One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Incassomachtigingen onderhouden

Menupad

[Cash flow, Incasso's, Incassomachtigingen]

Introductie

Via [Cash flow, Incasso, Incassomachtigingen] vindt u een overzicht van de incassomachtigingen in deze administratie. In het scherm kunt u op basis van verschillende criteria filteren om zo snel de gewenste machtigingen op te zoeken. Tevens kunt u vanuit dit scherm nieuwe machtigingen aanmaken en de bestaande machtigingen wijzigen.

Verder kunt u vanuit dit scherm machtigingen verwijderen of ontkoppelen. Het verwijderen van machtigingen is alleen mogelijk wanneer de machtiging nog niet is gebruikt. Terwijl het ontkoppelen van machtigingen van toepassing is op de situatie waarbij de machtiging aan meerdere debiteuren is gekoppeld.

U kunt dit scherm tevens openen middels het icoon 'Incassomachtiging' op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de debiteur. In dat geval worden alleen de incassomachtigingen voor de betreffende debiteur getoond.

Hoe kan ik een incassomachtiging aanmaken?

 1. Klik in het selectiescherm Incassomachtigingen op Nieuw. Voor meer informatie, zie Incassomachtigingen aanmaken en onderhouden.

Hoe kan ik een incassomachtiging bekijken of wijzigen?

 1. Selecteer in het selectiescherm Incassomachtigingen de machtiging die u wilt bekijken of wijzigen.
 2. Klik op Open.
 3. Bekijk de informatie of maak de gewenste wijzigingen.
 4. Klik op Bewaren.

Hoe verwijder ik een incassomachtiging?

 1. Selecteer in het selectiescherm Incassomachtigingen de machtiging die u wilt verwijderen.
 2. Klik op Verwijderen.

Hoe kan ik debiteuren koppelen of ontkoppelen van de machtigingen?

 1. Selecteer in het selectiescherm Incassomachtigingen een machtiging.
 2. Klik op Debiteuren. U ziet nu een overzicht van alle debiteuren die dezelfde bankrekening hebben als de bankrekening van de geselecteerde machtiging.
 3. Markeer de debiteur(en) die u wilt koppelen of ontkoppelen.
 4. Klik op Selecteren.
 5. Klik op Bewaren.

Velden

Kolommen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 25.203.026
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 407  Attachment:
 Disclaimer