One moment please...
 
Exact Globe   
 

Release Notes Exact Globe Next Product Update 421

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 421 ten opzichte van voorgaande release. Voordat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de administraties en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt. 


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 421 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2021 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2021 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID=%7b42ad673f-4ae0-4754-a6b4-2557b38dd0c4%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   PFX-certificaten worden ondersteund voor Digipoort Het is nu mogelijk om PFX-certificaten te selecteren voor het indienen van aangiftes via Digipoort. DocView.aspx?DocumentID=%7b26b6bac5-0150-41cc-ae4e-63e5c9f8a450%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2022 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2022 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={5c18bafa-1642-4e5e-8ef2-7a6579d2258b}&NoHeader=1&NoSubject=1
Algemeen   Meerdere artikelen koppelen aan OSS btw-codes Door deze verbetering kunt u meerdere artikelen koppelen aan een OSS btw-code. DocView.aspx?DocumentID={56b880d1-fe42-4e48-8eaf-27febb2eb119}&NoHeader=1&NoSubject=1
Financieel   Filteren op leverdatum bij het aanmaken van de btw-aangifte Bij het aanmaken van de btw-aangifte is het nu mogelijk om te filteren op de leverdatum van de transacties die meegenomen moeten worden. DocView.aspx?DocumentID={886ca3a7-832a-4f7a-b773-6f201e2422dd}&NoSubject=1&NoHeader=1
Financieel   Audit File 3.1 (XAF) verbeterd De opmaak van de XAF-auditfile is geherstructureerd waarbij alle niet-relevante stamgegevens zoals niet-relevante-debiteurgegevens, btw-codes, en dagboeken niet meer worden opgenomen in de gegenereerde bestanden. DocView.aspx?DocumentID={90de722c-3feb-4148-9a1d-15aee003ae68}&NoSubject=1&NoHeader=1
Financieel   Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2021 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2021 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={42ad673f-4ae0-4754-a6b4-2557b38dd0c4}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Btw-termijnen worden uitgesloten van het toewijzen en afletteren bij het importeren van afschriften Het toewijzen en afletteren tijdens de import van bankafschriften wordt niet uitgevoerd wanneer de btw-termijnen betrekking hebben op de belastingcrediteur en de grootboekrekening de btw te vorderen of af te dragen rekeningen zijn. DocView.aspx?DocumentID={180d0640-5804-481d-b134-7b5c5599b48b}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Nieuwe ISO20022 standaard als vervanging voor het BTL91 formaat voor ABN AMRO Vanaf 31 mei 2021 eindigt de ondersteuning van BTL91 bestanden voor de ABN AMRO bank en wordt vervangen door de nieuwe ISO20022 XML standaard. Hiermee worden nu niet-SEPA transacties ondersteund DocView.aspx?DocumentID={1580e46c-7f19-43e6-a75a-7c5aa0f0f251}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Alfanumerieke karakters opgeven bij de velden Federal ID number en Federal ID prefix in het Automatic Clearing House Information scherm Het is nu mogelijk om alfanumerieke karakters op te geven bij de velden Federal ID number (maximaal 9 karakters) en Federal ID Prefix Number (maximaal 1 karakter) voor Amerikaanse banken die het National Automated Clearing House Association (NACHA) bankformaat gebruiken. DocView.aspx?DocumentID={651025a2-4cfa-485b-a4ba-25a0f4c84998}
Cash flow   MT940 formaat voor Deutsche Bank verbeterd Deutsche bank heeft het MT940 bankformaat verbeterd zodat ook de bijgewerkte structuur voor tag86 wordt ondersteund voor Nederlandse banken. Verder is de import logica verbeterd zodat zowel gestructureerde als ongestructureerde MT940 formaten voor banken in Duitsland worden ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={025a43fc-a860-48b0-bfe4-b9ee20d9939f}
Cash flow   SEPA PAIN formaat ondersteund voor Groot Brittannië Er zijn wijzigingen doorgevoerd in Exact Globe Next om er voor te zorgen dat de gegevens van de filiaalcode en het relatienummer van de crediteur correct wordt opgenomen in het xml-bestand van het betaalbestand. DocView.aspx?DocumentID={e5ac3786-37ab-4c72-abc4-364b9623e30c}
Cash flow   Het MT940-bestand voor ABN AMRO Bank bevat “BNKN” In deze product updates hebben we het MT940-bestand bijgewerkt met de gestructureerde Tag 86, speciaal voor de ABN AMRO Bank. DocView.aspx?DocumentID={4b3262d3-1fa8-400b-9fa0-41befabd316d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Cash flow   Verbetering bij het toewijzen voor de CAMT.53 en CAMT.54 formaten Voor afschriften in het CAMT.53 en CAMT.54 formaat is de functie voor het automatisch toewijzen verbeterd. DocView.aspx?DocumentID={c179941f-1cf8-4206-b0f2-31973b5f49cd}&NoHeader=1&NoSubject=1
Cash flow   CAMT053 ondersteunt additionele sectie Vanaf deze product update wordt de sectie ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={53e08c93-cc5a-4ec1-8237-7dcc529ecd6a}&NoHeader=1&NoSubject=1
Factuur   De SI-UBL1.0 en SI-UBL1.1 formaten worden niet meer ondersteund Vanaf 30 maart 2020 worden elektronische facturen in het SI-UBL1.0 en SI-UBL1.1 formaat niet meer geaccepteerd. DocView.aspx?DocumentID={9dd6d8b8-0259-42ce-b508-d77d74a75d33}&NoSubject=1&NoHeader=1
Factuur   Ondersteuning voor Intrastat Transactie A2 code Vanaf 1 januari 2021 dient de volgende additionele informatie te worden opgenomen in de Intrastat-aangifte. DocView.aspx?DocumentID={c6f1ee11-d59c-441c-86c4-994399d26cdd}&NoSubject=1&NoHeader=1
Factuur   Noord Ierland Intrastat en icp-aangifte na de brexit Vanaf 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de Europese Unie (EU). DocView.aspx?DocumentID=%7b416fe710-d641-49d0-ba69-a49c9468dbdf%7d&NoSubject=1&NoHeader=
Factuur   Uw ref. voor inkoopfacturen beschikbaar in het Intrastat-scherm Voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het Intrastat-scherm, is het nu mogelijk om de kolom Inkoopfactuur (Uw ref.) toe te voegen DocView.aspx?DocumentID=%7b857cd9c2-2706-4ab5-b3f9-bd1d47bb95a9%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Factuur   Wijzigingen in de INSTRASTAT-aangifte voor 2022 Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de INTRASTAT-aangifte. DocView.aspx?DocumentID={438a0d6d-c7f5-46ca-891d-4958c40c9007}&NoHeader=1&NoSubject=1
Salaris   Exact Online Salaris account kan worden gekoppeld in de salarisinstellingen Voor het exporteren van de salarisjournaalposten van Exact Globe Next naar Exact Online was het in voorgaande releases noodzakelijk om de Exact Online inloggegevens op te geven in de sectie Exact Shared Cloud Service van de administratie-instellingen in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={8ac5f198-3de2-4165-8e3a-647a076e412f}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Csv-bestand voor pensioenaangifte van piekarbeiders aanmaken Het is nu mogelijk om een csv-bestand aan te maken voor de pensioenaangifte voor piekarbeiders DocView.aspx?DocumentID={2e786e90-6115-4a92-b9e1-c6c35478ef57}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Adres werknemer toevoegen of verwijderen op Jaaraangifte Omdat het niet meer verplicht is om de adresgegevens op de jaaropgave te vermelden is het nu mogelijk om deze weg te laten. DocView.aspx?DocumentID={2259676b-97c8-4e65-b2cc-c720da8088e2}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Wijziging algemene keuzebudget reservering component van type 'Budget reservering' Vanaf deze product update is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de algemene keuzebudget reservering component van type Budget reservering. DocView.aspx?DocumentID={ebd3c0ae-f01f-4aec-8153-c2d7e6bb8c3a}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Ondersteuning Aof samenloop scenario's Vanaf 1 januari 2022, geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). DocView.aspx?DocumentID={e1a8929e-e04f-4fef-b6d4-a7cce44803cf}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Uren loon in de loonstaat toont de verloonde uren Vanaf 2022 komen de uren in de kolom ' Uren loon' overeenkomen met de verloonde uren uit de loonaangifte. DocView.aspx?DocumentID={716b2e4e-53e0-46b4-8fbe-e74f7b2c7752}&NoSubject=1&NoHeader=1
Salaris   Nieuw signaal 'Aantal contracturen per week is nul, maar indicatie oproepkracht is N' Om de melding L2202 bij de loonaangifte zoveel mogelijk te voorkomen is er een nieuw signaal ingebouwd DocView.aspx?DocumentID={37ef7376-660f-4695-89be-24392f43ad88}&NoHeader=1&NoSubject=1
Integratie Exact Expense Management Synchronisatie van de bijlagen van kostendeclaraties uit Exact Expense Management De bijlagen van kostendeclaraties in Exact Expense Management worden nu gesynchroniseerd naar Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={7d29a824-1dd9-4b9f-8a91-d753e99d8443}&NoSubject=1&NoHeader=1
Integratie Exact Purchase to Pay Niet-definitieve facturen uit Exact Purchase to Pay synchroniseren Gewijzigde en heropende (niet-definitieve) facturen in Exact Purchase to Pay kunnen nu worden gesynchroniseerd met Exact Globe Next wanneer deze nog niet definitief en gefiatteerd zijn. DocView.aspx?DocumentID={d1cd04f3-97a6-4a86-8a56-357b893f397e}&NoSubject=1&NoHeader=1
Integratie Exact Purchase to Pay Ondersteuning voor de synchronisatie van niet-aftrekbare btw voor Exact Purchase to Pay Wanneer in Exact Purchase to Pay een inkoopfactuur wordt aangemaakt met niet-aftrekbare btw van het type Exclusief, wordt de bestaande Exact Globe Next logica voor niet-aftrekbare btw toegepast bij het genereren van de factuuregels in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={0e77d822-d2ca-44c8-8b20-7b6832331b5e}&NoSubject=1&NoHeader=1
Purchase to Pay Algemeen Verbeterde synchronisatie van de bankrekeningen van leveranciers in Exact Purchase to Pay De Exact Purchase to Pay oplossing biedt gebruikers de mogelijkheid om de bankrekeninggegevens van leveranciers uit te wisselen tussen Exact Globe Next en Exact Purchase to Pay. Er zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de synchronisatie van bankrekeningen. DocView.aspx?DocumentID={1ce8e6b7-15ad-41c2-aea7-d9548dee8fb8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Integratie Exact Expense Management Stamgegevens filteren voor de synchronisatie naar Exact Expense Management Vanaf deze product update is het mogelijk om aan te geven welke stamgegevens worden gesynchroniseerd van Exact Globe Next naar Exact Expense Management. DocView.aspx?DocumentID={ab375014-0041-49d7-80aa-4a47d3f9815a}&NoSubject=1&NoHeader=1
Systeem Algemeen Exact Globe Next ondersteunt Microsoft SQL Transparency Data Encryption (TDE) Vanaf deze product update ondersteunt Exact Globe Next Microsoft SQL Transparency Data Encryption (TDE). DocView.aspx?DocumentID={97ff5eb4-f381-4427-b6d6-e65d77b82c08}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Algemeen Mailsysteem ondersteunt TLS 1.2 verbindingen Voor een verbeterde veiligheid ondersteunt Exact Globe Next nu TLS 1.2 verbindingen voor het versturen van e-mails via SMTP. DocView.aspx?DocumentID={bd2bd410-48e3-4afc-b208-2ae2a5a787e8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Algemeen Verwijder IRMarkDOS om log4j-kwetsbaarheid te voorkomen Omdat de IRMarkDOS bestanden niet meer worden gebruikt worden deze ook niet meer gedownload bij het installeren of updaten van Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={c0b90299-d5c1-481c-ab75-b824b6835170}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain VAT Modelo 303 declaration form improved for year 2022 (Spanish legislation) To comply with the latest Intrastat structure provided by the Spanish Tax Agency, it is mandatory to include the partner's VAT number for all export declarations starting from year 2022 and onwards. DocView.aspx?DocumentID={d558b8b3-ba3e-4de8-85e0-3aa2692492fb}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Belgium Year-end return report excludes Box 91 from year 2020 and beyond (Belgian legislation) In Exact Globe Next, you can generate the VAT return report to be sent to the Belgian tax authorities through Finance > VAT / Statistics > VAT > VAT return. In this product update, we are removing Box 91 from the report. DocView.aspx?DocumentID={1527d780-fe14-438b-b384-6f7e7dbeb964}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany XRechnung version 2.2 available from August 2022 (German legislation) Exact Globe Next will replace the current German XRechnung version 2.1 with version 2.2 to ensure the exchange of your electronic invoices remains valid. As this version takes effect in August 2022, we advise to you to run your latest product updater