One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhouden: Restricties

[Project: Stamgegevens, Onderhoud, Restricties]

[Finance: Analytisch, Stamgegevens, Onderhoud, Kostenplaats per grootboekrekening]

[Finance: Analytisch, Stamgegevens, Onderhoud, Kostendrager per grootboekrekening]

[System: Inrichting, Restricties, Onderhoud]

In Exact Financials zijn de volgende restricties mogelijk:

 • Kostenplaats- Kostendrager
 • Kostenplaats - Projectstamkaart
 • Kostenplaats - BTW-code
 • Kostendrager - BTW-code
 • Grootboekrekening - Kostenplaats
 • Grootboekrekening - Kostendrager
 • Grootboekrekening - Projectstamkaart
 • Grootboekrekening - BTW-code
 • Grootboekrekening - Kostensoort
 • Project - Werknemer
 • Project - Uursoort
 • Werknemer - Project
 • Werknemer - Uursoort
 • Uursoort - Werknemer
 • Uursoort - Project

Als werknemers uren boeken in Exact Financials Enterprise dan kunt u door het aanmaken van restricties voorkomen dat uw werknemers verkeerde uursoorten op de verkeerde projecten boeken. De werknemer zal, als er restricties zijn aangemaakt, alleen de uursoorten en de projecten zien waaraan hij gekoppeld is. Als er voor een werknemer geen restricties zijn vastgelegd, dan kan de werknemer op alle mogelijke uursoorten en projecten kosten boeken.

Voorbeeld

Werknemer A is gekoppeld aan Project X. Uursoort T en S zijn gekoppeld aan werknemer A. Uursoort Q,, R en S zijn gekoppeld aan Project X. Werknemer A zal voor Project X alleen Uursoort S kunnen gebruiken. Uursoorten dienen aan zowel de werknemer als het project te zijn gekoppeld.

Als eerste dient u in de systeeminstellingen aan te geven van welke restrictie u gebruik gaat maken. 

Uitleg van de velden

Tabel-ID (Vanaf):
Hier definëert u de tabel die het het uitgangspunt de restrictie is.

Tabel-ID (Naar):
Hier defniëert u de tabel waarnaar gelinkt gaat worden

Entiteit: Vanaf:
Hier selecteert u de bron entiteit. b.v. een grootboekrekeningnummer

Tonen:
U kiest wat getoond gaat worden. Toegestaan voor de velden die wel in combinatie met de Entiteit geselecteerd kunnen worden in een boeking of Niet toegestaan wanneer u juist de velden wilt zien die niet bij de entiteit in een boeking geselecteerd kunnen worden.

Middels de knoppen Toevoegen, Verwijderen kunt u regels toevoegen dan wel verwijderen.

Exact Financials > Inrichting Systeem > Restricties

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.496.093
 Assortment:  Date: 14-08-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer