One moment please...
 
Exact Globe   
 

Release Notes Exact Globe Next Product Update 422

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 422 ten opzichte van voorgaande release. Voordat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de administraties en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt. 


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 422 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen   Mogelijk om licenties voor meerdere wetgevingen bij te werken In voorgaande releases was het niet mogelijk om licenties voor meerdere wetgevingen bij te werken. Vanaf deze product update is dit aangepast en licenties voor meerdere wetgevingen kunnen nu succesvol worden bijgewerkt DocView.aspx?DocumentID={5a151afd-9788-44b9-a9ec-2c477ade0fa4}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2022 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2022 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={5c18bafa-1642-4e5e-8ef2-7a6579d2258b}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Meerdere artikelen koppelen aan OSS btw-codes Door deze verbetering kunt u meerdere artikelen koppelen aan een OSS btw-code. DocView.aspx?DocumentID={56b880d1-fe42-4e48-8eaf-27febb2eb119}&NoHeader=1&NoSubject=1
Cash flow   Verbetering bij het toewijzen voor de CAMT.53 en CAMT.54 formaten Voor afschriften in het CAMT.53 en CAMT.54 formaat is de functie voor het automatisch toewijzen verbeterd. DocView.aspx?DocumentID={c179941f-1cf8-4206-b0f2-31973b5f49cd}&NoHeader=1&NoSubject=1
Cash flow   Binnenlandse en buitenlandse betalingen in PCN-formaat worden ondersteund voor de RBC en MCB Bank in de Nederlandse Antillen Vanaf deze product update zijn er verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de MCB bank en de RBC Royal bank in de Nederlandse Antillen. DocView.aspx?DocumentID={a106d0b6-63f9-490a-81a2-fae85fd8cbd8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Order ICL-functionaliteit Functionaliteit Intercompany Logistics (ICL) geeft nu de pagina Voorraad weert Als je voorheen geen inloggeschiedenis had op een computer met het WMS-systeem, kreeg je een foutmelding te zien als je op de knop Voorraad klikte via Order > Invoer > Verkooporders. Hierdoor kon je de pagina Voorraad niet openen om de voorraad in een magazijn in te zien. Dit is nu opgelost: je krijgt geen foutmelding meer te zien nadat je de meest recente update hebt geïnstalleerd. Je kunt nu de pagina Voorraad bekijken, doordat de inloggegevens van de gebruiker die zijn ingesteld in het magazijnonderhoud aan jou worden overgedragen wanneer je probeert in te loggen bij de ICL-functionaliteit. DocView.aspx?DocumentID={cd70262a-f8c9-48e8-bbe4-ed85d209c94f}&NoHeader=1&NoSubject=1
Cash flow   Verbeteringen voor Single Euro Payments Area (SEPA) betalingsbestanden In deze update hebben we verbeteringen doorgevoerd zodat je makkelijker SEPA-betalingsbestanden met de juiste gegevens kunt genereren. DocView.aspx?DocumentID={90d0ef70-e085-426a-b386-dbe1359afc0b}&NoHeader=1&NoSubject=1
CMDM   Btw-nummer voor afleveradres opgeven in een CMDM-omgeving Vanaf nu is het mogelijk om in een CMDM-omgeving het btw-nummer van de debiteur op te geven in het onderhoud van het afleveradres. DocView.aspx?DocumentID={3b974b1c-55cf-462e-ac82-b9f611cbde70}&NoHeader=1&NoSubject=1
ELIS   Extra controles in Exact Lightweight Integration Server (ELIS) bij het verbinden met Exact Purchase to Pay (P2P) In deze product-update hebben we het endpoint voor Exact Purchase to Pay (P2P) en bijbehorende functionaliteiten verbeterd door validatie van toegangsgegevens toe te voegen. DocView.aspx?DocumentID={95ae93d0-ac47-491e-9025-813d06f2bd91}&NoHeader=1&NoSubject=1
ELIS   Verbeterde synchronisatie voor Exact Purchase to Pay Als onderdeel van doorlopende verbeteringen hebben we de synchronisatie tussen Exact Globe Next (EGN) en Exact Purchase to Pay (P2P) verbeterd. DocView.aspx?DocumentID={a1b034db-aaa6-4551-a4f2-13b6caf0a593}&NoHeader=1&NoSubject=1
Factuur   Intrastat-aangifte toont de waarden van het hoofdartikel van een stuklijst Er is een verbetering doorgevoerd met betrekking tot de Intrastat-aangifte voor stuklijsten. DocView.aspx?DocumentID={b9bcc1b0-4dcc-48fd-8c05-efb83d346228}&NoHeader=1&NoSubject=1
Factuur   Uw ref. voor inkoopfacturen beschikbaar in het Intrastat-scherm Voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het Intrastat-scherm, is het nu mogelijk om de kolom Inkoopfactuur (Uw ref.) toe te voegen DocView.aspx?DocumentID=%7b857cd9c2-2706-4ab5-b3f9-bd1d47bb95a9%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Factuur   Wijzigingen in de INSTRASTAT-aangifte voor 2022 Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de INTRASTAT-aangifte. DocView.aspx?DocumentID={438a0d6d-c7f5-46ca-891d-4958c40c9007}&NoHeader=1&NoSubject=1
Factuur   Bijgewerkte Intrastat Transactie A2 codes Vanaf deze product update hebben we verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de Transactie A2 code voor het aangifteformaat voor 2022. DocView.aspx?DocumentID={0cf84f8b-6122-4366-891c-a6ade4b45f34}&NoHeader=1&NoSubject=1
Purchase to Pay Algemeen Splits G-rekening bedrag bij het synchroniseren van inkoopfacturen van Exact Purchase to Pay naar Exact Globe Next Er is een verbetering doorgevoerd met betrekking tot de synchronisatie van de betalingsgegevens van inkoopfacturen tussen Exact Purchase to Pay (P2P) en Exact Globe Next (EGN). DocView.aspx?DocumentID={0c224b58-8235-4211-857e-6b70271d02d8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Purchase to Pay Algemeen Verbeterde synchronisatie van de bankrekeningen van leveranciers in Exact Purchase to Pay De Exact Purchase to Pay oplossing biedt gebruikers de mogelijkheid om de bankrekeninggegevens van leveranciers uit te wisselen tussen Exact Globe Next en Exact Purchase to Pay. Er zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de synchronisatie van bankrekeningen. DocView.aspx?DocumentID={1ce8e6b7-15ad-41c2-aea7-d9548dee8fb8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Purchase to Pay Algemeen Verbetering met betrekking tot de synchronisatie van nieuwe berichten voor Exact purchase to Pay Wanneer de synchronisatie wordt uitgevoerd en er nog bestaande records in behandeling zijn in de wachtrij worden de nieuwe records niet opgehaald uit P2P. DocView.aspx?DocumentID={a725fc7f-20ca-4ad1-a090-e8f1c1c02e77}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Csv-bestand voor pensioenaangifte van piekarbeiders aanmaken Het is nu mogelijk om een csv-bestand aan te maken voor de pensioenaangifte voor piekarbeiders DocView.aspx?DocumentID={2e786e90-6115-4a92-b9e1-c6c35478ef57}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Adres werknemer toevoegen of verwijderen op Jaaraangifte Omdat het niet meer verplicht is om de adresgegevens op de jaaropgave te vermelden is het nu mogelijk om deze weg te laten. DocView.aspx?DocumentID={2259676b-97c8-4e65-b2cc-c720da8088e2}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Wijziging algemene keuzebudget reservering component van type 'Budget reservering' Vanaf deze product update is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de algemene keuzebudget reservering component van type Budget reservering. DocView.aspx?DocumentID={ebd3c0ae-f01f-4aec-8153-c2d7e6bb8c3a}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Ondersteuning Aof samenloop scenario's Vanaf 1 januari 2022, geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). DocView.aspx?DocumentID={e1a8929e-e04f-4fef-b6d4-a7cce44803cf}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Uren loon in de loonstaat toont de verloonde uren Vanaf 2022 komen de uren in de kolom ' Uren loon' overeenkomen met de verloonde uren uit de loonaangifte. DocView.aspx?DocumentID={716b2e4e-53e0-46b4-8fbe-e74f7b2c7752}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Nieuw signaal 'Aantal contracturen per week is nul, maar indicatie oproepkracht is N' Om de melding L2202 bij de loonaangifte zoveel mogelijk te voorkomen is er een nieuw signaal ingebouwd DocView.aspx?DocumentID={37ef7376-660f-4695-89be-24392f43ad88}&NoHeader=1&NoSubject=1
WMS   Verbetering bij het scannen van partijnummers Vanaf product update 422 is de logica voor het bepalen van een partijnummer in een barcode verbeterd DocView.aspx?DocumentID={f1b99db1-dfe5-4719-a4f1-c717ae89f365}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Globe+   Product updater beschikbaar voor Exact Globe+ De product updater voor Exact Globe+ is nu beschikbaar in de bin-map van de Exact Globe installatie directory. DocView.aspx?DocumentID={8a111db4-2832-4d9b-b3c9-29cdc0d80dd2}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Algemeen Verwijder IRMarkDOS om log4j-kwetsbaarheid te voorkomen Omdat de IRMarkDOS bestanden niet meer worden gebruikt worden deze ook niet meer gedownload bij het installeren of updaten van Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={c0b90299-d5c1-481c-ab75-b824b6835170}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain VAT Modelo 303 declaration form improved for year 2022 (Spanish legislation) To comply with the latest Intrastat structure provided by the Spanish Tax Agency, it is mandatory to include the partner's VAT number for all export declarations starting from year 2022 and onwards. DocView.aspx?DocumentID={d558b8b3-ba3e-4de8-85e0-3aa2692492fb}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Remove and replace files to prevent log4j vulnerability (Spanish legislation) In this product update, we are taking preventive measures to safeguard the activities and application in your system due to the log4j vulnerability. As the log4j vulnerability affects some files related to functionalities for the Spanish legislation, we advise you to remove and replace them at your earliest convenience. DocView.aspx?DocumentID={62d30207-85fa-4218-9629-d34169dfb150}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Log4j vulnerability resolved (Spanish legislation) In this product update, we have resolved the log4j vulnerability and further improved the necessary measures to safeguard your electronic data exchange. As previously released, the log4j vulnerability affects files related to functionalities used in the Spanish legislation. DocView.aspx?DocumentID={ea759a5b-75c3-4662-ac5a-92f653beb698}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain New Suministro Inmediato de Información (SII) endpoints for test environments (Spanish legislation) Whenever you submit your taxes through Suministro Inmediato de Información (SII), you are required to provide data related to the accompanying invoices, issues, and receipts. You can access this functionality through Finance > VAT/Statistics > Immediate submission of VAT information. To ensure that you comply with new validation rules and provide error free submissions, you can use the available SII test environments on www6.aeat.es and www7.aeat.es for services and checks. However, beginning 21 March 2022, the access will be replaced with prewww1.aeat.es. DocView.aspx?DocumentID={9b68812d-ded8-4fde-9bc1-e805cc2f9ae1}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy VAT rounding for multiple tax amounts supported for electronic invoicing (Italian legislation) The VAT rounding/Invoice line setting in Invoice settings (at System > General > Settings) is now applicable to multiple tax amounts. Previously, this setting was applicable only to a single tax amount. DocView.aspx?DocumentID={319ee399-ae76-4982-855b-199112305739}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Enhancements to the Intrastat functionality (Polish legislation) As of 1 January 2022, changes have been made to the Polish Instrastat declaration. To comply with custom requirements and to ensure your Intrastat submissions are on point, we have made further improvements to the Intrastat functionality which you can access through Invoice > Statistics > Intrastat. DocView.aspx?DocumentID={a30afb26-bf99-4cc6-ab2d-b1a388669d97}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Export to include VAT numbers in Intrastat return (Spanish legislation) To comply with the latest Intrastat structure provided by the Spanish Tax Agency, it is mandatory to include the partner's VAT number for all export declarations starting from year 2022 and onwards. DocView.aspx?DocumentID={b5fd5e07-e78f-430e-8ea7-00329847d357}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen France Changes in VAT return 2021 (3310-CA3) (French Legislation) Exact Globe Next supports page 2 of the VAT return 2021 form (3310 – CA3) for the French legislation, which has now been updated. As of 2022, customers are required to print the latest VAT return form, which includes some changes. DocView.aspx?DocumentID={6a56051c-bc8a-4b0b-bbd1-331d12bfff4e}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Intrastat return in XML introduced (German legislation) You can now submit your INTRASTAT reports in XML format. Previously, the reports had to be submitted in ASCII format. With the recent requirement changes, ASCII will no longer be supported in financial year 2022 and will be replaced by XML format. DocView.aspx?DocumentID={06b49a0c-407e-46cc-b988-51392d50fd97}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Portugal E-invoicing CIUS-PT UBL2.1 format introduced (Portuguese legislation) The CIUS-PT UBL2.1 format is now available for the e-Invoicing feature in Exact Globe for the Portuguese legislation. DocView.aspx?DocumentID={7aeca87a-bc9a-4087-b88c-993fadbe05d7}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Belgium 2-digit transaction codes (NoT codes) introduced for Intrastat declaration in year 2022 (Belgian legislation) The transaction codes for Transaction A (accessible through System > Finance > Intrastat > Transaction A) are now changed from 1 to 2 digits for the Intrastat declarations. A transaction code consists of a code number in column A associated with its subdivision in column B in the Intrastat. This change is effective January 2022. DocView.aspx?DocumentID={13e0b442-aff3-4782-93a4-6c9feb7870c8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Transaction codes (NoT) improved for Intrastat declaration (German legislation) Transaction codes (NoT) improved for Intrastat declaration (German legislation) DocView.aspx?DocumentID={6348870b-1d2f-41c9-ae15-05c2196af5b0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Changes in Modelo 390 format (Spanish legislation) Some changes have been made to the VAT declaration form for the Modelo 390 format. DocView.aspx?DocumentID={dbbdbac6-4ed0-4085-af42-a398b7ae05df}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany VAT return form for financial year 2022 supported (German legislation) Exact Globe now supports the VAT return form for financial year 2022. There are some changes in the Crystal report and XML file of the VAT return form. DocView.aspx?DocumentID={d100c301-bec1-4759-9b9c-88c41aa8f896}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Partial corrections introduced for JPK_VDEK format (Polish legislation) You can now make partial corrections to the VAT declaration or transactions for the JPK_DEK reporting format. With this enhancement, you no longer need to correct the whole XML file, which could cause a delay in the process of VAT return. DocView.aspx?DocumentID={94d58d20-5992-4b75-a550-910445f21630}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Second date selection available when you add or overwrite VAT register reports (Polish legislation) You can now select the second date when you add or overwrite the VAT register reports. The second date refers to the end date of the date range that you define for the transactions that will be included in the reports. DocView.aspx?DocumentID={5eb95365-9e3f-4c14-b483-0349eb333180}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Luxembourg Updates to Chart of Accounts for 2020 reporting onwards (Luxembourg legislation) In line with updated Luxembourg legislations, the Chart of Accounts used for 2020 reporting and onwards have been updated in Exact Globe Next (EGN). DocView.aspx?DocumentID={86363d16-beb9-4538-b9ec-72afd62ea8e4}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Split payments for refunds now available (Polish legislation) In this product update, you will be able to make split payments with the sales credit note transaction type. You can make refunds to debtors with the same convenience and flexibility as making payments to creditors. DocView.aspx?DocumentID={21beb378-4ada-4ba1-b0df-743fd2c270f7}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Historical journals now available for generation (Spanish legislation)
Previous years' financial transactions (in the form of journals) can now be accessed from the newly added menu path Finance > Report > Export > Historical journals.
DocView.aspx?DocumentID={9d3eba83-2bfb-4ab7-b7dd-2ad4b0d2e84b}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Poland Intrastat screen displays Your ref. (Polish legislation) We have improved the Polish Intrastat feature to include a column for Your ref. in the Intrastat screen. You can add this column through Invoice > Statistics > Intrastat to display your creditors’ invoice numbers for both import and export transactions. This enhancement gives you an easy reference when looking for information about your creditors, such as their trade statistics. DocView.aspx?DocumentID={76020f38-4f34-4884-96fe-1abb0b4ef567}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Belgium New 2020 Internal Financial Statement (Belgian legislation) A new template was introduced by National Bank of Belgium (NBB) in 2020. In line with this, all financial statement reports produced for years ending 2019 and beyond will be required to be in the new template. Exact Globe Next has been enhanced to comply to this Belgian legislation. DocView.aspx?DocumentID=%7bcc9e57c7-cede-4f23-a223-69f7af25b356%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Declaration of VAT returns affected by bad debts (Germany legislation) Exact Globe Next now supports the recording of taxable transactions affected by bad debts according to the VAT return form's boxes 37 and 50. DocView.aspx?DocumentID=%7bae9c0374-5b3f-42cc-a6eb-d7c0d236a7a6}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy Support for recording letter of intent (Italy legislation) From 1 January 2022, as part of legislation requirements, users will need to declare any letter of intent that they received. To cater to this, the Reference data and Reference date fields were introduced. The generated XML file was also updated to conform to this requirement. DocView.aspx?DocumentID=%7b10734fb6-2d03-4d67-874a-2a24e0e08f02}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy VAT basis and VAT amount is now displayed in EUR (Italy legislation) Exact Globe Next now allows the VAT basis and VAT amount to be always displayed and reported in EUR. DocView.aspx?DocumentID=%7b593c6011-6cb6-4bf7-bd5c-953c09aa5ded}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen France Support for updated 2022 Intrastat (French legislation) The French tax authorities have updated the Intrastat reporting format. DocView.aspx?DocumentID={964db88c-a412-4fe7-98d2-696713a1ee35}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy Intrastat codes for services changed (Italian legislation) New statistical numbers and descriptions are introduced. DocView.aspx?DocumentID=%7b3ec4ab00-cbb7-4e31-842d-50966e2dbabf%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Portugal SAFT Audit file enhanced (Portuguese legislation) Besides including the QR code and ATCUD information in the XML audit file, we have made further changes to the SAFT user interface. DocView.aspx?DocumentID=%7bb281d905-4c22-453c-bbf1-5876e7be3e99%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Ireland Updates to Intrastat 2022 (Irish legislation) There are some changes in the XML schema for the Intrastat return from year 2022 onwards. The changes are only applicable for “Dispatch”. DocView.aspx?DocumentID=%7ba31fb097-5039-484c-9cbb-e33476f804b0%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Austria Updates to Intrastat 2022 for CSV (Austrian legislation) Some changes are made to the INTRASTAT return for CSV, effective as of year 2022. The changes are only applicable for import and export. DocView.aspx?DocumentID=%7Bfa21f042-428c-4db2-9dd8-0bc174cffd88%7D&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Austria Updates to Withholding tax certification report 2022 Several changes have been made to the withholding tax certificate report for year 2022. DocView.aspx?DocumentID=%7Bf9559423-8ff0-4d87-b5f4-845d6119bff9%7D&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Switzerland Additional information included in the QR-bill (Swiss legislation) You can have extra information in the QR code whereby the additional information will be divided into ten columns. DocView.aspx?DocumentID=%7b1c668d5b-a4af-426c-b201-eaca334275af%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy Enhancements to electronic invoicing for San Marino (Italian legislation) When you enable the Foreign invoice: E-Invoice feature and the debtor country is San Marino, changes will be made to CodiceDestinatario and PECDestinatario. DocView.aspx?DocumentID=%7bcf1b9dcf-0ca4-4161-bd60-45d40b96eeff%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain VAT return Model 303 declaration type “V” enhanced (Spanish legislation) We have made some enhancements to the VAT return Model 303 for Spain. DocView.aspx?DocumentID=%7be2a1ae26-17cd-4a88-999f-f9d4bdb121b5%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Algemeen Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2021 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2021 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={42ad673f-4ae0-4754-a6b4-2557b38dd0c4}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Algemeen PFX-certificaten worden ondersteund voor Digipoort Het is nu mogelijk om PFX-certificaten te selecteren voor het indienen van aangiftes via Digipoort. DocView.aspx?DocumentID={26b6bac5-0150-41cc-ae4e-63e5c9f8a450}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Algemeen Noord Ierland Intrastat en icp-aangifte na de brexit Vanaf 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de Europese Unie (EU). DocView.aspx?DocumentID={416fe710-d641-49d0-ba69-a49c9468dbdf}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Algemeen Bijgewerkt Digipoort-certificaat In navolging van de meest recente ontwikkelingen beschikt Exact Globe Next nu over het nieuwste stamcertificaat om te kunnen blijven werken met de Digipoort-endpoints. DocView.aspx?DocumentID={011cdeba-be42-446d-b94a-d77791e79079}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Financieel Audit File 3.1 (XAF) verbeterd De opmaak van de XAF-auditfile is geherstructureerd waarbij alle niet-relevante stamgegevens zoals niet-relevante-debiteurgegevens, btw-codes, en dagboeken niet meer worden opgenomen in de gegenereerde bestanden. In het nieuwe XAF-bestand wordt alleen de informatie opgenomen die is gerelateerd aan de opgenomen facturen. DocView.aspx?DocumentID={90de722c-3feb-4148-9a1d-15aee003ae68}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Cash flow CAMT053 ondersteunt additionele sectie Vanaf deze product update wordt de sectie ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={53e08c93-cc5a-4ec1-8237-7dcc529ecd6a}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Cash flow SEPA PAIN formaat ondersteund voor Groot Brittannië Er zijn wijzigingen doorgevoerd in Exact Globe Next om er voor te zorgen dat de gegevens van de filiaalcode en het relatienummer van de crediteur correct wordt opgenomen in het xml-bestand van het betaalbestand. DocView.aspx?DocumentID={e5ac3786-37ab-4c72-abc4-364b9623e30c}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Cash flow Alfanumerieke karakters opgeven bij de velden Federal ID number en Federal ID prefix in het Automatic Clearing House Information scherm Het is nu mogelijk om alfanumerieke karakters op te geven bij de velden Federal ID number (maximaal 9 karakters) en Federal ID Prefix Number (maximaal 1 karakter) voor Amerikaanse banken die het National Automated Clearing House Association (NACHA) bankformaat gebruiken. DocView.aspx?DocumentID={651025a2-4cfa-485b-a4ba-25a0f4c84998}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Cash flow Advising record regels opgenomen in iFile bankbestand voor de HSBC bank in Maleisië De advising record (ADV) regels worden nu opgenomen in het iFile bankbestand op basis van de beschikbaarheid van het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon van de debiteuren/crediteuren. DocView.aspx?DocumentID={822c72ba-29ce-43e4-99f4-5f5bb5ba3b7a}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Cash flow Nieuwe ISO20022 standaard als vervanging voor het BTL91 formaat voor ABN AMRO Vanaf 31 mei 2021 eindigt de ondersteuning van BTL91 bestanden voor de ABN AMRO bank en wordt vervangen door de nieuwe ISO20022 XML standaard. Hiermee worden nu niet-SEPA transacties ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={1580e46c-7f19-43e6-a75a-7c5aa0f0f251}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Cash flow MT940 formaat voor Deutsche Bank verbeterd Deutsche bank heeft het MT940 bankformaat verbeterd zodat ook de bijgewerkte structuur voor tag86 wordt ondersteund voor Nederlandse banken. DocView.aspx?DocumentID={025a43fc-a860-48b0-bfe4-b9ee20d9939f}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Cash flow MUFG Bank wordt ondersteund in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk Vanaf deze product update wordt de MUFG bank ondersteund voor betaalmiddelen in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. DocView.aspx?DocumentID={6efead69-ca66-42d1-a076-f1e3000e23ea}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Cash flow Nieuw CAMT.54-formaat voor bankafschriften Binnenkort is het niet meer mogelijk het ESR V11-formaat te gebruiken. Je kunt in plaats daarvan het nieuwe CAMT.54-formaat gebruiken voor bankafschriften van Zwitserse bankrekeningen. DocView.aspx?DocumentID={8ecbc77c-2b39-440a-8ccc-027a973bbe59}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Cash flow In deze product updates hebben we het MT940-bestand bijgewerkt met de gestructureerde Tag 86, speciaal voor de ABN AMRO Bank. DocView.aspx?DocumentID={4b3262d3-1fa8-400b-9fa0-41befabd316d}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Factuur Introductie van het veld 'Land van oorsprong' voor Intrastat Exact spant zich continu in om producten te verbeteren. Zo introduceren we nu het veld Land van oorsprong waarmee je kunt aangeven in welk land de goederen zijn samengesteld. DocView.aspx?DocumentID={a7cfa856-7b84-4e52-b7fb-6af7176dd25f}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Factuur Verbeterde xml-tags voor het E-Invoice formaat voor Nederlandse, Belgische, en Duitse debiteuren Voor het standaardiseren van het E-Invoice formaat voor Nederlandse, Belgische, en Duitse debiteuren is er vanaf deze product update een verbetering doorgevoerd met betrekking tot de xml-tags. DocView.aspx?DocumentID={055a17c2-3ea2-4a7d-bc97-b7cbd6cfdc97}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Algemeen Mailsysteem ondersteunt TLS 1.2 verbindingen Voor een verbeterde veiligheid ondersteunt Exact Globe Next nu TLS 1.2 verbindingen voor het versturen van e-mails via SMTP. DocView.aspx?DocumentID={bd2bd410-48e3-4afc-b208-2ae2a5a787e8}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Factuur Extra omschrijvingen en velden ondersteund voor zelfgedefinieerde stylesheets voor elektronische facturen Het is nu mogelijk om meer gedetailleerde factuuromschrijvingen mee te geven in de kopregel en regels van de factuur. DocView.aspx?DocumentID={a72c54ee-215a-4e0e-acc0-d01f774bb0c3}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen XRechnung version 2.2 available from August 2022 (German legislation) Exact Globe Next will replace the current German XRechnung version 2.1 with version 2.2 to ensure the exchange of your electronic invoices remains valid. As this version takes effect in August 2022, we advise to you to run your latest product updater to continue using this feature efficiently. DocView.aspx?DocumentID={289f9d2a-4f93-4232-b087-5a83b0370188}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Improved QR-bill output (Swiss legislation)
The QR-bill has been improved. You now have the option to either print out the perforated line or not. Adjustments to resolution, spacing, and alignment were also made.
DocView.aspx?DocumentID={fd83683e-cc5a-4946-9f0f-fc73b05ed1f2}&NoSubject=1&NoHeader=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Year-end return report excludes Box 91 from year 2020 and beyond (Belgian legislation) In Exact Globe Next, you can generate the VAT return report to be sent to the Belgian tax authorities through Finance > VAT / Statistics > VAT > VAT return. In this product update, we are removing Box 91 from the report. DocView.aspx?DocumentID={1527d780-fe14-438b-b384-6f7e7dbeb964}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Intrastat returns display values of main item in Bill of Materials (Hungarian legislation) We have enhanced the Intrastat return functionality for Bill of Materials (BOM). The system now records the total quantity and sales order amount of the main item in the BOM when you fulfil a sales order. These values are then used to calculate the statistical value. DocView.aspx?DocumentID={e59ed470-a1b1-4778-987c-b6a4d475fdee}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Improvements to VAT return year 2022 (French legislation) The French tax authorities have updated the requirements in its VAT return form (3310-CA3) for the year 2022. To comply with these updates, we have enhanced the VAT return functionality accordingly. DocView.aspx?DocumentID={45a121a8-0ddc-476e-8da2-92c46d426a69} &NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Threshold values for Belcotax 281.30, 281.50, and 281.71 are now user-definable (Belgian legislation) As of May 6, 2022, the preparation of tax form 281.50 is mandatory only if the total amount per beneficiary and per year exceeds EUR 250. The federal government has added this ceiling to the KB/WIB. To comply with this requirement, it is now possible for users to change the threshold values for Belcotax 281.30, Belcotax 281.50, and Belcotax 281.71. DocView.aspx?DocumentID={93d77466-e8f1-43ba-8883-c6662d0b601c} &NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Enhancements to the E-Invoice XML file features (Italian legislation) In this product update, we have enhanced the E-Invoice XML file features. The improvements include the new E-Invoice Details field to display the Details screen even without the SE-1100 license present (debtor maintenance), and the inclusion of the complete list of codes for the Nature field in the General tab regardless of VAT percentage (VAT maintenance screen). DocView.aspx?DocumentID={bb9c5a53-6575-491a-9539-9bd34a7cea4d} &NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Important information for Avalara users (American and Canadian legislation) an improvement was made to the encryption and decryption method in saving Avalara password. This is especially true if you use non-Unicode settings as an input method. We encourage all users to take advantage of this improvement by typing your Avalara password again and saving it. DocView.aspx?DocumentID={4ddc5ae7-c87d-441e-9054-f7d483286b84}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen New VAT number field and error message for Intrastat functionality (Polish legislation) We constantly improve the Intrastat functionality to comply with requirements by the tax authorities and to ensure your Intrastat submissions are on point. You can access this through Invoice > Statistics > Intrastat. Based on your feedback, we are implementing two changes to help you compile relevant and correct data before generating your XML file for the Intrastat declaration. DocView.aspx?DocumentID={73145b8f-a501-4fae-9aee-9db731027a30} &NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Changes in VAT Modelo 303 (Spanish legislation) In compliance with the latest legal requirements for the year 2021 and onwards, we have included new specifications to the VAT Modelo 303 declaration form. The changes include new VAT boxes of the sales-basis type and the enhanced electronic format. DocView.aspx?DocumentID={7d9c8138-4eaf-4ffa-8f27-cb9b88f0af55}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Sales register audit file JPK_FA(4) is available (Polish legislation) Effective 1 April 2022, the Polish tax authorities require you to submit your XML audit file for invoices using the latest schema. The JPK_FA(4) audit file now replaces JPK_FA(3) and this updated version is now available in the system. DocView.aspx?DocumentID={d50fe10a-9227-4910-9480-80d6c9a44d79} &NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Suministro Inmediato de Información (SII) enhanced to include invoice F4 and multiple rental locations (Spanish legislation) To ensure that the Suministro Inmediato de Información (SII) reports are submitted successfully, we have made some changes in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={91f09b1d-1a90-4903-a822-72a5c99b2770}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Advising record lines displayed for contact person in HSBC Malaysia iFile (Malaysian legislation) This product update allows you to define whether the contact person (maximum of six recipients) with an email addresses wants to receive notifications. DocView.aspx?DocumentID=%7bd6d7bc3a-34e9-45cc-bc1a-0ab954d7eab8%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen XML tags improved for Netherlands, Belgium, and Germany E-Invoice Exact Globe has supported electronic invoicing since product update 392. In this product update, the XML tags have been improved to standardize the E-Invoice format for the Netherlands, Belgium, and Germany country codes. DocView.aspx?DocumentID={d972070f-d6e3-41a5-acd8-1a5e4fc5933b}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen EU sales list to include the Delivery debtor VAT number (Belgian legislation) In this release, the Belgian EU sales list return will display the delivery address and VAT number of the debtor if the debtor is in Europe. DocView.aspx?DocumentID={efe3312a-f5b9-49a7-a1ec-634afdf01e2f}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Import of e-invoice X-Rechnung 2.0 for purchase is now supported (German legislation) The import of Xrechnung 2.0 to purchase for creditors with country code 'DE' is now supported. DocView.aspx?DocumentID={3c7df26c-69ac-4c9d-a340-e4075badaf86}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Boxes in the Annual tab enabled for editing for VAT return Modelo 303 (Spanish legislation) In compliance with the latest regulation requirements for VAT returns, we’ve enhanced the VAT Modelo 303 declaration form for the year 2021 and onwards. As of now, we’ve enabled six additional boxes in the Annual tab that were previously disabled. DocView.aspx?DocumentID={4380a9f7-e1ec-4e10-8f33-3e9c2e3b3065}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen QR code improved (Swiss legislation) The information in the QR code has been improved to ensure accuracy, as well as to include additional information such as company and debtor addresses. DocView.aspx?DocumentID={75751dc0-e207-4125-aa3b-3d5d297ec824}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Delivery address and VAT number of debtors improved in EU sales list (German legislation) Since product update 419, Exact Globe Next has supported the German EU sales list based on the delivery address and the VAT number of debtors. DocView.aspx?DocumentID={4b92991b-d8c3-4be7-8556-213e6429be0f}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen VAS Stock movement report enhanced (Vietnamese legislation) The stock movement report for Vietnamese Accounting Standard (VAS) has been enhanced whereby the Adj.amt columns have been added to reflect the correct in and out amounts based on the debit and credit amounts in the item transaction card. DocView.aspx?DocumentID={c2f40d06-4f7d-4b78-b714-d3581f7b3267}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen BelcoTax 2021 updated (Belgian legislation) According to the latest changes that have been made to the Belcotax-On-Web (BOW) income 2020, the fields that were related to the directorate general and receipt office information have been removed. DocView.aspx?DocumentID={a6f7b680-c88b-490e-820d-9222f97655be}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen MUFG Bank supported for the Netherlands, Germany, and United Kingdom As of this product update, MUFG Bank is now supported in the standard banking solution in Exact Globe Next, specifically for the Netherlands, Germany, and United Kingdom. DocView.aspx?DocumentID={78bedfd0-8bcf-4cc6-ad17-003f066b6e06}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Version 2.0 available for eCDF XML file for VAT return and EU sales list (Luxembourg legislation) Effective April 2021, version 2.0 is now supported for the eCDF XML file for the VAT return and EU sales list. DocView.aspx?DocumentID={e042f4b4-85d2-4ad6-9902-a292a7acd01d}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Withholding tax report improved for financial year 2020 and 2021 (Italian legislation) In line with the recent legislation changes, the withholding tax certification in various formats has been improved. With this, a new dynamic Certificazione Unica header has also been supported for the financial year 2020 and 2021. This applicable only to the purchase transactions. DocView.aspx?DocumentID={69056184-bb7f-4c63-88e1-6cfe2faf506c}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Improvements to Intrastat returns in CEE and I01 formats, including correction entries (Italian legislation) In this product update, we have made more improvements to the Intrastat screen for the Italian legislation. These include enhancements to the CEE and I01 options. Two new columns, a new field and button are also added to the Intrastat screen. In addition, correction entries for Section 2 and Section 4 are also improved. DocView.aspx?DocumentID={1ea0e68c-2cd8-4516-a30e-3107792a9831}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system version 3.0 introduced (Hungarian legislation) Effective April 2021, the latest the National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system, version 3.0, will replace the previous version. With this, all connections that are older than version 3.0 will no longer be supported. DocView.aspx?DocumentID={12139e2c-d9d4-434e-9585-836325d3b052}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Route ID (Leitweg ID) supported for XRechnung (German legislation) The route ID, also known as Leitweg ID, is now supported for XRechnung (E-invoice). This is applicable to both debtors and creditors, whereby you can now define the route ID at the new Leitweg ID field under the VAT section in the debtor and creditor maintenance screens. DocView.aspx?DocumentID={adf75c91-49ca-407f-a039-9c781e829331}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Electronic VAT return form for Modelo 303 improved (Spanish legislation) The electronic VAT return form for Modelo 303 has been improved. The electronic format of the VAT return form will now contain five pages, whereby, the new additional page contains the information that has been split from the old page 30303000 to pages 30303000 and 30304000. DocView.aspx?DocumentID={67a6cd65-65e8-48f0-9e5f-c2a43abbf1d8}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen MPP procedural mark enhanced for JPK_VDEK XML file (Polish legislation) The MPP procedural mark has been replaced by MPP_SALES, and a new procedural mark MPP_PURCHASE has been added. The attributes that are linked to MPP_SALES and MPP_PURCHASE will be used as conditions to display the MPP tags in the sales and purchase transactions. This allows you to configure the conditions that are specific to the sales and purchase transactions. DocView.aspx?DocumentID={dd935c58-29ec-4620-b40f-c903e15620b3}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen VAT box 39 for purchase transactions improved for JPK_VDEK (Polish legislation) The amount for VAT box 39 in the VAT: Purchase tab will now automatically reflect the value of box 62. This will be applicable to the original VDEK return declaration from the previous period, or the latest correction VDEK correction, if available. DocView.aspx?DocumentID={b392b2fa-6f02-46eb-9b46-1a8bf933a4d3}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen VAT return form for 2020 available (Austrian legislation) Effective July 2020, the Austrian tax authorities require VAT returns to be reported using the new layout. In line with the new requirement, some changes have been implemented in Exact Globe, and are applicable to the VAT return, crystal, and XML reports. DocView.aspx?DocumentID={676719ed-21c6-495d-b4bb-7baeb8376f83}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen XRechnung version 2.0.0 available for 2021 (German legislation) The latest XRechnung version 2.0.0 is now available for invoicing starting January 2021. DocView.aspx?DocumentID={153961ca-10d3-473a-88bf-c2f540d64b4e}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) version 33.2.8.0 introduced (German legislation) The latest version of the ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) library, version 33.2.8.0, is now available for you to send VAT returns, EU sales lists, and E-bilanz. Effective 2021, all legal submissions can be done via the latest ERiC version. DocView.aspx?DocumentID={8a9be7ea-7ee3-4b18-b7c6-7d93aa685e71}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen VAT return form for 2021 available (German legislation) The latest VAT return form has been made available for the financial year 2021. For the submission to be successful, ensure that the latest ERiC version 33.2.8.0 is installed. DocView.aspx?DocumentID={95f26e17-bbf8-424a-9140-c1d5a7b1ed79}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Fiscal taxonomy version 6.3 now supported (German legislation) A new taxonomy version 6.3 (2019.04.01) has been introduced and can be imported into Exact Globe Next. The latest taxonomy version will cater for businesses submitting balance sheets for the year 2019 or 2020 in year 2021. DocView.aspx?DocumentID={9c004a57-e377-4cda-bb3b-b72bcd46b2f3}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen More exchange rate options available for VAT register reports (Polish legislation) The exchange rate for transactions in the foreign currencies can now be calculated and returned with more exchange rate options for the VAT register reports. This