to continue using this feature efficiently. DocView.aspx?DocumentID={289f9d2a-4f93-4232-b087-5a83b0370188}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen France Improvements to VAT return year 2022 (French legislation) The French tax authorities have updated the requirements in its VAT return form (3310-CA3) for the year 2022. To comply with these updates, we have enhanced the VAT return functionality accordingly. DocView.aspx?DocumentID={45a121a8-0ddc-476e-8da2-92c46d426a69} &NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Belgium Threshold values for Belcotax 281.30, 281.50, and 281.71 are now user-definable (Belgian legislation) As of May 6, 2022, the preparation of tax form 281.50 is mandatory only if the total amount per beneficiary and per year exceeds EUR 250. The federal government has added this ceiling to the KB/WIB. To comply with this requirement, it is now possible for users to change the threshold values for Belcotax 281.30, Belcotax 281.50, and Belcotax 281.71. DocView.aspx?DocumentID={93d77466-e8f1-43ba-8883-c6662d0b601c} &NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy Enhancements to the E-Invoice XML file features (Italian legislation) In this product update, we have enhanced the E-Invoice XML file features. The improvements include the new E-Invoice Details field to display the Details screen even without the SE-1100 license present (debtor maintenance), and the inclusion of the complete list of codes for the Nature field in the General tab regardless of VAT percentage (VAT maintenance screen). DocView.aspx?DocumentID={bb9c5a53-6575-491a-9539-9bd34a7cea4d} &NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Hungary Intrastat returns display values of main item in Bill of Materials (Hungarian legislation) We have enhanced the Intrastat return functionality for Bill of Materials (BOM). The system now records the total quantity and sales order amount of the main item in the BOM when you fulfil a sales order. These values are then used to calculate the statistical value. DocView.aspx?DocumentID={e59ed470-a1b1-4778-987c-b6a4d475fdee}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Remove and replace files to prevent log4j vulnerability (Spanish legislation) In this product update, we are taking preventive measures to safeguard the activities and application in your system due to the log4j vulnerability. As the log4j vulnerability affects some files related to functionalities for the Spanish legislation, we advise you to remove and replace them at your earliest convenience. DocView.aspx?DocumentID={62d30207-85fa-4218-9629-d34169dfb150}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Log4j vulnerability resolved (Spanish legislation) In this product update, we have resolved the log4j vulnerability and further improved the necessary measures to safeguard your electronic data exchange. As previously released, the log4j vulnerability affects files related to functionalities used in the Spanish legislation. DocView.aspx?DocumentID={ea759a5b-75c3-4662-ac5a-92f653beb698}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Sales register audit file JPK_FA(4) is available (Polish legislation) Effective 1 April 2022, the Polish tax authorities require you to submit your XML audit file for invoices using the latest schema. The JPK_FA(4) audit file now replaces JPK_FA(3) and this updated version is now available in the system. DocView.aspx?DocumentID={d50fe10a-9227-4910-9480-80d6c9a44d79} &NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy VAT rounding for multiple tax amounts supported for electronic invoicing (Italian legislation) The VAT rounding/Invoice line setting in Invoice settings (at System > General > Settings) is now applicable to multiple tax amounts. Previously, this setting was applicable only to a single tax amount. DocView.aspx?DocumentID={319ee399-ae76-4982-855b-199112305739}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen America and Canada Important information for Avalara users (American and Canadian legislation) An improvement was made to the encryption and decryption method in saving Avalara password. This is especially true if you use non-Unicode settings as an input method. We encourage all users to take advantage of this improvement by typing your Avalara password again and saving it. DocView.aspx?DocumentID={4ddc5ae7-c87d-441e-9054-f7d483286b84}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen France Changes in VAT return 2021 (3310-CA3) (French Legislation) Exact Globe Next supports page 2 of the VAT return 2021 form (3310 – CA3) for the French legislation, which has now been updated. As of 2022, customers are required to print the latest VAT return form, which includes some changes. DocView.aspx?DocumentID={6a56051c-bc8a-4b0b-bbd1-331d12bfff4e}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Export to include VAT numbers in Intrastat return (Spanish legislation) To comply with the latest Intrastat structure provided by the Spanish Tax Agency, it is mandatory to include the partner's VAT number for all export declarations starting from year 2022 and onwards. DocView.aspx?DocumentID={b5fd5e07-e78f-430e-8ea7-00329847d357}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Portugal E-invoicing CIUS-PT UBL2.1 format introduced (Portuguese legislation) The CIUS-PT UBL2.1 format is now available for the e-Invoicing feature in Exact Globe for the Portuguese legislation. DocView.aspx?DocumentID={7aeca87a-bc9a-4087-b88c-993fadbe05d7}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Belgium 2-digit transaction codes (NoT codes) introduced for Intrastat declaration in year 2022 (Belgian legislation) The transaction codes for Transaction A (accessible through System > Finance > Intrastat > Transaction A) are now changed from 1 to 2 digits for the Intrastat declarations. A transaction code consists of a code number in column A associated with its subdivision in column B in the Intrastat. This change is effective January 2022. DocView.aspx?DocumentID={13e0b442-aff3-4782-93a4-6c9feb7870c8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Transaction codes (NoT) improved for Intrastat declaration (German legislation) Transaction codes (NoT) improved for Intrastat declaration (German legislation) DocView.aspx?DocumentID={6348870b-1d2f-41c9-ae15-05c2196af5b0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Changes in Modelo 390 format (Spanish legislation) Some changes have been made to the VAT declaration form for the Modelo 390 format. DocView.aspx?DocumentID={dbbdbac6-4ed0-4085-af42-a398b7ae05df}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain New Suministro Inmediato de Información (SII) endpoints for test environments (Spanish legislation) Whenever you submit your taxes through Suministro Inmediato de Información (SII), you are required to provide data related to the accompanying invoices, issues, and receipts. You can access this functionality through Finance > VAT/Statistics > Immediate submission of VAT information. To ensure that you comply with new validation rules and provide error free submissions, you can use the available SII test environments on www6.aeat.es and www7.aeat.es for services and checks. However, beginning 21 March 2022, the access will be replaced with prewww1.aeat.es. DocView.aspx?DocumentID={9b68812d-ded8-4fde-9bc1-e805cc2f9ae1}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany VAT return form for financial year 2022 supported (German legislation) Exact Globe now supports the VAT return form for financial year 2022. DocView.aspx?DocumentID={d100c301-bec1-4759-9b9c-88c41aa8f896}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Intrastat return in XML introduced (German legislation) You can now submit your INTRASTAT reports in XML format. Previously, the reports had to be submitted in ASCII format. With the recent requirement changes, ASCII will no longer be supported in financial year 2022 and will be replaced by XML format. DocView.aspx?DocumentID={06b49a0c-407e-46cc-b988-51392d50fd97}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany VAT return form for financial year 2022 supported (German legislation) Exact Globe now supports the VAT return form for financial year 2022. There are some changes in the Crystal report and XML file of the VAT return form. DocView.aspx?DocumentID={d100c301-bec1-4759-9b9c-88c41aa8f896}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Boxes in the Annual tab enabled for editing for VAT returnModelo 303 (Spanish legislation) In compliance with the latest regulation requirements for VAT returns, we’ve enhanced the VAT Modelo 303 declaration form for the year 2021 and onwards. As of now, we’ve enabled six additional boxes in the Annual tab that were previously disabled. DocView.aspx?DocumentID={4380a9f7-e1ec-4e10-8f33-3e9c2e3b3065}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Split payments for refunds now available (Polish legislation) In this product update, you will be able to make split payments with the sales credit note transaction type. You can make refunds to debtors with the same convenience and flexibility as making payments to creditors. DocView.aspx?DocumentID={21beb378-4ada-4ba1-b0df-743fd2c270f7}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Partial corrections introduced for JPK_VDEK format (Polish legislation) You can now make partial corrections to the VAT declaration or transactions for the JPK_DEK reporting format. With this enhancement, you no longer need to correct the whole XML file, which could cause a delay in the process of VAT return. DocView.aspx?DocumentID={94d58d20-5992-4b75-a550-910445f21630}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Second date selection available when you add or overwrite VAT register reports (Polish legislation) You can now select the second date when you add or overwrite the VAT register reports. The second date refers to the end date of the date range that you define for the transactions that will be included in the reports. DocView.aspx?DocumentID={5eb95365-9e3f-4c14-b483-0349eb333180}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Suministro Inmediato de Información (SII) enhanced to include invoice F4 and multiple rental locations (Spanish legislation) To ensure that the Suministro Inmediato de Información (SII) reports are submitted successfully, we have made some changes in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={91f09b1d-1a90-4903-a822-72a5c99b2770}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Changes in VAT Modelo 303 (Spanish legislation) In compliance with the latest legal requirements for the year 2021 and onwards, we have included new specifications to the VAT Modelo 303 declaration form. The changes include new VAT boxes of the sales-basis type and the enhanced electronic format. DocView.aspx?DocumentID={7d9c8138-4eaf-4ffa-8f27-cb9b88f0af55}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Belgium EU sales list to include the Delivery debtor VAT number (Belgian legislation) In this release, the Belgian EU sales list return will display the delivery address and VAT number of the debtor if the debtor is in Europe. DocView.aspx?DocumentID={efe3312a-f5b9-49a7-a1ec-634afdf01e2f}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Import of e-invoice X-Rechnung 2.0 for purchase is now supported (German legislation) The import of Xrechnung 2.0 to purchase for creditors with country code 'DE' is now supported. DocView.aspx?DocumentID={3c7df26c-69ac-4c9d-a340-e4075badaf86}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Switzerland QR code improved (Swiss legislation) The information in the QR code has been improved to ensure accuracy, as well as to include additional information such as company and debtor addresses. DocView.aspx?DocumentID={75751dc0-e207-4125-aa3b-3d5d297ec824}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Delivery address and VAT number of debtors improved in EU sales list (German legislation) Since product update 419, Exact Globe Next has supported the German EU sales list based on the delivery address and the VAT number of debtors. DocView.aspx?DocumentID={4b92991b-d8c3-4be7-8556-213e6429be0f}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Vietnam VAS Stock movement report enhanced (Vietnamese legislation) The stock movement report for Vietnamese Accounting Standard (VAS) has been enhanced whereby the Adj.amt columns have been added to reflect the correct in and out amounts based on the debit and credit amounts in the item transaction card. DocView.aspx?DocumentID={c2f40d06-4f7d-4b78-b714-d3581f7b3267}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Intrastat screen displays Your ref. (Polish legislation) We have improved the Polish Intrastat feature to include a column for Your ref. in the Intrastat screen. You can add this column through Invoice > Statistics > Intrastat to display your creditors’ invoice numbers for both import and export transactions. This enhancement gives you an easy reference when looking for information about your creditors, such as their trade statistics. DocView.aspx?DocumentID={76020f38-4f34-4884-96fe-1abb0b4ef567}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Belgium BelcoTax 2021 updated (Belgian legislation) According to the latest changes that have been made to the Belcotax-On-Web (BOW) income 2020, the fields that were related to the directorate general and receipt office information have been removed. DocView.aspx?DocumentID={a6f7b680-c88b-490e-820d-9222f97655be}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Enhancements to the Intrastat functionality (Polish legislation) As of 1 January 2022, changes have been made to the Polish Instrastat declaration. To comply with custom requirements and to ensure your Intrastat submissions are on point, we have made further improvements to the Intrastat functionality which you can access through Invoice > Statistics > Intrastat. DocView.aspx?DocumentID={a30afb26-bf99-4cc6-ab2d-b1a388669d97}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Taxonomy 6.4 supported (German legislation) With the introduction of the taxonomy version 6.4 for e-Bilanz, businesses with balance sheets for years 2020 and 2021 to be submitted in year 2022 are required to use this version. DocView.aspx?DocumentID=%7bceea4615-80e7-4620-a191-b0672f3029f1%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland JPK file version changed (Polish legislation) On 27 December 2021, the Polish tax office introduced a change for the JPK file. The change is only applicable from year 2022 onwards. DocView.aspx?DocumentID=%7B89ab5bcf-758e-4e25-947c-35ec9004f690%7D&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy Intrastat codes for services changed (Italian legislation) New statistical numbers and descriptions are introduced. DocView.aspx?DocumentID=%7b3ec4ab00-cbb7-4e31-842d-50966e2dbabf%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen United States AvaTax Connector upgraded to TLS1.2 (American legislation) Exact Globe Next is now updated to comply with the TLS1.2 version. DocView.aspx?DocumentID=%7b1916092f-b9e1-4d5d-b330-f392d231ae94%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Portugal SAFT Audit file enhanced (Portuguese legislation) Besides including the QR code and ATCUD information in the XML audit file, we have made further changes to the SAFT user interface. DocView.aspx?DocumentID=%7bb281d905-4c22-453c-bbf1-5876e7be3e99%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Austria Updates to Withholding tax certification report 2022 Several changes have been made to the withholding tax certificate report for year 2022. DocView.aspx?DocumentID=%7Bf9559423-8ff0-4d87-b5f4-845d6119bff9%7D&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Austria Updates to Intrastat 2022 for CSV (Austrian legislation) Some changes are made to the INTRASTAT return for CSV, effective as of year 2022. The changes are only applicable for import and export. DocView.aspx?DocumentID=%7Bfa21f042-428c-4db2-9dd8-0bc174cffd88%7D&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Switzerland Additional information included in the QR-bill (Swiss legislation) You can have extra information in the QR code whereby the additional information will be divided into ten columns. DocView.aspx?DocumentID=%7b1c668d5b-a4af-426c-b201-eaca334275af%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy Enhancements to electronic invoicing for San Marino (Italian legislation) When you enable the Foreign invoice: E-Invoice feature and the debtor country is San Marino, changes will be made to CodiceDestinatario and PECDestinatario. DocView.aspx?DocumentID=%7bcf1b9dcf-0ca4-4161-bd60-45d40b96eeff%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain VAT return Model 303 declaration type “V” enhanced (Spanish legislation) We have made some enhancements to the VAT return Model 303 for Spain. DocView.aspx?DocumentID=%7be2a1ae26-17cd-4a88-999f-f9d4bdb121b5%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen United Kingdom Changes to UK VAT return 2021 (UK legislation) Effective April 8, 2021, the descriptions for some VAT boxes will be changed for the VAT return form. This enhancement is implemented to support the transition period of Northern Ireland’s dual position in the United Kingdom (UK) and European Union (EU). DocView.aspx?DocumentID={4b384f51-1923-4e84-994f-94b3afc3f519}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen United Kingdom Fraud prevention headers for version 3.0 improved for MTD (UK legislation) Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) department now requires the system to submit the header data for every request to their API. Effective January 2021, two new headers and a format have been issued for the parameter values of the existing fraud prevention headers. DocView.aspx?DocumentID={47999c06-14c9-4f30-a5bf-6f3a11a7f34b}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland JPK_KR electronic form improved (Polish legislation) The latest specification for the JPK_KR electronic form has been updated to support the enhanced element. DocView.aspx?DocumentID={c95a3508-c324-40de-a3ff-6a14b723555f}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Luxembourg Version 2.0 available for eCDF XML file for VAT return and EU sales list (Luxembourg legislation) Effective April 2021, version 2.0 is now supported for the eCDF XML file for the VAT return and EU sales list. DocView.aspx?DocumentID={e042f4b4-85d2-4ad6-9902-a292a7acd01d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy Improvements to Intrastat returns in CEE and I01 formats, including correction entries (Italian legislation) In this product update, we have made more improvements to the Intrastat screen for the Italian legislation. These include enhancements to the CEE and I01 options. Two new columns, a new field and button are also added to the Intrastat screen. In addition, correction entries for Section 2 and Section 4 are also improved. DocView.aspx?DocumentID={1ea0e68c-2cd8-4516-a30e-3107792a9831}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy Withholding tax report improved for financial year 2020 and 2021 (Italian legislation) In line with the recent legislation changes, the withholding tax certification in various formats has been improved. With this, a new dynamic Certificazione Unica header has also been supported for the financial year 2020 and 2021. This applicable only to the purchase transactions. DocView.aspx?DocumentID={69056184-bb7f-4c63-88e1-6cfe2faf506c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Hungary National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system version 3.0 introduced (Hungarian legislation) Effective April 2021, the latest the National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system, version 3.0, will replace the previous version. With this, all connections that are older than version 3.0 will no longer be supported. DocView.aspx?DocumentID={12139e2c-d9d4-434e-9585-836325d3b052}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Route ID (Leitweg ID) supported for XRechnung (German legislation) The route ID, also known as Leitweg ID, is now supported for XRechnung (E-invoice). This is applicable to both debtors and creditors, whereby you can now define the route ID at the new Leitweg ID field under the VAT section in the debtor and creditor maintenance screens. DocView.aspx?DocumentID={adf75c91-49ca-407f-a039-9c781e829331}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Electronic VAT return form for Modelo 303 improved (Spanish legislation) The electronic VAT return form for Modelo 303 has been improved. The electronic format of the VAT return form will now contain five pages, whereby, the new additional page contains the information that has been split from the old page 30303000 to pages 30303000 and 30304000. DocView.aspx?DocumentID={67a6cd65-65e8-48f0-9e5f-c2a43abbf1d8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Fiscal taxonomy version 6.3 now supported (German legislation) A new taxonomy version 6.3 (2019.04.01) has been introduced and can be imported into Exact Globe Next. The latest taxonomy version will cater for businesses submitting balance sheets for the year 2019 or 2020 in year 2021. DocView.aspx?DocumentID={9c004a57-e377-4cda-bb3b-b72bcd46b2f3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Austria VAT return form for 2020 available (Austrian legislation) Effective July 2020, the Austrian tax authorities require VAT returns to be reported using the new layout. In line with the new requirement, the following changes have been implemented in Exact Globe, and are applicable to the VAT return, crystal, and XML reports. DocView.aspx?DocumentID={676719ed-21c6-495d-b4bb-7baeb8376f83}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany VAT return form for 2021 available (German legislation) The latest VAT return form has been made available for the financial year 2021. For the submission to be successful, ensure that the latest ERiC version 33.2.8.0 is installed. DocView.aspx?DocumentID={95f26e17-bbf8-424a-9140-c1d5a7b1ed79}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany XRechnung version 2.0.0 available for 2021 (German legislation) The latest XRechnung version 2.0.0 is now available for invoicing starting January 2021. DocView.aspx?DocumentID={153961ca-10d3-473a-88bf-c2f540d64b4e}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) version 33.2.8.0 introduced (German legislation) The latest version of the ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) library, version 33.2.8.0, is now available for you to send VAT returns, EU sales lists, and E-bilanz. Effective 2021, all legal submissions can be done via the latest ERiC version. DocView.aspx?DocumentID={8a9be7ea-7ee3-4b18-b7c6-7d93aa685e71}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Improved Modelo 303 and 180 (Spanish legislation) The tax forms Modelo 303 and 180 have been improved whereby for Modelo 303, the information for Clave and Epígrafe I.A.E. will be displayed accordingly in the generated text file. For Modelo 180, the information for Situación can be defined with new or updated existing options, to ensure your tax submission is aligned with SITUACIÓN INMUEBLE (códigos 2020). DocView.aspx?DocumentID={00793d52-eb29-4b49-8059-7f9ee40c1990}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Improved JPK_VDEK electronic VAT reporting format (Polish legislation) Some improvements have been made. DocView.aspx?DocumentID={9e97a362-2c8c-46af-8d7c-9801b0ad89d1}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland MPP procedural mark enhanced for JPK_VDEK XML file (Polish legislation) The MPP procedural mark has been replaced by MPP_SALES, and a new procedural mark MPP_PURCHASE has been added. The attributes that are linked to MPP_SALES and MPP_PURCHASE will be used as conditions to display the MPP tags in the sales and purchase transactions. This allows you to configure the conditions that are specific to the sales and purchase transactions. DocView.aspx?DocumentID={dd935c58-29ec-4620-b40f-c903e15620b3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland VAT box 39 for purchase transactions improved for JPK_VDEK (Polish legislation) The amount for VAT box 39 in the VAT: Purchase tab will now automatically reflect the value of box 62. This will be applicable to the original VDEK return declaration from the previous period, or the latest correction VDEK correction, if available. DocView.aspx?DocumentID={b392b2fa-6f02-46eb-9b46-1a8bf933a4d3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Portugal Introduction to ATCUD and QR codes (Portuguese legislation) In accordance to the Ordinance 195/2020, starting from January 1, 2021 onwards, it is mandatory for companies to include the two-dimensional bar code (QR) in the invoices. DocView.aspx?DocumentID={d896a6b0-8e39-44c1-ac0d-9fba9247fc86}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Asset general ledgers automatically linked to Changes in fixed assets (gross) block in XBRL (German legislation) The linking of the asset general ledgers will now be done automatically to the Changes in fixed assets (gross) block in XBRL. This feature will be applicable to the taxonomy version 6.0 and onwards, and to GAAP or MicroBilG. DocView.aspx?DocumentID={a0fad989-acf4-4f24-97b5-e4f915a44734}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Improvement to purchases via SII (Spanish legislation) In line with the latest tax requirements that will be effective from January 2021, the submission file for purchase invoices and credit notes of purchase invoices have been improved to support certain conditions. DocView.aspx?DocumentID={f27a7241-eb6e-4bb9-9f61-bce6d5635823}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Slovakia VAT return form for financial year 2021 available (Slovak legislation) The VAT return form has been updated to support the tax submission for year 2021. DocView.aspx?DocumentID={ff3cbbad-8f74-487f-95b3-617d690335b0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland More exchange rate options available for VAT register reports (Polish legislation) The exchange rate for transactions in the foreign currencies can now be calculated and returned with more exchange rate options for the VAT register reports. This enhancement will be available for the JPK_VAT and JPK_VDEK format types and will be applicable for sales and purchase registers. DocView.aspx?DocumentID={980224e9-631a-4840-b4d9-f99d07b856d4}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy Foreign invoice: E-Invoice check box added in Invoice settings (Italian legislation) We have added the Foreign invoice: E-Invoice check box to the Invoice settings screen. DocView.aspx?DocumentID=%7b3379c8c5-bf73-43df-94eb-e13dad3f4aa0%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Declaration of VAT returns affected by bad debts (Germany legislation) Exact Globe Next now supports the recording of taxable transactions affected by bad debts according to the VAT return form's boxes 37 and 50. DocView.aspx?DocumentID=%7bae9c0374-5b3f-42cc-a6eb-d7c0d236a7a6}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy Support for recording letter of intent (Italy legislation) From 1 January 2022, as part of legislation requirements, users will need to declare any letter of intent that they received. To cater to this, the Reference data and Reference date fields were introduced. The generated XML file was also updated to conform to this requirement. DocView.aspx?DocumentID=%7b10734fb6-2d03-4d67-874a-2a24e0e08f02}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy VAT basis and VAT amount is now displayed in EUR (Italy legislation) Exact Globe Next now allows the VAT basis and VAT amount to be always displayed and reported in EUR. DocView.aspx?DocumentID=%7b593c6011-6cb6-4bf7-bd5c-953c09aa5ded}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Italy Generating XML eInvoice based on Autofattura (Italian legislation) (Italy legislation) You can now generate an XML file when you are processing the Autofattura entries. DocView.aspx?DocumentID=%7bcf3c00de-ff67-4de8-8ff6-2030018e2085%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Spain Historical journals now available for generation (Spanish legislation)
Previous years' financial transactions (in the form of journals) can now be accessed from the newly added menu path Finance > Report > Export > Historical journals.
DocView.aspx?DocumentID={9d3eba83-2bfb-4ab7-b7dd-2ad4b0d2e84b}&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Ireland Updates to Intrastat 2022 (Irish legislation) There are some changes in the XML schema for the Intrastat return from year 2022 onwards. The changes are only applicable for “Dispatch”. DocView.aspx?DocumentID=%7ba31fb097-5039-484c-9cbb-e33476f804b0%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Spain Updates to Suministro Inmediato de Información (SII) (Spanish legislation) There are various changes made to the Finance > VAT > Statistics > Immediate submission of VAT information menu path for the Sales, Purchase, Intra-community, Collections, Payments, Investments, and Cash receipts tabs. DocView.aspx?DocumentID=%7Be034b97e-3e26-4f7d-87c2-e8bcfee57ea7%7D&NoSubject=1&NoHeader=1
Andere wetgevingen Poland New VAT number field and error message for Intrastat functionality (Polish legislation) We constantly improve the Intrastat functionality to comply with requirements by the tax authorities and to ensure your Intrastat submissions are on point. You can access this through Invoice > Statistics > Intrastat. Based on your feedback, we are implementing two changes to help you compile relevant and correct data before generating your XML file for the Intrastat declaration. DocView.aspx?DocumentID={73145b8f-a501-4fae-9aee-9db731027a30} &NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) version 32.2.4.0 introduced (German legislation) The latest version of the ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) library, version 32.2.4.0, is now available for you to send VAT returns, EU sales lists, and E-bilanz. From October 2020, all legal submissions can be done via the latest ERiC version. DocView.aspx?DocumentID={ae1082f9-e59d-44cb-9c7f-084983181b8c}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Introduction to e-invoice XRechnung ver. 1.2.2 (German legislation) As of 27 November 2020, all German B2G invoices are required to be submitted digitally. The method that will be used in Exact Globe Next is XRechnung, a pure XML format with the version 1.2.2. DocView.aspx?DocumentID={2281c7bb-7930-4257-9998-b94e754d52fa}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen JPK_VDEK electronic VAT reporting format introduced (Polish legislation) As of October 1, 2020, it will be mandatory for all taxpayers to submit their VAT reporting in the JPK_VDEK format. The new reporting format will consist all VAT records and registrations, as well as the VAT declaration information, in a single document. It will also contain additional data that is required for the analysis of the correctness of settlement. DocView.aspx?DocumentID={62650f0e-486c-4bd7-ad54-7333092ab320}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen European Union (EU) sales list form for financial year 2020 available (Slovak legislation) The European Union (EU) sales list form has been updated to support the tax submission for year 2020. DocView.aspx?DocumentID={74e3a57f-e779-4ca3-9b6f-08adde8691dc}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen NAV online invoicing system functionality improved (Hungarian legislation) The update all, refresh, and send functionalities have been improved for the NAV online invoicing system in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={545f01e4-dd33-4364-a1d8-743b6b8d4fe3}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Improved VAT invoice list for cash-based VAT (Hungarian legislation) The VAT invoice list will now display the cash-based VAT transactions when the option Tax due date is enabled. DocView.aspx?DocumentID={fe902ec9-41b0-405e-bc5b-ca5265669457}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Support for electronic file submission of withholding tax returns for PND3 and PND53 (Thai legislation) You can now opt to upload a text file consisting of withholding tax return transactions directly to the tax portal. DocView.aspx?DocumentID={b49efa90-5cda-4a88-aaf8-2708d1b00ebd}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen SDD management menu path supported (Croatian legislation) All transactions related to the SEPA direct debit (SDD) can now be managed via the new menu path Cash flow ➔ Collection ➔ SDD management. The related SEPA files can also be generated via the menu path. DocView.aspx?DocumentID={0639031a-9cdf-4cfb-a3f1-9ad89df44bbd}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen New support for Intrastat report in I01 format (Italian legislation) In line with the Italian legislation, a new I01 option is available when generating the Intrastat report. DocView.aspx?DocumentID={5ab29e78-3ad2-409a-94c2-6035f38b8154}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Support for customized style sheets in E-Invoice (Italian legislation) Electronic invoices in Exact Globe Next (EGN) can now use XSL style sheets that comply to the Italian legislation. DocView.aspx?DocumentID=%7b6e62592e-7cfa-454a-9e06-7f292eb16bff}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Updated E-Invoice features (Italian legislation) Various E-Invoice features were updated. DocView.aspx?DocumentID={5fe2b0bf-7592-40d5-8fd3-3a628e6e625f}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen XML file enhanced for withholding tax functionality (Italian legislation) To comply with the latest tax changes for the e-Invoice functionality, effective October 1, 2020, the XML file for the withholding tax functionality has been enhanced. With the recent changes, the withholding tax rate, reason, and nature code information has been made available in the XML file. In addition, the withholding tax amount is not deducted from the total invoice the XML file. DocView.aspx?DocumentID={7126bd93-8b6c-45ab-bd18-ee8ddbfeef02}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Updated QR-bill (Swiss legislation) In line with updated requirements, Exact Globe Next (EGN) now supports Swiss Payment Standards 2019 that introduces QR-bill version 2.1. DocView.aspx?DocumentID={948b99b0-3925-425c-b446-1131f34f02b1}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Advising record lines displayed for contact person in HSBC Malaysia iFile (Malaysian legislation) This product update allows you to define whether the contact person (maximum of six recipients) with an email addresses wants to receive notifications. DocView.aspx?DocumentID=%7bd6d7bc3a-34e9-45cc-bc1a-0ab954d7eab8%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen VAT return form for financial year 2020 available (Slovak legislation) The VAT return form has been updated to support the tax submission for year 2020. The description for the VAT boxes have been updated. DocView.aspx?DocumentID={e8c2b513-98c9-4d16-8243-157f71cac87e}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Enhancements for e-Factura schema version 3.2.1 (Spanish legislation) Enhancements have been made to cater to the new requirements for the e-Factura schema version 3.2.1. The enhancements are applicable to all legislations that support e-Factura, and specifically when sending invoices to debtors that are operating in Spain. DocView.aspx?DocumentID={1e0ceeb3-e45e-487e-9f53-dba2528363ed}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Improvements of the reversal withholding tax amount (Italian legislation) If the invoice is partially matched and the write off option is not Balance, the remaining withholding tax amount will be fully reversed. However, if the invoice is partially matched and the write off option is Balance, the withholding tax amount will be reversed proportionally. DocView.aspx?DocumentID=%7bc46d4e3e-f893-4d12-bbd6-663b781a8d66%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen CSV format supported for Intrastat (Portuguese legislation) The CSV option has been added to the Intrastat Return field. DocView.aspx?DocumentID=%7b8a8d5393-be08-4d7d-a95d-88cfe33b1159%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Multiple enhancements to E-invoicing XML output (Italian legislation)
Some enhancement were made to the E-invoicing XML output in line with improved Autofattura XML compliance and feedback from users including TipoDocumento, CAP and PrezzoUnitario tags.
DocView.aspx?DocumentID={2bdf4658-eaed-4841-83e9-f8fd2234420c}&NoSubject=1&NoHeader=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES IFR Registercode niet meer verplicht voor niet-IFR boekingen De registercode is niet meer verplicht bij het importeren van niet-IFR boekingen via menupad Financieel ➔ Invoer ➔ Inkoop. DocView.aspx?DocumentID=%7b7c979809-e131-4ee4-8d4a-cb3f33583bb3%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Globe Next Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende releases van Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={048a2a23-dd90-40f0-a6e7-f32f9c0aee7a}&NoSubject=1&NoHeader=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Globe Next. http://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Language=NL&TopicFilter=EG2003E&Action=1&Release=0&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Update van Exact Globe Next via het internet Meer informatie over het uitvoeren van een update. DocView.aspx?DocumentID={a5965acf-a39c-475d-a307-346e6fd7486b}&NoSubject=1&NoHeader=1
 

De release notes van deze product update zijn naast het Nederlands ook beschikbaar in de volgende taal:

 
           
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.793.308
 Assortment:  Date: 05-09-2022
 Release: 421  Attachment:
 Disclaimer