One moment please...
 
Exact Globe   
 

Release Notes Exact Globe Next Product Update 421

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 421 ten opzichte van voorgaande release. Voordat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de administraties en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt. 


Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 421 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen   Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2021 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2021 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID=%7b42ad673f-4ae0-4754-a6b4-2557b38dd0c4%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Algemeen   PFX-certificaten worden ondersteund voor Digipoort Het is nu mogelijk om PFX-certificaten te selecteren voor het indienen van aangiftes via Digipoort. DocView.aspx?DocumentID=%7b26b6bac5-0150-41cc-ae4e-63e5c9f8a450%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Financieel   Filteren op leverdatum bij het aanmaken van de btw-aangifte Bij het aanmaken van de btw-aangifte is het nu mogelijk om te filteren op de leverdatum van de transacties die meegenomen moeten worden. DocView.aspx?DocumentID={886ca3a7-832a-4f7a-b773-6f201e2422dd}&NoSubject=1&NoHeader=1
Financieel   Audit File 3.1 (XAF) verbeterd De opmaak van de XAF-auditfile is geherstructureerd waarbij alle niet-relevante stamgegevens zoals niet-relevante-debiteurgegevens, btw-codes, en dagboeken niet meer worden opgenomen in de gegenereerde bestanden. DocView.aspx?DocumentID={90de722c-3feb-4148-9a1d-15aee003ae68}&NoSubject=1&NoHeader=1
Financieel   Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2021 wordt ondersteund De wijzigingen voor 2021 zijn beschikbaar gemaakt in deze product update. DocView.aspx?DocumentID={42ad673f-4ae0-4754-a6b4-2557b38dd0c4}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Btw-termijnen worden uitgesloten van het toewijzen en afletteren bij het importeren van afschriften Het toewijzen en afletteren tijdens de import van bankafschriften wordt niet uitgevoerd wanneer de btw-termijnen betrekking hebben op de belastingcrediteur en de grootboekrekening de btw te vorderen of af te dragen rekeningen zijn. DocView.aspx?DocumentID={180d0640-5804-481d-b134-7b5c5599b48b}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Nieuwe ISO20022 standaard als vervanging voor het BTL91 formaat voor ABN AMRO Vanaf 31 mei 2021 eindigt de ondersteuning van BTL91 bestanden voor de ABN AMRO bank en wordt vervangen door de nieuwe ISO20022 XML standaard. Hiermee worden nu niet-SEPA transacties ondersteund DocView.aspx?DocumentID={1580e46c-7f19-43e6-a75a-7c5aa0f0f251}&NoSubject=1&NoHeader=1
Cash flow   Alfanumerieke karakters opgeven bij de velden Federal ID number en Federal ID prefix in het Automatic Clearing House Information scherm Het is nu mogelijk om alfanumerieke karakters op te geven bij de velden Federal ID number (maximaal 9 karakters) en Federal ID Prefix Number (maximaal 1 karakter) voor Amerikaanse banken die het National Automated Clearing House Association (NACHA) bankformaat gebruiken. DocView.aspx?DocumentID={651025a2-4cfa-485b-a4ba-25a0f4c84998}
Cash flow   MT940 formaat voor Deutsche Bank verbeterd Deutsche bank heeft het MT940 bankformaat verbeterd zodat ook de bijgewerkte structuur voor tag86 wordt ondersteund voor Nederlandse banken. Verder is de import logica verbeterd zodat zowel gestructureerde als ongestructureerde MT940 formaten voor banken in Duitsland worden ondersteund. DocView.aspx?DocumentID={025a43fc-a860-48b0-bfe4-b9ee20d9939f}
Cash flow   SEPA PAIN formaat ondersteund voor Groot Brittannië Er zijn wijzigingen doorgevoerd in Exact Globe Next om er voor te zorgen dat de gegevens van de filiaalcode en het relatienummer van de crediteur correct wordt opgenomen in het xml-bestand van het betaalbestand. DocView.aspx?DocumentID={e5ac3786-37ab-4c72-abc4-364b9623e30c}
Cash flow   Het MT940-bestand voor ABN AMRO Bank bevat “BNKN” In deze product updates hebben we het MT940-bestand bijgewerkt met de gestructureerde Tag 86, speciaal voor de ABN AMRO Bank. DocView.aspx?DocumentID={4b3262d3-1fa8-400b-9fa0-41befabd316d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Cash flow   Verbetering bij het toewijzen voor de CAMT.53 en CAMT.54 formaten Voor afschriften in het CAMT.53 en CAMT.54 formaat is de functie voor het automatisch toewijzen verbeterd. DocView.aspx?DocumentID={c179941f-1cf8-4206-b0f2-31973b5f49cd}&NoHeader=1&NoSubject=1
Factuur   De SI-UBL1.0 en SI-UBL1.1 formaten worden niet meer ondersteund Vanaf 30 maart 2020 worden elektronische facturen in het SI-UBL1.0 en SI-UBL1.1 formaat niet meer geaccepteerd. DocView.aspx?DocumentID={9dd6d8b8-0259-42ce-b508-d77d74a75d33}&NoSubject=1&NoHeader=1
Factuur   Ondersteuning voor Intrastat Transactie A2 code Vanaf 1 januari 2021 dient de volgende additionele informatie te worden opgenomen in de Intrastat-aangifte. DocView.aspx?DocumentID={c6f1ee11-d59c-441c-86c4-994399d26cdd}&NoSubject=1&NoHeader=1
Factuur   Noord Ierland Intrastat en icp-aangifte na de brexit Vanaf 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de Europese Unie (EU). DocView.aspx?DocumentID=%7b416fe710-d641-49d0-ba69-a49c9468dbdf%7d&NoSubject=1&NoHeader=
Factuur   OrderReference-tag opgenomen in NL elektronische factuur SI2.0 Er is een verbetering doorgevoerd in het het UBL2.1 versie SI2.0 formaat voor elektronische facturen voor Nederlandse debiteuren. DocView.aspx?DocumentID={0a482cb9-da79-48ca-97b6-0e6640253ba3}
Salaris   Exact Online Salaris account kan worden gekoppeld in de salarisinstellingen Voor het exporteren van de salarisjournaalposten van Exact Globe Next naar Exact Online was het in voorgaande releases noodzakelijk om de Exact Online inloggegevens op te geven in de sectie Exact Shared Cloud Service van de administratie-instellingen in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={8ac5f198-3de2-4165-8e3a-647a076e412f}&NoSubject=1&NoHeader=1
Integratie Exact Expense Management Synchronisatie van de bijlagen van kostendeclaraties uit Exact Expense Management De bijlagen van kostendeclaraties in Exact Expense Management worden nu gesynchroniseerd naar Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={7d29a824-1dd9-4b9f-8a91-d753e99d8443}&NoSubject=1&NoHeader=1
Integratie Exact Purchase to Pay Niet-definitieve facturen uit Exact Purchase to Pay synchroniseren Gewijzigde en heropende (niet-definitieve) facturen in Exact Purchase to Pay kunnen nu worden gesynchroniseerd met Exact Globe Next wanneer deze nog niet definitief en gefiatteerd zijn. DocView.aspx?DocumentID={d1cd04f3-97a6-4a86-8a56-357b893f397e}&NoSubject=1&NoHeader=1
Integratie Exact Purchase to Pay Ondersteuning voor de synchronisatie van niet-aftrekbare btw voor Exact Purchase to Pay Wanneer in Exact Purchase to Pay een inkoopfactuur wordt aangemaakt met niet-aftrekbare btw van het type Exclusief, wordt de bestaande Exact Globe Next logica voor niet-aftrekbare btw toegepast bij het genereren van de factuuregels in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={0e77d822-d2ca-44c8-8b20-7b6832331b5e}&NoSubject=1&NoHeader=1
Integratie Exact Expense Management Stamgegevens filteren voor de synchronisatie naar Exact Expense Management Vanaf deze product update is het mogelijk om aan te geven welke stamgegevens worden gesynchroniseerd van Exact Globe Next naar Exact Expense Management. DocView.aspx?DocumentID={ab375014-0041-49d7-80aa-4a47d3f9815a}&NoSubject=1&NoHeader=1
Systeem Algemeen Exact Globe Next ondersteunt Microsoft SQL Transparency Data Encryption (TDE) Vanaf deze product update ondersteunt Exact Globe Next Microsoft SQL Transparency Data Encryption (TDE). DocView.aspx?DocumentID={97ff5eb4-f381-4427-b6d6-e65d77b82c08}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Algemeen Mailsysteem ondersteunt TLS 1.2 verbindingen Voor een verbeterde veiligheid ondersteunt Exact Globe Next nu TLS 1.2 verbindingen voor het versturen van e-mails via SMTP. DocView.aspx?DocumentID={bd2bd410-48e3-4afc-b208-2ae2a5a787e8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen United Kingdom Changes to UK VAT return 2021 (UK legislation) Effective April 8, 2021, the descriptions for some VAT boxes will be changed for the VAT return form. This enhancement is implemented to support the transition period of Northern Ireland’s dual position in the United Kingdom (UK) and European Union (EU). DocView.aspx?DocumentID={4b384f51-1923-4e84-994f-94b3afc3f519}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen United Kingdom Fraud prevention headers for version 3.0 improved for MTD (UK legislation) Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) department now requires the system to submit the header data for every request to their API. Effective January 2021, two new headers and a format have been issued for the parameter values of the existing fraud prevention headers. DocView.aspx?DocumentID={47999c06-14c9-4f30-a5bf-6f3a11a7f34b}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland JPK_KR electronic form improved (Polish legislation) The latest specification for the JPK_KR electronic form has been updated to support the enhanced element. DocView.aspx?DocumentID={c95a3508-c324-40de-a3ff-6a14b723555f}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Luxembourg Version 2.0 available for eCDF XML file for VAT return and EU sales list (Luxembourg legislation) Effective April 2021, version 2.0 is now supported for the eCDF XML file for the VAT return and EU sales list. DocView.aspx?DocumentID={e042f4b4-85d2-4ad6-9902-a292a7acd01d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Italy Withholding tax report improved for financial year 2020 and 2021 (Italian legislation) In line with the recent legislation changes, the withholding tax certification in various formats has been improved. With this, a new dynamic Certificazione Unica header has also been supported for the financial year 2020 and 2021. This applicable only to the purchase transactions. DocView.aspx?DocumentID={69056184-bb7f-4c63-88e1-6cfe2faf506c}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Hungary National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system version 3.0 introduced (Hungarian legislation) Effective April 2021, the latest the National Tax and Custom Administration (NAV) online invoicing system, version 3.0, will replace the previous version. With this, all connections that are older than version 3.0 will no longer be supported. DocView.aspx?DocumentID={12139e2c-d9d4-434e-9585-836325d3b052}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Route ID (Leitweg ID) supported for XRechnung (German legislation) The route ID, also known as Leitweg ID, is now supported for XRechnung (E-invoice). This is applicable to both debtors and creditors, whereby you can now define the route ID at the new Leitweg ID field under the VAT section in the debtor and creditor maintenance screens. DocView.aspx?DocumentID={adf75c91-49ca-407f-a039-9c781e829331}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Electronic VAT return form for Modelo 303 improved (Spanish legislation) The electronic VAT return form for Modelo 303 has been improved. The electronic format of the VAT return form will now contain five pages, whereby, the new additional page contains the information that has been split from the old page 30303000 to pages 30303000 and 30304000. DocView.aspx?DocumentID={67a6cd65-65e8-48f0-9e5f-c2a43abbf1d8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Fiscal taxonomy version 6.3 now supported (German legislation) A new taxonomy version 6.3 (2019.04.01) has been introduced and can be imported into Exact Globe Next. The latest taxonomy version will cater for businesses submitting balance sheets for the year 2019 or 2020 in year 2021. DocView.aspx?DocumentID={9c004a57-e377-4cda-bb3b-b72bcd46b2f3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Austria VAT return form for 2020 available (Austrian legislation) Effective July 2020, the Austrian tax authorities require VAT returns to be reported using the new layout. In line with the new requirement, the following changes have been implemented in Exact Globe, and are applicable to the VAT return, crystal, and XML reports. DocView.aspx?DocumentID={676719ed-21c6-495d-b4bb-7baeb8376f83}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany VAT return form for 2021 available (German legislation) The latest VAT return form has been made available for the financial year 2021. For the submission to be successful, ensure that the latest ERiC version 33.2.8.0 is installed. DocView.aspx?DocumentID={95f26e17-bbf8-424a-9140-c1d5a7b1ed79}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany XRechnung version 2.0.0 available for 2021 (German legislation) The latest XRechnung version 2.0.0 is now available for invoicing starting January 2021. DocView.aspx?DocumentID={153961ca-10d3-473a-88bf-c2f540d64b4e}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) version 33.2.8.0 introduced (German legislation) The latest version of the ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) library, version 33.2.8.0, is now available for you to send VAT returns, EU sales lists, and E-bilanz. Effective 2021, all legal submissions can be done via the latest ERiC version. DocView.aspx?DocumentID={8a9be7ea-7ee3-4b18-b7c6-7d93aa685e71}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Improved Modelo 303 and 180 (Spanish legislation) The tax forms Modelo 303 and 180 have been improved whereby for Modelo 303, the information for Clave and Epígrafe I.A.E. will be displayed accordingly in the generated text file. For Modelo 180, the information for Situación can be defined with new or updated existing options, to ensure your tax submission is aligned with SITUACIÓN INMUEBLE (códigos 2020). DocView.aspx?DocumentID={00793d52-eb29-4b49-8059-7f9ee40c1990}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland Improved JPK_VDEK electronic VAT reporting format (Polish legislation) Some improvements have been made. DocView.aspx?DocumentID={9e97a362-2c8c-46af-8d7c-9801b0ad89d1}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland MPP procedural mark enhanced for JPK_VDEK XML file (Polish legislation) The MPP procedural mark has been replaced by MPP_SALES, and a new procedural mark MPP_PURCHASE has been added. The attributes that are linked to MPP_SALES and MPP_PURCHASE will be used as conditions to display the MPP tags in the sales and purchase transactions. This allows you to configure the conditions that are specific to the sales and purchase transactions. DocView.aspx?DocumentID={dd935c58-29ec-4620-b40f-c903e15620b3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland VAT box 39 for purchase transactions improved for JPK_VDEK (Polish legislation) The amount for VAT box 39 in the VAT: Purchase tab will now automatically reflect the value of box 62. This will be applicable to the original VDEK return declaration from the previous period, or the latest correction VDEK correction, if available. DocView.aspx?DocumentID={b392b2fa-6f02-46eb-9b46-1a8bf933a4d3}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Portugal Introduction to ATCUD and QR codes (Portuguese legislation) In accordance to the Ordinance 195/2020, starting from January 1, 2021 onwards, it is mandatory for companies to include the two-dimensional bar code (QR) in the invoices. DocView.aspx?DocumentID={d896a6b0-8e39-44c1-ac0d-9fba9247fc86}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Germany Asset general ledgers automatically linked to Changes in fixed assets (gross) block in XBRL (German legislation) The linking of the asset general ledgers will now be done automatically to the Changes in fixed assets (gross) block in XBRL. This feature will be applicable to the taxonomy version 6.0 and onwards, and to GAAP or MicroBilG. DocView.aspx?DocumentID={a0fad989-acf4-4f24-97b5-e4f915a44734}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Improvement to purchases via SII (Spanish legislation) In line with the latest tax requirements that will be effective from January 2021, the submission file for purchase invoices and credit notes of purchase invoices have been improved to support certain conditions. DocView.aspx?DocumentID={f27a7241-eb6e-4bb9-9f61-bce6d5635823}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Slovakia VAT return form for financial year 2021 available (Slovak legislation) The VAT return form has been updated to support the tax submission for year 2021. DocView.aspx?DocumentID={ff3cbbad-8f74-487f-95b3-617d690335b0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Poland More exchange rate options available for VAT register reports (Polish legislation) The exchange rate for transactions in the foreign currencies can now be calculated and returned with more exchange rate options for the VAT register reports. This enhancement will be available for the JPK_VAT and JPK_VDEK format types and will be applicable for sales and purchase registers. DocView.aspx?DocumentID={980224e9-631a-4840-b4d9-f99d07b856d4}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen United States New and updated tax forms (American legislation) Under the American legislation, there are now changes to the Process 1099's screen and mapping of boxes. DocView.aspx?DocumentID={91c06336-c1df-4e24-b191-476a0be3caac}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Belgium BelcoTax 2021 updated (Belgian legislation) According to the latest changes that have been made to the Belcotax-On-Web (BOW) income 2020, the fields that were related to the directorate general and receipt office information have been removed. DocView.aspx?DocumentID={a6f7b680-c88b-490e-820d-9222f97655be}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Suministro Inmediato de Información (SII) enhanced to include invoice F4 and multiple rental locations (Spanish legislation) To ensure that the Suministro Inmediato de Información (SII) reports are submitted successfully, we have made some changes in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={91f09b1d-1a90-4903-a822-72a5c99b2770}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Portugal CSV format supported for Intrastat (Portuguese legislation) Exact Globe Next supports Intrastat for Portugal. In this product update, we have added the CSV option to the Intrastat Return field. DocView.aspx?DocumentID={8a8d5393-be08-4d7d-a95d-88cfe33b1159}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen US & Canada Important information for Avalara users (American and Canadian legislation) An improvement was made to the encryption and decryption method in saving Avalara password. DocView.aspx?DocumentID={4ddc5ae7-c87d-441e-9054-f7d483286b84}&NoHeader=1&NoSubject=1
Andere wetgevingen Spain Changes in VAT Modelo 303 (Spanish legislation) In compliance with the latest legal requirements for the year 2021 and onwards, we have included new specifications to the VAT Modelo 303 declaration form. DocView.aspx?DocumentID={7d9c8138-4eaf-4ffa-8f27-cb9b88f0af55}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen JPK_VDEK electronic VAT reporting format introduced (Polish legislation) As of October 1, 2020, it will be mandatory for all taxpayers to submit their VAT reporting in the JPK_VDEK format. The new reporting format will consist all VAT records and registrations, as well as the VAT declaration information, in a single document. It will also contain additional data that is required for the analysis of the correctness of settlement. DocView.aspx?DocumentID={62650f0e-486c-4bd7-ad54-7333092ab320}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen European Union (EU) sales list form for financial year 2020 available (Slovak legislation) The European Union (EU) sales list form has been updated to support the tax submission for year 2020. DocView.aspx?DocumentID={74e3a57f-e779-4ca3-9b6f-08adde8691dc}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen NAV online invoicing system functionality improved (Hungarian legislation) The update all, refresh, and send functionalities have been improved for the NAV online invoicing system in Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={545f01e4-dd33-4364-a1d8-743b6b8d4fe3}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Exact Online payroll account can be linked in Payroll settings (Dutch legislation) Previously, to exchange payroll entries between Exact Globe Next and Exact Online, the Exact Online account must be linked in Company settings (accessible via System ➔ General ➔ Settings ➔ Company data settings) as an Exact Shared Cloud Service account. This setup could lead to unwanted results because it was interfering with the Exact Shared Cloud Service solution that is provided. DocView.aspx?DocumentID={c9874443-4441-4f7f-a922-2139d7937272}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Support for electronic file submission of withholding tax returns for PND3 and PND53 (Thai legislation) You can now opt to upload a text file consisting of withholding tax return transactions directly to the tax portal. DocView.aspx?DocumentID={b49efa90-5cda-4a88-aaf8-2708d1b00ebd}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen SDD management menu path supported (Croatian legislation) All transactions related to the SEPA direct debit (SDD) can now be managed via the new menu path Cash flow ➔ Collection ➔ SDD management. The related SEPA files can also be generated via the menu path. DocView.aspx?DocumentID={0639031a-9cdf-4cfb-a3f1-9ad89df44bbd}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Support for customized style sheets in E-Invoice (Italian legislation) Electronic invoices in Exact Globe Next (EGN) can now use XSL style sheets that comply to the Italian legislation. DocView.aspx?DocumentID=%7b6e62592e-7cfa-454a-9e06-7f292eb16bff}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Updated E-Invoice features (Italian legislation) Various E-Invoice features were updated. DocView.aspx?DocumentID={5fe2b0bf-7592-40d5-8fd3-3a628e6e625f}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen XML file enhanced for withholding tax functionality (Italian legislation) To comply with the latest tax changes for the e-Invoice functionality, effective October 1, 2020, the XML file for the withholding tax functionality has been enhanced. With the recent changes, the withholding tax rate, reason, and nature code information has been made available in the XML file. In addition, the withholding tax amount is not deducted from the total invoice the XML file. DocView.aspx?DocumentID={7126bd93-8b6c-45ab-bd18-ee8ddbfeef02}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Updated QR-bill (Swiss legislation) In line with updated requirements, Exact Globe Next (EGN) now supports Swiss Payment Standards 2019 that introduces QR-bill version 2.1. DocView.aspx?DocumentID={948b99b0-3925-425c-b446-1131f34f02b1}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Incoming Invoice Register Register code no longer required for non-IIR purchase entries The register code will no longer be required to be defined when importing non-IIR entries via the Purchase menu path. DocView.aspx?DocumentID={d2a773bd-522e-4316-99b3-edf3f86ff021}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen VAT return form for financial year 2020 available (Slovak legislation) The VAT return form has been updated to support the tax submission for year 2020. The description for the VAT boxes have been updated. DocView.aspx?DocumentID={e8c2b513-98c9-4d16-8243-157f71cac87e}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES Andere wetgevingen Enhancements for e-Factura schema version 3.2.1 (Spanish legislation) Enhancements have been made to cater to the new requirements for the e-Factura schema version 3.2.1. The enhancements are applicable to all legislations that support e-Factura, and specifically when sending invoices to debtors that are operating in Spain. DocView.aspx?DocumentID={1e0ceeb3-e45e-487e-9f53-dba2528363ed}&NoHeader=1&NoSubject=1
VERBETERINGEN IN EERDERE PRODUCT UPDATES IFR Registercode niet meer verplicht voor niet-IFR boekingen De registercode is niet meer verplicht bij het importeren van niet-IFR boekingen via menupad Financieel ➔ Invoer ➔ Inkoop. DocView.aspx?DocumentID=%7b7c979809-e131-4ee4-8d4a-cb3f33583bb3%7d&NoSubject=1&NoHeader=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Globe Next Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende releases van Exact Globe Next. DocView.aspx?DocumentID={048a2a23-dd90-40f0-a6e7-f32f9c0aee7a}&NoSubject=1&NoHeader=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Globe Next. http://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Language=NL&TopicFilter=EG2003E&Action=1&Release=0&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Update van Exact Globe Next via het internet Meer informatie over het uitvoeren van een update. DocView.aspx?DocumentID={a5965acf-a39c-475d-a307-346e6fd7486b}&NoSubject=1&NoHeader=1
 

De release notes van deze product update zijn naast het Nederlands ook beschikbaar in de volgende taal:

 
           
 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.793.308
 Assortment:  Date: 14-10-2021
 Release: 421  Attachment:
 Disclaimer