De Documentimport add-in ondersteunde geen bestandsnamen die een komma bevatten als deze gebruikt werd voor drag & drop in AEC. Klik op details voor informatie over het installeren van de Documentimport add-in. DocView.aspx?DocumentID={de3705c1-87eb-4752-9e48-565fe7394127}
Algemeen Service pack 14:
17 november 2022
Facturen Opgelost: Het definitief maken van een digitale factuur in het DICO SALES005-formaat gaf een foutmelding als bij de debiteur bijlagen inbedden ingesteld stond.
Algemeen Service pack 14:
17 november 2022
Facturen Opgelost: Als bij het definitief maken van een factuur gekozen werd om het project gereed te melden werd de statusdatum van het project niet aangepast.
Algemeen Service pack 14:
17 november 2022
Projecten Opgelost: In de werkbegroting hadden de bedragen in tabblad Werkelijkheid geen scheidingsteken voor duizendtallen.
Algemeen Service pack 13:
26 september 2022
Financieel Het venster van de Koppelingslog laat het nu toe om naar andere onderdelen van AEC te gaan zonder het venster te hoeven sluiten. DocView.aspx?DocumentID={9febcd4f-6744-4b1d-90d9-ccd5729cf67d}
Algemeen Service pack 13:
26 september 2022
E-mail Bij het aanmaken van een nieuw e-mailbericht vanaf relatie, project, werkbon of inkoopcontract kunnen bijlagen geselecteerd worden. De volgorde in het selectievenster is nu de volgorder waarop de bijlagen aan het e-mailbericht gekoppeld worden i.p.v. volgorde op dossiernummer.
Algemeen Service pack 13:
26 september 2022
Rapportage Opgelost: Bij het aanmaken van een document van een rapportage werd de rapportnaam als documentomschrijving afgekapt op 40 karakters.
Algemeen Service pack 13:
26 september 2022
Inkoop Opgelost: Bij het aanmaken van een Word document van een inkoopcontract werden de samenvoegvelden van de contactpersoon niet gevuld. Tevens ontbraken samenvoegvelden telefoonnummers en e-mailadres van de projectleider.
Algemeen Service pack 13:
26 september 2022
Projecten Er zijn toegangsrechten toegevoegd voor projecttype, projectstatus en financieel afsluiten. DocView.aspx?DocumentID={8ed42164-c8ec-46b9-b2ae-5970e41ca4ae}
Algemeen Service pack 12:
25 augustus 2022
Financieel Als alternatief voor het downloaden van factuurberichten uit de mailserver is het nu ook mogelijk om factuurberichten te downloaden uit Outlook. DocView.aspx?DocumentID={804779f9-69c7-459f-b8a8-58291b4afb46}
Algemeen Service pack 12:
25 augustus 2022
Facturen Als alternatief voor het verzenden van verkoopfacturen via de mailserver is het nu ook mogelijk verkoopfacturen te e-mailen via Outlook. DocView.aspx?DocumentID={ac0434e9-7736-47ca-964f-8a88d188f776}
Algemeen Service pack 12:
25 augustus 2022
Relaties In het lijstscherm kan via optie Aanpassen, Status de status en blokkeringen van een selectie van relaties gewijzigd worden. Het is hier nu ook mogelijk de blokkering van de werknemer te wijzigen.
Algemeen Service pack 12:
25 augustus 2022
Globe koppeling Opgelost: Als er geen banktype "NLI" gebruikt werd, verscheen de foutmelding "Bank account number not found".
Er is tevens een herstelroutine toegevoegd voor de sporadisch optredende foutmelding "kvQuery_Administraties: Fout tijdens het openen/sluiten".
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Relaties Opgelost: In het selectievenster van relaties werd bij een filter op relatiestatus geen relaties getoond.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Boekingen In het lijstscherm van boekingen is bij gerelateerde tabel Werkbriefjes de werkbonstatus toegevoegd.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Calculatie In de rapportage van Calculatie Pro is in datakanaal Calculatieregels kolom FsCalcCodeNiv2 toegevoegd om eenvoudig het 2e niveau als paragrafen te kunnen toepassen.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Financieel Opgelost: Vanuit het lijstscherm van een inkoopdagboek kon een inkoopfactuur niet verwijderd worden indien deze gekoppeld was aan een werkbon.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Financieel Opgelost: Het automatisch downloaden van factuurberichten uit e-mails vond niet plaats als bij een leverancier een eerder ingevulde GLN weer leeggemaakt was.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Financieel Opgelost: Inlezen van factuurberichten in het DICO 005 formaat afkomstig van Z Factuur of van Leeuwbouw was niet mogelijk.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Projecten In de rapportage van het lijstscherm van projecten is datakanaal OpbrengstBoekingenPerProject toegevoegd. Dit datakanaal is identiek aan datakanaal BoekingenPerProject, maar er wordt gefilterd op de opbrengstboekdatum i.p.v. kostenboekdatum.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Projecten Opgelost: Ingeval van Synergy documentintegratie werd op het tabblad documenten op de projectkaart niet de Synergy pagina geopend bij Ctrl+R (Document direct openen).
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Projecten Bij het afdrukken van werkbegroting wordt bij het aanmaken van een document van het rapport automatisch gekoppeld aan het project.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Inkoop In het lijstscherm van pakbonnen is een gerelateerde tabel Inkoopcontracten toegevoegd waarmee de contractcode, waaraan de pakbon gekoppeld is, getoond kan worden.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Facturen Opgelost: Het aanmaken van regiefacturen gaf een foutmelding indien in de sorteerset de werknemersnaam (CSNAAM) gebruikt werd en de werknemersnaam een ' teken bevatte.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Service Opgelost: Bij het aanmaken van boekingen voor verbruiksregels werd niet automatisch de juiste bewakingscodes ingevuld indien bij het project van de werkbon als bewakingsmethode Hoofdgroepen ingesteld stond.
Algemeen Service pack 11:
22 juli 2022
Service Opgelost: Als vanuit een werkbon een project geopend werd dat financieel afgesloten was, verscheen er na het verlaten van de projectkaart een foutmelding dat de projectcode ongeldig was.
Algemeen Service pack 10:
1 juni 2022
Financieel Opgelost: In Memoriaal, Kas en Bank kon een gekoppeld document niet meer geopend worden als de boeking verwerkt was. Tevens kunnen deze documenten ingezien worden vanaf tabblad Boekingen op de projectkaart, vanuit de werkbegroting en vanuit het lijstscherm van module Boekingen. DocView.aspx?DocumentID={45d9c409-82de-4bc1-865b-74437be84cbe}
Algemeen Service pack 10:
1 juni 2022
Financieel Opgelost: Bij Kas en bankboekingen konden inactieve debiteuren en crediteuren geselecteerd worden.
Algemeen Service pack 10:
1 juni 2022
Financieel Opgelost: Bij inlezen factuurberichten werden van de e-mails van Concordia de bijlagen niet gedownload.
Algemeen Service pack 10:
1 juni 2022
Facturen Bij herversturen van een factuur kan aangegeven worden als er ook een kopie naar het BCC-adres van de mailbox gestuurd moet worden.
Algemeen Service pack 9:
3 mei 2022
Projecten Opgelost: In de modules Calculaties, Offertes en Planningen toonde het selectievenster van projecten geen deelprojecten.
Algemeen Service pack 8:
20 april 2022
Projecten Opgelost: Bij het aanmaken van een termijn werd bij bewakingsmethode "Hoofdgroepen" niet standaard bewakingscode "9 - Opbrengsten" gevuld. Bij andere bewakingsmethodes wordt bij een nieuwe termijn de bewakingscode geïnitialiseerd met de vorige gebruikte bewakingscode.
Algemeen Service pack 8:
20 april 2022
Financieel Opgelost: Bij inlezen van factuurberichten in UBL-formaat verscheen er een foutmelding indien het Btw-nummer punten bevatte. Ook werd bij sommige UBL-varianten het Btw-percentage niet herkend.
Algemeen Service pack 8:
20 april 2022
Facturen Opgelost: Bij verzamelfacturen bevatte de conceptdatum geen tijdsaanduiding, terwijl deze bij andere factuurtypes bestaat uit datum en tijd.
Algemeen Service pack 8:
20 april 2022
Facturen Bij het verwijderen van conceptfacturen wordt nu een bevestigingsvraag gesteld. Ook kan het wissen van conceptfacturen voor afgeschermd worden d.m.v. een toegangsrecht.
Algemeen Service pack 8:
20 april 2022
Middelen Opgelost: Bij Inlezen artikelenberichten GS1 werden de handelsartikelstatussen Inlopend, Uitlopend en Vervallen niet herkend en op status Actief gezet. Ook is het nu mogelijk om de ingangsdatum voor vandaag in stellen.
Algemeen Service pack 8:
20 april 2022
Calculatie Opgelost: In de calculatie-eigenschappen, tabblad Middelen werd de status van geselecteerde handelsartikelen pas getoond nadat de calculatie opnieuw geopend werd.
Algemeen Service pack 8:
20 april 2022
Relaties Bij het selectief aanpassen de status van relaties kan ook de blokkering van debiteur of crediteur of betalingsblokkering gezet worden.
Algemeen Service pack 8:
20 april 2022
Stamgegevens Opgelost: In de stamgegevens van module Middelen Plus was tabel projectsituaties niet zichtbaar.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Facturen Bij de selectie van bijlagen bij facturen voor servicebonnen kan nu eenvoudig documenten van de betreffende werkbonnen geselecteerd worden via de gerelateerde tabel "Alleen factuurproject/werkbon". Bovendien is het in het documentselectieventer mogelijk om gerelateerde inkoopfactuurgegevens te tonen.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Inkoop Na het afdrukken van een rapport van een pakbon met status concept wordt de vraag gesteld om de pakbon definitief te maken.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Financieel Opgelost: Inlezen factuurberichten gaf een foutmelding indien een artikelcode een %-teken bevatte.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Financieel Opgelost: Als bij een projectgroep verdichte AK ingesteld stond werd soms bij verwerken Financieel de AK niet geboekt als bij verwerking gekozen werd voor één bepaald dagboek.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Financieel Opgelost: Bij het omboeken van een inkoopcontract in afwijkende valuta werd het valutabedrag van de boekingsregel foutief omgerekend naar de valuta van het memoriaal dagboek.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Projecten In de rapportage van het lijstscherm van projecten is in datakanaal BoekingenPerProject de kostenboekingscode toegevoegd.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Projecten Opgelost: Bij verwerken OHW werden de POC-boekingen niet tegen geboekt als het POC saldo van kosten en opbrengsten 0 was.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Projecten In het POC venster wordt indien men daar gebruik van maakt ook A.K. berekend over nog te boeken inkoop en de prognose uit de werkbegroting.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Projecten Opgelost: In de werkbegroting werd een inkoopcontract niet meer als openstaand meegeteld als een periode geselecteerd werd die lag voor de periode van de inkoopfactuur.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Projecten In de werkbegroting worden in het selectievenster van leveranciers alleen nog die relaties getoond die crediteur zijn.
Algemeen Service pack 7:
24 maart 2022
Rapportage Vanuit het afdrukken dialoogvenster kan de rapportuitvoer als document aangemaakt worden. Via het rechter muismenu op de documentcategorie kan er een standaard documentcategorie vastgelegd worden voor de documenten die aangemaakt worden van dit rapport. DocView.aspx?DocumentID={6ec11053-08c1-46aa-8891-f3f1b63cc672}
Algemeen Service pack 6:
21 februari 2022
Inkoop Opgelost: Het openen van tabblad Inkoop vanaf de projectkaart gaf een foutmelding bij een basis of plus licentie.
Algemeen Service pack 6:
21 februari 2022
Financieel Opgelost: De memoriaalboeking van omboeken inkoopcontract was soms uit evenwicht als er meerdere regels omgeboekt werden.
Algemeen Service pack 6:
21 februari 2022
Financieel Opgelost: Als er bij omboeken inkoopcontract een pakbon geselecteerd werd, verscheen onterecht de foutmelding "U mag slechts 1 regel selecteren bij het omboeken".
Algemeen Service pack 6:
21 februari 2022
Financieel Opgelost: Bij het inlezen van factuurberichten uit Scan Sys werd de koppeling naar een pakbonregel soms niet ingelezen.
Algemeen Service pack 6:
21 februari 2022
Projecten Opgelost: Als er in de werkbegroting voor de valuta van de opdrachtgever gekozen werd, werden de rekenkolommen niet omgerekend.
Algemeen Service pack 6:
21 februari 2022
Facturen Opgelost: Bij gebruik van twee monitoren werden sommige dialoogvensters deels in het ene en deels in het andere scherm geopend.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Filters Opgelost: Als in een tabel via de kolomkoppen een filter gemaakt was, werd dat filter ook nog toegepast indien men in het rechter muismenu op de kolomkoppen de optie "Filteren" uitgezet had.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Projecten Bij het financieel afsluiten van projecten wordt gecontroleerd op nog vrij te vallen onderhanden werk. Deze controle is uitgebreid met een controle op nog openstaande POC boekingen.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Middelen Opgelost: Bij het aanmaken van een nieuw uurloon bij een functie verdween de cursor wanneer men navigeerde naar het veld voor intern uurloon.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Werkbegroting Bij de invoer van een toegestaan bedrag wordt het toegestaan percentage berekend op basis van het budget. Vervolgens wordt het toegestane bedrag herberekend op basis van het percentage. Door afronding van het percentage op decimalen week het herberekende bedrag vaak af van het ingevoerde. Deze afwijking wordt nu voorkomen door het toegestaan percentage niet meer af te ronden.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Synergy integratie Opgelost: Indien in AEC ingesteld was dat de boekingscode bepaald moet worden op basis van afdelingen, werd dit niet toegepast op urenboekingen afkomstig uit de Synergy uren app bij werknemers uit een andere administratie.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Toegang Bij het kopiëren van instellingen van een gebruiker kunnen niet actieve gebruikers nu uitgefilterd worden.
Algemeen Service pack 5:
24 januari 2022
Boekingen Opgelost: In de A-lijn gaf rapport "~uren per project per medewerker" een foutmelding.
Algemeen Service pack 4:
22 december 2021
Relaties In het lijstscherm van Relaties algemeen zijn de kolommen voor kenmerken en categorieën verwijderd i.v.m. de performance en mogelijke geheugenissues bij het opvragen van veel data. Er kan wel gefilterd worden op kenmerken en categorieën.
Algemeen Service pack 4:
22 december 2021
Projecten De performance van het POC venster is verbeterd. Tevens zijn er twee rapporten toegevoegd met de POC boekingen per project.
Algemeen Service pack 4:
22 december 2021
Projecten Opgelost: Bij het aanmaken van een deelproject werd niet de kostendrager van het hoofdproject vastgelegd wanneer dit wel in de projectgroep ingesteld was.
Algemeen Service pack 4:
22 december 2021
Globe koppeling In de E-salaris koppeling worden de spaties achter de werknemersnamen verwijderd.
Algemeen Service pack 3:
6 december 2021
Financieel Opgelost: Soms verschenen er "Ongeldige bewerking" en "Component already exists" foutmeldingen tijdens het accorderen van inkoopfacturen.
Algemeen Service pack 3:
6 december 2021
Facturen Opgelost: Sinds oktober werden e-mails soms niet verstuurd door Office365.
Algemeen Service pack 2:
19 november 2021
Inkoop Opgelost: Bij het aanmaken van een pakbon verscheen een foutmelding indien de contractregel geen eenheidscode had.
Algemeen Service pack 2:
19 november 2021
Financieel Opgelost: Bij het multiselect accorderen van een reeks geselecteerde inkoopfacturen verscheen een foutmelding.
Algemeen Service pack 1:
27 oktober 2021
Facturen Bij het verzenden van de factuur via e-mail wordt een eventuele foutmelding die in het logbestand toegevoegd is, getoond met de vraag om het definitief maken van de factuur te annuleren.
Algemeen Service pack 1:
27 oktober 2021
Boekingen In het boekingenvenster is bij de verborgen kolommen de zoekcode van het project toegevoegd.
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Systeemeisen Exact AEC Een overzicht van de systeemeisen voor Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={073eb71b-ec49-476b-9704-1da532fd4a1a}
Algemeen Gerelateerde onderwerpen Release notes per release Klik op details voor een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact AEC. DocView.aspx?DocumentID={28685038-b7f0-4416-8f0e-1bee07f37a5a}
Relaties Relaties Relatienaam De veldlengte van de naam van de relatie is vergroot naar 50 karakters. DocView.aspx?DocumentID={8df8c51e-d947-448c-aeca-3217a3057771}
Projecten Projecten Werkbegroting In Projecten Pro wordt de werkbegroting verzameld van de hoofd- en deelprojecten. De aanneemsom in het werkbegrotingsvenster is nu ook de optelling van de aanneemsommen van hoofd- en deelprojecten.
Projecten Projecten Werkbegroting In de werkbegroting kan de kolom Notities nu in elke kolomgroep geplaatst worden.

Projecten Projecten Aanmaken deelprojecten De performance van aanmaken deelproject met overnemen gegevens van hoofdproject is verbeterd.
Projecten Projecten Tabblad Documenten Op tabblad Documenten van de projectkaart is in het rechter muismenu een optie toegevoegd om geselecteerde documenten van het hoofdproject te koppelen aan deelprojecten.

Projecten Projecten Tabblad Boekingen Op het tabblad Boekingen van de projectkaart is een gerelateerde tabel voor kostenboekingscodes toegevoegd.

Projecten Projecten Deelproject koppelen Er is een toegangsrecht toegevoegd om achteraf een deelproject te kunnen koppelen of ontkoppelen. DocView.aspx?DocumentID={5231f488-13fc-4d6e-8f93-33d9c346974c}
Calculatie Calculatie Calculatiestatus In het lijstscherm van calculaties kan van geselecteerde calculaties de status gewijzigd worden.

DocView.aspx?DocumentID={6e18d5a7-36d1-4b8f-a2c7-08023d2086e9}
Calculatie Calculatie Plus/Pro Import CUF In importeren CUF is een controle toegevoegd als er door afrondingen in eenheidsprijzen substantiële verschillen onstaan. Hiervan wordt een melding gemaakt en gecorrigeerd door het aantal te wijzigen in 1 en de prijs te vullen met het totaalbedrag.
Calculatie Calculatie Basis Omschrijving In Calculatie Basis is de omschrijving van de calculatieregels vergroot van 40 naar 50 tekens.
Inkoop Inkoop Pakbon aanmaken In het invoervenster van inkoopcontracten is op het tabblad Regels een optie toegevoegd om van geselecteerde inkoopregels een pakbon aan te maken.

DocView.aspx?DocumentID={8983eac9-bf4e-4eb1-b787-52294ad0a795}
Inkoop Inkoop Budget afsplitsen In het invoervenster van inkoopcontracten is op het tabblad Regels een optie toegevoegd om verdichte budgetregels af te splitsen naar afzonderlijke inkoopcontractregels.

DocView.aspx?DocumentID={0fab45b1-6ab8-4b0d-a3a8-d43d7b18f13d}
Inkoop Inkoop Aanmaken Word document In het invoervenster van inkoopcontracten is een optie toegevoegd voor het aanmaken van een Word document. DocView.aspx?DocumentID={a601ee84-fc5a-47ac-a71a-e59fd16b335c}
Inkoop Inkoop Inkoper Het selectievenster van de inkoper bevat nu ook werknemers uit andere administraties.
Inkoop Inkoop Inkoopcontract Opgelost: Bij het vastleggen van een inkoopcontract verscheen soms de foutmelding 'Master record missing' als er contractregels gewist waren.
Inkoop Inkoop Kopieren van hoofdcontract Bij het koppelen van een hoofdcontract bij een nieuw inkoopcontract kunnen gegevens gekopieerd worden. DocView.aspx?DocumentID={ddbfeb19-6ee2-4e92-b612-01ad4b5dcb14}
Financieel Financieel Inkoopfacturen Bij een regieproject kan ingesteld worden dat bij boeken of inlezen van inkoopfacturen de boekingen niet meer doorgefactureerd mogen worden.

DocView.aspx?DocumentID={7b61b2fb-a992-41a1-9e1d-0ac4237c157c}
Financieel Financieel Inlezen factuurberichten Bij inlezen factuurberichten wordt nu ook UBL versie 2.1 ondersteund.
Financieel Financieel Inlezen factuurberichten Factuurberichten van leveranciers die volledig matchen met een pakbon hoeven niet meer geaccordeerd worden. Klik op details voor meer info over de condities hiervan. (reeds beschikbaar in 1.49 service pack 6)

DocView.aspx?DocumentID={802a8051-2214-4f86-90b5-491fa83d300e}
Financieel Financieel Vervaldatum In het lijstscherm van inkoopfacturen en van accorderen is de vervaldatum van de inkoopfactuur toegevoegd.

Financieel Financieel Inkoopfacturen In het invoervenster van inkoopfacturen is in het projectselectievenster een gerelateerde tabel voor projectleider toegevoegd.

Financieel Financieel Verwerken Financieel Opgelost: In de journaalposten werd van de omschrijving van boekingen alleen de eerste 40 tekens overgenomen.

Financieel Financieel E-mail accorderingsvenster Opgelost: Bij het aanmaken van e-mail vanuit het accorderingsvenster werd niet automatisch de pdf als bijlage toegevoegd indien bij het documenttype de extensie in kleine letters ingevuld was.
Facturen Facturen Digitale facturen In release 1.50 is het mogelijk digitale verkoopfacturen, naast de formaten van de Ketenstandaard Bouw en Techniek, aan te maken in het UBL-formaat. Exact AEC ondersteunt de Simpler invoicing formaten 1.2 en 2.0.

DocView.aspx?DocumentID={adef85bb-e347-4211-b943-42b16d02c87f}
Facturen Facturen Bijlagen In het selectievenster van de factuurbijlagen is in het filter gerelateerde tabel ‘Alleen factuurproject’ toegevoegd, waarmee er voor gezorgd kan worden dat alleen documenten gekoppeld aan het project van de factuur getoond worden.

Facturen Facturen Multi-user facturen Als in dezelfde administratie met meerdere gebruikers gelijktijdig facturen definitief gemaakt worden, kunnen er onderlinge wachttijden ontstaan. Om deze wachttijden te voorkomen is een systeeminstelling genaamd "Multi-user facturen" toegevoegd. DocView.aspx?DocumentID={d0fc06ec-00c1-452a-8e32-e896f35f5eab}
Facturen Facturen Afdrukken facturen Opgelost: Bij trage systemen gaf het samenvoegen van de PDF-bijlagen soms een foutmelding.
Facturen Facturen Aanmaken facturen Het selectievenster van werkbonboekingen bij aanmaken facturen via tabblad "Werkbonnen" bevat geen werkbonnen meer met status "Financieel afgesloten" of hoger. In het selectievienster van boekingen op tabblad Regie is de gerelateerde tabel Werkbriefsoorten toegevoegd.
Service Service Standaard uursoort Bij de werkbonsoort kan een uursoort gekoppeld worden die de algemene standaard uursoort overruled bij het aanmaken van een nieuwe verbruiksregel.

DocView.aspx?DocumentID={12cf88b1-a89b-4c1f-b1f6-d53096c1e430}
Service Service Statusdatum werkbon Vanaf release 1.50 worden de datum en tijd van de laatste statuswijziging van de werkbon automatisch vastgelegd.

DocView.aspx?DocumentID={36c709a4-fa2f-450b-a9fd-c9bbece744ac}
Service Service Werkbon in Synergy Er zijn toegangsrechten toegevoegd om de werkbonsoort, werkinstructie en opmerkingen te mogen wijzigen als de werkbon in behandeling is in Synergy.

DocView.aspx?DocumentID={99b0b604-0ba8-4eea-8e68-328e76e67d09}
Service Service Contracten Opgelost: het leegmaken van de hoofdgroep van een contractregel gaf een foutmelding bij vastleggen
Service Service Werkboncode In het werkbonvenster wordt bij het vastleggen nu gecontroleerd of de werkboncode uniek is in de huidige administratie.
Service Service Quick-print De memovelden van de werkbonnen bevatten Rich Text codering indien ze vanuit het lijstscherm met Quick-print werden afgedrukt of geëxporteerd
Documenten Documenten Project, relatie en inkoopfactuur In het lijstscherm van de documentenmodule en op het documententabblad van de relatie- en projectkaart zijn gerelateerde tabellen voor projecten, relaties en inkoopfacturen toegevoegd.

DocView.aspx?DocumentID={97a5cc40-dbc4-4f9b-b622-d546f560340d}
Documenten Documenten Performance De performance van het openen van de documentenkaart is verbeterd.
Documenten Documenten Loskoppelen Op de documenttabbladen van de project- en relatiekaart is het nu mogelijk d.m.v. de optie "Verwijderen" meerdere geselecteerde documenten in één keer los te koppelen.d.
Integratie Globe koppeling Globe koppeling Het KvK-nummer wordt nu ook uitgewisseld naar Globe.
Integratie Globe koppeling Globe koppeling Opgelost: De Globe koppeling maakte bij importeren vanuit Exact Globe naar Exact AEC een tijdelijk bestand aan in de map 'C:\Program Files (x86)\Exact AEC\AECGL2K3'.
Integratie Synergy integratie Projecten Opgelost: Bij projecten aangemaakt door Synergy met bewakingsmethode "Hoofdgroepen" werden de projectbewakingscodes niet aangemaakt.
Integratie Synergy integratie Service management Er is een toegangsrecht genaamd “Vrijgeven Synergy werkbon” toegevoegd aan de module “Bonnen" waarmee het mogelijk wordt om naast Beheerder ook andere gebruikers de optie “Vrijgeven Synergy werkbon” beschikbaar te stellen. Standaard staat deze optie uit bij de gebruikers. DocView.aspx?DocumentID={8ed42164-c8ec-46b9-b2ae-5970e41ca4ae}
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.235.700
 Assortment:  Date: 21-05-2024
 Release: 1.50  Attachment:
 Disclaimer