One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

System - Exporteren: XML data

[Systeem: Interfacing, XML, Export]

Tabblad - Criteria

XML-definitiecode
Selecteer de xml-definitie die u voor de xml export wilt gebruiken.

URL/Pad
De geëxporteerde data kan worden weggeschreven naar een bestand of worden aangeboden aan Exact Synergy.

Voor een export naar bestand, geef het pad op in UNC-notatie, bijvoorbeeld \\serv01\financials\debiteuren.xml">\\serv01\financials\debiteuren.xml.
U kunt aan de bestandsnaam met behulp van een parameter een datum-tijd notitie meegeven.
B.v. \\serv01\financials\debiteuren-<DD><MM><YYYY>-<hh>h<mm>m<ss>s.xml.

Voor een export naar Exact Synergy, geef de URL op,  bijvoorbeeld http://serv01/synergy/docs/xmlupload.asp.

Gebruikers-ID
Indien u exporteert naar Exact Synergy, vul hier domein en netwerkgebruikersnaam in.

Wachtwoord
Indien u exporteert naar Exact Synergy, vul hier netwerkwachtwoord in.

Gebruik: Batch grootte
Zet deze optie aan indien u het exportresultaat in verschillende delen wilt krijgen, bijvoorbeeld om een te groot bestand te voorkomen.

Batch grootte
Geef hier aan hoeveel records de delen van het exportresultaat dienen te bevatten.

Selectietrajecten
Hoeveel selectietrajecten worden getoond, hangt af van het aantal gegevensbronnen dat wordt gebruikt in de geselecteerde xml-exportdefinitie. Per gegevensbron zullen steeds twee opties beschikbaar zijn, de gegevensbron en de tijdstempel van de gegevensbron.

Voorbeeld

Indien de de geselecteerde xml-exportdefinitie de gegevensbronnen debiteuren en crediteuren bevat, dan zullen er vier selectietrajecten mogelijk zijn. Wanneer vervolgens voor crediteuren het traject van 11000 tot 11200 wordt ingesteld, en de overige selectietrajecten blijven onaangeroerd, dan zal het resultaat van de xml export bestaan uit de crediteuren 11000 tot 11200 én uit alle debiteuren.

Zie ook: Hoe kan ik een Auditfile aanmaken in Exact Financials Enterprise?

 


Exact Financials Enterprise > Systeem > Interfacing > XML > Export
X

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 18.157.137
 Assortment:  Date: 10-07-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer