One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Het menu projecten

Menupad

Modules ? Projecten

Introductie

Dit scherm bestaat uit drie tabbladen: Invoer, Overzichten en Inrichting welke alle functies en processen bevatten voor de module Projecten.

Rollen en rechten

Gebruikers met de Project module licentie kunnen deze module benaderen.

Opmerkingen:

  • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
  • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Tabblad Invoer

Project

Klik hier om een nieuwe projectkaart aan te maken. Als deze eenmaal bewaard is, dan kunt u dit project opvragen bij Modules ? Project ? Overzichten ? Zoeken ? Projecten. Als u de aanmaker bent van een project, dan kunt u het project tevens opvragen via Modules  ? Project ? Overzichten ? Projecten ? Mijn projecten. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van projecten raadplegen.    

Realisaties

Klik hier om arbeidsuren per dag te boeken of bestaande boekingen te bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van uurboekingen op dagbasis raadplegen.

Arbeidsuren

Klik hier om arbeidsuren per week te boeken of bestaande boekingen te bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van uurboekingen op weekbasis raadplegen.

Sectie PSA

Invoer uren

Klik hier om uren in te voeren. Voor meer informatie kunt u het document Invoer uren raadplegen.

Vaste termijn facturen

Klik hier om facturatie termijnverzoeken voor uw klanten aan te maken. De termijnverzoeken worden gebruikt om projecten van het type Vaste prijs te factureren. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van de te factureren termijnverzoeken raadplegen.

Tabblad Overzichten

Sectie Zoeken

Projecten

Klik hier om te zoeken naar projecten. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar projecten raadplegen.

Sectie PSA

Uren en kosten goedkeuren

Klik hier om uren en kosten in te dienen.

Factuurvoorstellen

Klik hier om facturen aan te maken voor klanten inzake arbeidsuren en bezoekkosten welke zijn verwerkt. Dit wordt gebruikt om facturen aan te maken voor projecten van het type Nacalculatie en Vaste prijs. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van de te factureren uren raadplegen.

Creditfacturen

Klik hier om creditnota's aan te maken van verwerkte facturen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van creditnota's raadplegen.

Overzicht urenverantwoording

Klik hier om een overzicht op te vragen van gewerkte uren per persoon. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht urenverantwoording opvragen.

Sectie Planning en realisaties

Planning en realisaties

Klik hier om een gedetailleerd overzicht op te vragen van planning en realisaties per divisie. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van planning en realisaties raadplegen.

Project: Realisaties

Klik hier om een overzicht op te vragen van projectrealisaties per moederproject inclusief kindprojecten. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projectrealisaties raadplegen.

Productiviteit

Klik hier om een overzicht te genereren van de productiviteit. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van productiviteit raadplegen.

Boekingsverslag

Klik hier om een overzicht te genereren van alle uurboekingen welke zijn ingevoerd door medewerkers per divisie. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van uurboekingen raadplegen.

Functieactiviteit

Klik hier om een overzicht van functieactiviteiten te genereren voor alle kostenplaatsen per divisie. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van functieactiviteiten raadplegen.

Sectie Diversen

Gelezen - recent

Klik hier om een overzicht op te vragen van recent uitgevoerde activiteiten in Exact Synergy Enterprise. Deze activiteiten kunnen zijn het aanmaken of bekijken van documenten, medewerkers, artikelen, relaties of projecten. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht Activiteit - Historie raadplegen.

Sectie Reporting Services Integratie

Rapporten

Klik hier om rapporten te bekijken die zijn gecategoriseerd onder Project. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van rapporten - Reporting Services integratie raadplegen.

Sectie Projecten

Mijn projecten

Klik hier om te zoeken naar projecten en divisies, functiegroepen of assortimenten die gekoppeld zijn aan projecten die voldoen aan de gedefinieerde criteria. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar projecten raadplegen.

Managers

Klik hier om een overzicht te tonen van projecten gekoppeld aan een specifieke manager. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projecten per managers, divisies, relaties, artikelen, kostenplaatsen en strategische groepen raadplegen.

Divisies

Klik hier om een overzicht te tonen van projecten gekoppeld aan een specifieke divisie. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projecten per managers, divisies, relaties, artikelen, kostenplaatsen en strategische groepen raadplegen.

Relaties

Klik hier om een overzicht te tonen van projecten gekoppeld aan een specifieke relatie. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projecten per managers, divisies, relaties, artikelen, kostenplaatsen en strategische groepen raadplegen.

Artikelen

Klik hier om een overzicht te tonen van projecten gekoppeld aan een specifiek artikel. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projecten per managers, divisies, relaties, artikelen, kostenplaatsen en strategische groepen raadplegen.

Kostenplaats

Klik hier om een overzicht te tonen van projecten gekoppeld aan een specifieke kostenplaats. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projecten per managers, divisies, relaties, artikelen, kostenplaatsen en strategische groepen raadplegen.

Verzamelen

Klik hier om een overzicht te tonen van projecten gekoppeld aan een specifieke strategische groep. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projecten per managers, divisies, relaties, artikelen, kostenplaatsen en strategische groepen raadplegen.

Sectie Financieel

Budgetten

Klik hier om een overzicht te genereren van budgetten van diverse projecten. U kunt hier tevens conceptbudgetten goedkeuren en goedgekeurde of verwerkte budgetten heropenen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projectbudgetten raadplegen.

Realisaties

Klik hier om een overzicht van realisaties en/of planning te genereren gegroepeerd op project, verzoek of planning. Voor meer informatie kunt u het document van Overzicht van realisaties gegroepeerd op project, verzoek of planning raadplegen.

Medewerker

Klik hier om een overzicht van realisaties en/of planning te genereren gegroepeerd op kostenplaats. Voor informatie kunt u het document Overzicht van realisaties gegroepeerd op kostenplaats raadplegen.

Achterstallig

Klik hier om een overzicht van achterstallige projecten te genereren. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van achterstallige projecten raadplegen.

Interactieve balans

Klik hier om de interactie balans voor projecten weer te geven. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht interactieve balans voor projecten raadplegen.

Transactie

Klik hier om een overzicht te genereren van transacties van verschillende projecten. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projecttransacties raadplegen.

Sectie Analyse

Organogram

Klik hier om projecten te analyseren per divisiegroep binnen een specifieke periode. Dit kan in diverse lay-outs zoals een kaart, organogram, staafdiagram of cirkeldiagram. Met het organogram kunt u een overzicht opvragen van het totale aantal projecten per divisiegroep. Werkt u met de kaartanalyse, dan kunt u een overzicht opvragen van het totale aantal projecten per land/regio. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projecten in een kaart, organogram of andere weergaven raadplegen.

Sectie Verzoeken

Projectfacturen

Klik hier om een overzicht op te vragen van projectfacturen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van projectfacturen raadplegen.

Verzoek planning

Klik hier om een overzicht op te vragen van de verzoekplanning. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van verzoekplanning raadplegen.

Tabblad Inrichting

Sectie Projecten

Vrije velden

Klik hier om een overzicht op te vragen van de beschikbare vrije velden in de projectmodule per divisie of op bedrijfsniveau. Vrije velden zijn extra velden waarmee u extra informatie kunt toevoegen aan uw stamgegevens. U kunt nieuwe labels aanmaken of bestaande bewerken van de vrije velden om de vrije velden te bepalen op divisie- of bedrijfsniveau. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van vrije velden voor de projectmodule raadplegen.

Sectie PSA

Instellingen

Klik hier om de instellingen te definiëren voor de module Urenregistratie en Factureren. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen PSA raadplegen.

Divisie instellingen

Klik hier om de instellingen voor divisies te bekijken of te bewerken. Door deze instellingen is het mogelijk om te werken met de Onderhanden werk methode binnen PSA.

Opmerking: Deze hyperlink is alleen beschikbaar wanneer de instellingen in de sectie Intercompany instellingen zijn gedefinieerd. Deze kunt u vinden via het menu Projecten/ Inrichting/ PSA / Instellingen.

Intercompany instellingen

Klik hier om de intercompany instellingen te bekijken of te bewerken.

Opmerking: Deze hyperlink is alleen beschikbaar wanneer de instellingen in de sectie Intercompany instellingen zijn gedefinieerd. Deze kunt u vinden via het menu Projecten/ Inrichting/ PSA / Instellingen.

Medewerkertarieven

Klik hier om te zoeken naar medewerkertarieven. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar medewerkertarieven raadplegen.

Klanttarieven

Klik hier om te zoeken naar klanttarieven. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar klanttarieven raadplegen.

Projecttarieven

Klik hier om te zoeken naar projecttarieven. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar projecttarieven raadplegen.

Sectie Diversen

Instellingen

Klik hier om het startnummer van de projectcode en het standaardmagazijn voor projecten definiëren. Voor meer informatie kunt u het document Projectinstellingen raadplegen.

Realisaties

Klik hier om de geplande en gerealiseerde uren te herberekenen. Voor meer informatie kunt u het document Herberekenen van planning en realisaties raadplegen.

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.608.712
 Assortment:  Date: 25-11-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer