One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-WMS - Schakelen tussen adviesregels

Introductie

Dit document geeft uitleg over de E-WMS functionaliteit voor het automatisch schakelen naar de juiste adviesregel, zoals beschikbaar vanaf product update 409 (tevens beschikbaar gemaakt in product update 408).

Uitleg

Bij het picken van een verkooporder, productiemateriaal of een aanvulorder was het reeds mogelijk om af te wijken van het gegenereerde pickadvies. Het was mogelijk om te picken van een andere locatie, een andere batch of een andere SKU.

Of het afwijken van het pickadvies (locatie, serie-/batchnummer of SKU nummer) is toegestaan, is afhankelijk van de handterminal instelling 'Advies verplicht', voor ieder proces.

Bij het afwijken van het advies, en het eerst picken van een andere batch of SKU nummer, paste E-WMS het advies echter niet aan. U pickte batch B voor de adviesregel voor batch A, en de adviesregel voor batch B zou nog steeds open staan om later te worden gepickt. Dit kan zorgen voor onduidelijke situaties of 'voorraad gereserveerd' meldingen.

In product update 409 (tevens beschikbaar gemaakt in product update 408), schakelt E-WMS, in de volgende situaties, over naar een andere adviesregel wanneer wordt afgeweken van het advies:

 • het gescande serie-/batchnummer of SKU nummer is geadviseerd in een andere  (nog open) adviesregel
 • die andere adviesregel is voor dezelfde orderregel (= verkooporder regelnummer, of productiemateriaal regel, etc) het de huidige actieve adviesregel
 • die andere adviesregel is voor dezelfde locatie als de huidige adviesregel
 • 'omslagpunt' is uitgeschakeld (het schakelen tussen de adviesregels wordt niet ondersteund wanneer omslagpunt is ingeschakeld)
 • de handterminal instelling 'Advies verplicht' is uitgevinkt.

Bijzonderheden voor het schakelen tussen adviesregels:

 • de 'volgende' adviesregel die wordt getoond nadat de juiste adviesregel is geselecteerd en gepickt, is de eerste regel die zou worden gepickt nadat 'automatisch geselecteerde' adviesregel.
  Wanneer deze automatisch geselecteerde' adviesregel de laatste adviesregel is, dan wordt de eerste adviesregel getoond.
     
 • wanneer u de melding 'Waarde anders dan advies' ('Value different from advice ..') ziet, betekent dit dat er NIET is overgeschakeld tussen adviesregels, en dat u nog steeds afwijkt van het advies.
  Dit kan het geval zijn wanneer de 'gevonden' adviesregel betrekking heeft op een andere locatie, of een andere orderregel, of wanneer omslagpunt is ingeschakeld.
Voorbeeld scenario 1: een andere batch picken      
         
oude situatie        
Er wordt verwacht dat u batch 1 pickt Maar batch 3 is beter toegankelijk en wordt daarom eerst gescand dit resulteert in deze waarschuwing het aantal bevestigen ... en een foutmelding omdat batch 3 is gereserveerd voor een andere adviesregel
         
nieuwe situate        
Er wordt verwacht dat u batch 1 pickt Maar batch 3 is beter toegankelijk en wordt daarom eerst gescand WMS schakelt nu over naar de adviesregel voor batch 3, het aantal kan worden opgegeven .... ... en de volgende adviesregel wordt getoond  
 
         
         
         
Voorbeeld scenario 2: een andere SKU picken      
         
oude situatie        
Advies om SKU ..34 eerst te picken maar SKU ..72 is beter bereikbaar, en wordt daarom eerst gepickt en gescand Waarschuwingsmelding: en vervolgens een foutmelding, omdat 
SKU ..72 is gereserveerd voor een andere adviesregel:
 
 
         
nieuwe situatie      
Na de wijziging, waarbij WMS automatisch overschakelt naar de juiste adviesregel      
         
Advies om SKU ..34 eerst te picken maar SKU ..58 is beter bereikbaar, en wordt daarom eerst gepickt en gescand en SKU ..58 is reeds gepickt, en de volgende adviesregel wordt getoond (de volgende regel na de adviesregel voor SKU ..58)    
   
         

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.261.432
 Assortment:  Date: 15-04-2015
 Release: 409  Attachment:
 Disclaimer