enhancement will be available for the JPK_VAT and JPK_VDEK format types and will be applicable for sales and purchase registers. DocView.aspx?DocumentID={980224e9-631a-4840-b4d9-f99d07b856d4}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen MPP procedural mark enhanced for JPK_VDEK XML file (Polish legislation) The MPP procedural mark has been replaced by MPP_SALES, and a new procedural mark MPP_PURCHASE has been added. The attributes that are linked to MPP_SALES and MPP_PURCHASE will be used as conditions to display the MPP tags in the sales and purchase transactions. This allows you to configure the conditions that are specific to the sales and purchase transactions. DocView.aspx?DocumentID={dd935c58-29ec-4620-b40f-c903e15620b3}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen VAT box 39 for purchase transactions improved for JPK_VDEK (Polish legislation) The amount for VAT box 39 in the VAT: Purchase tab will now automatically reflect the value of box 62. This will be applicable to the original VDEK return declaration from the previous period, or the latest correction VDEK correction, if available. DocView.aspx?DocumentID={b392b2fa-6f02-46eb-9b46-1a8bf933a4d3}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Introduction to ATCUD and QR codes (Portuguese legislation) In accordance to the Ordinance 195/2020, starting from January 1, 2021 onwards, it is mandatory for companies to include the two-dimensional bar code (QR) in the invoices. DocView.aspx?DocumentID={d896a6b0-8e39-44c1-ac0d-9fba9247fc86}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen VAT return form for financial year 2021 available (Slovak legislation) The VAT return form has been updated to support the tax submission for year 2021. DocView.aspx?DocumentID={ff3cbbad-8f74-487f-95b3-617d690335b0}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Improvement to purchases via SII (Spanish legislation) In line with the latest tax requirements that will be effective from January 2021, the submission file for purchase invoices and credit notes of purchase invoices have been improved to support certain conditions. DocView.aspx?DocumentID={f27a7241-eb6e-4bb9-9f61-bce6d5635823}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Improved Modelo 303 and 180 (Spanish legislation) The tax forms Modelo 303 and 180 have been improved whereby for Modelo 303, the information for Clave and Epígrafe I.A.E. will be displayed accordingly in the generated text file. For Modelo 180, the information for Situación can be defined with new or updated existing options, to ensure your tax submission is aligned with SITUACIÓN INMUEBLE (códigos 2020). DocView.aspx?DocumentID={00793d52-eb29-4b49-8059-7f9ee40c1990}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Changes to UK VAT return 2021 (UK legislation) Effective April 8, 2021, the descriptions for some VAT boxes will be changed for the VAT return form. This enhancement is implemented to support the transition period of Northern Ireland’s dual position in the United Kingdom (UK) and European Union (EU). DocView.aspx?DocumentID={4b384f51-1923-4e84-994f-94b3afc3f519}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Fraud prevention headers for version 3.0 improved for MTD (UK legislation) Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) department now requires the system to submit the header data for every request to their API. Effective January 2021, two new headers and a format have been issued for the parameter values of the existing fraud prevention headers. DocView.aspx?DocumentID={47999c06-14c9-4f30-a5bf-6f3a11a7f34b}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen JPK_KR electronic form improved (Polish legislation) The latest specification for the JPK_KR electronic form has been updated to support the enhanced element. DocView.aspx?DocumentID={c95a3508-c324-40de-a3ff-6a14b723555f}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Improvements of the reversal withholding tax amount (Italian legislation) If the invoice is partially matched and the write off option is not Balance, the remaining withholding tax amount will be fully reversed. However, if the invoice is partially matched and the write off option is Balance, the withholding tax amount will be reversed proportionally. DocView.aspx?DocumentID=%7bc46d4e3e-f893-4d12-bbd6-663b781a8d66%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen CSV format supported for Intrastat (Portuguese legislation) We have added the CSV option to the Intrastat Return field. DocView.aspx?DocumentID=%7b8a8d5393-be08-4d7d-a95d-88cfe33b1159%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Foreign invoice: E-Invoice check box added in Invoice settings (Italian legislation) We have added the Foreign invoice: E-Invoice check box to the Invoice settings screen. DocView.aspx?DocumentID=%7b3379c8c5-bf73-43df-94eb-e13dad3f4aa0%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen AvaTax Connector upgraded to TLS1.2 (American legislation) Exact Globe Next is now updated to comply with the TLS1.2 version. DocView.aspx?DocumentID=%7b1916092f-b9e1-4d5d-b330-f392d231ae94%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Generating XML eInvoice based on Autofattura (Italian legislation) (Italy legislation) You can now generate an XML file when you are processing the Autofattura entries. DocView.aspx?DocumentID=%7bcf3c00de-ff67-4de8-8ff6-2030018e2085%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Multiple enhancements to E-invoicing XML output (Italian legislation)
Some enhancement were made to the E-invoicing XML output in line with improved Autofattura XML compliance and feedback from users including TipoDocumento, CAP and PrezzoUnitario tags.
DocView.aspx?DocumentID={2bdf4658-eaed-4841-83e9-f8fd2234420c}&NoSubject=1&NoHeader=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Updates to Suministro Inmediato de Información (SII) (Spanish legislation) There are various changes made to the Finance > VAT > Statistics > Immediate submission of VAT information menu path for the Sales, Purchase, Intra-community, Collections, Payments, Investments, and Cash receipts tabs. DocView.aspx?DocumentID=%7Be034b97e-3e26-4f7d-87c2-e8bcfee57ea7%7D&NoSubject=1&NoHeader=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Globe Next Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende releases van Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={048a2a23-dd90-40f0-a6e7-f32f9c0aee7a}&NoSubject=1&NoHeader=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Globe Next. http://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Language=NL&TopicFilter=EG2003E&Action=1&Release=0&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Update van Exact Globe Next via het internet Meer informatie over het uitvoeren van een update. DocView.aspx?DocumentID={a5965acf-a39c-475d-a307-346e6fd7486b}&NoSubject=1&NoHeader=1
 

De release notes van deze product update zijn naast het Nederlands ook beschikbaar in de volgende taal:

 
           
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.194.038
 Assortment:  Date: 23-09-2022
 Release: 422  Attachment:
 Disclaimer