One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Debiteurenkaarten

Introductie

Uw administratie bevat doorgaans meerdere debiteuren. Omdat u daarop een subadministratie voert heeft elke afzonderlijke debiteur een kaart. Deze kaart bevat alle mutaties die op deze debiteur hebben plaatsgevonden. Het aantal kaarten kan dus aardig oplopen. Om het u makkelijker te maken kaarten met daarop mutaties terug te vinden, te bewerken of overzichten af te drukken kunt u in dit scherm een aantal selectiecriteria opgeven die het geheel voor u overzichtelijker maken. Kaarten vraagt u op via menu [Finance: Debiteuren, Debiteurenkaarten].

Het is mogelijk om vanaf de debiteurenkaart een notitie toe te voegen aan het stamgegeven van de debiteur of aan de onderliggende openstaande post. Door een regel met te rechter muisknop te markeren wordt de optie 'Notities: Bijwerken' getoond. Als de regel die geselecteerd is een openstaande post vertegenwoordigt kan er naast Debiteur (een notitie bij het stamgegeven van de debiteur) ook gekozen worden voor Debiteuren openstaande posten. Dit is dezelfde functionaliteit als mogelijk is in het verslag van openstaande posten. 
Wanneer een post is afgeboekt is deze optie niet mogelijk aangezien de openstaande post niet meer bestaat. 
De notitie is nog wel te bekijken maar niet meer te bewerken via de koppeltabel 'Debiteuren openstaande posten (Notities)'.

Uitleg van de velden

De werking van de overzichten 'Debiteurenkaarten' is gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Een toelichting op de belangrijkste/ afwijkende velden:

Tonen Begin- en eindsaldo
Activeer deze optie om voor de opgevraagde kaarten het begin- en eindsaldo van de geselecteerde periode weer te geven.

Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:

 


Exact Financials Enterprise > Finance > Debiteurenkaarten


 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.817.090
 Assortment:  Date: 29-09-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer